7. B

Dějepis 4 7.B test a zadání

1. 4. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi na minulé otázky: 1.Přemysl Otakar II. - železný, protože byl odvážný bojovník a nebál se, zlatý, protože byl bohatý , 2. Václav II.,  3. král Čech, Uher a Polska, 4. 1306, protože byl zavražděn poslední Přenyslovec = po meči -Václav III.,  5. Anežka (Česká). 

Většina odpovídala správně, mám radost, dva se vůbec nepokusili odpovědět, i když se odpovědi dají lehce vyhledat. Škoda, není to těžké. Tak to zkuste teď. Můžete se zeptat i doma, co si pamatují ze školy.

Test 3 - 1. Kdo se stal 1. českým králem z rodu Lucemburků a koho měl za manželku?

             2. Jak mu Češi říkali a proč?

             3. O jaké území rozšířil české království?

             4. Které se zúčastnil války a jak tam dopadl?

             5. Zjisti na netu, kolik měl dětí a kde je dnes pohřben.

Zadání na další týden: přečti si a zapiš ze str. 99 - 101 o  Karlu IV. Určitě o něm hodně víš už teď, zjisti, co o něm víme v souvislosti s hradem Žebrák. Na netu jsou i nějaké dokumenty, určitě animované Dějiny udatného národa českého a spoustu dalších, třeba i o stavbách, které nechal stavět. Samozřejmě  i v tom seriálu o Lucemburcích je část jemu věnovaná. Napište mi, co jste si pustili a jestli se vám to líbilo.

Tak do toho a půl je hotovo, ale hlavně zdraví :-)

Fyzika 7 (30. 3. - 3. 4. 2020)

30. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Archimedův zákon pro plyny (str. 88 - 90)

Přetlak, podtlak, vakuum (str. 91 - 93)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

matematika 7. A, B počítání s poměrem

29. 3. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo na týden 30.3. - 5.4. 2020

Počítáme s poměrem: 

výklad: PS str. 5 a 6 uprostřed (zápis do sešitu)

            učebnice str. 12 - 26

pokusit se pochopit a spočítat alespoň některé příklady

Přikládám IT adresy - rozklikni další

Rychlá odpověď

Zeměpis (30.3.-3.4.)

28. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva na týden od 30.3.-3.4.

1. Německo - učebnice str. 148-151

2. Polsko - učebnice str. 151-153

Přečíst zadaná témata, napsat výpisky a naučit se hlavně učivo tučným písmem.

Český jazyk 3 zadání pro 7.B

27. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi z testu 2: byla zaparkována - trpný, se podívali - činný, se vrátily - trpný, bude dokončena - trpný, pojedeš - činný, schválil - činný,   Rodiče pochválili své děti. Závody odstartuje hlavní rozhodčí. V televizi vysílají i nové filmy.        Zkontroluj si. Nejlepší Adam a Jakub.

Test 3 - do odpovědi mailem napište jen doplněná slova

1.urči druh příslovce : stále - p. času        pěkně -   , vlevo-   , trochu -   , proto-   , dosud -                         2.doplň - Tváří se tajem- . Soukrom- se učí francou- ky. V-dom- by nelhal. Večeří střídm-. Mluví ply-  ě a pohotov-. Samozřejm- se chová rozum-.

Zadání 3 - mluvnice - Příslovce a stupňování s.48 cv.4,5 a do škol. sešitu napiš cv.6 - 5 vět, pak prostuduj stupňování - s.49 cv. 2 do sešitu pak 6 vět ze cv.1 

sloh- Strukturovaný životopis - zkus do sloh. sešitu napsat podle učebnice na s. 168 tvůj strukturovaný životopis

literatura - přečti si z čítanky s.112 - 117 Židovské pověsti - zapiš do liter. sešitu, oboduj od 1 do 10      a pak nakresli, jak si představuješ golema. Neznáš jednu podobu i z nějakého hraného českého filmu? Kde v našem okolí byla vystavena golemova socha?  Najdi si v Dějinách udatného českého národa díl Golem.

Nezapomeňte nejen pracovat, ale i odpočívat a relaxovat sportem, hrou..myslete hlavně na zdraví.

Angličtina 3 7.B test a zadání

27. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné věty z min. testu - někteří jste si nevšimli, že jde o otázky, odpovědět jste měli jen na otázku 1 a 5 a poslední otázka a odpověď byla v minulém čase. Správně jste rozlišili použití how many nebo how much.  Nejlépe si vedl Adam.   Nyní si zkontrolujte:

1 How many forks have you got? We have got...forks. 2. How much juice do you need? 3. How much is it? (učili jsme se už v 5.tř.) nebo How much does it cost? 4.How many oranges are on the table? 5. How much water did you drink yesterday? I drunk two liters of water.

Test z min. zadání - odpověz opět mailem.

Stupňuj příd. jména:  old   - older - the oldest               good, big, important, bad, beautiful

Zadání: a) přečti si v učebnici stranu 39 

              b) přečti si texty 1, 2, 3, 4 na str. 40 -41 a napiš stručně česky do sešitu, co se stalo, čemu jsi rozuměl. Použij slovníček.

               c) vypracuj cvičení 9,10 v prac. sešitě na s. 28

Dějepis 3 7.B test a zadání

25. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Díky za odpovědi na test č.1, můžeš si zkontrolovat správné odpovědi:1. kompas, plachty, kormidlo, lepší a větší lodě 2.Vasco da Gama - kolem Afriky 3. 3 lodě - plavba 2 měsíce 4. podle Ameriga Vespucciho, který první popsal nový světadíl 5. Fernao Magalhaes.  Většina z vás odpovídala správně.

Test 2.: 1.Který král nazýván" železný a zlatý" a proč ?

             2.Kdo nechal razit pražské groše?

             3.Kterým zemím vládl Václav III.?

             4. Kdy vymřeli Přemyslovci po meči?

              5. Která Přemyslovna  byla svatořečena, tzn. prohlášena za svatou r.1989?

Odpověz opět mailem.

Zadání 3 na další týden: přečti si a zapiš podle učebnice s. 97 - 99 Lucemburkové a Jan Lucemburský.

Radím seriál Lucemburkové na i-vysílání čt, Slavné dny - Den narození Karla IV.

Mimochodem pustili jste si ze Slavných dnů i Den, kdy byla dokončena plavba kolem světa nebo Den , kdy začal zánik říše Aztéků?

Hodně zdaru a zdraví!

Fyzika 7 (23. 3. - 27. 3. 2020)

23. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Atmosféra Země (str. 84 - 86)

Základy meteorologie (str. 86 - 88)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

PŘÍRODOPIS 7

23. 3. 2020 Bc. Anna Koldová

PŘÍRODOPIS 7

Pracovní list – 7. tř (20.3 – 27.3.)

*napiš správné odpovědi a pracovní list si nalep do sešitu, bude ti sloužit jako studijní materiál

(na všechny mé otázky najdeš odpověď v učebnici, kdyby i přesto jsi si nevěděla/a rady, neváhej mi napsat)

Kontaktní email: koldovanna @gmail.com

ŽELVY:

 1. 1)Co je charakteristický znak želvy?
 2. Má želva zuby?
 3. Kde želvy žijí /v jakých prostředí, je lze najít?
 4. Která želva je největší?
 5. Vypiš 4 zástupce
 6. Rodí se mláďata z vajec?

 

KROKODÝLI

 1. Čím je kryto tělo krokodýlů?
 2. Kde krokodýli žijí (jaké životní prostředí, je pro ně vlastní)?
 3. Na jaké 3 skupiny krokodýli dělíme?
 4. Jak je od sebe rozeznáme? – vyhledej a vypiš charakteristiku vzhledu jednotlivých skupin.
 5. Čím se krokodýli živí?
 6. Kde krokodýli přečkávají nepříznivé podnební podmínky?
 7. Vypiš 4 zástupce krokodýlů.
 8. Namaluj si krokodýla – doporučuji obrázek/učebnice str. 27(nahoře vpravo)
 9. Podívej se na video-

https://www.youtube.com/watch?v=Vwl3pwF8omE

matematika 7. A, B

22. 3. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo z matematiky na týden od 23. 3 - 29. 3. 2020

 Úlohy na závěr učebnice č.3 str. 65

Další učivo je v učebnici č.2

POMĚR: je vztah dvou veličin např. 5:2 čteme pět ku dvěma ( na poměr se můžeš "dívat" jako na zlomek)     

základní učivo najdeš v PS uprostřed na str.5 - opsat a naučit (a snažit pochopit)

učebnice str. 3 - 12           PS str.50, 51

Odkazy na učivo na YouTube např. 

https://www.youtube.com/watch?v=0_o7Tcb-H98

Zeměpis (23.3.-27.3.)

21. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva na týden od 23.3.-27.3.

1. Pobalstské republiky: Litva, Lotyšsko, Estonsko - učebnice str. 143

2. Střední Evropa - učebnice str. 144 - 147.

Přečíst zadaná témata, zapsat a naučit se učivo tučným písmem.

Český jazyk 2 zadání pro 7.B - oprava

21. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Opravené zadání pro 7.B:

Test: Pošli na mail, hodnocení jako v dějěpise

1. Najdi slovesa a urči jejich slovesný rod ( trpný nebo činný) -a) Na parkovišti  byla zaparkována auta. b) Všichni se podívali na tabuli.  c)Autobusy se vrátily na zastávku. d) Tato stavba bude dokončena za měsíc. e) Kam pojedeš na výlet? f) Král schválil novou listinu.

2. Změň věty tak, aby slovesa byla v činném rodě - Děti byly pochváleny svými rodiči. Závody budou odstartovány hlavním rozhodčím.V televizi se vysílají i nové filmy.

Zadání 2 - mluvnice -Příslovce - zapsat druhy příslovcí z učebnice ze strany 45 - 46, pak zkus cvičení 1a), 2 a do sešitu cvičení 3, dál Tvoření příslovcí s. 46 -47 a do sešitu cv. 1 - 7vět.

-literatura -přečíst a zapsat podle čítanky s. 94 - 100, zkus ohodnotit všechny přečtené texty od 1 do 10,10 nejlepší, uděláme si pak anketu, co se líbilo nejvíc

- sloh - Životopis - přečti si s. 168 a zapiš do sešitu : životopis a) souvislý b) strukturovaný a zkus podle cv.1a) na s. 169 napsat svůj souvislý životopis

Pozn. Mezi cvičeními si občas zacvič, pár kliků, sklapovaček, dřepů..., ať nevyjdeš z formy, nezapomeň, že chceme vyrazit na kole.

Zadání Angličtina 2 7.B

20. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Test - Přelož věty a odpověz na ot. č.1 a 5 - pošli na mail

1. Kolik máte vidliček?   2. Kolik potřebuješ džusu?   3.Kolik to stojí (peněz)?

4. Kolik pomerančů je na stole?  5.Kolik vody jsi včera vypil?

Zadání na 2. týden - v pracovním sešitě s. 25 cv.2 a),b), s.26 cv. 4,5, pak z učebnice na s. 46 stupňování příd. jmen a podle toho zkus v prac.sešitě na s.27 cv. 6,7,8
 

Český jazyk 2 zadání pro 7.B

20. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Test - odpovědi pošli na mou mailovou adresu, za správné a včasné odpovědi body- stejné jako v dějepisném testu:

1. vytvoř spisovné tvary těchto podst.jmen: křoví ( 2.p., č.j.), dům (6.p.,č.mn), lampa (7.p.,č.j), kytarista (3.p.,č.j.)

2. užij tyto tvary slov ve větách: psi, psy, plazi, plazy

Zadání na další týden:

Mluvnice - Přídavná jména učebnice s.68-70 -do sešitu zapsat druhy a vzory příd.jmen, pak cvičení 5 a),b) na s.70 do škol.sešitu, využij cvičení na netu např.Pravopisně.cz aj.

Literatura - přečíst v čítance a zapsat do sešitu lit. s.85 -89 a s.90 -95, ohodnoť každý přečtený text, i ty minulé, podle toho, jak se ti líbil, body od 1 do 10 - 10 nejlepší, pak si uděláme anketu,co se líbilo nejvíc, čti i svou knihu

Sloh - přečíst popis osoby s.151 -153 a do sešitu slohu vypracuj cv.5 na s.153

Pozn. mezi cvičeními si i zacvič - pár dřepů, kliků, sklapovaček...ať si pořád v kondici, cvičí i v čt2 dopo

 

Fyzika 7 (19. 3. - 20. 3. 2020)

18. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Atmosférický tlak a jeho měření (str. 81 - 84)

OV 2 (7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

18. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem! 

S odkazem na současnou situaci zadávám nový úkol z Ov.

Dějepis 2 7.B test a zadání

18. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Test, co jste si zapamatovali - odpovědi zašlete na mou mailovou adresu - prvních pět nejrychlejších          s aspoň 2 správnými odpověďmi získají bod a za každou správnou odpověď další bod.Vše posčítáme a vyhodnotíme, až se uvidíme. Nezapomeňte se podepsat .Otázky neopisujte, napište jen číslo otázky a odpověď.

1. Které vynálezy umožnily zámořské objevy?

2 .Který mořeplavec jako první doplul do Indie a kudy?

3. S kolika loděmi vyplul Kryštof Kolumbus a kdy dorazil k břehům nového světadílu?

4. Podle koho byl pojmenován nově objevený světadíl a proč?

5. Kdo první vedl výpravu, které se podařilo obeplout zeměkouli?

Dál si přečtěte a zapište Důsledky zámořských plaveb s. 91-92 a Poslední Přemyslovci s.93- 94. Zkuste i Odpoledku na ČT2, dávají tam i dějepisné dokumenty, pro vás třeba Lucemburkové. Hodně zdaru.

zadání ceský jazyk, dějepis a angličtina

15. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Český jazyk- sloh - napsat do sešitu charakteristiku sourozence podle učebnice

                   -mluvnice - v učebnici projít s.43 -44 a do školního sešitu napsat cv.4,5 na str.44

                   - literatura - přečíst s.78- 88 a do sešitu zapsat jméno autora, dobu jeho života a název ukázky

Dějepis - Objevné plavby  přečíst  s.88 -92 a zapsat do sešitu, na internetu přehrát Slavné dny - Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku

Angličtina - z prac.sešitu s.21 cv.2, s. 23 cv.8 a podle něj Projekt My birthday party - food and drink na velkou čtvrtku, obrázky a popis množství

                                        s. 24 cv. 10 a z učebnice zapsat slovíčka z 5.lekce

občanská výchova projekt doplnění

13. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem!

K předchozím pokynům dodávám:

Přílohy z neznámých adres bez předmětu a podpisu neotvírám!!!

Proto pokud mi někdo již práci poslal, ale pouze jako přílohu bez dalších náležitostí, pošlete ji znovu.

Do předmětu uveďte  VII.A nebo VII. B a ve zprávě uveďte např. "Zasílám svoji práci" a uveďte svoje jméno

Občanská výchova 1

12. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem!

Připomínám všem povinnost do pondělí 16. 3.  odevzdat projekt k tématu "Přírodní bohatství ČR", to znamená zpracovat povídání o přírodních krásách, chráněných živočiších a rostlinách v některém NP nebo ChKO v ČR. Tento úkol byl zadán na začátku února ještě před jarními prázdninami. 

Projekt odevzdejte v digitální podobě jako přílohu mailu na adresu: matejkova@skolazebrak.cz

nebo v písemné podobě v pondělí 16. 3. v době od 8.00 do 10.00 na recepci školy. 

Nezapomeňte se       p o d e p s a t ! ! !