8. A

Přírodopis 8/16 22.6 – 28.6

22. 6. 2020 Mgr. Lenka Černá

Soustava žláz s vnitřní sekrecí

 • Učebnice str. 117 – 118
 • Video - Hormonální soustava
 • Doplnění zápisu do sešitu

Vzkaz třídní učitelky

22. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová
 • Připomínám vyzvednutí věcí ze skříněk - denně od 8.00 - 11.35 hod. za dodržení hygienických opatření.
 • I v následujícím týdnu probíhá výuka z matematiky, českého a anglického jazyka.
 • Vysvědčení bude předáno v pátek 26. června od 9.00 do 9.30 hod v prostoru u zadního vchodu malé tělocvičny. Jestli-že se někdo z vás nedostaví, musí si vysvědčení vyzvednout po domluvě s vedením školy.
 • V září na slavnostní zahájení nového školního roku nezapomeňte každý z vás přinést květiny pro budoucí prvňáčky. (Kdo budete mít možnost, přineste dvě).

Ivana Šindlerová

český jazyk

21. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Zdravím vás, 

dnes opravdu naposledy. Hledej v následujících větách ukryté osobnosti, které znáš z literatury. Ke každému jménu napiš nějakou pravdivou skutečnost.

Př. Kontrabas se někdy nazývá basa.   Bass -  Cirkus (Humberto), nebo Vašek Karas (hlavní postava)

1) Byl Werner udatný rytíř, nebo nebyl?                                                                                                      2) Bota Pavelky z osmičky záhadně zmizela.                                                                                              3) Mluvil o něm, co vás tak pomlouval.                                                                                                      4) Naučili jsme se i fertig - nové slovíčko z němčiny.                                                                                5) Pan Lucifer Benátky nenavštívil.                                                                                                          6) Nelez, opičko, na tu větev, spadneš!                                                                                                      7) Kuponu se říká talon, Donalde Trumpe.                                                                                          

Chemie, zeměpis

21. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Milí osmáci, další učivo z chemie ani zeměpisu již zadáno nebude.

Nezapomeňte vyklidit své skříňky v šatnách.

Učebnice z osmé třídy budete odevzdávat až v září, nové do 9. tř. dostanete též v září.

Nezapomeňte si přijít v pátek pro vysvědčení (v 9.00 - 9.30 hod. k zadnímu vchodu malé tělocvičny).

Přeji hezké vysvědčení, užijte si prázdniny.

Těším se na vás v deváté třídě.

    Ivana Šindlerová

Anglický jazyk 8

21. 6. 2020 Ing. Jana Nováčková

Hello! Your last task is to repeat the gerund. Watch the video: https://www.youtube.com/watch?v=dMX6CIEwCnI

Repeat irregular verbs .

Ask me about the grammar, if you need! And have  nice holidays!! 

Matematika 21 (8.A)

19. 6. 2020 Mgr. Božena Matějková

V tomto článku nabízím řešení třech slovních úloh na společnou práci v PS na str. 71.

Matematika 20 (8.A)

17. 6. 2020 Mgr. Božena Matějková

V tomto článku předkládám vzorové řešení slovních úloh o pohybu ze str. 69 v pracovním sešitu.

Fyzika 8 (15 - 25. 6. 2020)

15. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Výroba elektrické energie (str. 120 - 123)

Toto je poslední příspěvek z fyziky v tomto školním roce.

český jazyk 8. A (15. 6. - 19. 6.)

15. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes poslední 3 úkoly - z mluvnice, literatury i slohu. Příští týden jen pár hádanek.


 

němčina

15. 6. 2020 Dana Kučerová

Dotazník o sobě / Steckbrief

Učebnice str. 81 / cv. 14: pozorně si pročíst / prostudovat. Pracovní sešit str. 71 / cv. 11 + str. 72 /  cv. 12. 

Dějepis 13 8.A,B poslední test a zadání

15. 6. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné řešení testu 11: doplněná slova - Ludvíka Filipa, republiku, Ludvík Napoleon,1852, císařský titul, III., španělských, Habsburků, Karel Albert, poražen(2krát), Frankfurtu nad Mohanem, Prusko, K.Metternich, září, prosinci, František Josef I. Odpovídali už jen ti nejvěrnější a nejpilnější z 8.A šest žáků a z 8.B pět. Velké díky všem. Odměna bude zasloužená.

Poslední a rozhodující test 12: 1. Co znamená maďarizace?

                             2. Kdy vznikla v Čechách petice císaři?

                             3. Které národy se sešly v Praze v červnu 1848?

                             4.  Kdo potlačil revoluci v Čechách?

                             5. Zjisti, kde v Čechách měl své panství a byl tam i původně pohřben.

                             6. Odkdy mají ženy v Čechách volební právo?

Anketní otázka nakonec - připiš, co se ti během samostudia zdálo: a) nejlehčí  b) nejtěžší

Poslední zadání z učebnice: Technický a vědecký pokrok s. 102 - 106 - spoustu videí na Slavných dnech o významných vynálezech a vynálezcích a prezentací na internetu

Informace o bodovém stavu za celou online výuku ve škole, případně mailem.

Všem bezva prázdniny.

Přírodopis 8/15 15.6 – 21.6

15. 6. 2020 Mgr. Lenka Černá

Smyslové orgány

 • Učebnice str. 112 – 116
 • Videa
  • Zrakové ústrojí
  • Sluchové ústrojí
 • Doplnění zápisu do sešitu

Chemie (14.6.)

14. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma: Proč v létě kvetou rybníky

Ov (8.A a 8. B)

11. 6. 2020 Mgr. Božena Matějková

V této kapitole se jednak vrátíme k procvičení předminulého tématu týkajícího se trestního práva a pak se seznámíme se několika málo ustanoveními občanského práva. 

němčina

9. 6. 2020 Dana Kučerová

Úkol do 15. 6.

1. Učebnice str. 80 / cv. 13: pozorně si pročti text na pohlednici / pozdravu a uvědom si, jaké náležitosti tento text má. Budeš psát totiž obdobný pozdrav.

2. Pracovní sešit str. 71 / cv. 10: právě v tomto úkolu napíšeš svůj pozdrav z cesty, z dovolené apod. Tvůj text bude mít následující části: 

 • adresa příjemce,
 • oslovení (Liebe Tante, Hallo Alexander apod.),
 • zmínka o místě, kde jsi,
 • jak dlouho zůstaneš,
 • co bys tam rád dělal,
 • závěrečný pozdrav
 • podpis.

Dějepis 12 8.A,B test a zadání

8. 6. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Řešení min textu: Pro romantismus bylo typické zdůrazňování citů, vášní a fantazie. Stavby napadobovaly středověkou architekturu, zejména gotiku. Oblíbené byly parky, které měly připomínat volnou přírodu- tzv. anglické. Malíři často zobrazovali snové a temné krajiny a přírodní živly. Mezi českými básníky vynikl Karek Hynek Mácha, který navštívil( a nakreslil) hrad Točník a Valdek. Karel Jaromír Erben napsal hru Sládci pro žebrácké ochotníky( a našel si tu manželku). M.D. Rettigová se narodila ve Všeradicích      u Berouna. Oblíbené byly opery R. Wagnera. - celkem jste mohli získat 15 bodů, stále zůstává 8 z vás, kteří poslali všechny odpovědi na testy - bravooo!

Test 11: doplň text a pošli doplněná slova - Únorová revoluce v Paříži svrhla vládu ....................  a nastolila ....................Prezidentem se stal ........................V r. ..............si nechal udělit ....................titul a vládl jako Napoleon...... V Itálii se bouřili proti nadvládě .........................Bourbonů na jihu a rakouských ................. na severu. Sardinský král .......................bojoval proti Rakousku, ale byl ....................             V Německu se jednalo o sjednocení ve ........................nad ...................Nejsilnějším státem se stalo...............V Rakousku byl odvolán kancléř ...................V .............  bylo zrušeno poddanství             a v ..................1848 nastoupil na trůn ............................

Zadání 12: Revoluce 1848 v Uhrách a v Čechách s. 96 - 98, Emancipace žen s. 99 - 102 - porovnejte se současností. Doporučuji třeba tuto prezentaci https://slideplayer.cz/slide/2857915/ a ze Slavných dnů Den, kdy nastoupil na trůn František Josef I.

Fyzika 8 (8. - 12. 6. 2020)

8. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Jak pracují elektrické spotřebiče (str. 118 - 120)

Řešení úkolů z minula najdete na konci příspěvku.

český jazyk 8. A (8. 6. - 12. 6.)

8. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, tento týden 3 úkoly, můžeš posílat postupně. 

Vedlejší věty, v nichž mnozí ještě chybují, procvičíme společně tento týden ve škole.

Matematika 19 (8.A)

8. 6. 2020 Mgr. Božena Matějková

Tentokrát budeme pokračovat v řešení slovních úloh na společnou práci a na směsi pomocí rovnic.

Beseda o energii - soutěž

7. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Milí žáci,

ti z vás, kteří se zúčatnili on-line besedy o energii se nyní mohou zúčastnit soutěže.