Přírodopis 8/15 15.6 – 21.6

15.6.2020 Mgr. Lenka Černá

Smyslové orgány

 • Učebnice str. 112 – 116
 • Videa
  • Zrakové ústrojí
  • Sluchové ústrojí
 • Doplnění zápisu do sešitu

Videa

 1. Zrakové ústrojí

zrak

 1. Sluchové ústrojí

Sluch

Zápis do sešitu

Smyslové orgány

 • jejich prostřednictvím získáváme informace z okolního prostředí
 • obsahuje smyslové buňky, z kterých přechází informace po nervových drahách do mozkových center

Základní smysly

 1. Zrak
 2. Sluch
 3. Chuť
 4. Čich
 5. Hmat

 

Zrak

 • 80% všech informací získáváme zrakem
 • Orgánem zraku jsou oči se světločivými buňkami – tyčinkami a čípky

Oči

 • Jsou párový orgán
 • Jsou uloženy v očnicích
 • Vpředu jsou oči chráněny očními víčky
 • Nad očima jsou nadočnicové oblouky porostlé řasami – ochrana před potem a UV zářením
 • Spodní část víček pokrývá prokrvená blanka – spojivka
 • Pravidelným mrkáním dochází k zvlhčování oka slzami
 • Slzy odplavují nečistoty, zabraňují vysychání oka a ničí mikroby
 • Přebytečné slzy odtékají slzným kanálkem u kořene nosu

 

Stavba oka

 1. Bělima – povrchová část oční koule
 2. Rohovka – průhledná přední část oka
 3. Cévnatka – vrstva pod bělimou, cévy vyživují oko
 4. Řasnaté tělísko – je pokračováním cévnatky, umožňuje zakřivování čočky a její zaostřování
 5. Čočka – je zavěšena v řasnatém tělísku
 6. Duhovka – vzniká srůstem cévnatky a sítnice, má různou barvu
 7. Zornice – otvor v duhovce, mění svou velikost podle množství dopadajícího světla
 8. Přední oční komora – prostor mezi rohovkou a duhovkou
 9. Sítnice – je vnitřní vrstva oka, obsahuje
 • tyčinky – vidění za šera, rozlišují pouze odstíny šedé barvy
 • čípky – denní barevné vidění
 • žlutá skvrna – místo na sítnici s největším počtem čípků
 • slepá skvrna – místo na sítnici, kde se na oko napojuje zrakový nerv
 1. Sklivec – rosolovitá tekutina, vyplňující vnitřní prostor oka
 2. Zrakový nerv – převádí informace do mozku
 3. Okohybné svaly – umožňují pohyb oka

Činnost oka

 • Na sítnici se průchodem světla tvoří zmenšený a obrácený obraz
 • V mozku se opět obrátí
 • Na vytvoření dokonalého obrazu má vliv čočka
 1. Díváme-li se na blízké předměty, čočka se zakřivuje
 2. Díváme-li se na vzdálené předměty, čočka se zplošťuje
 • Změna zakřivení čočky se nazývá akomodace čočky

Vady a onemocnění zraku

 • Krátkozrakost – vidíme špatně do dálky
 • Dalekozrakost – vidíme špatně na blízko
 • Šilhavost – odchýlení očí od přímého směru
 • Tupozrakost – snížení zrakové schopnosti
 • Barvoslepost – špatné vnímání barev
 • Nevidomost

 

Sluch

 • zpracovává zvukové vlny
 • smyslovým orgánem jsou uši
 • jeho součástí je rovnovážné ústrojí

Stavba ucha

 1. Vnější ucho
 2. Střední ucho
 3. Vnitřní ucho

Vnější ucho

 • Zajišťuje příjem zvuku
 1. Ušní boltec
 2. Vnější zvukovod – tvoří se zde ušní maz
 3. Bubínek – tenká blanka, oddělující vnější a střední ucho

Střední ucho

 • Slouží k převodu zvuku
 • Skládá se ze středoušních kůstek
 1. Kladívko
 2. kovadlinka
 3. třmínek
 4. Eustachova trubice – vyrovnává tlak ve středním uchu

Vnitřní ucho

 • Leží ve spánkové kosti
 • Slouží k vnímání zvuku
 • Skládá se z kostěného labyrintu (tvar ulity hlemýždě) se 3 polokruhovitými oblouky
 • Uvnitř kostěného labyrintu se nachází blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami

Činnost ucha

 • Zvukové vlny se zachycují ušním boltcem, procházejí zvukovodem a rozechvívají bubínek
 • Chvění se přenáší na středoušní kůstky a dále na oválné okénko
 • Zvukové vlny se přenášejí do tekutiny blanitého hlemýždě,
 • Toto vlnění zaznamenávají smyslové buňky, která jsou napojena na nervová vlákna vedoucí do mozku

 

Rovnovážné ústrojí

 • je součástí vnitřního ucha
 • skládá se z 2 váčků a 3 polokruhovitých kanálků  - díky nimž vnímáme polohu

 

Vady a poruchy sluchového ústrojí

 • mechanické poškození ucha – úrazy
 • protržení bubínku
 • poškození sluchu hlasitými zvuky
 • zánět středního ucha
 • hluchoněmost

Chuť

 • orgánem chuti je jazyk
 • na jeho povrchu jsou chuťové pohárky
 • jsou citlivé na chemické látky rozpuštěné ve slinách nebo ve vodě
 • rozeznáváme 4 základní chutě
 1. sladkost
 2. slanost
 3. hořkost
 4. kyselost

Čich

 • orgánem čichu je nos
 • čichové buňky jsou uloženy ve sliznicích horní části dutiny nosní
 • jsou drážděny plynnými látkami
 • rozlišujeme různé pachy a vůně
 • silný dlouhotrvající zápach nebo vůně otupí naše vnímání
 • čich má vliv na vyměšování slin a žaludečních šťáv
 • má i význam hygienický

Hmat

 • hmatová tělíska jsou uložena v kůži a ve sliznicích vnitřních orgánů
 • rozložení těchto buněk je nepravidelné, nejvíce je jich na prstech, rukou a nohou