5. B

Probrané učivo za měsíc březen

4. 4. 2023 Mgr. Alena Malásková

ČESKÝ  JAZYK - přídavná jména -  skloňování, druhy, číslo a rod

                             -  uč. str. 74 - 83, PS 50 - 52 + opakování 88 - 91

MATEMATIKA - zlomky - opakování

                             - desetinná čísla

ANGLICKÝ  JAZYK - In the past

                                    - uč.38 - 43, PS 38 - 45

VLASTIVĚDA - vznik Československé republiky

                          - první republika

PŘÍRODOVĚDA - člověk - lidské tělo - vývoj člověka, svalová soustava, dýchací soustava, srdce a 

                               oběhová soustava

                            - uč. do str. 53, PS do str. 33

   

 

Pyžamová party

21. 3. 2023 Mgr. Alena Malásková

Pyžamová party