6. B

Školní výlet

28. 5. 2023 Mgr. Jitka Chylíková

Odjezd na školní výlet do Nižbora na zámek a do skláren Ruckl bude 31.5. v 6.50 z vlakového nádraží Hořovice, návrat asi ve 14.40 na nádraží v Hořovicích, případně v 15.28 na zastávku v Sokol.ul. v Žebráce.

S sebou vhodné oblečení, obuv (i pro případ deště), svačinu, pití, kapesné a dobrou náladu.

Cena 290 kč za vstupné(100+120) +66 Kč vlak. 

Probrané učivo za duben 2023

28. 4. 2023 Mgr. Jitka Chylíková

Probrané učivo za duben

český jazyk - mluvnice - přídavná jména přivlastňovací, sloh - popis osoby,literatura - Z.Grey

matematika - osová souměrnost, souhlasné a střídavé úhly

anglický jazyk - 3.lekce - škola, hodiny

zeměpis - Afrika - podnebí, vodstvo, biosféra,objevování a kolonizace

přírodopis - žahavci, měkkýši, kroužkovci

dějepis - kultura a věda v Řecku

fyzika - učebnice do str. 108 (viz teamsy)

Probrané učivo za březen 2023

4. 4. 2023 Mgr. Jitka Chylíková

český jazyk - přídavná jména, popis předmětu, dobrod.literatura- J.Verne

matematika - úhel, jednotky úhlu

anglický jazyk - 3.lekce -Irsko

zeměpis - biosféra, Afrika-poloha, členitost pobřeží

přírodopis - plotěnci a hlísti

dějepis - řecko-perské války

fyzika - do str. 98

Probrané učivo za únor 2023

28. 2. 2023 Mgr. Jitka Chylíková

český jazyk - podst.jména vlastní a obecná, popis, dobrodružná literatura W.Meinck

matematika - znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená

anglický jazyk - rodina, tělo, sloveso have got

zeměpis - pedosféra, tropické lesy, savany, pouště

přírodopis - houby, lišejníky, prvoci

dějepis - starověká Kréta, Mykény

fyzika - do str. 80

Probrané učivo za leden 2023

1. 2. 2023 Mgr. Jitka Chylíková

Probrané učivo za leden 2023

český jazyk - zdvojené souhlásky, předpony s-,z-,vz-, Erben - Kytice

matematika - dělení desetinných čísel

ang.jazyk - 1.lekce - škola, předložky, mail

zeměpis - hydrosféra

přírodopis - bakterie, řasy, houby, lišejníky

dějepis - starověký Egypt - zánik říše, kultura a věda

fyzika - učeb. do str. 69

             

Probrané učivo za prosinec 2022

29. 12. 2022 Mgr. Jitka Chylíková

Český jazyk - Pravopis slova - Vypravování podle obrázků

                        Regionální pověsti

Matematika- Násobení a dělení deset. čísel 10,100, Převody jednotek

Anglický jazyk -lekce 1C - zájmy

Zeměpis- učebnice do str.72

Přírodopis - Viry a bakterie

Dějepis - Starověká Mezopotámie

Fyzika - učebnice do str.55 - viz Teamsy

Probrané učivo za listopad 2022

30. 11. 2022 Mgr. Jitka Chylíková

Český jazyk a literatura - Stavba slova 

                                         Přímá řeč a osnova

                                         Místní pověsti

Matematika - Převody jednotek obsahu, obsah a obvod složitých obrazců, kvádr, krychle

Angličtina - Lekce 1-sloveso to be (s. 27)

Zeměpis -Krajinná sféra,litosféra ( s. 42 - 57)

Přírodopis - Sinice,houby,lišejníky

Dějepis - Začátek starověku (s.46)

Fyzika - Veličiny a jejich měření ( do s. 47 - podrobnosti v aplikaci Teams)