7. B

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Fyzika 7 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Tíhová síla a těžiště -- str. 42

Setrvačnost -- str. 45

Matematika (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Připomínám učivo zadané na online hodinách.

str. 62/cv. 5.5.B Úlohy na závěr

- poslat na email sindlerova@skolazebrak.cz do pondělí 23.11.2020 do 17.00 hod.

- úlohy k procvičení do školních sešitů - neposílat

str. 69/cv. 11

str. 69/cv. 12

Ivana Šindlerová

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Dějepis 7.A,B

16. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

 Dějepis - Turci a Křížové výpravy - přečti a zapiš si z učebnice s. 42 - 45

- nezapomeň na rytířské řády, pusť si E disco výpisky https://www.youtube.com/watch?v=pHxy5qD9oWo a ze Slavných dnů https://www.slavne-dny.cz/episode/10003626/den-kdy-krizaci-ztratili-jeruzalem-2-rijen a https://www.slavne-dny.cz/episode/840320/den-kdy-byl-rozprasen-rad-templaru-13-rijen, jistě najdeš i další zajímavosti a videa.

Příště nás čekají Vikingové a seveřani, na čt 2 tento týden běží díl z cyklu Vzestup civilizace: Jak Vikingové změnili svět - zajímavý dokument, podívej se.

Soutěž o ceny

14. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se na https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc. Nejdete tam zajímavá videa a soutěž o ceny.

Soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/souteze.

Fyzika 7 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Skládání různoběžných sil -- str. 40

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Pohyb tělesa (rychlost, dráha, čas), který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je čtvrtek 19. 11.

Fyzika 7 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Skládání rovnoběžných sil -- str. 38

Skládání různoběžných sil -- str. 40

Dějepis 7.A,B

10. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Byzanc - Justinián I.- až do zániku r.1453 - s.38 - 40

Arabská říše a vznik islámu, přínos arabské kultury pro Evropu - s.40- 42

Najděte si Edisco výpisky Arabové a islám:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLX4ytdUYqn4YEQIIm0r8px-ZhMQMZA4N7

Anglický jazyk 7

9. 11. 2020 Ing. Jana Nováčková

Učebnice Way to win , 1. lekce  + racovní sešit, 1. lekce 

Matematika (8.11.2020)

8. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zhodnocení dobrovolného testu. 

 

Dobrovolného testu se zúčastnilo 9 žáků /žákyň. Sedm z vás test vypracovalo na výbornou - blahopřeji.

Ivana Šindlerová

Matematika (8.11.2020)

8. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Informace k učivu.

Přírodopis 7.tř. -II.

3. 11. 2020 Bc. Anna Koldová

Přírodopis 7.tř. – II.

UČIVO NA TENTO MĚSÍC:

ptáci – učebnice str.33 – 57

(více a konkrétně v aplikaci Teams)

Dějepis 7.A, B

3. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Dějepis 7.A,B

Vznik Francie a Anglie – přečti si a zapiš od s. 34 – 37 ( založení hradu Tower) a odpověz na test v Teamsech do 6.11.

Najděte si na webu čt edu pod heslem dějepis - středověk video Tapisérie z Bayeux -https://edu.ceskatelevize.cz/video/2381-tapiserie-z-bayeux , kde se dovíte, jak je tato věc cenná. Jsou tam i další videa ke středověku. 

Správné odpovědi na otázky jsou níže.

němčina

2. 11. 2020 Dana Kučerová

Formulář

  1. Zopakuj si slovíčka první lekce a zaměř se na pojmy potřebné k vyplnění jednoduchého formuláře (najdeš je v Pracovním sešitu na str. 17 v 1. odstavci levého sloupce).
  2. Učebnice str. 18, cv. 2: zde najdeš formulář, který si pročteš; potom do školního sešitu přepíšeš pod sebe pojmy z levého sloupce; nakonec podle údajů Pavla a Tonyho doplníš k příslušným pojmům vlastní údaje (píšeš do školního sešitu).

 

Fyzika 7 (2. - 6. 11. 2020)

2. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vzájemné působení těles -- str. 34

Síla -- str. 35

Anglický jazyk 7

2. 11. 2020 Ing. Jana Nováčková

Učebnice Way to win 7 , 1. lekce  ( slovíčka, pracovní sešit) 

Otázka : What...like?   (Jaké něco je, nebo bylo) 

vyjádření, že cestujeme dopravním prostředkem - by + car, train, bike, boat plane...

             

Počítače a informace 1 2.11 - 5.11

1. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Milí žáci,

"corona - krize" vás zaskočila ne dostatečně připravené na online výuku. Neměli jsme dostatek času, podrobně se seznámit s aplikacemi  Office 365 a Teams, ve kterých teď budeme pár týdnů společně z domova pracovat. Aby jste se naučili lépe orientovat v těchto aplikacích, zavádím nově online hodiny informatiky.

Prostřednictvím Teams budete získávat potřebné výukové materiály, společně se zadáním domácích úkolů a klasifikovaných testů.

Balíček programů Office 365 vám poslouží k vypracovávání potřebných dokumentů (slohy, referáty...) a prezentací, které pak jednoduše odešlete vyučujícím.

U některých mladších žáků, musíme začít od začátku - např. seznámit se s klávesnicí a naučit se na ní pracovat...

Těším se na vás na hodinách informatiky

Lenka Černá     cerna@skolazebrak.cz

 

Matematika (1.11.2020)

1. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Připomínám učivo zadané na online hodinách k vypracování do školních sešitů.

str. 46/cv. 6 A,B

str. 47/cv. 9 a,c

str. 47/4.4. Úlohy na závěr, oba sloupečky bez příkladů 5 a 6.

Další online hodiny v následujícím týdnu budou:

středa 4 . listopadu od 8.00-9.00 hod.

pátek 6. listopadu od 9.00-10.00hod.

Ivana Šindlerová