Klub mladých diváků

3.6.2020 Mgr. Jitka Chylíková

Pro všechny členy KMD máme smutnou zprávu, že v letošním školním roce se z pochopitelných důvodů již neuskuteční žádné divadelní představení. Budou vám všem vráceny zbývající členské poplatky, to je 226,- Kč. Peníze vyplatíme v kanceláři hospodářky naší školy, až se vrátíte do školy.