7. B

Dějepis 7.A,B

12. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Doba poděbradská -  přečti a zapiš si - s. 109 - 112- podívej se na Udatné dějiny..díl 45 - 46 a ze Slavných dnů:https://www.slavne-dny.cz/episode/10016239/den-kdy-byl-ceskym-kralem-zvolen-jiri-z-podebrad-2-brezen-1458

Fyzika 7 (12. - 16. 4. 2021)

12. 4. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Odraz světla na rovinném zrcadle -- str. 107

Online exkurze do jaderné elektrárny Temelín v pátek 16. 4. od 1000 do 1055.

Přístup na exkurzi je pro žáky připraven v aplikaci Teams v příspěvcích týmu a také žáci dostanou pozvánku emailem.

Matematika 7.B (12.4.-23.4.2021)

12. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Konstrukce trojúhelníků

            Středová souměrnost

            Čtyřúhelníky a rovnoběžníky

- učivo je postupně zadáváno, probíráno a vysvětleno na naplánovaných online hodinách

 

Ivana Šindlerová

Fyzika 7 (6. - 9. 4. 2021)

6. 4. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Zatmění Slunce a Měsíce -- str. 102

Fáze Měsíce -- str. 104

Dějepis 7.A,B

6. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Přečti a zapiš si Husitské války,konec husitství a vymření Lucemburků - s.107 - 109 - podívej se na video z edisco výpisků:https://www.youtube.com/watch?v=NEf2teQqP4g

Matematika 7.B (6.4.-9.4.2021)

6. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Konstrukce trojúhelníků

            Opakování procent 

Anglický jazyk 7

5. 4. 2021 Ing. Jana Nováčková

5. lekce - stupňování přídavných jmen

Dějepis 7.A,B

29. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Přečti a zapiš si - Husité a průběh válek - s. 105 - 106, prohlédni si prezentace v teamsech a pusť si Udatné dějiny...

Veselé Velikonoce

Fyzika 7 (29. - 31. 3. 2021)

29. 3. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Zatmění Slunce a Měsíce -- str. 102

Matematika 7.B (29.3.-31.3.2021)

28. 3. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma: Opakování učiva z geometrie

Milí sedmáci, na toto období (od 29.3.-31.3.2021) vám zadávám opakování učiva formou samostudia.

Učebnice č. 3: Shodnost geometr. útvarů (str. 3-5)

                        - prostudovat a zopakovat (hlavně učivo v zelených rámečkách)

                        -Shodnost trojúhelníků (str. 8)

                        - pročíst stránku

                         Věta sss

                         - dle učebnice str. 10 přepsat do školního sešitu větu sss

                         - do školního sešitu sestrojit dle učebnice trojúhelník ABC: str. 10/B (pokračování i na str. 11)

Hezké velikonoční prázdniny                       Ivana Šindlerová

Dějepis 7.A,B

23. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Přečti a zapiš si Václav IV., Jan Hus a husité s. 102 - 105, prohlédni si prezentace a videa v teamu, Udatné dějiny.

Fyzika 7 (22. - 26. 3. 2021)

22. 3. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Přímočaré šíření světla, rychlost světla -- str. 98

Stín a polostín - str. 100

Žáci mají v aplikaci Teams zadaný povinný test na známky na téma Plyny s termínem odevzdání do pátku 26. 3.

Pracovní činnosti dívky 7.

22. 3. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Milé dívky,

blíží se nám Velikonoce a mohly bychom si je nějak zpestřit.

Každá z vás má určitě plno nápadů, co by mohla vytvořit nebo vyrobit.

Nápadům se meze nekladou. Přeci jen vám posílám odkaz na "Velikonoční nápady", kde si můžete vybrat, co byste chtěly vytvořit.

520 Velikonoční nápady tvoření ideas in 2021 | nápady, velikonoce, velikonoční dekorace (pinterest.com)

Vaše výtvory mi vyfoťte a pošlete na emailovou adresu sindlerova@skolazebrak.cz. 

Hezké velikonoční prázdniny                      Ivana Šindlerová

Matematika 7.B (22.3.-26.3.2021)

22. 3. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Procenta. Promile.

- výpočet 1%, procentové části, základu, počtu procent

- převod procent na promile a naopak

- řešení slovních úloh

- učivo ja zadáváno, probíráno a vysvětleno na online hodinách

Ivana Šindlerová

Dějepis 7.A,B

15. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Lucemburkové na českém trůně - s. 97 - 101- přečti a zapiš si, prohlédni si prezentace a Dějiny udatného národa českého - díl 36 - 39 a https://edisco.cz/dejepis/lucemburkove.php, ze Slavných dnů se podívej :https://www.slavne-dny.cz/episode/10010465/den-narozeni-karla-iv-14-kveten

Fyzika 7 (15. - 19. 3. 2021)

15. 3. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Proudění vzduchu -- str. 93

Opakování Plyny - příprava na opakovací povinný test

Matematika 7.B (15.3.-19.3.2021)

15. 3. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Procenta ve slovních úlohách. 

- učivo je zadáváno a probíráno na online hodinách

- v aplikaci Teams je zadán povinný test na známky s termínem odevzdání ve čtvrtek                          18.3.  v 1600 hod.

Ivana Šindlerová

Fyzika - informace o prospěchu žáků

10. 3. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče,

pokud byste měli zájem o informace o prospěchu a plnění zadaných úkolů (povinných testů, dobrovolných domácích úkolů) z fyziky, neváhejte mi poslat žádost o sdělení prospěchu a plnění úkolů s celým jménem a třídou Vašeho dítěte na emailovou adresu vladyka@skolazebrak.cz.

přírodopis 7.tř. - VI.

9. 3. 2021 Bc. Anna Koldová

 

UČIVO NA MĚSÍC BŘEZEN:

mechorosty, plavuně, přesličky

(více a konkrétně v aplikaci Teams)

Dějepis 7.A,B

9. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Dějiny českých zemí - poslední Přemyslovci - přečti a vypiš si s.93 - 97 v učebnici dějepisu.