Rozvrh prací při připojování a zapojování rozvodů elektřiny ZŠ Žebrák

27.9.2019
Dobrý den,

 

dle dohody posílám rekapitulaci toho proč byla ZŠ uzavřena.!!
Před odstávkou bylo provedeno vše co šlo dopředu připravit a to:
- výstavba nových elektroměrových rozvaděčů pro ZŠ a školní jídelnu
- výstavba nových areálových pojistkových skříní včetně přívodu z budovy
školy
- příprava nového přívodního kabelů do měření pro připojení ze strany čez
distribuce
- vyřízení povolení na přemístění měření pro ZŠ a navýšení pro školní
jídelnu

4.9.2019 (Odstávka celého sídliště z důvodu rekonstrukce trafostanice a
navýšení dimenze vodičů pro objekt ZŠ Žebrák)
- plánovaná odstávka ČEZ distribuce - spolupráce s prováděcí firmou
Elektroštika s.r.o. (demontáže starého vedení v majetku ZŠ, prodloužení
kabelů pro opětovné
napojení měření pro byt školníka)
- demontáž staré přípojné skříně
- po odpojení rozebrání starého hlavního rozvaděče školy, proměřování a
zjišťování co kam vede, popisováno vodičů (ke starému rozvaděči neexistuje
dokumentace)
- kompletní demontáž starého rozvaděče
- provedení nového přívodního vedení pro ZŠ z nového měření ČEZ nyní
umístěného vně budovy (nelze provést do doby demontáže starého rozvaděče s
měřením)

5.9.2019
- montáž nového rozvaděče celé školy RHS
- montáž nových kabelových tras v místnosti rozvaděče RHS
- spojkování stávajících vývodů pro ostatní pavilony
- zapojení nového rozvaděče RHS

6.9.2019
- úpravy vedení a přepojování ve stávajících pojistkových skříní pavilonu č. 1,2,5,6
- napojení pavilonu č. 5,6 na nové přívodní vedení z rozvaděče RHS
- dozapojení rozvaděče RHS
- připojení nového přívodního vedení venku
- přemístění elektroměru do nového venkovní rozvaděče
- zapnutí el. energie do budovy ZŠ - čas cca. 15:00
- kontrola a měření nového rozvaděče
- kontrola a měření ostatních pavilonů ZŠ

Agregát nešlo použít, jelikož se měnil hlavní rozvaděč školy. Bez rozvaděče
není kam agregát připojit.
Ještě zasílám pár fotek.
 

 S pozdravem David Mašek Veduta s.r.o.