2. A

Učební plán 23.10.2023- 25.10. 2023

23. 10. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán

Plán učiva 23.10.- 25.10. 2023

Nejbližší akce

Třídní schůzky se budou konat 23.11.2023 v 15hod.

V pondělí 30.11. se fotí jednotlivci.

Ve středu 1.11. Halloweenské dopoledne na hřišti.

Český jazyk

Větné celky, stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice

učebnice do str.75, PS do str.11/na str. 11 pouze cv.1.

Halloweenské procvičování- Volný list

Matematika

Pamětné sčítání a odčítání dvojmístných čísel. Učebnice do str.16

PS do str.8/ na str.8 cv.3, cv.4 jsme nedělali.

Halloweenské procvičování- Volný list

POČETNÍK do str.9

 

Psaní – opisy a přepisy, dodržování náviků při psaní, dodržování správných tvarů písmen, dotahování, umět si najít chybu. Písanka do str.11

 

PRVOUKA

25.10. Drakiáda

Uč. str.13- Typy krajiny, PS do str.

Čítanka HRAVÁ - Přečíst do str.12- BABIČKA

Čteme svoji knihu každý den nejméně 10min hlasitě. Umíme převyprávět přečtené.

Anglický jazyk

Abeceda (hláskování slov)

Učební plán 2.10.- 6.10

6. 10. 2023 Mgr. Eva Palková

Učební plán 2.10.- 6.10.2023