Novinky

Dějepis 4 8.A,B test a zadání

1. 4. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi na test 2: 1. poslanci radikální - levice, umírnění . pravice, 2. jakobíni - Robespierre, 3.gilotina - podle lékaře Guillotina- u nás za 2.sv. války,  4. Napoleon Bonaparte  5. království - konstituční monarchie - republika - direktorium - konzulát . Odpovídali jste většinou správně, mám radost,  škoda, že někdo zatím neodpověděl ani jednou, když se dají odpovědi snadno najít. Zkuste to znovu.

Test 3 - 1. Jakým státem se Francie stala za Napoleona?

             2. Kde se odehrála 1. námořní bitva Francie proti Velké Británii?

             3. Kde je Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square) a čí pomník tady stojí?

             4. Která napoleonská bitva se odehrála na našem území a s jakým výsledkem?

             5. Jaká říše po této bitvě zanikla?

             6. Co přispělo k porážce Napoleona v Rusku?

             7. Které bitvě se říká bitva národů a proč?

Zadání na další týden: přečti a zapiš si na s. 67 -68 o Vídeňském kongresu a na s. 69 -70  Emancipace národů. O Vídeňském kongresu najdete určitě něco i na netu. Podívali jste se na čt na cyklus Lidstvo:Příběh nás všech? Sice byl poslední díl, který se zamýšlel nad nedávnými dějinami, zejména 20. století, ale zajímavé pro vás už teď.

Tak do toho a půl je hotovo, hlavně zdraví :-)

Logopedická prevence " Hbitý jazýček"

1. 4. 2020 Mgr. Eva Palková

Mluvení je hra

Čeština - přísloví a rčení

1. 4. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

RČENÍ = ustálené slovní spojení, které vystihuje nějakou typickou situaci lidského chování

PŘÍSLOVÍ = zobecňuje životní situace

 Splň úkoly a pošli.

 

Dějepis 4 7.B test a zadání

1. 4. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi na minulé otázky: 1.Přemysl Otakar II. - železný, protože byl odvážný bojovník a nebál se, zlatý, protože byl bohatý , 2. Václav II.,  3. král Čech, Uher a Polska, 4. 1306, protože byl zavražděn poslední Přenyslovec = po meči -Václav III.,  5. Anežka (Česká). 

Většina odpovídala správně, mám radost, dva se vůbec nepokusili odpovědět, i když se odpovědi dají lehce vyhledat. Škoda, není to těžké. Tak to zkuste teď. Můžete se zeptat i doma, co si pamatují ze školy.

Test 3 - 1. Kdo se stal 1. českým králem z rodu Lucemburků a koho měl za manželku?

             2. Jak mu Češi říkali a proč?

             3. O jaké území rozšířil české království?

             4. Které se zúčastnil války a jak tam dopadl?

             5. Zjisti na netu, kolik měl dětí a kde je dnes pohřben.

Zadání na další týden: přečti si a zapiš ze str. 99 - 101 o  Karlu IV. Určitě o něm hodně víš už teď, zjisti, co o něm víme v souvislosti s hradem Žebrák. Na netu jsou i nějaké dokumenty, určitě animované Dějiny udatného národa českého a spoustu dalších, třeba i o stavbách, které nechal stavět. Samozřejmě  i v tom seriálu o Lucemburcích je část jemu věnovaná. Napište mi, co jste si pustili a jestli se vám to líbilo.

Tak do toho a půl je hotovo, ale hlavně zdraví :-)

Dějepis 4 6.A,B test a zadání

1. 4. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi na minulý test -1 . Homér, 2. v Malé Asii, to je dnešní Turecko, 3.válka trvala 10 let, 4. Řekům pomohla lest, kdy vymysleli dřevěného koně, který věnovali Trojanům a pak z něj v noci vylezli, 5. alfabeta. Většina jste odpověděla správně, mám radost. Škoda, že  někteří nepíší, i když se odpovědi dají snadno vyhledat.  Zkuste další.

Test 3 - 1. Co znamená polis ? 

             2. Jak se jmenovala mateřeká města, která vlastnila kolonie?

             3. Proč došlo k zakládání kolonii - 3 důvody?   

             4. Co se z kolonií vyváželo do Řecka?

             5. Kdo z toho v Řecku bohatl?

              6. Jak se jmenovalo otroctví, do kterého upadali zchudlí zemědělci?

Zadání na další týden : přečti a zapiš si z učebnice na s. 81 -83 Sparta a Athény, podívejte se na Kompas času nebo Edisco videovýpisky Sparta a Athény - jsou tam i některé věci navíc, ale poznáte, jaký byl mezi státy rozdíl.

Na i vysílání čt najdete pořad Marco Polo: Rozluštěné tajemství - četli jsme o něm v literatuře, ale hlavně se tam popisuje život v Číně i čínská zeď. Najděte si a podívejte se. Kdo se chce víc dozvědět o trojské válce, podívejte se na film Troja, uvidíte i toho koně.

Tak do toho a půl je hotovo, ale hlavně zdraví. :-)

Aj-skupina Ponczová - úkoly 1.4. - 8.4.

1. 4. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Ahoj, dobrý den,

posílám další příděl:-) Protože jste dodělali celý tematický celek 5, udělejte si opakování v PS – Revision 5. Příští týden vám pošlu správné řešení, abyste si to mohli zkontrolovat. Dále vám chci poslat nahrávky jednotlivých cvičení z učebnice (kde je u cvičení ikona kazeťáku). Pokud máte zájem, napište mi na e-mail a já vám to pošlu : ponczova@skolazebrak.cz

Na té nahrávce je i příběh 5 – Clik´s new computer program. Můžete si ho poslechnout a potom zkusit číst i sami. Všichni si také zopakujte úplný základ, tzn. Sloveso to be. (viz níže)

Have a nice day! I hope, see you soon!

Zápis žáků do I. tříd - změna

1. 4. 2020 Mgr. Alena Malásková


Zápis dětí do 1. tříd – změna


     Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-12639/2020-1, vyhlašuje ředitel Základní školy Sídliště 321, Žebrák změnu v termínu a formě zapisování žáků do I. tříd.


Doba pro podání Žádosti o přijetí dítěte: 1. 4. – 30. 4. 2020
Zápis bude proveden bez přítomnosti zapisovaných dětí ve škole. 


Zákonní zástupci vyplní:
1. Žádost o přijetí dítěte a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku

NEBO   

2. Žádost o odklad povinné školní docházky a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku, zprávou z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a vyjádřením dětského lékaře.

Formuláře Žádosti o přijetí i Žádosti o odklad povinné školní docházky a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku jsou ke stažení na stránkách školy www.skolazebrak.cz v záložce AKTUÁLNĚ.


Zaslat lze:
1. Datovou schránkou: ip8un5
2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zastupce@skolazebrak.cz 
3. Poštou

Pokud k Žádosti o odklad povinné školní docházky nemáte Zprávu od pedagogicko-psychologické poradny z důvodu uzavření a zprávu dostanete později než do konce dubna, podejte Žádost o přijetí dítěte a odklad bude vyřízen dodatečně s předložením Zprávy z pedagogicko-psychologkcé poradny a zprávou od dětského lékaře. 


V případě nejasností pište své dotazy e-mailem na adresy:
zastupce@skolazebrak.cz
reditel@skolazebrak.cz 

                                                                                                                        Mgr. Ladislav Šnajdr
                                                                                                                                 ředitel ZŠ
 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.docx

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx

Informace z DKK Grada

31. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Informace k možnosti objednávání knih z Dětského knižního klubu Grada

Vzhledem k současné situaci a uzavření škol nabízí i Dětský knižní klub nakladatelství Grada možnost objednat knihy přímo rodiči ze Školního  katalogu Dětského knižního klubu online s 30% slevou a po zadání kódu DKKJARO s dopravou zdarma  na adresu bydliště. Využijte proto v případě zájmu této možnosti na stránce Školní katalog Dětského knižního klubu Grada.

Anglický jazyk 9

31. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Please, send all your tasks in one email!! Thank you. And do not forget to write your name, surmane and class . (Jméno, příjmení a třídu napiš do kolonky předmět v odesílaném emailu).