5. A

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 23.11.-27.11.- skupina Višínová

22. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Zopakování probraného učiva + dodělání chybějících věcí před nástupem do školy

Online hodiny tento týden nebudou.

Ve skupině aj- dobrovolný test - poloha obchodů- between, next to, opposite. Prosím, ale všechny, aby toto cvičení brali jako zkušební test a vyzkoušeli si ho, po návratu do školy si napíšeme podobný test- v pátek 4.12.

Pracovní sešit- Zkontrolujte si všechny stránky, má být hotový celý do stránky 21. (Vynecháno jen 15/3,4, 13/4). Pokud Vám něco chybí, během tohoto týdne dodělejte. 

Zopakujte si dny v týdnu a trénujte měsíce v roce. (Stačí odříkat za sebou.) Měsíce- učebnice str. 22/1 - poslech ve skupině aj č. 17. 

Slovníček - Přepsané stránky 15/7, 17/5, 19/4. (Vyjímky mají mít nalepené.) Komu něco chybí během tohoto týdne dodělá.

Možné trénovat podle videí:

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI

 

Po návratu do školy začneme řadové číslovky (ordinal numbers), kdo má zájem se s nimi již seznámit, pomůže mu následující video (Budeme trénovat jen do 31):

https://www.youtube.com/watch?v=Q8QkDnI9pCs

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 16.11.-20.11.- skupina Višínová- výsledky

20. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 20-21

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 16.11.-21.11.- skupina Višínová

16. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Revision 1- Opakování

učebnice str. 20-21- online hodina

Opakování gramatiky a slovíček - učebnice str. 14-19

pracovní sešit str. 20-21- online 

Poslech najdete na Teams ve skupině aj.

Kdo bude mít vypracované stránky 20-21 v pracovním sešitě, může je vyfotit a zkusit vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit-  nahrát- soubory-do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00)- téma opakování- doplnění chybějícího slova v rozhovoru

Vyučovací hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

Tento týden změna online hodin- úterý 17.11. státní svátek.

čtvrtek 19.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřebné pomůcky: učebnice

pátek 20.11. od 13.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Potřebné pomůcky: pracovní sešit, učebnice, pero

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 9.11.-13.11.- skupina Višínová

9. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 7- Where´s the bookshop? Kde je obchod s knihami?- pokračování, trénování polohy obchodu- next to, between, opposite

učebnice str. 18 - 19

pracovní sešit str. 18-19

Kdo ještě nemá - D.Ú. Přepsat slovíčka do slovníčku uč. str. 19/4. (Kdo má výjímku z PPP slovíčka nalepit z papírového slovníčku, který jste dostali.)

Slovníček na celý školní rok s výslovností zde:

https://adoc.tips/start-with-click-new-3-slovniek-po-lekcich-introduction.html

Poslechy najdete na Teams ve skupině aj.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00)- téma názvy obchodů. Prosím, ale všechny, aby si alespoň 1x vyzkoušeli, jak se test vyplňuje a odesílá, protože pokud budeme doma delší dobu, budou tyto testy již povinné.

Kdo bude mít vypracované stránky 16-19 v pracovním sešitě, může je vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory-do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Vyučovací hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 10.11. od 10.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřebné pomůcky: učebnice

čtvrtek 12.11. od 9.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Potřebné pomůcky: pracovní sešit, pero

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 2.11.-13.11.- skupina Višínová- výsledky

6. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení:

Pracovní sešit str. 18-19

Úkoly Aj-skupina Ponczová 2.- 6.11.

2. 11. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

před prázdninami jsme  zkontrolovali lekci č. 5, ale hlavně jsme  procvičovali základní slovesa.

Tento týden uděláme lekci č. 6 – Can I help you?

Všichni si napište slovíčka z této lekce.

Z gramatiky je tu nová vazba : I would like (I ´d like).

Podívejte se na tuto prezentaci, pomůže vám vše snadno pochopit…

http://anglina.unas.cz/easy-english/slovesa-casy/lekce-26-vazba-would-like/

Kdo se bude připojovat na on-line hodiny, toto učivo probereme tam…

Kdo si bude látku doplňovat sám, udělá v učebnici a  v pracovním sešitě strany 16 – 17.

Poslechová cvičení k této lekci máte nahrané v našem týmu v souborech (v této lekci je pouze jedno – stopa 11).

Snad brzy na viděno 

K. Ponzová

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 2.11.- 6.11.- skupina Višínová

2. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 7- Where´s the bookshop? Kde je obchod s knihami?

učebnice str. 18 - 19

pracovní sešit str. 18-19

D.Ú. Přepsat slovíčka do slovníčku uč. str. 19/4. (Kdo má výjímku z PPP slovíčka nalepit z papírového slovníčku, který jste dostali.)

Slovníček na celý školní rok s výslovností zde:

https://adoc.tips/start-with-click-new-3-slovniek-po-lekcich-introduction.html

Poslechy najdete na Teams ve skupině aj.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00)- téma libry a pence. (Opakování čísel do 100.)

Kdo bude mít vypracované stránky 16-19 v pracovním sešitě, může je vyfotit a zkusit postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory-do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Vyučovací hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 10.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřebné pomůcky: učebnice

čtvrtek 5.11. od 9.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Potřebné pomůcky: pracovní sešit, pero

Počítače a informace 1 2.11 - 5.11

1. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Milí žáci,

"corona - krize" vás zaskočila ne dostatečně připravené na online výuku. Neměli jsme dostatek času, podrobně se seznámit s aplikacemi  Office 365 a Teams, ve kterých teď budeme pár týdnů společně z domova pracovat. Aby jste se naučili lépe orientovat v těchto aplikacích, zavádím nově online hodiny informatiky.

Prostřednictvím Teams budete získávat potřebné výukové materiály, společně se zadáním domácích úkolů a klasifikovaných testů.

Balíček programů Office 365 vám poslouží k vypracovávání potřebných dokumentů (slohy, referáty...) a prezentací, které pak jednoduše odešlete vyučujícím.

U některých mladších žáků, musíme začít od začátku - např. seznámit se s klávesnicí a naučit se na ní pracovat...

Těším se na vás na hodinách informatiky

Lenka Černá     cerna@skolazebrak.cz

 

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Distanční výuka Aj 5. ročník - skupina Višínová od 2.11.

27. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Vyučovací hodina AJ- skupina Višínová bude 2x týdně ve skupině v Teams(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 10.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

čtvrtek 5.11. od 9.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále na internetových stránkách.

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 14.10.-23.10.- skupina Višínová- výsledky

23. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Výsledky -Unit 6

PS str. 16-17

Vzkaz pro páťáky

18. 10. 2020 Marie Štuksová

Milé děti,zkouším,jestli jsem nezapomněla,kam jsem vám ukládala úkoly.Můžete mít radost,našla jsem to.

Na tento týden máte úkolů až dost,takže se tu setkáme až v pondělí.Mějte se krásně a dávejte na sebe pozor.Vaše úča.

Office 365 a Teams -- návod pro přihlášení a práci

15. 10. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče a milí žáci,

protože jsme byli nuceni přejít na distanční výuku, museli jsme spustit nový komunikační systém. V naší škole jsme se rozhodli pro Office 365, kde mimo jiné je obsažena aplikace Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...

 

učivo z anglického jazyka 5. ročník- 14.10.-23.10.- skupina Višínová

13. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 5-6 - ústní procvičování- viz níže

učebnice str. 14-17

ps- Máme hotovo str. 14/1,2, 15/5

     - Vypracovat str. 16-17/1-5

Přepsat slovíčka do slovníčku uč. str. 17/5 (Kdo ještě nemá slovíčka z předchozí lekce, dopsat i ta - 15/7).

 

 

Pokud bude situace trvat déle a 2.11. nenastoupíme do školy, najdete zde, jakým způsobem budeme dále pokračovat.

 (Školní audio nahrávky mají děti na školní skupině v Teamsech a  i na jejich školním mailu). Ať se zkusí přihlásit do mailu a na Teams a dohledat si skupinu na aj- soubory-výukové materiály. Přihlášení a heslo mají znát z hodin informatiky.

Informace ohledně předání vysvědčení

22. 6. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

tak školní rok se nám nachýlil ke konci a konečně se dočkáte prázdnin a vytouženého odpočinku:-)

V tomto týdnu dodělejte, co vám chybí v pracovním sešitě z matematiky, v češtině přeskočte přímou řeč a věnujte se už pouze shodě podmětu s přísudkem a souhrnnému opakování. Co nestihnete, můžete si procvičit i o prázdninách. 

Učebnice si necháváte přes prázdniny, odevzdáte je až v září. Nové budou rozdány také na začátku příštího školního roku.

Ještě jste si všichni nevyzvedli věci na recepci (kufřík, výkresy..) a ze skříňky, tak nezapomeňte, popř. si věci  vyzvednete v pátek.

Vysvědčení budu rozdávat v pátek 26.6. v 8 hod. ráno před školou.

V týdnu po pedagogické radě vám ještě předám informace o tom, jaké vyučující budete mít  v příštím školním roce.

Tak v pátek se na vás těším.     KP

Slovníček z AJ 5. ročník

17. 6. 2020 Mgr. Jana Višínová

Přidávám odkaz, kde je možné stáhnout slovníček za letošní rok. (Pro zájemce -Slovníčky nižších tříd, najdete také zde ve 4. a 3. třídě.)

https://adoc.tips/start-with-click-new-3-slovniek-po-lekcich-introduction.html

úkoly 15.6.-19.6.

15. 6. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

do prázdnin už moc času nezbývá, ale cílová páska je stále ještě před námi, takže musíme nějaké učivo dodělat...

Na stránkách školy máte informace ke konci školního roku a způsob předání vysvědčení. Pokud bude potřeba, v posledním týdnu doladíme podrobnosti.

Také máte ve třídě, popř. v šatně, ještě spoustu věcí, budete je mít připravené na recepci od středy 17.6. a můžete si je vyzvednout kdykoliv během dne do 16 hodin.

Přeji hezký týden... KP