6. B

Dějepis 4 6.A,B test a zadání

1. 4. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi na minulý test -1 . Homér, 2. v Malé Asii, to je dnešní Turecko, 3.válka trvala 10 let, 4. Řekům pomohla lest, kdy vymysleli dřevěného koně, který věnovali Trojanům a pak z něj v noci vylezli, 5. alfabeta. Většina jste odpověděla správně, mám radost. Škoda, že  někteří nepíší, i když se odpovědi dají snadno vyhledat.  Zkuste další.

Test 3 - 1. Co znamená polis ? 

             2. Jak se jmenovala mateřeká města, která vlastnila kolonie?

             3. Proč došlo k zakládání kolonii - 3 důvody?   

             4. Co se z kolonií vyváželo do Řecka?

             5. Kdo z toho v Řecku bohatl?

              6. Jak se jmenovalo otroctví, do kterého upadali zchudlí zemědělci?

Zadání na další týden : přečti a zapiš si z učebnice na s. 81 -83 Sparta a Athény, podívejte se na Kompas času nebo Edisco videovýpisky Sparta a Athény - jsou tam i některé věci navíc, ale poznáte, jaký byl mezi státy rozdíl.

Na i vysílání čt najdete pořad Marco Polo: Rozluštěné tajemství - četli jsme o něm v literatuře, ale hlavně se tam popisuje život v Číně i čínská zeď. Najděte si a podívejte se. Kdo se chce víc dozvědět o trojské válce, podívejte se na film Troja, uvidíte i toho koně.

Tak do toho a půl je hotovo, ale hlavně zdraví. :-)

Anglický jazyk 6

31. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Posílej prosím všechny své úkoly v jednom emailu!  Děkuji, J.N.

Fyzika 6 (30. 3. - 3. 4. 2020)

30. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Magnety a jejich vlastnosti (str. 74 - 75)

Působení magnetu na tělesa z různých látek (str. 76)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Angličtina 6

30. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Hello kids,

these are tasks for this week ( from 30th March to 3rd April) . And don´t  forget, you will get marks for making and sending  them  to my email :  novackovaskola@email.cz. So, good luck!  ( look at the next) Ps.: Než odešleš email, nezapomeň do kolonky " Předmět "  napsat své jméno, příjmení a třídu. 

Ilook forward to your email !  (Těším se na tvůj email ) 

 

Matematika - dodatek k učivu "sčítání a odčítání úhlů"

29. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Pokud to zvládneš (a to bys měl/a), počítej příklady na sčítání a odčítání úhlů v řádku.

Vzor:

Sečti úhly:

39°49´+26°46´=65°95´=66°35´

(95´=1°35´)

Odečti úhly:

48°20 ´- 35°40´= 47°80´- 35°40´=12°40´

Nezapomeň vypracovat zadané příklady.

 

Čeština VI

29. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Zdravím, máme za sebou víc než 14 dní ,,školy doma". Většinu z vás musím pochválit za dobrou práci. Nejúspěšnější je zatím Áďa (34 bodů), ale ani ostatní nejsou pozadu. Bohužel, někteří se ještě vůbec nezapojili.??? Tohle opravdu nejsou prázdniny. 

Další úkol z ČJ je i s písní. Vyhledejte si píseň ,,Jedem do Afriky" od skupiny Yo Yo Band (karaoke text), zazpívejte si ji a splňte úkoly z refrénu (=sloka, která se opakuje - zde 1. sloka).

   A. V jakých pádech jsou PoJ s předložkou?

   B. Kolik zájmen je v refrénu?

   C. Ve kterém verši (=jedna řádka básně) refrénu je příslovce?

   D. Které slovní druhy v refrénu chybějí?

                (Odpověď pošli ve tvaru např. A36 - B 2 - C 6 - D 456)


 

Zeměpis - ČT2

29. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Sledujte TV pořady na ČT2 - úterý 12.°° ZÁZRAČNÁ PLANETA: AFRIKA - Mys Dobré naděje

                                      ČT2 - středa 20.°° KAMERA NA CESTÁCH - Kongo, srdce Afriky

 Zadané práce o jednom africkém kmeni (+obrázek) můžete poslat kdykoli na mail a dále sledujte ,,africké hádanky a úkoly".  Hakuna matata

Čítárna III - úkol

28. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Tady je úkol z Čítárny III:  Nakresli pračlověčí dítě a do bubliny napiš něco v pračlověčí řeči. Podobně jako mluví v příběhu. Pod obrázek pak napiš i překlad do češtiny.
 

Čítárna III

28. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Ufonek Uluru je opět tady. Kapitola druhá - Doba ledová, doba veselá

Zeměpis - 4. tajenka

28. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

PŘESMYČKY na víkend

Něco v Africe:

            1.   M A R N Á   K D O   Ž I L I

            2.   N E Ž   C O   R O S O

            3.   S Í    Ž R A L O K

  Tentokrát bez nápovědy. Ale to dáte....A taky jednu pro mě ( z Afriky). Já chci taky hádat. :)

   

Matematika (30.3.-31.3.) (2.4.-3.4.)

28. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva na pondělí 30.3. a úterý 31.3. 2020; čtvrtek 2.4. a pátek 3.4.

Čeština - přesmyčky

27. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Přesmyčky  - přeskládej písmena tak, aby vzniklo existující PoJ. ( Všechna písmena použij, žádné nebude chybět ani přebývat. Délku hlásek neměníš.)

    1.    T R I    P Á R Y   S E R O

    2.    T O   D R A V C I   Z N Í  

          Obě slova jsou v množném čísle, až je uhodneš, přiřaď je ke správným vzorům PoJ a pošli.

           POTŘEBUJEŠ NÁPOVĚDU? Tak si klikni...

Čeština V

26. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

PRAVOPIS     bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

Dějepis 3 6.A,B test a zadání

25. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Díky za odpovědi na otázky 1.testu, nyní si zkontroluj správné odpovědi: 1. podle krále Minoa - minojské, 2.lodě k vývozu a dovozu zboží a surovin, 3.kvůli zemětřesení a vpádu Achájů, 4.obrovské kameny . kyklopské podle obrů Kyklopů, 5. paláce a opevnění v Mykénách. Hodně z vás odpovědělo správně.

Nyní 2.test, odpovědi opět pošli mailem: 1.Kdo složil Ilias a Odysseu?

2. Kde v Řecku leželo město Trója?

3.Jak dlouho trvala trojská válka?

4. Co pomohlo Řekům Tróju dobýt?

5. Jak se nazývá řecká abeceda?

A teď zadání 3 na další týden: přečti si a zapiš ze strany 79 -80 v učebnici Antické Řecko

Podívej se i na televizi nebo net, najdi si na youtube Edisco videovýpisky, díl Starověké Řecko a Kréta

Hodně zdaru a zdraví!

zeměpis - 3. tajenka

24. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

3.TAJENKA

Indicie:     108 m - David Livingston - Zambezi

               Tak kdepak jsem se v Africe toulala?

Indicie nestačí, no tak si tedy rozklikni, no...

                 

 

Matematika (26.3.-27.3.)

24. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva na čtvrtek 26.3. a pátek 27.3.2020.

 

Čeština IV

24. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Trocha poezie
 

   Pošli doplněné 4 verše + kód slovních druhů - zuzana.havlikova@seznam.cz

      

                                                                                                                       

Čítárna II

24. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Ufonek Uluru se opět hlásí

Fyzika 6 (23. 3. - 27. 3. 2020)

23. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Tělesa v elektrickém poli (str. 68 - 70)

Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu (str. 70 - 72)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Anglický jazyk 6

23. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Až do konce měsíce března zůstává pouze práce, která byla dětem zadána ústně. Přidávám pouze doporučení v rámci možností se dívat na anglicky mluvící pohádky, např. Peppa pig  (You Tube) a pod. dle vlastníhi výběru.