8. A

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Fyzika 8 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Kalorimetrická rovnice -- str. 43

Vedení tepla -- str. 45

český jazyk 8. A - literatura

23. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes próza - Marc Haddon - Podivný případ se psem. 

 

Chemie (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Do školních sešitů si napište latinské názvy a značky těchto prvků:

uran, ruthenium, baryum, kadmium, bismut, lithium, hořčík, mangan, cesium, beryllium.

Latinské názvy a značky prvků se naučte .

 

Ivana Šindlerová

Zeměpis (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Kvíz: ČR - přírodní podmínky

O úspěšnosti kvízu jste byli všichni osobně informováni.

 

Téma: Rostlinná a živočišná výroba

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

český jazyk 8. A - literatura

20. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes poezie současného básníka, ale i novináře a spisovatele Jana Kašpara.

dějepis 8. A

18. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes se podíváme na film a odpovíme na několik otázek.

český jazyk 8. A - sloh

18. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, 

pokračujeme ve výkladu.

český jazyk 8. A - literatura

16. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes opět próza - Anatolij Pristavkin - Na hrudi obra obláček zlatý.

Chemie (15.11.2020)

15. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma online hodiny: "Kovy, nekovy a polokovy."

Úkol: V učebnici na str. 74-75 si přečti kapitolu "Kovy budoucnosti."

Do školního sešitu si napiš shrnutí z této kapitoly a nauč.

Ivana Šindlerová

Zeměpis (15.11.2020)

15. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání kvízu.

Soutěž o ceny

14. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se na https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc. Nejdete tam zajímavá videa a soutěž o ceny.

Soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/souteze.

matematika 8. A, B počítání s mocninami

13. 11. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Ahoj osmá třído,

stále budeme procvičovat slovní úlohy na Phytagorovu větu.

Nová látka na celý měsíc je počítání s proměnnýni a mocninami    

Vše upřesňujeme v online hodinách. Dělejte si z nich pečlivé poznámky. V učebnici je to trochu chaotické. Můžete se, ale podívat na stránky 38 - 53. Ještě nemáme vše probrané, tak nespěchejte.

Pro připomenutí posílám odkaz:    https://slideplayer.cz/slide/1944211/

Nezapomeňte na doučování pokud vám není něco jasné (pátek).

Hezké počítání vám přeje       R. Janochová

Fyzika 8 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Teplo -- str. 38

Změna vnitřní energie tělesa konáním práce -- str. 41

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Práce, energie, účinnost, jednoduché stroje, který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je úterý 17. 11.

český jazyk 8. A - literatura

13. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnešní ukázka není v čítance, ale zde https://www.arcs.cz/vajicko.html

český jazyk 8. A - sloh

11. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes pokračujeme výkladem, dalším slohovým útvarem vedle vypravování, popisu...

Fyzika 8 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Nakloněná rovina a šroub -- str. 32

Vnitřní energie tělesa -- str. 36

dějepis 8. A

10. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes Život v severoamerických koloniích  (str. 20 a 21)

matematika 8. A doplnění hodin

9. 11. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Ahoj osmá třído,

   rozhodla jsem se přidat další online hodiny matematiky. Od tohoto pátku tj. 13. listopadu se budeme setkávat 3. vyučovací hodinu od 10. hodin. 

   Tyto hodiny jsou dobrovolné. Jsou určeny těm z vás, kteří potřebují cokoliv z matematiky doplnit, dovysvětlit, zopakovat nebo probrat dodatečné řešení domácích úkolů či testů. 

                                              Těší se na vás         R. Janochová