5. B

Probrané učivo za měsíc leden

31. 1. 2023 Mgr. Alena Malásková

Český jazyk

Podstatná jména - mluvnické kategorie, skloňování - rod mužský

uč. do str. 61

PS do str. 44

Čítanka do str. 76

 

Anglický jazyk

Theme 3 - Animals

uč. a PS do str. 33

 

Matermatika

Jednotky obsahu

Obsah čtverce, obdélníku

Povrch krychle, kvádru

 

Vlastivěda

Průmyslová revoluce

Národní obrození

Fratišek Josef I. - Čechy v 19. století a poč. 20. století

 

Přírodověda

Člověk v přírodě - ZOO, Botanické zahrady

uč. str. 42 - 47

PS str. 28