5. A

Přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole

9. 11. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

v příloze naleznete podrobné informace týkající se přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách a učilištích.

Alena Malásková

https://www.skolazebrak.cz/upload/ck/prijimacirizenikevzdelavani.pdf

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

I. stupeň - rotační výuka od 12. 4. 2021

7. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Rotační výuka na I. stupni od 12. 4.

 

Z nařízení MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá:

  • Od 12. dubna 2021 se na I. stupni zahajuje rotační výuka prezenčního vzdělávání.
  • liché týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.A, 2.tř., 3.A, 4.A,  
  • sudé týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.B, 3.B, 4.B, 5.tř.
  • povinné testování Ag testy bude 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek před začátkem vyučování. Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je v odkaze níže. /nutno prostudovat/
  • Při vyučování je povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku.
  • Školní družina bude otevřena pro zapsané žáky 1. – 3. tříd od 11.35 hodin, ranní družina otevřena nebude. /osobně dohodněte s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou/
  • Svačiny a obědy pro žáky při prezenční výuce budou vydávány stejně jako v běžném provozu, pro žáky při distanční výuce je umožněno vyzvedávání obědů jako dosud

https://www.skolazebrak.cz/testovani diagram.pdf

Omluvenky z výuky

21. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Upozorňuji všechny žáky, hlavně ty z II. stupně, že omluvenky z výuky budeme přijímat pouze od zákonných zástupců /rodičů/. Omluvu z výuky od samotných žáků budeme považovat za hodiny neomluvené.

Alena Malásková

Výuka od 11. 1. 2021

6. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu epidemiologické situace ve stupni PES 5 bude od 11. 1. 2021 nadále pokračovat výuka stejným způsobem jako dosud, tj. 1. a 2. ročníky prezenčně, 3. - 9. ročníky distančně, a to do odvolání.

Pokud bude tato situace trvat do konce ledna, o předávání vysvědčení Vás budou informovat třídní učitelé.

Alena Malásková

Výuka od 4. 1. 2021

29. 12. 2020 Mgr. Alena Malásková

Podle nového opatření vlády se od 4. 1. 2021 bude vyučovat následovně:

1. a 2. ročníky se vyučují prezenčně podle rozvrhu hodin. Školní družina bude zachována, prosím o osobní domluvu s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou. Školní stravování 1. - 2. ročníku je automaticky přihlášeno.

3. - 9. ročníky se vyučují pouze distančně podle stejného rozvrhu hodin jako při poslední distanční výuce. Tento rozvrh dohledáte u svých tříd.

Žáci 3. - 9. ročníků mají nárok na školní stravování, to je nutné přihlásit na tel. č. 311 533 146.

Toto opatření je platné do 10. ledna 2021.

Případné další změny sledujte, prosím, na těchto stránkách školy.

Alena Malásková

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Počítače a informace 1 2.11 - 5.11

1. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Milí žáci,

"corona - krize" vás zaskočila ne dostatečně připravené na online výuku. Neměli jsme dostatek času, podrobně se seznámit s aplikacemi  Office 365 a Teams, ve kterých teď budeme pár týdnů společně z domova pracovat. Aby jste se naučili lépe orientovat v těchto aplikacích, zavádím nově online hodiny informatiky.

Prostřednictvím Teams budete získávat potřebné výukové materiály, společně se zadáním domácích úkolů a klasifikovaných testů.

Balíček programů Office 365 vám poslouží k vypracovávání potřebných dokumentů (slohy, referáty...) a prezentací, které pak jednoduše odešlete vyučujícím.

U některých mladších žáků, musíme začít od začátku - např. seznámit se s klávesnicí a naučit se na ní pracovat...

Těším se na vás na hodinách informatiky

Lenka Černá     cerna@skolazebrak.cz

 

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Vzkaz pro páťáky

18. 10. 2020 Marie Štuksová

Milé děti,zkouším,jestli jsem nezapomněla,kam jsem vám ukládala úkoly.Můžete mít radost,našla jsem to.

Na tento týden máte úkolů až dost,takže se tu setkáme až v pondělí.Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor.Vaše úča.

Přírodověda 5.A /1. 6. - 5. 6./

1. 6. 2020 Mgr. Alena Malásková

Zdravím páťáky a přináším další dávku učiva z přírodovědy. Nyní se budeme zabývat ochranou přírody.

Vím, že o tomto máte přehled, povídali jsme si o ochraně přírody několikrát. Přečtěte si tedy v učebnici str. 76 - 77, bez výpisků do sešitu, zamyslete se, jak vy osobně jste schopni chránit přírodu a životní prostředí, všimněte si vašeho okolí a popřemýšlejte, co se vám líbí, co byste neměnili, nebo co byste naopak měli rádi jinak a lépe.

Alena Malásková

Přírodověda 5.A /25. 5. - 29. 5./

25. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

Jednoduché stroje a zařízení

str. 74 - 75

- přečíst, výpisky do sešitu, naučit

Zjistěte, jestli doma používáte vy nebo vaše rodina při nějakých činnostech nějaké jednoduché stroje a zařízení.

Hezký týden, Alena Malásková

Informace k docházce I. stupně od 25. 5.

21. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

1. Žáci budou vstupovat do školy průběžně od 7.35 hodin, u vstupu odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

2. Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny.

3. Těm žákům, kteří mají přihlášeny svačiny, budou donášeny do třídy. Je nutné, aby tito žáci měli svůj plastový hrneček na pití. Na obědy se bude odcházet po skupinách podle doporučených hygienických předpisů.

4. Školní družina bude od 11.35 do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních. Doporučujeme donést vlastní pití a odpolední svačinu. Děti budou využívat školní i dětské hřiště, která budou pro veřejnost uzavřena.

Přírodověda 5.A /18. 5. - 22. 5./

18. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

Zdravím všechny,

po prozkoumání lidského těla se posuneme dál a budeme zkoumat lidské výtvory.

Str. 71 - 72 Kde a jak jsou výrobky zpracovávány a Průmysl

Tentokrát bez výpisků do sešitu, jen přečíst a najít na mapě.

Pro zpestření: https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8 

Sešity nevyhazujte ani se jich jinak nezbavujte, všechny Vaše výpisky si prohlédnu. Těm, kteří budou chodit od 25. 5. do školy, sešity zkontroluju po domluvě ve škole, těm, kteří přijdou až v září, sešity zkontroluju v prvním týdnu školní docházky.

Přeju hezký další týden, Alena Malásková

Přírodověda 5.A /11. 5. - 15. 5./

11. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

Zdravím páťáky.

Protože jsme kompletně probrali fungování celého lidského těla, nastal čas splnit jediný zadaný úkol touto cestou, a to referát nebo prezentaci týkající se kterékoliv soustavy nebo části lidského těla.

Kdo ještě úkol nesplnil, má na to právě tento týden. Budu hodnotit známkou, jak jsem již psala při prvním zadání.

Ti z Vás, kteří budou chodit do školy od 25. 5. odevzdají úkol Vaší třídní učitelce, která mi ho předá, ti z Vás, kteří do školy chodit nebudou, zašlou úkol na adresu: zastupce@skolazebrak.cz.

Těším se na zajímavé věci o lidském těle, které ani já nevím. :-)

Hezký týden, Alena Malásková

Přírodověda 5.A /27.4.-1.5./

27. 4. 2020 Mgr. Alena Malásková

Týden utekl jako voda a je tu další lekce přírodovědy.

Člověk roste a vyvíjí se - str. 66, Chráníme si zdraví - str. 67.

Tentokrát jen ústně, nemusíte dělat výpisky do sešitu, po přečtení se zamyslete nad tím, jestli vy sami žijete zdravě, vaše rodina, známí. Zkuste udělat něco nového pro své zdraví.

Přeju hezký týden, Alena Malásková

Přírodověda 5.A /20. - 24. 4./

20. 4. 2020 Mgr. Alena Malásková

Opět po týdnu zdravím všechny. Budeme pokračovat ve zkoumání lidského těla, tento týden v tom, co vás zajímá ze všeho nejvíc. :-)

Rozmnožovací soustava - str. 64 - 65

- výpisky do sešitu, naučit

Nebojte, všechno ještě probereme ve škole, jestli se budete chtít na něco zeptat a dovysvětlit, probereme ústně koncem května.

Přeju hezký týden a zajímavé studium.

Alena Malásková

Přírodověda 5.A /13. - 17. 4./

13. 4. 2020 Mgr. Alena Malásková

Zdravím všechny páťáky áčáky,

nejste z toho pobytu doma už trochu na nervy? :-)

Tak jak přesně u vás nervy fungujou, se dozvíte právě teď. Na řadě je z prozkoumávání našeho těla 

Nervová soustava - str. 63

- do sešitu vypsat, co tvoří nervovou soustavu a modrý rámeček dole

- naučit

- dobrovolně: https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE

                      https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64

Tak pevné nervy při učení. :-) Alena Malásková

Přírodověda 5.A /6. - 10. 4./

6. 4. 2020 Mgr. Alena Malásková

Kožní soustava, Smyslová soustava

- str. 61 - 63

- přečíst, do sešitu přepsat poslední rámeček na každé straně u obou kapitol. Naučit.

- dobrovolně: youtube - Byl jednou jeden člověk - Kůže, Smysly - oko, ucho apod.

Stále platí 1 referát na téma lidské tělo, který budu známkovat.

Mějte se hezky, v druhé polovině května se na Vás budu těšit.

Alena Malásková