Přehled učiva: listopad 2022

1.12.2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
slova podřazená, nadřazená, antonyma, synonyma, homonyma, samohlásky

Učebnice: do str. 37

Pracovní sešit: do str. 28

Písanka: do str. 32

Matematika:
 sčítání a odčítání dvojmístních čísel bez přechodu přes desítku, sčítání s přechodem desítky v oboru čísel 0-100

Pracovní sešit: do str. 28

Pracovní sešit: geometrie str. 48, 49

Prvouka:
zahrada na podzim, moje rodina

Učebnice: do str. 21

Pracovní sešit: do str. 21