2. B

Výlet do divadla Lampion

21. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Společně, druhá a třetí třída, jsme se vydali do divadla Lampion, které sídlí na nejstarším náměstí v Kladně, na Náměstí starosty Pavla. Inscenace Čarovná zimní pohádka se nám všem moc líbila a velmi jsme si na závěr oddychli, že se zimní královně podařilo nalézt její zimní kouzlo. :-)

Přehled učiva: prosinec 2022

3. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
dělení slov na konci řádku, samohlásky, psaní u/ú/ů

Učebnice: do str. 41

Pracovní sešit: do str. 32

Písanka: do str. 35

Matematika:
 sčítání a odčítání čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel 0-100, milimetry, centimetry, decimetry

Pracovní sešit: do str. 32

Pracovní sešit: geometrie str. 50

Prvouka:
zájmy, pomoc druhým, zvyky a tradice

Učebnice: do str. 27

Pracovní sešit: do str. 27

Perníčkové Vánoce v žebráckém muzeu

3. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Navštívili jsme Městské muzeum Žebrák, ve kterém jsme se seznámili s perníkářským řemeslem. Tím nejhezčím zážitkem pro nás bylo, že jsme si mohli sami vypracovat těsto, vykrojit a upéct perníček. :-)

Hořovice - výstava betlémů

14. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Výstava betlémů, foto k nahlédnutí v galerii školy.

Přehled učiva: listopad 2022

1. 12. 2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
slova podřazená, nadřazená, antonyma, synonyma, homonyma, samohlásky

Učebnice: do str. 37

Pracovní sešit: do str. 28

Písanka: do str. 32

Matematika:
 sčítání a odčítání dvojmístních čísel bez přechodu přes desítku, sčítání s přechodem desítky v oboru čísel 0-100

Pracovní sešit: do str. 28

Pracovní sešit: geometrie str. 48, 49

Prvouka:
zahrada na podzim, moje rodina

Učebnice: do str. 21

Pracovní sešit: do str. 21

Přehled učiva: říjen 2022

1. 11. 2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
druhy vět, abeceda, řazení slov dle abecedy, pořádek slov ve větě

Učebnice: do str. 26

Pracovní sešit: do str. 20

Písanka: do str. 21

Matematika:
desítky, jednotky, orientace na číselné ose 0-100, sčítání a odčítání desítky v oboru čísel 0-100, sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel 0-100

Pracovní sešit: do str. 17

Pracovní sešit: geometrie str. 45,46,47

Prvouka:
příroda na podzim, poznávání listnatých a jehličnatých stromů 

Učebnice: do str. 12

Pracovní sešit: do str. 13

Přehled učiva: září 2022

2. 10. 2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
opakování 1.ročníku (hláska, písmena, slabiky, slova, věty), druhy vět, pořádek slov ve větě, vyprávění příběhu dle obrázkové osnovy 

Učebnice: do str. 15 

Pracovní sešit: do str. 9 

Písanka: do str.  

Matematika:
opakování 1.ročníku (sčítání a odčítání do 20, porovnávání čísel, znázornění na číselné ose, slovní úlohy), desítky, jednotky

Pracovní sešit: do str. 7 

Pracovní sešit: geometrie str. 43, 44 

Prvouka:
prostředí školy, školní rok, kalendářní rok, chováme se bezpečně na ulici, dopravní
prostředky, město, vesnice 

Učebnice: do str. 6 

Pracovní sešit: do str. 6