5. A

Přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole

9. 11. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

v příloze naleznete podrobné informace týkající se přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách a učilištích.

Alena Malásková

https://www.skolazebrak.cz/upload/ck/prijimacirizenikevzdelavani.pdf

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

I. stupeň - rotační výuka od 12. 4. 2021

7. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Rotační výuka na I. stupni od 12. 4.

 

Z nařízení MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá:

  • Od 12. dubna 2021 se na I. stupni zahajuje rotační výuka prezenčního vzdělávání.
  • liché týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.A, 2.tř., 3.A, 4.A,  
  • sudé týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.B, 3.B, 4.B, 5.tř.
  • povinné testování Ag testy bude 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek před začátkem vyučování. Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je v odkaze níže. /nutno prostudovat/
  • Při vyučování je povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku.
  • Školní družina bude otevřena pro zapsané žáky 1. – 3. tříd od 11.35 hodin, ranní družina otevřena nebude. /osobně dohodněte s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou/
  • Svačiny a obědy pro žáky při prezenční výuce budou vydávány stejně jako v běžném provozu, pro žáky při distanční výuce je umožněno vyzvedávání obědů jako dosud

https://www.skolazebrak.cz/testovani diagram.pdf

Omluvenky z výuky

21. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Upozorňuji všechny žáky, hlavně ty z II. stupně, že omluvenky z výuky budeme přijímat pouze od zákonných zástupců /rodičů/. Omluvu z výuky od samotných žáků budeme považovat za hodiny neomluvené.

Alena Malásková

Úkoly Aj - skupina Ponczová 11.1. - 15.13021

10. 1. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

minulý týden jsem nezadávala na stránky učivo, tak abyste všichni věděli, kam bychom měli tento týden dojít. Všichni jste byli sice připojeni, ale zlobil nás internet...

Doufám, že si navzájem pomůžete, ale pokud byste něco potřebovali ode mě, nebojte se zeptat!!!

Všechno budeme opět vypracovávat společně na hodinách:

učebnice str. 28 - 29

pracovní sešit str. 27 - 29

Hezký týden       KP

Výuka od 11. 1. 2021

6. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu epidemiologické situace ve stupni PES 5 bude od 11. 1. 2021 nadále pokračovat výuka stejným způsobem jako dosud, tj. 1. a 2. ročníky prezenčně, 3. - 9. ročníky distančně, a to do odvolání.

Pokud bude tato situace trvat do konce ledna, o předávání vysvědčení Vás budou informovat třídní učitelé.

Alena Malásková

Úkoly Aj - skupina Ponczová 4.1. - 8.1.

4. 1. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

od 4.1.2021 budeme pracovat stejným způsobem jako na podzim, tzn. že veškeré učivo budeme vypracovávat na on-line hodinách. Všichni jste se připojovali, tak by neměl být žádný problém. Časové rozvržení bude také stejné, hodiny už máte naplánované - úterý 10 - 11hod.

                                                                                             čtvrtek  9 - 10 hod.

Tento týden budeme pracovat  v učebnici  a PS str. 26 - 27.

Pokud by měl někdo z vás nějaký problém, kontaktujte mě na tel: 603 570 625 nebo na e-mailovou adresu :

ponczova@skolazebrak.cz

 

Výuka od 4. 1. 2021

29. 12. 2020 Mgr. Alena Malásková

Podle nového opatření vlády se od 4. 1. 2021 bude vyučovat následovně:

1. a 2. ročníky se vyučují prezenčně podle rozvrhu hodin. Školní družina bude zachována, prosím o osobní domluvu s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou. Školní stravování 1. - 2. ročníku je automaticky přihlášeno.

3. - 9. ročníky se vyučují pouze distančně podle stejného rozvrhu hodin jako při poslední distanční výuce. Tento rozvrh dohledáte u svých tříd.

Žáci 3. - 9. ročníků mají nárok na školní stravování, to je nutné přihlásit na tel. č. 311 533 146.

Toto opatření je platné do 10. ledna 2021.

Případné další změny sledujte, prosím, na těchto stránkách školy.

Alena Malásková

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Úkoly Aj-skupina Ponczová 2.- 6.11.

2. 11. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

před prázdninami jsme  zkontrolovali lekci č. 5, ale hlavně jsme  procvičovali základní slovesa.

Tento týden uděláme lekci č. 6 – Can I help you?

Všichni si napište slovíčka z této lekce.

Z gramatiky je tu nová vazba : I would like (I ´d like).

Podívejte se na tuto prezentaci, pomůže vám vše snadno pochopit…

http://anglina.unas.cz/easy-english/slovesa-casy/lekce-26-vazba-would-like/

Kdo se bude připojovat na on-line hodiny, toto učivo probereme tam…

Kdo si bude látku doplňovat sám, udělá v učebnici a  v pracovním sešitě strany 16 – 17.

Poslechová cvičení k této lekci máte nahrané v našem týmu v souborech (v této lekci je pouze jedno – stopa 11).

Snad brzy na viděno 

K. Ponzová

Počítače a informace 1 2.11 - 5.11

1. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Milí žáci,

"corona - krize" vás zaskočila ne dostatečně připravené na online výuku. Neměli jsme dostatek času, podrobně se seznámit s aplikacemi  Office 365 a Teams, ve kterých teď budeme pár týdnů společně z domova pracovat. Aby jste se naučili lépe orientovat v těchto aplikacích, zavádím nově online hodiny informatiky.

Prostřednictvím Teams budete získávat potřebné výukové materiály, společně se zadáním domácích úkolů a klasifikovaných testů.

Balíček programů Office 365 vám poslouží k vypracovávání potřebných dokumentů (slohy, referáty...) a prezentací, které pak jednoduše odešlete vyučujícím.

U některých mladších žáků, musíme začít od začátku - např. seznámit se s klávesnicí a naučit se na ní pracovat...

Těším se na vás na hodinách informatiky

Lenka Černá     cerna@skolazebrak.cz

 

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Vzkaz pro páťáky

18. 10. 2020 Marie Štuksová

Milé děti,zkouším,jestli jsem nezapomněla,kam jsem vám ukládala úkoly.Můžete mít radost,našla jsem to.

Na tento týden máte úkolů až dost,takže se tu setkáme až v pondělí.Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor.Vaše úča.

úkoly 15.6.-19.6.

15. 6. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

do prázdnin už moc času nezbývá, ale cílová páska je stále ještě před námi, takže musíme nějaké učivo dodělat...

Na stránkách školy máte informace ke konci školního roku a způsob předání vysvědčení. Pokud bude potřeba, v posledním týdnu doladíme podrobnosti.

Také máte ve třídě, popř. v šatně, ještě spoustu věcí, budete je mít připravené na recepci od středy 17.6. a můžete si je vyzvednout kdykoliv během dne do 16 hodin.

Přeji hezký týden... KP

Úkoly 8.6.-12.6.

8. 6. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

zdravím po dalším týdnu. V první řadě se chci omluvit za chybu z týdnu minulého, doufám, že jste si jí všimli i vy:-) Samozřejmě, že ostatní cvičení měla individuální řešení (shoda podmětu s přísudkem:-)) Tento týden si vše přečtu pečlivěji..

Hezký týden.....KP

Přírodověda 5.A /1. 6. - 5. 6./

1. 6. 2020 Mgr. Alena Malásková

Zdravím páťáky a přináším další dávku učiva z přírodovědy. Nyní se budeme zabývat ochranou přírody.

Vím, že o tomto máte přehled, povídali jsme si o ochraně přírody několikrát. Přečtěte si tedy v učebnici str. 76 - 77, bez výpisků do sešitu, zamyslete se, jak vy osobně jste schopni chránit přírodu a životní prostředí, všimněte si vašeho okolí a popřemýšlejte, co se vám líbí, co byste neměnili, nebo co byste naopak měli rádi jinak a lépe.

Alena Malásková

Úkoly 1.6.-5.6.

1. 6. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

týden je opět za námi a je tady tedy nová nálož úkolů...

Na Škole v pyžamu máte navíc ofocené materiály a ještě tam v týdnu nějaké přidám...

Tak s chutí do práce..... KP

Aj - úkoly 25.5. - 29.5.

25. 5. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

vzhledem k tomu, že v naší třídě teď přebírám výuku Aj od paní učitelky Višínové, budu těm, kteří zůstali doma, úkoly na stránky zadávat já. Pro práci se vám budou hodit zvukové nahrávky, kdo o ně bude mít zájem, pošlu mu je na e-mail.

Tak hezký týden KP