5. B

volitelné předměty

22. 6. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Vážení rodiče, v příštím roce si musí Vaše dcera (syn) zvolit jednu hodinu týdně z těchto volitelných předmětů:

1. Domácnost ( vaření, stolování)

2. Anglická konverzace ( rozšiřující učivo, ne doučování)

Nutno nahlásit do středy 24.6. 2020. Stačí SMS.

Děkuji Štrom.

konec roku

17. 6. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dd. Blíží se závěr školního roku a skříňky jsou stále plné. Učebnice budete odevzdávat na začátku roku, ale věci ze skříňky v šatně a kufřík je nutno vyzvednout co nejdříve. Nejlépe po domluvě s tř. uč.. 

 

15. - 21. 6.

15. 6. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Čj - až str. 191, PS - až str. 41

M -  PS - 70 - 76

Vl - uč. až 51, PS - až 20.

Př - str. 74 -75

 

8. - 14. 6.

8. 6. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Čj - str. 166 - 7, PS str. 34 - 38

M- PS 67 - 68 (uč. 25), 69, uč. str.109/7, 110/11

Vl -uč. 40 - 45, PS 17, 18

Př - 64 - 69

Úkoly lze zasílat i na školu v pyžamu i odevzdat vyprac. na recepci. Stále o někom nevím, že by pracoval.Děkuji.

2. - 7.6.

2. 6. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Čj - opakujeme číslovky - str.133 / 1a,  str. 135/6a,b,c,  139/2,     ( str.143,144- písemně)

      slovesa str. 146 - 155 - rámečky, + procvičit ústně na úkolech v uč., PS 30 - 32

M - str. 97/21,  99/1,2  107/7,8

Vl - až str. 39, PS str. 15,16

Př - až str. 66

Úkoly mi zasílejte na email nebo nechte na recepci školy. Děkuji Štrom. 

26. - 31.5.

27. 5. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dd. Od pondělí se učíme spolu s 10 z vás. Pro ostatní úkoly na další období. Splněné úkoly je možno odevzdat na recepci vždy v pondělí nebo poslat přes školu v pyžamu (po registraci https://www. skola v pyžamu.cz/34yqu).

Čj - vracíme se ke skloňování zájmen str. 122,( nezapomeňte, že vám pomůže Jarda), pís. 124/4a

M - str. 90/5,  91/6,7,  94/6,7  95/14  96/20

Nezapomeňte na jídelníček.

 

Informace k docházce I. stupně od 25. 5.

21. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

1. Žáci budou vstupovat do školy průběžně od 7.35 hodin, u vstupu odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

2. Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny.

3. Těm žákům, kteří mají přihlášeny svačiny, budou donášeny do třídy. Je nutné, aby tito žáci měli svůj plastový hrneček na pití. Na obědy se bude odcházet po skupinách podle doporučených hygienických předpisů.

4. Školní družina bude od 11.35 do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních. Doporučujeme donést vlastní pití a odpolední svačinu. Děti budou využívat školní i dětské hřiště, která budou pro veřejnost uzavřena.

učivo 18.5. - 24.5.

18. 5. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den, děkuji rodičům za informaci o nástupu dětí v pondělí  25.5. do školy. Sejde se Vás 10. Bohužel od tří rodičů nemám stále žádnou info. I těm děkuji!

Tak a už k úkolům pro tento týden.

Čj - str. 153/2 - písemně (nejprve cv. opište a potom ho napište v minulám čase) , pomůže rámeček nad.

M - zopakujte si obvod čtverce, trojúhelníku a obdélníku - uč. str. 34, str. 35 cv. 1,2,3 -pís.

          - " -           obsah čtverce a obdélníku - str. 42,43, 44/4,5 - pís.

Vl - str. 32 - 33 / PS 14, str. 34

Př - str.62 , 63

No a v pondělí se na Vás Budu těšit.

 

 

 

Učivo - 11. 5. - 17.5.

11. 5. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den, už se blíží den nástupu do školy. Prosím koukněte na stránku 5.A, kde najdete podrobné pokyny pro nástup. Už mám několik dětí přihlášeno. Prosím o info od ostatních. A teď už k úkolům na tento týden. Opakujte již probrané, shrneme to společně ve škole.

Čj - str.150 - 151 - rámeček,  151 / 2 písemně,  152 / 3 - ústně

M - opakujte písemné dělení dvojcif. dělitelem, písemné násobení ( alespoň 2 př. denně)

Vl - str.28 - 29 , PS 12,  str. 30 - 31, PS 13

Př - 60, 61

Učivo - 4.5. -10.5.

4. 5. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den. Tento týden bude bez úkolů.  Pro ty, kteří pracovali průběžně, to znamená odpočinek. A pro ty, kdo nepracovali, to znamená , že by za ten týden měli dohnat to , co nestihli. Přeji hezký týden. Štrom. 

Pokyny pro žáky I. stupně – obnovená výuka od 25. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
  • zákonní zástupci žáků ohlásí třídní učitelce svých dětí, zda se výuky od 25. 5. budou pravidelně účastnit či nikoliv do 15. 5. 2020. Taktéž je nutné nahlásit, zda budou zapsané děti pravidelně chodit do školní družiny. Ranní družina nebude možná, provoz odpolední družiny bude končit v 1600 hodin.
  • žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonnými zástupci. Při nepředložení tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v budově školy po předchozí telefonické domluvě.
  • do tříd budou žáci odcházet průběžně v rouškách a po dezinfekci rukou u vstupu do školy
  • žáci budou mít na každý den s sebou 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
  • všichni žáci z jedné skupiny nebudou opouštět svoji učebnu bez předchozího souhlasu vyučujícího
  • pro žáky I. stupně bude probíhat výuka denně od 755 do 1135 hodin v hlavních předmětech, výchovné předměty budou redukovány, popř. budou součástí odpolední družiny, tělesná výchova bude vyloučena úplně
  • pro žáky, kteří se prezenční výuky ve škole nebudou účastnit, bude platit distanční vzdělávání jako dosud
  • svačiny a obědy je nutno objednat individuálně ve školní jídelně – tel. 311 533 146
  • formulář Čestné prohlášení ke stažení zde

27.4. - 3.5.

27. 4. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den. A zase nový týden, nové úkoly.

Čj - 147 -148 /4 - ze str. 148 vypr. úkoly pod cv. - pís., 149 - rámeček, 150/4 - pís.

M  - str. 142/1, 113/5,8,9,10 - pís. 

Vl - 5 - 27, PS str.  11

Př - 58 - 59, str. 60 shrnutí , -sestav pro sebe jídelníček na 3 dny - sn.- sv.- o.- sv.- v. ( přines , až půjdeš do školy)

 

 

 

učivo 20.4. - 24.4.

20. 4. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den, nový týden a nové úkoly.

Čj - opakujte si skloňování zájmen já a ty, skloň. číslovek. Nezapomeňte na druhy zájmen a číslovek.

       uč. str. 146 -7 - rámeček, str. 145a - písemně.

M - opakujte násobení a dělení dvojcif. číslem, PS str. 66

Vl - uč. str. 24, cv. 2. a 5. skupiny písemně. 

Př -  str. 56 a 57.

Opět připomínám odkazy pro opakování na stránce 5.A třídy.

učivo - 14.4. - 19.4.

14. 4. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Tak zase po týdnu. Je kratší týden, tak i méně nových úkolů. Stále opakujte již probrané. V knížce máte plno úkolů a není problém najít opakování i na internetu. Koukněte i na odkazy na stránku 5.A třídy.

Čj - uč. str. 135 - cv. 6 - písemně, str.144- pís.( samozřejmě ne do knížky).

M -  str. 109, cv. 3,4,6 - pís. 

PS str. 64

Vl - str. 22, PS str. 10

Př - str. 55

Učivo 6.4. - 10.4.

6. 4. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Ahoj, další týden samostudia (pouze pro některé) za námi. Přináším další úkoly. Referáty nezapomeňte vypracovat, budou se vám hodit.Tak jdeme na to.

Čj - uč. str. 138 - skloň. číslovek dva, dvě, cv.1 - ústně, str. 139 - tři, čtyři, pět, cv. 2 - písemně

             str. 143 cv. 1a - ústně, cv. 1b - písemně, cv. 2 - pís., cv. 3 - ústně

       PS str. 29

M - uč. str. 108 /17 - pís.   

       PS str. 61, 65/1

Vl  - uč. 19 -21, PS - 9, uč. str. 22 - 23, PS - 10

Př - str. 53 - 55, referát - Lidské tělo a pohyb

Užijte si krásně Velikonoce a v úterý zase ahoj. Štrom. Děkuji za dopisy.

Učivo - 4. týden 30.3. - 5.4.

30. 3. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den, a máme tu další týden a s ním i další úkoly. Stále si opakujte druhy zájmen, lépe je poznáte.

Čj - uč. str. 125 MY, VY, 126 /2 - ústně, str. 132, 133 - ústně, 134 - druhy číslovek.

       PS str. 28 /6,7 (pomůže vám uč. str. 123), str. 29 / 1,2, 

M - uč. str.106 - dělení, 107/ 4,7,8 ( vždy 1 sl. písemně, ost. ústně), 108/11

       PS str. 62, 63/6 - 9

Vl - uč. str. 16 - 18, PS -  7- 8

Př - přečíst str 51 - 53.

Dobrovolný úkol: Napište mi krátký dopis na adresu: stromajerova@skolazebrak.cz

Budu se moc těšit. Mějte se hezky a nezapomeňte, že jsou také knížky na čtení. Štrom.

Učivo - 3. týden 23.3.

23. 3. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Tak a jsem tu zase. A opět s novými úkoly. Prosím upozorněte i ostatní na naši stránku.

Čj - uč. str.122 - zájmena já,ty, se, 123 /2, pomatujte si, cv. 3, 124/4,5 ,   131/2,3

       PS - str. 28

M - uč. str. 100/7,8  , 101/3,4  , 102/4  , 103/7,8,10

       PS - str.59, 60/7 - 10

Př - uč. str. 50 - zopakovat, nepsat (pouze ústně), referát - rostl. nebo živoč. u nás žijící.

Vl - uč.str.12 - 15,  PS str. 5 - 6

  

Učivo - 2. týden 17.3.

17. 3. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den a ahoj, máme již jeden týden za sebou a já doufám a věřím, že jste si na školu nejen vzpomněli, ale máte již vypracovanou většinu úkolů. Aby bylo co dělat i v příštím týdnu, tak ještě nějaké další úkoly přidám.

Čj - uč. 120 - druhy zájmen, 119/1, 121/2,3,4,   PS - str. 27/1,2

M - uč. str. 99 / 1,2,5,    PS 57 - 58

Vl - uč. 9 - 13,    PS 4 - 5

Př - str. 48 - 49

Přeji hezký týden. Sledujte i vysílání Tv a procvičujte pomocí internetu. Ahoj za týden. Štrom.   

úkoly na týden

11. 3. 2020 Mgr. Helena Štromajerová

Dobrý den, Páťáci. Učivo na tento týden máte ze školy. V pondělí se zase ozvu. Štrom.