6. B

Probrané učivo za leden 2023

1. 2. 2023 Mgr. Jitka Chylíková

Probrané učivo za leden 2023

český jazyk - zdvojené souhlásky, předpony s-,z-,vz-, Erben - Kytice

matematika - dělení desetinných čísel

ang.jazyk - 1.lekce - škola, předložky, mail

zeměpis - hydrosféra

přírodopis - bakterie, řasy, houby, lišejníky

dějepis - starověký Egypt - zánik říše, kultura a věda

fyzika - učeb. do str. 69

             

Probrané učivo za prosinec 2022

29. 12. 2022 Mgr. Jitka Chylíková

Český jazyk - Pravopis slova - Vypravování podle obrázků

                        Regionální pověsti

Matematika- Násobení a dělení deset. čísel 10,100, Převody jednotek

Anglický jazyk -lekce 1C - zájmy

Zeměpis- učebnice do str.72

Přírodopis - Viry a bakterie

Dějepis - Starověká Mezopotámie

Fyzika - učebnice do str.55 - viz Teamsy

Probrané učivo za listopad 2022

30. 11. 2022 Mgr. Jitka Chylíková

Český jazyk a literatura - Stavba slova 

                                         Přímá řeč a osnova

                                         Místní pověsti

Matematika - Převody jednotek obsahu, obsah a obvod složitých obrazců, kvádr, krychle

Angličtina - Lekce 1-sloveso to be (s. 27)

Zeměpis -Krajinná sféra,litosféra ( s. 42 - 57)

Přírodopis - Sinice,houby,lišejníky

Dějepis - Začátek starověku (s.46)

Fyzika - Veličiny a jejich měření ( do s. 47 - podrobnosti v aplikaci Teams)