Dějepis 12 8.A,B test a zadání

8.6.2020 Mgr. Jitka Chylíková

Řešení min textu: Pro romantismus bylo typické zdůrazňování citů, vášní a fantazie. Stavby napadobovaly středověkou architekturu, zejména gotiku. Oblíbené byly parky, které měly připomínat volnou přírodu- tzv. anglické. Malíři často zobrazovali snové a temné krajiny a přírodní živly. Mezi českými básníky vynikl Karek Hynek Mácha, který navštívil( a nakreslil) hrad Točník a Valdek. Karel Jaromír Erben napsal hru Sládci pro žebrácké ochotníky( a našel si tu manželku). M.D. Rettigová se narodila ve Všeradicích      u Berouna. Oblíbené byly opery R. Wagnera. - celkem jste mohli získat 15 bodů, stále zůstává 8 z vás, kteří poslali všechny odpovědi na testy - bravooo!

Test 11: doplň text a pošli doplněná slova - Únorová revoluce v Paříži svrhla vládu ....................  a nastolila ....................Prezidentem se stal ........................V r. ..............si nechal udělit ....................titul a vládl jako Napoleon...... V Itálii se bouřili proti nadvládě .........................Bourbonů na jihu a rakouských ................. na severu. Sardinský král .......................bojoval proti Rakousku, ale byl ....................             V Německu se jednalo o sjednocení ve ........................nad ...................Nejsilnějším státem se stalo...............V Rakousku byl odvolán kancléř ...................V .............  bylo zrušeno poddanství             a v ..................1848 nastoupil na trůn ............................

Zadání 12: Revoluce 1848 v Uhrách a v Čechách s. 96 - 98, Emancipace žen s. 99 - 102 - porovnejte se současností. Doporučuji třeba tuto prezentaci https://slideplayer.cz/slide/2857915/ a ze Slavných dnů Den, kdy nastoupil na trůn František Josef I.