6. B

Projekt E-bezpečí.cz a kurz Buď SAFE

2. 1. 2022 Mgr. Pavel Vladyka

Pro všechny (nejen) žáky, kteří se chtějí ve světě IT technologií pohybovat bezpečně jsou velmi užitečné informace, které jsou například na webu E-bezpečí: Projekt E-bezpečí - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz).

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

2. 1. 2022 Mgr. Pavel Vladyka

Pro zvětšení textu klikněte na obrázek:

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

Matematika 6.B/24 10.5. - 14.5. 2021

9. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Distanční výuka proběhne tento týden online podle upraveného rozvrhu.

Zkontrolujte si kalendář v TEAMS.

 

Matematické operace s des. čísly

4. dělení des. čísel

Učebnice [2] - str. 40 - 46

pracovní sešit str. 43 - 49

Dělitelnost čísel - úvod

Výuka probíhá online, výukové materiály budou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

Informatika

2. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Z důvodu znovuobnovení rotační výuky se online hodiny informatiky ruší.

Nezapomeňte dokončit a nasdílet zadané práce.

L. Černá

II. stupeň - obnovená rotační výuka

30. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle nařízení MŠMT dochází i ve Středočeském kraji s účinností od 3. 5. 2021 k obnovení rotační výuky na II. stupni ZŠ.

V naší škole budou v týdnu od 3. 5.  začínat s prezenční výukou třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B /sudé týdny/.

V liché týdny - tj. od 10. 5. budou s prezenční výukou začínat třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

Podmínkou k prezenční výuce je testování ag. testy v budově školy 2x týdně, v naší škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude v kmenových učebnách tříd vždy 1. vyučovací hodinu.

Nově je povolena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách se zachováním homogenity třídy. Protože budou hodiny TV venku, doporučuji donést odpovídající oblečení a obutí.

Alena Malásková

dějepis 6. B

26. 4. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes 3 úkoly z učebnice.

 

Matematika 6/23 26.4. - 30.4. 2021

25. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 40 - 46

pracovní sešit str. 43 - 49

Matematické operace s des. čísly

1. násobení des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

19. 4. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

zopakuj si na zítra starověkou Čínu. 

Matematika 6/22 19.4. - 23.4. 2021

18. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 35 - 39

pracovní sešit str. 37 - 42

Matematické operace s des. čísly

1. násobení des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

12. 4. 2021 Mgr. Dana Lorencová

 Dobrý den,

dnes (nebo raději zítra těsně před dějepisem) se podívej na krátké povídání o Velké čínské zdi 

https://www.youtube.com/watch?v=uCalzBJuNr8 .

V hodině vyzkouším, co jste si zapamatovali. Můžeš si udělat poznámky.

Matematika 6/21 12.4. - 16.4. 2021

11. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 16 - 20

pracovní sešit str. 24 - 26

Matematické operace s des. čísly

1. odčítání des. čísel - dokončení učiva

2. opakování - násobení přirozených čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

Anglický jazyk 6

5. 4. 2021 Ing. Jana Nováčková

Zůstáváme u přítomného prostého času. 

Matematika 6/20 6.4. - 9.4. 2021

4. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 16 - 20

pracovní sešit str. 24 - 26

Matematické operace s des. čísly

1. odčítání des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

Matematika 6/20 29.3. - 2.4. 2021

28. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Učebnice [2] - str. 12 - 15

pracovní sešit str. 21 - 23

Matematické operace s des. čísly

1. sčítání des. čísel

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

22. 3. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, 

dnes se podívej na krátky film a pak vylušti tajenku

https://www.youtube.com/watch?v=hQqvE41jGkY

Matematika 6/19 22.3. - 26.3. 2021

21. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

1. obsahy čtverců a obdélníků

2. slovní úlohy

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

dějepis 6. B

15. 3. 2021 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

 dnes dva úkoly z Egypta.

Matematika 6/18 15.3. - 19.3. 2021

14. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

1. obsahy rovinných útvarů

2. jednotky obsahu

3. převody jednotek

Výuka probíhá online, výukové materiály jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS. Zde děti také najdou zadání domácích úkolů

Přírodopis 6.tř. – VIII.

9. 3. 2021 Mgr. Anna Koldová

Přírodopis 6.tř. – VIII.

UČIVO NA MĚSÍC BŘEZEN:

ploštěnci, měkkýši, kroužkovci

 (více a konkrétně v aplikaci Teams)