2. A

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

I. a II. ročník - prezenční výuka

12. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě pokynu z MŠMT bude od 18. 11. 2020 obnovena prezenční výuka /žáci budou opět chodit do školy/ v 1. a 2. ročnících. Zakázán je zpěv a tělesná výchova.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je tedy vhodné, aby jedno dítě mělo 2 roušky na dopoledne a další na odpoledne, pokud bude navštěvovat školní družinu. Na použité roušky je potřeba igelitový sáček. Žáci bez roušky nebudou mít do školy přístup. Výuka bude probíhat podle dosavadního rozvrhu.

Obědy a svačiny budou podle původního nahlášení zákonnými zástupci.

Školní družina bude otevřena v odpoledních hodinách, tedy od 11.35 do 16.30 hod.. Žáci mohou být pouze v homogenních skupinách, dojde tedy k přesunu žáků v jednotlivých odděleních - 1.A, 1.B a 2.tř. zvlášť.  O tom bude informovat vedoucí vychovatelka. O delší nepřítomnosti zapsaného dítěte ve školní družině, prosím, informujte vedoucí vychovatelku.

Žáci ostatních ročníků se nadále učí distančně.

Alena Malásková, zást. ředitele

 

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Office 365 a Teams -- návod pro přihlášení a práci

15. 10. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče a milí žáci,

protože jsme byli nuceni přejít na distanční výuku, museli jsme spustit nový komunikační systém. V naší škole jsme se rozhodli pro Office 365, kde mimo jiné je obsažena aplikace Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...

 

Poslední úkoly školního roku 2019/2020

21. 6. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a děti,

konečně jsme se dočkali a tento týden je poslední v tomto školním roce. :-)

Děti, musím vás pochválit, jak plníte úkoly a vše dobře zvládáte.

V tomto týdnu se ještě trochu učit budeme, ale už je na vás, kolik toho uděláte.

Byla bych moc ráda, pokud nedokončené pracovní sešity doděláte během prázdnin.

Zbyla v nich především cvičení na procvičování probrané látky.

Společně se uvidíme tento pátek, kdy dětem předám vysvědčení a nastane vytoužené volno. :-)

                                                                 Vaše  p. uč. Petra Bartošová

Úkoly na tento týden:

ČJ

- učebnice ústně str. 145 – 149

str. 152, 153 - do malého sešitu napiš str. 147/ cv. 11 a, b, str. 148/ cv. 15

PS – str. 41 - dodělávej postupně podle svého tempa

M

- učebnice str. 76/ cv. 2, 5 ( zapiš výsledky do malého sešitu )

PS - geometrie – vypracovat podle svého tempa ( můžete přeskakovat podobná cvičení ) str. 47  Vypracovat pracovní list . ( … krát více, ...krát méně …. )

Přes prázdniny procvičovat celou malou násobilku!

Písanka

- dodělávat podle svého tempa, str. 27, 28

Čtení

Číst nahlas i o prázdninách. ( vlastní knihu ).

PRV

Péče o zuby

Nemoc, úraz

Zbytek můžete dodělat během prázdnin.

2. A úkoly na týden 15. 6. - 22. 6.

14. 6. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a děti,

konec školního roku se blíží a my musíme ještě zabrat,

abychom si o prázdninám užili zasloužené volno. :-)

Tento týden budeme vydávat věci, které dětem zůstaly ve škole. Podrobnosti máte v mailu.

Informace ohledně konce školního roku upřesním je příští týden.

Přeji vám krásný týden a vydržte.:-)             Petra B.

Úkoly na tento týden:

ČJ - učebnice ústně str. 138 – 141, 143 – 145 ( ústně )

- do malého sešitu str. 140/ cv. 2 ( opsat slova ), str. 140/ cv. 4 a ( napsat jako diktát ) 

- str. 145/ cv. 9 ( napsat čtyři souvětí )

PS – str. 33, 35 Postupně můžete pracovní sešit dodělávat. :-)

M

- učebnice str. 68 – 71 ( ústně )

- do malého sešitu str. 68 / cv. 1, str. 69/ cv. 3 ( opsat příklady a vypočítat ) 

Naučit řadu násobků čísla 8 a 9 .

PS: str. 41, 42

Geometrie

– dbát na přesnost a úpravu ( ořezaná tužka )

Písanka str. 19, 20, 21, 22

Čtení Čítanka str.137 – 140

PRV str. 60, 61, 62

2. A úkoly na týden 8. 6. - 14. 6.

7. 6. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a především děti,

doufám, že se máte dobře. Moc se mi po vás stýská. Ve škole na vás také myslíme.

Minulý týden jsme si promítali fotografie, které jsem od všech dětí dostala.

Pokud máte chuť, můžete zaslat nějaké další nebo můžete natočit pozdrav.

Moc nás to potěší. :-)

Tento týden opět proběhne online výuka v daných časech. Podrobnosti máte v mailu.

ČJ

- učebnice ústně str. 135 – 137

- do malého sešitu str. 135/ cv. 2 ( opiš jména ), cv. 4 napiš slova opačného významu, str. 138/ cv. 6

PS – str. 30

Pomalu dodělávat sešit Procvičuj tvrdé a měkké slabiky.

M

- učebnice str. 65/ cv. 5 ( zapiš pouze výsledky )

- ústně str. 66, 67 Naučit řadu násobků čísla 7.

PS: str. 37, 40

Písanka str. 15, 16, 17, 18

Čtení str. 133 – 135

PRV str. 58, 59

Zaslat do neděle!!!

                                                                             Přeji všem krásný týden. Petra B.

2. A úkoly na týden 1. 6. - 7. 6.

31. 5. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a děti,

doufám, že se máte dobře. Zítra je Mezinárodní den dětí, proto bych chtěla dětem popřát všechno nejlepší. Užijte si svůj den a oslavte ho.:-)

V tomto týdnu opět zavedu online výuku přes WhatsApp. ( Podrobnosti máte v mailu. )

Přeji krásný týden.

                                    Petra B. 

ČJ

- učebnice ústně str. 132, 133, 134 ( d/t, ď/ť )

-do malého sešitu str. 132/ cv. 4, str. 133/ cv. 3

PS: str. 29

malý sešit Procvičuj tvrdé a měkké slabiky str. 34, 35

M - učebnice ústně str.64, 65

PS: str. 35, 36

Procvičujte všechny probrané násobkové řady!

PRV str. 57 v učebnici i v PS

Čítanka str. 127 – 133 ( Medvídek PÚ ) - udělat výpisky do sešitu na čtení ( 5 vět ) a nakreslit obrázek

2. A úkoly na týden 26. 5. - do 1. 6. 2020

25. 5. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Úkoly na tento týden:

ČJ

- učebnice ústně str. 129, 130, 131

- učebnice do malého sešitu: str. 130 / opiš dva sloupečky do sešitu ( čáp – čápi ),

str. 131 / cv. 1 a, b PS: str. 28

Postupně dodělávejte sešit Procvičuj tvrdé a měkké slabiky

M

učebnice str. 63, 64

PS: str. 32, 33, 34, 35

PRV str. 56, 57

Písanka str. 11, 12, 13, 14

Čtení vlastní knihy. Trénovat hlasité čtení!

Přeji hezký týden. :-) Petra B.

Informace k docházce I. stupně od 25. 5.

21. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

1. Žáci budou vstupovat do školy průběžně od 7.35 hodin, u vstupu odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

2. Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny.

3. Těm žákům, kteří mají přihlášeny svačiny, budou donášeny do třídy. Je nutné, aby tito žáci měli svůj plastový hrneček na pití. Na obědy se bude odcházet po skupinách podle doporučených hygienických předpisů.

4. Školní družina bude od 11.35 do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních. Doporučujeme donést vlastní pití a odpolední svačinu. Děti budou využívat školní i dětské hřiště, která budou pro veřejnost uzavřena.

2. A úkoly na týden 19. 5. - 22. 5.

18. 5. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a děti,

tento týden bude poslední, kdy se máme možnost vidět online přes WhatsApp.

Od příštího týdne se s většinou z vás setkám ve škole, na což se moc moc těším.

Ostatním dětem budu stále posílat úkoly mailem.

Přeji hezký týden.

                                  Petra B.

Úkoly na tento týden:

ČJ

PS – str. 27 – vyfoťte a pošlete

malý sešit Procvičuj tvrdé a měkké slabiky str. 31

Přepiš slova, vyznač slabiky a hláskovou stavbu.

automat, vlk, věta, matematika, úsměv, louka, hroch, těsto, předmět, krtek - vyfoťte a pošlete

M

učebnice str. 63, 34 ( ústně )

do malého sešitu str. 64 / cv. 1 Názorně si ukaž pomocí korálků nebo kostek. Zapiš a vypočítej.

PS – str. 31

Písanka str. 9, 10 – vyfoťte a pošlete

Čítanka str. 110, 111, 112

2. A úkoly na týden 12. 5. - 19. 5.

11. 5. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a děti,

volný týden nám utekl jako voda a my se zase musíme pustit do další práce.

Doufám, že jste nabrali dost sil a snad se i trochu na úkoly těšíte. :-))

Úkoly na týden

ČJ

– učebnice str. 125, 126, 127 ( ústně )

- napsat do malého sešitu: str. 126/ cv. 8, str. 127/ cv. a, b

- str. 12/ cv. 11 ( Opiš básničku a nauč se ji. )

M

- učebnice str. 62 ústně do malého sešitu: str. 62/ cv.5 ( Do malého sešitu zapiš výsledky. )

PS – str. 29, 30

Písanka str. 8 Zazpívejte si písničku.

Čítanka str. 108, 109, 110

Případ s havlovickým vodníkem

Děti mohou nakreslit vodníka. :-)

Všechny úkoly vyfoťte dohromady a pošlete na můj WhatsApp do pondělí 18. 5. .

Děkuji a přeji krásný týden.

                                Petra B.

Pokyny pro žáky I. stupně – obnovená výuka od 25. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
  • zákonní zástupci žáků ohlásí třídní učitelce svých dětí, zda se výuky od 25. 5. budou pravidelně účastnit či nikoliv do 15. 5. 2020. Taktéž je nutné nahlásit, zda budou zapsané děti pravidelně chodit do školní družiny. Ranní družina nebude možná, provoz odpolední družiny bude končit v 1600 hodin.
  • žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonnými zástupci. Při nepředložení tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v budově školy po předchozí telefonické domluvě.
  • do tříd budou žáci odcházet průběžně v rouškách a po dezinfekci rukou u vstupu do školy
  • žáci budou mít na každý den s sebou 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
  • všichni žáci z jedné skupiny nebudou opouštět svoji učebnu bez předchozího souhlasu vyučujícího
  • pro žáky I. stupně bude probíhat výuka denně od 755 do 1135 hodin v hlavních předmětech, výchovné předměty budou redukovány, popř. budou součástí odpolední družiny, tělesná výchova bude vyloučena úplně
  • pro žáky, kteří se prezenční výuky ve škole nebudou účastnit, bude platit distanční vzdělávání jako dosud
  • svačiny a obědy je nutno objednat individuálně ve školní jídelně – tel. 311 533 146
  • formulář Čestné prohlášení ke stažení zde

2. A úkoly na týden 5. 5. - 12. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a druháčci,

na tento týden nebudu zadávat nové učivo.

Týden bude sloužit k odpočinku a procvičování stávajícího učiva.

                                                           Vaše p. učitelka Petra B.

2. A úkoly na týden 28. 4. - 5. 5.

27. 4. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče i děti,

tento týden vyzkoušíme online hodiny ve Škole v pyžamu.

Hodiny jsou naplánované na pondělí, úterý a středu v 8:00.

Vzhledem k tomu, že je nutná předchozí rezervace, nepodařilo se mi pozdější hodiny zajistit.

Přesto doufám, že to většina z dětí zvládne.:-)

Tento týden nás čeká konec měsíce dubna a s ním Filipojakubská noc aneb pálení čarodějnic. 

Úkoly na tento týden:

Připomínám, piště do sešitu datum, stranu a cvičení. Děkuji.

Čj

– učebnice ústně str. 122, 123

- do malého sešitu opiš str. 121/ cv. 7 - str. 122/ cv. 1 a ( vyfoť a pošli )

- str. 123/ cv. 5

Doplněná slova opiš a zakresli slabičné a hláskové složení. ( vyfoť a pošli )

sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky str. 29

M

– učebnice ústně str. 60, 61 - do malého sešitu překresli tabulku a doplň výsledky

( Ukazuj si v tabulce, na číselné ose nebo znázorni pomocí korálků, … .) ( vyfoť a pošli )

PS – str. 27, 28

Čtení – list v příloze + vlastní četba

Nezapomeňte, v pátek je 1. květen.

Připomeňte si, co je to za svátek, jaké se k němu váží tradice. Povídejte si.

Přeji všem krásný a láskyplný měsíc.       Petra B.

2. A úkoly na týden 14. 4. - 21. 4.

14. 4. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče i děti,

doufám, že jste si užili velikonoční svátky něco dobrého si vyhodovali. :-)

Úkolů na tento týden snad nebude mnoho.

Čj – učebnice ústně str. 116, 117, 118

- napiš do sešitu str. 117/ cv. 5 b sešit:

Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky str. 24/ cv.2 ( Pouze podtrhni slabiky dě, tě, ně. ),

doplň str. 25, 26

M- dělení číslem 4 ( názorně procvičuj, rozděluj počet na čtyři hromádky, … )

učebnice, udělej do sešitu: str. 56/ cv. 5 ( znázorni ), cv. 6 ( poslat foto ) ústně str. 57, 58

PS: str. 25

Písanka str. 5, 6

Čtení – vyplnit čtenářský list ( poslat foto )

Do virtuální třídy nahraji další úkoly.

Přeji krásný týden. Petra B.

2. A úkoly na týden 7. 4. - 14. 4.

6. 4. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a děti,

tento týden začínají velikonoční svátky.

Kdo se ještě nepřihlásil do naší virtuální třídy, prosím, učiňte tak. Pokud by to byl pro někoho problém, ozvěte se mi. Ve virtuální třídě zatím nejde uskutečnit online výuka. Nabízím opět individuální videohovor přes WhatsApp.

Úkoly na tento týden:

Čj – Opiš básničku do sešitu Čj Š a nauč se ji ( Můžeš mi zaslat video.:-) )

učebnice: Písmeno ě str . 115 ( - udělej do sešitu zadaný úkol ) ústně str. 116 / cv. 2a

PS: str 25 sešit: Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky str. 24 / cv. 1, 4 ústně

M – zopakujte si:

Co se děje, pokud násobíme a dělíme číslem 1?

Co se děje, pokud násobíme nulou?

Lze nulou dělit?

Vše najdete názorně v učebnici.

učebnice str. 55, 56 ( Vyberte si jen některá cvičení. )

PS: str. 23, 24

Naučit se řadu násobků čísla 4 a trénovat jednotlivé příklady.

Čtení – pracovní list Sísa Kyselá ( - ve virtuální třídě je k pracovnímu listu nahraný poslech )

Stále číst vlastní knihu!

Psaní: písanka str. 3, 4

Přeji všem krásné svátky a dětem bohatou pomlázku. Petra B.

Logopedická prevence " Hbitý jazýček"

1. 4. 2020 Mgr. Eva Palková

Mluvení je hra

2. A úkoly na týden 31. 3. - 6. 4.

30. 3. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Milí rodiče a druháčci,

chci vám všem moc poděkovat, že většina dětí nezahálí a opravdu pracuje i doma.

Přeji všem krásné jaro a opět hlavně zdraví.

Úkoly na tento týden:

Čj - PS: str. 24 sešit

Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky str. 20, 21

( Pokud chcete, můžete postupně dodělávat všechny stránky do str. 21. )

Napiš si diktát.

Prosím o přihlášení do virtuální třídy, kde je nahrané video ( odkaz v mailu ).

Pro rozšíření slovní zásoby můžete hrát hry:

Slovní kopaná Jméno, zvíře, věc Hádej, kdo jsem

M - PS: str. 21, 22

Děti si mohou příklady znázornit na číselné ose, mohou si pomáhat pomocí kostek nebo vyzkoušet tabulku uprostřed sešitu. Naučit se řadu násobků čísla 2 a trénovat jednotlivé příklady.

Pracovní list - vybarvit obrázek s násobilkou č. 2

Čtení: str. 95 - 98 ( - umět převyprávět ) Psaní: písanka str. 1 , str. 2

2. A úkoly na týden 24. 3. - 31 3.

23. 3. 2020 Mgr. Petra Bartošová

Dobrý den,

na mail jsem zaslala úkoly na tento týden. Pokud by někomu mail nepřišel, prosím, kontaktujte mě:

f.petra@email.cz

Shrnutí:

ČJ - sešit Procvičujeme tvrdé a měkké souhlásky str. 9, 18

učebnice ústně str. 107, 108

do sešitu: str. 107/ cv. 1b, 108/ cv. 3a opiš

PS - str. 23

M - učebice ústně str. 52, 53, 54

do sešitu str. 52/ cv. 1

str. 53/ cv. 3

PS: str. 19, 20

Číst nahlas !!!

Přeji hodně trpělivosti a krásné jaro. Petra B.