5. A

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 12.4.-16.4.- skupina Višínová

12. 4. 2021 Mgr. Jana Višínová

Revision 4

- učebnice- opakování minulých tvarů sloves, zopakování slovní zásoby- jídlo ze 4. ročníku + činností (sloves)

to be- was, were

to have- had

can-could

pracovní sešit str. 44/3, 45/6

opakování tvarů probraných sloves v minulém čase

D.Ú. do čtvrtka 15.4. do online hodiny-Vyplnit tabulku ps 44/3

online test- Teams-Nový nebude zadán, kdo  ještě nemá, dokončí předchozí.

online hodiny - úterý 10.00, čtvrtek 9.00

Online testy povinné- Kdo nemá, prosím, dodělejte si všechny od února. Při nevyplnění hodnoceno nedostatečnou.

V úterý 20.4. po návratu do školy  proběhne kontrola a hodnocení pracovního sešitu a  slovníčku(vocabulary) - mají být přepsané šedé rámečky se slovíčky z každé lekce. 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 6.4.-9.4.- skupina Višínová- výsledky

9. 4. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 44-45- Revision 4

I. stupeň - rotační výuka od 12. 4. 2021

7. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Rotační výuka na I. stupni od 12. 4.

 

Z nařízení MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá:

  • Od 12. dubna 2021 se na I. stupni zahajuje rotační výuka prezenčního vzdělávání.
  • liché týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.A, 2.tř., 3.A, 4.A,  
  • sudé týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.B, 3.B, 4.B, 5.tř.
  • povinné testování Ag testy bude 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek před začátkem vyučování. Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je v odkaze níže. /nutno prostudovat/
  • Při vyučování je povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku.
  • Školní družina bude otevřena pro zapsané žáky 1. – 3. tříd od 11.35 hodin, ranní družina otevřena nebude. /osobně dohodněte s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou/
  • Svačiny a obědy pro žáky při prezenční výuce budou vydávány stejně jako v běžném provozu, pro žáky při distanční výuce je umožněno vyzvedávání obědů jako dosud

https://www.skolazebrak.cz/testovani diagram.pdf

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 6.4.-9.4.- skupina Višínová

6. 4. 2021 Mgr. Jana Višínová

Revision 4

- učebnice- opakování minulých tvarů sloves

pracovní sešit str. 44-45

opakování tvarů probraných sloves v minulém čase

online test- Teams- tvary minulého času slovesa být- to be

online hodiny - úterý 10.00, čtvrtek 9.00

Online testy povinné- Kdo nemá, prosím, dodělejte si všechny od února. Při nevyplnění hodnoceno nedostatečnou.

Po návratu do školy kontrola a hodnocení slovníčku- mají být přepsané šedé rámečky se slovíčky z každé lekce. Budu kontrolovat i vyplnění pracovního sešitu.!!! 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 22.3.-31.3.- skupina Višínová

22. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Opakování probraného učiva- minulý čas:

1. Zopakujte si minulý čas sloves to be- být, to have- mít, can- umět

uč. str. 39/7, 41/5, 42/2- Důležité umět pro další tvorbu vět a návaznost učiva v 6. ročníku.

2. časové úseky- hodina, minuta, století, včera....Minulý týden se to moc nedařilo. Pro další tvorbu vět v minulém čase je potřeba je umět. uč. str. 38-39

online hodiny - Tento týden z důvodu nemoci nebudou.

online Test v Teamsech-  Nový test nebude zadán. Dodělejte si testy, které byly zadány od února.

Projděte si pracovní sešit zpět a ti, kterým chybí nějaké cvičení dodělat, to napravte.

To samé ti, kteří nemají doplněná slovíčka ve slovníčku- Máme mít přepsaná všechna - učebnice-šedé rámečky na konci každé lekce- do str. 43

 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 15.3.-19.3.- skupina Višínová- výsledky

19. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správně řešení pracovní sešit str. 44-45 - Revision 4

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 15.3.-19.3.- skupina Višínová

15. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Revision 4

- učebnice str. 44-45

pracovní sešit str. 44-45

opakování tvarů probraných sloves v minulém čase

online test- Teams- časové údaje z minulých lekcí (hodina, rok, století, roční období, večer.....)

online hodiny - úterý 10.00, čtvrtek 9.00

Po návratu do školy kontrola a hodnocení slovníčku- mají být přepsané šedé rámečky se slovíčky z každé lekce. Budu kontrolovat i vyplnění pracovního sešitu.!!! 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 8.3- 12.3. -skupina Višínová- výsledky

12. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

správné řešení pracovní sešit str. 42-43- Unit 16

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 8.3.-12.3.- skupina Višínová

8. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

16. lekce- What could you do when you were six? 

- učebnice str. 42-43 - Zaměřte se na cvičení 42/2 - sloveso could (minulý čas slovesa can- umět, moci)

D.Ú. : Přepsat do slovníčku slovíčka ze str. 43/6

pracovní sešit str. 42-43

Bližší vysvětlení can x could:

https://www.youtube.com/watch?v=FjKRcTVc-zI

online test- Teams- slovesa to be, to have v minulém čase

online hodiny - úterý 10.00, čtvrtek 9.00

Po návratu do školy kontrola a hodnocení slovníčku- mají být přepsané šedé rámečky se slovíčky z každé lekce. Budu kontrolovat i vyplnění pracovního sešitu.!!! 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 1.3.-5.3.- skupina Višínová- výsledky

5. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

správné řešení pracovní sešit str. 40-41- Unit 15

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 1.3.- 5.3.- skupina Višínová

1. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 15 - Mary Middling had a pig. Mary Myddling měla prasátko.

učebnice str. 40-41

pracovní sešit str. 40-41

- minulý čas- tvary slovesa mít a zopakování být- naučit se - uč. str.  41/5 a 39/7

online test- Teams- sloveso být v minulém čase- uč. str. 39/7- vybrat správnou variantu

online hodiny - úterý 10.00, čtvrtek 9.00

DÚ. Přepsat slovíčka do slovníčku  učebnice str. 41/8.

Po návratu do školy kontrola a hodnocení slovníčku- mají být přepsané šedé rámečky se slovíčky z každé lekce. Budu kontrolovat i vyplnění pracovního sešitu.!!! 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 22.2.-26.2.- skupina Višínová- výsledky

26. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

správné řešení pracovní sešit str. 38-39

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 22.2.-26.2.- skupina Višínová

22. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 14- It was a long time ago. Bylo to před dávnou dobou. 

- minulý čas, tvary slovesa být- naučit se - uč. str. 39/7

učebnice str. 38-39

pracovní sešit str. 38-39

online test- Teams- opakování zvířat - učebnice str. 36-37

online hodiny -  úterý 10.00, čtvrtek 9.00

DÚ. Přepsat slovíčka do slovníčku  učebnice str. 39/8

Po návratu do školy kontrola a hodnocení slovníčku- mají být přepsané šedé rámečky se slovíčky z každé lekce. Budu kontrolovat i vyplnění pracovního sešitu.!!! 

učivo z anglického jazyka 5.A- 5.2.- 12.2.- skupina Višínová- výsledky

12. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 36-37- Revision 3

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 8.2.-12.2.- skupina Višínová

8. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Revision 3

učebnice str. 36-37- procvičování názvů zvířat

pracovní sešit str. 36-37

online test- Teams-  zvířata ze str. 35 a místa, kde žijí 

online hodiny -  změna pondělí 12.00, čtvrtek 9.00

Po návratu do školy kontrola a hodnocení slovníčku- mají být přepsané šedé rámečky se slovíčky z každé lekce. Budu kontrolovat i vyplnění pracovního sešitu.!!! 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 1.2. - 5.2.- skupina Višínová- výsledky

5. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení- pracovní sešit str. 34-35- Unit 13

učivo z anglického jazyka 5. ročník - 1.2. - 5.2. - skupina Višínová

1. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 13 - dokončení

učebnice str.  31-35- procvičování slovíček a gramatiky

Zaměření se na popis zvířat učebnice str. 35/3.

pracovní sešit str. 34-35

online test- Teams- slovíčka str. 31 a 33- zvířata z farmy a zoo

online hodiny -  úterý 10.00, čtvrtek 9.00

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 25.1.- 28.1.- skupina Višínová

25. 1. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 13- This animal lives in the mountain. Toto zvíře žije v horách.  

uč. str. 34-35

online hodiny -  úterý 10.00

čtvrtek 9.00- zrušeno - z důvodu předávání vysvědčení, pracovní sešit uděláme příští týden.

Známky za 1. pololetí uzavřeny- tento týden není online test.

DÚ. přepsat slovíčka- učebnice str. 35/4

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 18.1.-22.1.- skupina Višínová- výsledky

22. 1. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné výsledky pracovní sešit str. 32-33- Unit 12

Omluvenky z výuky

21. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Upozorňuji všechny žáky, hlavně ty z II. stupně, že omluvenky z výuky budeme přijímat pouze od zákonných zástupců /rodičů/. Omluvu z výuky od samotných žáků budeme považovat za hodiny neomluvené.

Alena Malásková