Zápis žáků do I. tříd - změna

1.4.2020 Mgr. Alena Malásková


Zápis dětí do 1. tříd – změna


     Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-12639/2020-1, vyhlašuje ředitel Základní školy Sídliště 321, Žebrák změnu v termínu a formě zapisování žáků do I. tříd.


Doba pro podání Žádosti o přijetí dítěte: 1. 4. – 30. 4. 2020
Zápis bude proveden bez přítomnosti zapisovaných dětí ve škole. 


Zákonní zástupci vyplní:
1. Žádost o přijetí dítěte a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku

NEBO   

2. Žádost o odklad povinné školní docházky a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku, zprávou z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a vyjádřením dětského lékaře.

Formuláře Žádosti o přijetí i Žádosti o odklad povinné školní docházky a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku jsou ke stažení na stránkách školy www.skolazebrak.cz v záložce AKTUÁLNĚ.


Zaslat lze:
1. Datovou schránkou: ip8un5
2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zastupce@skolazebrak.cz 
3. Poštou

Pokud k Žádosti o odklad povinné školní docházky nemáte Zprávu od pedagogicko-psychologické poradny z důvodu uzavření a zprávu dostanete později než do konce dubna, podejte Žádost o přijetí dítěte a odklad bude vyřízen dodatečně s předložením Zprávy z pedagogicko-psychologkcé poradny a zprávou od dětského lékaře. 


V případě nejasností pište své dotazy e-mailem na adresy:
zastupce@skolazebrak.cz
reditel@skolazebrak.cz 

                                                                                                                        Mgr. Ladislav Šnajdr
                                                                                                                                 ředitel ZŠ
 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.docx

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx