Přehled učiva: říjen 2022

1.11.2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
druhy vět, abeceda, řazení slov dle abecedy, pořádek slov ve větě

Učebnice: do str. 26

Pracovní sešit: do str. 20

Písanka: do str. 21

Matematika:
desítky, jednotky, orientace na číselné ose 0-100, sčítání a odčítání desítky v oboru čísel 0-100, sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel 0-100

Pracovní sešit: do str. 17

Pracovní sešit: geometrie str. 45,46,47

Prvouka:
příroda na podzim, poznávání listnatých a jehličnatých stromů 

Učebnice: do str. 12

Pracovní sešit: do str. 13