matematika 7. A, B slovní úlohy

6.6.2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo na týden od 8. 6. - 12.6. 2020

 

Ahoj sedmá třído,

 

posílám výsledky domácího úkolu. Tentokrát si můžete domácí úkol překontrolovat podle jedné z vás. Takhle by měl vypadat domácí úkol.

 

Kolik % je 5,7 z 20?  

 

100% = 20 

1% = ( 20 : 100 ) = 0,20 

x% = 5,7 : 0,20 = 28,5 

5,7 z 20 = 28,5%

 

Kolik % je 144 z 320?

 

100% = 320 

1% = ( 320 : 100 ) = 3, 20 

x% = 144 : 3,20 = 45 

144 z 320 = 45%

 

Kolik % je 8,4 z 160?

 

100% = 160 

1% = ( 160 : 100 ) = 1,6 

x% = 8,4 : 1,6 = 5,25 

8,4 z 160 je 5,25% 

 

 

Kolik % je 5,76 z 640 

 

100% .......... 640 

x% .............. 5,76 

 

x : 100 = 5,76 : 640 

640 . x = 5,76 . 100 

640 . x = 576 

x = 576 : 640 

x = 0,9 

5,76 z 640 = 0,9% 

 

Nový domácí úkol je na konci textu. Pošli do pátku 12. 6. 2020

 

Další učební látka se bude týkat promile a slovních úloh.

 

 

Promile – je jedna tisícin a ze základu. Značka je .

 

V praxi se promile příliš nepoužívá. Proto se s ním seznámí jen ti co uvažují, že v budoucnu půjdou na střední školu. S promile se pracuje obdobně jako s procenty.

 

Učebnice na str. 70 a 71.

 

Slovní úlohy s použitím procent (všichni)

 

Opakování procenta : https://slideplayer.cz/slide/11745346/

 

Opakování – řešení slovních úloh:

Jak řešíme slovní úlohy?

 

1. Přečíst text úlohy s porozuměním (třeba i několikrát!!!!)

2. Vypsat nejdůležitější údaje z textu (stručně)

3. Napsat otázku (vědět co mám vypočítat)

4. Udělat všechny výpočty a zkontrolovat si (hlavně desetinná místa)

5. Ověřit si zda jsem vypočítal vše podle zadání (otázky)

6. Napsat odpověď.

 

U úloh na % si musíš uvědomit jaký typ výpočtu to je. Zda počítáš počet %, procentovou část nebo základ. Je jedno jestli budeš počítat přes 1 % nebo trojčlenkou (to už umíš).

 

Slovní úloha:

Ze 120 závodníků v běhu na 50 km jich doběhlo do cíle 99. Kolik % závodníků doběhlo do cíle?

 

Nejprve si musíš uvědomit, že údaj 50 km nepatří do výpočtu.

 

Zápis:

100% ……..120 závodníků

x %…………99 závodníků

Kolik je to %?

 

Teď si zvol jestli budeš počítat přes 1 % nebo trojčlenkou.

 

Přes 1 %:

100 % = 120       1 % = 1,2          x % = 99 : 1,2 = 82,5

 

Trojčlenkou:(PÚ)

x : 100 = 99 : 120

120 . x = 99 . 100

120 . x = 9 900

x = 9 900 : 120

x = 82,5

Odpověď: Do cíle doběhlo 82,5 % závodníků.

 

Při řešení slovních úloh si uvědom, že je každá úloha jiná. Úlohu musíš pochopit. Zkus si udělat přibližný odhad.

 

Podívej se na řešení těchto úloh: https://slideplayer.cz/slide/2800151/

 

Úlohy na procvičení: https://slideplayer.cz/slide/11371156/

 

PS: str. 72 – 73 učebnice: str. 60 - 61

 

Domácí úkol: Cena nápoje byla ze 16 Kč zvýšena na 17 Kč. O kolik % byla cena tohoto nápoje zvýšena?