Školní rok 2018/2019

14.9.2018

Indiánská třída

1. třídní schůzka
Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze i telefonicky. Známou nepřítomnost je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitel školy. Prosím rodiče : – kontrolujte denně červeně zaškrtnuté domácí úkoly – podepisujte domácí úkoly, pravidelně podepisujte notýsek – omluvenky pište do omuvného listu v notýsku na známky – podepište a obalte všechny sešity – podepište všechny věci ( oblečení na TV často perte ) – kontrolujte ořezané tužky – číslice svažte do gumičky ( zatím stačí číslice a tečky 1-5 včetně znamének ) Sledujte tyto stránky 1x týdně. Budu Vám sem vkládat informace ohledně výletů, kulturních akcí a jiných mimořádných akcí. V případě dalších dotazů volejte. S pozdravem Petra Bartošová