Školská rada

20.6.2022 Mgr. Alena Malásková

Výsledky volby členů školské rady

Členkou školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků školy byla zvolena p. Monika Kaucká. Zákonní zástupci se na ni mohou obracet na e-mailové adrese Kaucka@skolazebrak.cz.

Členkou školské rady za pedagogický sbor byla zvolena Mgr. Helena Štromajerová.

Blahopřejeme.