2. A

Týdenní plán 22.5.- 26.5. 2023

26. 5. 2023 Mgr. Eva Palková

Týdenní plán 22.5- 26.5.2023

Učební plán 9.5.- 12.5. 2023

12. 5. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 9.5.- 12.5.2023

Učební plán 2.5.- 5.5.2024

5. 5. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 2.5.- 5.5.2024

Učební plán 24.4.- 28.4.2023

28. 4. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 24.4.- 28.4.2023

Učební plán do 21.4.

21. 4. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán do 21.4.2023

Učební plán 27.3.- 31.3.2023

31. 3. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 27.3.- 31.3.2023

Plán učiva 27.3.- 31.3.2023

 

Třídní schůzky 25.4.  2023 od 15hod.

31.3. úklid parku- Projekt DEN ZEMĚ

 

Český jazyk

Párové souhlásky, měkké a tvrdé skupiny ve slovech, slova příbuzná- OPAKOVÁNÍ. Žák umí hlasitě zdůvodňovat pravopis.

ČJ uč. do str.69, ČJ PS do str.19 + procvičovací volné listy

 

Matematika

Násobení a dělení do 5, procvičování příkladů na folii, MPS do str.21

Žák umí znázornit příklad na násobení a dělení, umí tvořit a řešit úlohy na násobení a dělení.

Dokáže vypočítat a určit polovinu, třetinu, čtvrtinu.

 

Psaní – opisy a přepisy, dodržování náviků při psaní, dodržování správných tvarů písmen, dotahování, umět si najít chybu.

Psaní do str.22

 

Kryšpín do str.53 text bez cvičení

Čteme svoji knihu každý den nejméně 10min hlasitě. Umíme převyprávět přečtené.

 

PRVOUKA

uč. do str.38, PS do str.40.

Žák umí odpovídat na otázky k danému probranému učivu, či o něm pohovořit sám.

 

 

Učební plán 13.3- 17.3.2023

17. 3. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 13.3.- 17.3.2023