2. B

Vyrazili jsme do přírody hledat osovou souměrnost

22. 5. 2023 Ing. Veronika Novotná

Do přírody chodíme velmi rádi a pokaždé se naučíme něco nového. Nyní jsme venku strávili hodinu geometrie a pomocí listů rostlin si vysvětlovali osovou souměrnost. I při výuce lze zažít spoustu legrace. :-)

Přehled učiva: duben 2023

12. 5. 2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
slova se skupinami "dě, tě ně", "bě, pě, vě mě", sloh: popis postavy

Učebnice: do str. 77

Pracovní sešit: do str. 27

Písanka: do str. 28

Matematika:
 dělení čtyřmi, násobení pěti, dělení pěti, násobení šesti

Pracovní sešit: do str. 24, geometrie str. 51, 52, 53

Prvouka:
chráníme přírodu, jaro v přírodě, jarní květiny, jaro na zahradě

Učebnice: do str. 51

Pracovní sešit: do str. 54

Vydali jsme se do Tlustice na Velkou cenu Hořovic

12. 5. 2023 Ing. Veronika Novotná

Na konci dubna jsme vyrazili pěšky do Tlustice, kde jsme měli možnost poznat náš integrovaný záchranný systém. Obdivovali jsme nejen hasičské vozy, ale měli jsme možnost vidět zásah policie a dokonce jsme seděli v sanitním voze, který nám ukázali samotní záchranáři. Výlet jsme si velmi užili a odnesli jsme si cenné zkušenosti. :-)

Přehled učiva: březen 2022

16. 4. 2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
tvary slov, slova příbuzná, párové souhlásky

Učebnice: do str. 66

Pracovní sešit: do str. 15

Písanka: do str. 18

Matematika:
 dělení dvěma, násobky tří, dělení třemi, násobky čtyř

Pracovní sešit: do str. 17, geometrie str. 49, 50

Prvouka:
povolání, zájmy, koníčky, suroviny a výrobky

Učebnice: do str. 41

Pracovní sešit: do str. 41

Uklízeli jsme Česko

8. 4. 2023 Ing. Veronika Novotná

V pátek 31.03. jsme se společně se všemi třídami naší školy zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Měli jsme na starosti úklid parku u školy a s lítostí jsme objevili spoustu odpadků, především nedopalků cigaret.  Kdyby ten, kdo nedopalky odhazuje na zem věděl, že se nedopalek rozkládá 15 let, možná by ho raději hodil do koše. Udržovat čistotu ve svém okolí nestojí člověka tolik úsilí.

Maškarní rej jsme protančili

12. 3. 2023 Ing. Veronika Novotná

Poslední školní den před jarními prázdninami jsme se místo učení převlékli do kostýmů. Strávili jsme veselé dopoledne ve školní tělocvičně, kde se pro první stupeň konal tradiční maškarní rej. Za hudby, kterou nám s radostí pouštěli žáci 9. tříd, jsme tančili a soutěžili. :-)

Přehled učiva: únor 2023

9. 3. 2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
psaní "dy/di", "ty/ti", "ny/ni", "i/í", "y/ý", sloh komiks

Učebnice: do str. 60

Pracovní sešit: do str. 8

Písanka: do str. 9

Matematika:
 znaménko krát, znaménko děleno, násobení a dělení jednou a deseti, násobky dvou

Pracovní sešit: do str.8

Prvouka:
lidské tělo, zdravá výživa

Učebnice: do str. 35

Pracovní sešit: do str. 37

Přehled učiva: leden 2023

12. 2. 2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
psaní "y/ý" po tvrdých souhláskách

Učebnice: do str. 51

Pracovní sešit: do str. 40

Písanka:  1.díl hotov

Matematika:
 sčítání a odčítání v oboru čísel 0-100, jednotky délky, objemu, hmotnosti

Pracovní sešit: 1.díl hotov

Prvouka:
lidské tělo

Učebnice: do str. 31

Pracovní sešit: do str. 32

Výlet do divadla Lampion

21. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Společně, druhá a třetí třída, jsme se vydali do divadla Lampion, které sídlí na nejstarším náměstí v Kladně, na Náměstí starosty Pavla. Inscenace Čarovná zimní pohádka se nám všem moc líbila a velmi jsme si na závěr oddychli, že se zimní královně podařilo nalézt její zimní kouzlo. :-)

Přehled učiva: prosinec 2022

3. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
dělení slov na konci řádku, samohlásky, psaní u/ú/ů

Učebnice: do str. 41

Pracovní sešit: do str. 32

Písanka: do str. 35

Matematika:
 sčítání a odčítání čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel 0-100, milimetry, centimetry, decimetry

Pracovní sešit: do str. 32

Pracovní sešit: geometrie str. 50

Prvouka:
zájmy, pomoc druhým, zvyky a tradice

Učebnice: do str. 27

Pracovní sešit: do str. 27

Perníčkové Vánoce v žebráckém muzeu

3. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Navštívili jsme Městské muzeum Žebrák, ve kterém jsme se seznámili s perníkářským řemeslem. Tím nejhezčím zážitkem pro nás bylo, že jsme si mohli sami vypracovat těsto, vykrojit a upéct perníček. :-)

Hořovice - výstava betlémů

14. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Výstava betlémů, foto k nahlédnutí v galerii školy.

Přehled učiva: listopad 2022

1. 12. 2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
slova podřazená, nadřazená, antonyma, synonyma, homonyma, samohlásky

Učebnice: do str. 37

Pracovní sešit: do str. 28

Písanka: do str. 32

Matematika:
 sčítání a odčítání dvojmístních čísel bez přechodu přes desítku, sčítání s přechodem desítky v oboru čísel 0-100

Pracovní sešit: do str. 28

Pracovní sešit: geometrie str. 48, 49

Prvouka:
zahrada na podzim, moje rodina

Učebnice: do str. 21

Pracovní sešit: do str. 21

Přehled učiva: říjen 2022

1. 11. 2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
druhy vět, abeceda, řazení slov dle abecedy, pořádek slov ve větě

Učebnice: do str. 26

Pracovní sešit: do str. 20

Písanka: do str. 21

Matematika:
desítky, jednotky, orientace na číselné ose 0-100, sčítání a odčítání desítky v oboru čísel 0-100, sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel 0-100

Pracovní sešit: do str. 17

Pracovní sešit: geometrie str. 45,46,47

Prvouka:
příroda na podzim, poznávání listnatých a jehličnatých stromů 

Učebnice: do str. 12

Pracovní sešit: do str. 13

Přehled učiva: září 2022

2. 10. 2022 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
opakování 1.ročníku (hláska, písmena, slabiky, slova, věty), druhy vět, pořádek slov ve větě, vyprávění příběhu dle obrázkové osnovy 

Učebnice: do str. 15 

Pracovní sešit: do str. 9 

Písanka: do str.  

Matematika:
opakování 1.ročníku (sčítání a odčítání do 20, porovnávání čísel, znázornění na číselné ose, slovní úlohy), desítky, jednotky

Pracovní sešit: do str. 7 

Pracovní sešit: geometrie str. 43, 44 

Prvouka:
prostředí školy, školní rok, kalendářní rok, chováme se bezpečně na ulici, dopravní
prostředky, město, vesnice 

Učebnice: do str. 6 

Pracovní sešit: do str. 6