Novinky

Týdenní plán učiva 13.-17.3.2023

27. 3. 2023 Bc. Lucie Spoustová Perglová

Plán na týden: 27.3. - 31.3.2023

Učební plán 20.3.- 24.3. 2023

24. 3. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 20.3.- 24.3. 2023

Lyžařský výcvikový kurz

23. 3. 2023 Mgr. Jitka Chylíková

Lyžařský výcvikový kurz

Odjezd na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš do Horní Malé Úpy je v neděli 26.3. v 9hodin (pozor v noci proběhne změna času) od ZŠ Žebrák, sraz v 8.50. Návrat 1.4. kolem 14 hodin opět ke škole. S sebou vybavení podle seznamu, jídlo a pití na cestu, na vleky 2 230 Kč. Těšíme se.

Pyžamová party

21. 3. 2023 Mgr. Alena Malásková

Pyžamová party

Učební plán 13.3- 17.3.2023

17. 3. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 13.3.- 17.3.2023

učivo - únor

14. 3. 2023 Mgr. Helena Štromajerová

Čj - uč. až str. 41, PS - až 43

M - PS - 46, 

Prv - uč až str.36 , PS - 31

Probrané učivo za měsíc ÚNOR

13. 3. 2023 Marie Štuksová

Matematika -učebnice strana 11

                     pracovní sešit strana 7

Český jazyk -podstatná jména- rod střední, ženský

                    pracovní sešit strana 50

                    učebnice strana 63

Vlastivěda - úvod do historie

                    učebnice strana 3

                   pracovní sešit strana 2

                  Každou hodinu zkoušíme 5 žáků, mají 5 otázek z probrané látky (otázky ke zkoušení maji                      na zadní desce pracovniho sešitu)

Přírodověda - příroda na jaře

                  pracovní sešit strana 30 - 31

                 učebnice strana 54

Angličtina - lekce 9, 10, 11 - jídlo, počasí, záliby

                  učebnice do strany 31

                  pracovní sešit strana 31

Maškarní rej jsme protančili

12. 3. 2023 Ing. Veronika Novotná

Poslední školní den před jarními prázdninami jsme se místo učení převlékli do kostýmů. Strávili jsme veselé dopoledne ve školní tělocvičně, kde se pro první stupeň konal tradiční maškarní rej. Za hudby, kterou nám s radostí pouštěli žáci 9. tříd, jsme tančili a soutěžili. :-)

Učivo probrané za měsíc ÚNOR

10. 3. 2023 Ing. Jana Lejnarová

Český jazyk - Podstatná jména  (vzory, skloňování, popis předmětu ), PS do str.47 , četba

Matematika - Převody jednotek, kružnice, kruh, úhel. Počítání s velkými čísly - sčítání a odčítání,              násobení, dělení, příklady se závorkami 

Anglický jazyk - Minulý čas slovesa TO  HAVE ( lekce 11 + PS lekce 11) 

Vlastivěda -  R.1848 , prům. revoluce, Rakousko - Uhersko

Přírodověda -  Člověk ve vesmíru, celkové shrnutí vesmíru 

 

Přehled učiva: únor 2023

9. 3. 2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
psaní "dy/di", "ty/ti", "ny/ni", "i/í", "y/ý", sloh komiks

Učebnice: do str. 60

Pracovní sešit: do str. 8

Písanka: do str. 9

Matematika:
 znaménko krát, znaménko děleno, násobení a dělení jednou a deseti, násobky dvou

Pracovní sešit: do str.8

Prvouka:
lidské tělo, zdravá výživa

Učebnice: do str. 35

Pracovní sešit: do str. 37

Přehled učiva - únor

4. 3. 2023 Mgr. Zuzana Havlíková

Čj - Skladba: základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy. Literatura: dramatizace básně "Svatební košile. Sloh: pověst o vzniku názvu vesnice.

Ma - Vzorce (A + B)2; (A - B)2; A2 - B2. Rovnice - úvod

Aj - Tázací dovětky; vyjadřování budoucnosti.

Nj - Předložka "in" + 3. p. ; čísla, početní úkony; časové údaje (hodiny).

Ze - Středočeský kraj - turistické zajímavosti; Hlavní město Praha - čtvrtě, památky, muzea; VŠ.

Př - Antropologie, vývoj člověka (nitroděložní vývoj).

Dě - Napoleonské války. Průmyslová revoluce.

Fy - učebnice do str. 69 (viz Teams)

CHe - Kyselost a zásaditost roztoků, pH, indikátory.