Zeměpis (8.6.-12.6.)

7.6.2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva. Téma: Rusko - II. část

Na tento týden vám posílám další část učiva o Rusku.

Učivo se naučte a opište do ŠS.

Ivana Šindlerová

Nejdůležitějším odvětvím průmyslu je strojírenství, které se zaměřuje na výrobu zbraní, obráběcích a zemědělských strojů. Významné je i dopravní strojírenství (letadla, lokomotivy, železniční vagony). Zastoupen je těžký průmysl (výroba oceli) a potravinářský průmysl. Rusko je celosvětově významným průmyslovým státem.

K hlavním průmyslovým střediskům patří hlavní město Moskva, města Sankt Peterburg a Nižnij Novgorod, oblast při řekách Volha a Kama, oblast jižního Uralu, Doněcká pánev a Novosibirsk.

Hlavní dopravní říční tepnou je řeka Volha, která je průplavy napojena na další toky.

Na řece Volze, Jeniseji a Angaře jsou postaveny obrovské vodní elektrárny, které patří k nejvýkonnějším na světě.

Základem dopravy jsou železnice. Důležitou dopravní osu tvoří transsibiřská magistrála, která spojuje hlavní město Moskvu a Vladivostok, přístav při Tichém oceánu. Z oblastí s ložisky ropy a plynu vede do střední a západní Evropy řada ropovodů a plynovodů. Vzhledem k rozloze Ruska má velký význam letecká a námořní doprava.

Rusko patří k hospodářsky nejsilnějším zemím světa. Je spolu s USA největší vojenskou a jadernou mocností, hraje důležitou roli ve světové politice a v OSN.

Při učení používej mapu.

-Školní atlas světa: str. 82-83

                                str. 84-85

                                str. 46-47

                                str. 50-51

                                 str. 78-79

Odkaz na mapu Ruska:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko#/media/Soubor:Mapa_Ruska.PNG