6. B

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Fyzika 6 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Pohyb těles, rychlost -- str. 35

Souvislost rychlosti, dráhy a času -- str. 37

Matematika 6.B/6 23.11. - 27.11. 2020

22. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

 

I v tomto týdnu zůstaneme u dělení přirozených čísel dvojciferným dělitelem.

Velkou část online výuky věnujeme procvičování učiva - řešení příkladů.

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

dějepis 6. B

18. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

posílám odkaz na krátký film o Keltech, podívej se, ať si máme 24. 10. o čem povídat... L.

https://www.youtube.com/watch?v=ZjeGk1LIH8A

Matematika 6.B/5 16.11. - 20.11. 2020

15. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

Dělení přirozených čísel:

  1. dělení dvojciferným dělitelem
  2. dělení a přednost matematických operací
  3. procvičování učiva

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Soutěž o ceny

14. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se na https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc. Nejdete tam zajímavá videa a soutěž o ceny.

Soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/souteze.

Fyzika 6 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Čas -- str. 32

Měření času -- str. 33

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Fyzikální veličiny (délka, hmotnost), který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je úterý 17. 11.

Angličtina 6

12. 11. 2020 Ing. Jana Nováčková

1)  Udělej i celou třetí lekci v pracovním sešitu (Do your lesson 3 in the workbook)

2)  Opakuj si  hodiny, datum, pžíkazy  ( time, date, orders)

Fyzika 6 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Hmotnost těles -- str. 28

Měření hmotnosti -- str. 30

Matematika 6/4 9.11 - 13.11

9. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

Dělení přirozených čísel:

  1. dělení jednociferným číslem beze zbytku
  2. dělení jednociferným číslem se zbytkem
  3. dělení dvouciferným dělitelem

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

přírodopis 6.tř - II.

3. 11. 2020 Bc. Anna Koldová

Přírodopis 6.tř. – II.

UČIVO NA TENTO MĚSÍC:

Buňka, výživa buňky, rozmnožování buňky – učebnice str. 30 – 39

(více a konkrétně v aplikaci Teams)

Fyzika 6 (2. - 6. 11. 2020)

2. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Určení polohy -- str. 26

Hmotnost těles -- str. 28

Počítače a informace 1 2.11 - 5.11

1. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Milí žáci,

"corona - krize" vás zaskočila ne dostatečně připravené na online výuku. Neměli jsme dostatek času, podrobně se seznámit s aplikacemi  Office 365 a Teams, ve kterých teď budeme pár týdnů společně z domova pracovat. Aby jste se naučili lépe orientovat v těchto aplikacích, zavádím nově online hodiny informatiky.

Prostřednictvím Teams budete získávat potřebné výukové materiály, společně se zadáním domácích úkolů a klasifikovaných testů.

Balíček programů Office 365 vám poslouží k vypracovávání potřebných dokumentů (slohy, referáty...) a prezentací, které pak jednoduše odešlete vyučujícím.

U některých mladších žáků, musíme začít od začátku - např. seznámit se s klávesnicí a naučit se na ní pracovat...

Těším se na vás na hodinách informatiky

Lenka Černá     cerna@skolazebrak.cz

 

Matematika 6/3 2.11 - 5.11

1. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Při online hodinách si tento týden probereme a procvičíme témata:

1. přednost matematických operací

a) Domácí úkol z matematiky 1 - 2. 11. 2020

b) Domácí úkol z matematiky 2 - 3. 11. 2020

2. dělení přirozených čísel

Domácí úkol z matematiky 3 - 5.11.2020 (6.A,B)

Domácí úkoly budou zveřejňovány a doplňovány denně v aplikaci teams spolu s dalšími výukovými materiály.

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Anglický jazyk 6

20. 10. 2020 Ing. Jana Nováčková

Your homework ( look at next) : 

Pravidla užívání v aplikaci Teams

19. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Milí žáci,

na základě situace, která se odehrála v průběhu minulého týdne, Vám musím zdůraznit určitá pravidla  využívání aplikace Teams.

Skupiny, které byly vytvořeny vyučujícími, slouží pouze ke komunikaci mezi vámi a učitelem. Nikoliv pro Vaše soukromé konverzace.

Pokud chcete komunikovat mezi sebou ve stylu, “kdo jak se má a kdo co zažil o víkendu”, vytvořte si svůj vlastní team.

Děkuji Vám za pochopení a přeji hodně zdraví.

Alena Malásková 

dějepis 6. A, 6. B

19. 10. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes naposledy k době kamenné. Práce je na obě hodiny dějepisu v tomto týdnu. Pošli foto sešitu. Lor.