CENY OBĚDŮ A SVAČIN

9.8.2022

Platné od 1.9.2022:

  • 15,-- Kč    - svačina 1. – 5. třída
  • 18,-- Kč    - svačina 6. – 9. třída
  • 31,-- Kč   - oběd, strávníci 7-10 let
  • 33,-- Kč   - oběd strávníci 11-14 let
  • 36,-- Kč   - oběd strávníci 15 a více let
  • 75,-- Kč   - důchodci včetně DPH
  • 78,-- Kč   - oběd, strávníci cizí včetně DPH

Ceny obědů jsou  stanoveny v souladu se zákonem o DPH.

Žáci platí obědy a svačiny zpětně, cizí strávníci a důchodci platí stravné předem.