Informace pro rodiče žáků budoucích I. tříd

5.6.2020

Vážení rodiče,

protože nyní není možná Vaše osobní návštěva ve škole, jak jsme původně zamýšleli, posílám informace ohledně nástupu Vašich dětí  do 1. třídy touto cestou.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září, 1. hodina je vždy od 7.55 hodin, škola se otvírá v 7.35 hod.

Žáci se shromáždí před budovou školy /cca v 7.45 hod./, kde si je třídní učitelky seřadí a odchází společně do kulturního klubu na slavnostní zahájení školního roku. Prvňáčci se za asistence deváťáků představí a řeknou, kde bydlí.

Po skončení programu prvňáčci společně s rodiči odchází s paní učitelkou do školy. Tam dostanete konkrétní informace o rozvrhu hodin a k průběhu a organizaci výuky a dohodnete termín první třídní schůzky.

1. hodina je vždy od 7.55 hodin, škola se otvírá v 7.35 hod..

Svačiny a obědy můžete dětem objednat na tel. č. 311 533 146, podrobnější informace o školním stravování naleznete na stránkách www.skolazebrak.cz v záložce Jídelna.

V dalších odkazech naleznete pokyny k přihlašování do školní družiny a seznam pomůcek, které jsou potřeba do začátku školního roku pořídit.

Hezký den,  Mgr. Alena Malásková, zást. ředitele

Potřeby pro 1. ročník.docx

Informace pro zapisování dětí do školní družiny.docx