6. B

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

Matematika 6.B/24 10.5. - 14.5. 2021

9. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Distanční výuka proběhne tento týden online podle upraveného rozvrhu.

Zkontrolujte si kalendář v TEAMS.

 

Matematické operace s des. čísly

4. dělení des. čísel

Učebnice [2] - str. 40 - 46

pracovní sešit str. 43 - 49

Dělitelnost čísel - úvod

Výuka probíhá online, výukové materiály budou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

Informatika

2. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Z důvodu znovuobnovení rotační výuky se online hodiny informatiky ruší.

Nezapomeňte dokončit a nasdílet zadané práce.

L. Černá

II. stupeň - obnovená rotační výuka

30. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle nařízení MŠMT dochází i ve Středočeském kraji s účinností od 3. 5. 2021 k obnovení rotační výuky na II. stupni ZŠ.

V naší škole budou v týdnu od 3. 5.  začínat s prezenční výukou třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B /sudé týdny/.

V liché týdny - tj. od 10. 5. budou s prezenční výukou začínat třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

Podmínkou k prezenční výuce je testování ag. testy v budově školy 2x týdně, v naší škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude v kmenových učebnách tříd vždy 1. vyučovací hodinu.

Nově je povolena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách se zachováním homogenity třídy. Protože budou hodiny TV venku, doporučuji donést odpovídající oblečení a obutí.

Alena Malásková

dějepis 6. B

26. 4. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes 3 úkoly z učebnice.

 

Matematika 6/23 26.4. - 30.4. 2021

25. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 40 - 46

pracovní sešit str. 43 - 49

Matematické operace s des. čísly

1. násobení des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

19. 4. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

zopakuj si na zítra starověkou Čínu. 

Matematika 6/22 19.4. - 23.4. 2021

18. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 35 - 39

pracovní sešit str. 37 - 42

Matematické operace s des. čísly

1. násobení des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

12. 4. 2021 Mgr. Dana Lorencová

 Dobrý den,

dnes (nebo raději zítra těsně před dějepisem) se podívej na krátké povídání o Velké čínské zdi 

https://www.youtube.com/watch?v=uCalzBJuNr8 .

V hodině vyzkouším, co jste si zapamatovali. Můžeš si udělat poznámky.

Matematika 6/21 12.4. - 16.4. 2021

11. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 16 - 20

pracovní sešit str. 24 - 26

Matematické operace s des. čísly

1. odčítání des. čísel - dokončení učiva

2. opakování - násobení přirozených čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

Anglický jazyk 6

5. 4. 2021 Ing. Jana Lejnarová

Zůstáváme u přítomného prostého času. 

Matematika 6/20 6.4. - 9.4. 2021

4. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 16 - 20

pracovní sešit str. 24 - 26

Matematické operace s des. čísly

1. odčítání des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

Matematika 6/20 29.3. - 2.4. 2021

28. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 12 - 15

pracovní sešit str. 21 - 23

Matematické operace s des. čísly

1. sčítání des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

22. 3. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, 

dnes se podívej na krátky film a pak vylušti tajenku

https://www.youtube.com/watch?v=hQqvE41jGkY

Matematika 6/19 22.3. - 26.3. 2021

21. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

1. obsahy čtverců a obdélníků

2. slovní úlohy

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

15. 3. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

 dnes dva úkoly z Egypta.

Matematika 6/18 15.3. - 19.3. 2021

14. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

1. obsahy rovinných útvarů

2. jednotky obsahu

3. převody jednotek

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

8. 3. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

zůstáváme ve starověkém Egyptě.

Anglický jazyk 6

8. 3. 2021 Ing. Jana Lejnarová

6.lekce 

Naučíme se mluvit o opakujících se činnostech (přítomný prostý čas) a nauíme se používat příslovce časové frekvence.  Vypracujeme cvičení v pracovním sešitě (6.lekce)

Matematika 6/17 8.3. - 12.3. 2021

7. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

1. obvod obdélníka

2. obvody rovinných útvarů  - slovní úlohy

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů