Aktuálně

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Pravidla užívání v aplikaci Teams

19. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Milí žáci,

na základě situace, která se odehrála v průběhu minulého týdne, Vám musím zdůraznit určitá pravidla  využívání aplikace Teams.

Skupiny, které byly vytvořeny vyučujícími, slouží pouze ke komunikaci mezi vámi a učitelem. Nikoliv pro Vaše soukromé konverzace.

Pokud chcete komunikovat mezi sebou ve stylu, “kdo jak se má a kdo co zažil o víkendu”, vytvořte si svůj vlastní team.

Děkuji Vám za pochopení a přeji hodně zdraví.

Alena Malásková 

Office 365 a Teams -- návod pro přihlášení a práci

15. 10. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče a milí žáci,

protože jsme byli nuceni přejít na distanční výuku, museli jsme spustit nový komunikační systém. V naší škole jsme se rozhodli pro Office 365, kde mimo jiné je obsažena aplikace Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...

 

Roušky - II. stupeň

17. 9. 2020 Mgr. Alena Malásková

Podle nového nařízení je od pátku 18. 9. povinnot nosit roušky na II. stupni základní školy ve společných prostorách i během vyučování. Doporučujeme proto mít ve dnech odpoledního vyučování s sebou ve škole roušky dvě, aby mohlo během dne dojít k jejich výměně.

Alena Malásková, zást. ředitele

Úplata za školní družinu

1. 9. 2020 Vlaďka Lukešová

Úplata za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 163/2018 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 800,- Kč za školní rok.

Úplatu lze platit pololetně (po domluvě s hospodářkou školy),

1. platba do konce září, 2. platba do konce února.

Úplatu lze uhradit v hotovosti v kanceláři hospodářky školy nebo na účet školy: 0362363319/0800. Do zprávy pro příjemce je nutné uvádět jméno a příjmení dítěte.

Informace pro rodiče žáků budoucích I. tříd

5. 6. 2020

Vážení rodiče,

protože nyní není možná Vaše osobní návštěva ve škole, jak jsme původně zamýšleli, posílám informace ohledně nástupu Vašich dětí  do 1. třídy touto cestou.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září, 1. hodina je vždy od 7.55 hodin, škola se otvírá v 7.35 hod.

Žáci se shromáždí před budovou školy /cca v 7.45 hod./, kde si je třídní učitelky seřadí a odchází společně do kulturního klubu na slavnostní zahájení školního roku. Prvňáčci se za asistence deváťáků představí a řeknou, kde bydlí.

Po skončení programu prvňáčci společně s rodiči odchází s paní učitelkou do školy. Tam dostanete konkrétní informace o rozvrhu hodin a k průběhu a organizaci výuky a dohodnete termín první třídní schůzky.

1. hodina je vždy od 7.55 hodin, škola se otvírá v 7.35 hod..

Svačiny a obědy můžete dětem objednat na tel. č. 311 533 146, podrobnější informace o školním stravování naleznete na stránkách www.skolazebrak.cz v záložce Jídelna.

V dalších odkazech naleznete pokyny k přihlašování do školní družiny a seznam pomůcek, které jsou potřeba do začátku školního roku pořídit.

Hezký den,  Mgr. Alena Malásková, zást. ředitele

Potřeby pro 1. ročník.docx

Informace pro zapisování dětí do školní družiny.docx

Školní knihovna

3. 6. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Školní knihovna bude otevřena příští pondělí a středu pro ty, kteří mají dosud vypůjčené knížky ze školní knihovny, aby je mohli vrátit. Přineste je prosím včas.

Klub mladých diváků

3. 6. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Pro všechny členy KMD máme smutnou zprávu, že v letošním školním roce se z pochopitelných důvodů již neuskuteční žádné divadelní představení. Budou vám všem vráceny zbývající členské poplatky, to je 226,- Kč. Peníze vyplatíme v kanceláři hospodářky naší školy, až se vrátíte do školy.

Informace k docházce II. stupně od 8. 6.

2. 6. 2020 Mgr. Alena Malásková

S přihlédnutím k doporučení ministerstva školství jsme rozhodli, že žáci II. stupně budou moci mít konzultační hodiny spojené s výukou. Konkrétní informace dostane každý žák od vyučujícího.

Při prvním vstupu do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Kdo toto prohlášení zaponeme, nebude do budovy školy vpuštěn.

8. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci šestých a sedmých tříd,                                                       9. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci osmých tříd, deváťáci jsou domluvení individuálně.

Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny. Každý žák bude mít roušku.

Učebnice budou všichni žáci školy /kromě žáků 9. tříd/ odevzdávat a dostávat na záčátku školního roku 2020/2021.

Předávání vysvědčení bude upřesněno pokyny od třídního učitele.

Formulář Čestné prohlášení ke stažení zde .

Informace k docházce I. stupně od 25. 5.

21. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

1. Žáci budou vstupovat do školy průběžně od 7.35 hodin, u vstupu odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

2. Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny.

3. Těm žákům, kteří mají přihlášeny svačiny, budou donášeny do třídy. Je nutné, aby tito žáci měli svůj plastový hrneček na pití. Na obědy se bude odcházet po skupinách podle doporučených hygienických předpisů.

4. Školní družina bude od 11.35 do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních. Doporučujeme donést vlastní pití a odpolední svačinu. Děti budou využívat školní i dětské hřiště, která budou pro veřejnost uzavřena.

Školní hřiště

6. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu omezení týkající se koronavirové nákazy zůstává školní hřiště pro veřejnost do odvolání uzavřeno.

Hodiny tělesné výchovy jsou zrušeny pro žáky školy i po částečném obnovení školní docházky.

Školní hřiště není veřejné sportoviště.

Pokyny pro žáky I. stupně – obnovená výuka od 25. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
  • zákonní zástupci žáků ohlásí třídní učitelce svých dětí, zda se výuky od 25. 5. budou pravidelně účastnit či nikoliv do 15. 5. 2020. Taktéž je nutné nahlásit, zda budou zapsané děti pravidelně chodit do školní družiny. Ranní družina nebude možná, provoz odpolední družiny bude končit v 1600 hodin.
  • žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonnými zástupci. Při nepředložení tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v budově školy po předchozí telefonické domluvě.
  • do tříd budou žáci odcházet průběžně v rouškách a po dezinfekci rukou u vstupu do školy
  • žáci budou mít na každý den s sebou 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
  • všichni žáci z jedné skupiny nebudou opouštět svoji učebnu bez předchozího souhlasu vyučujícího
  • pro žáky I. stupně bude probíhat výuka denně od 755 do 1135 hodin v hlavních předmětech, výchovné předměty budou redukovány, popř. budou součástí odpolední družiny, tělesná výchova bude vyloučena úplně
  • pro žáky, kteří se prezenční výuky ve škole nebudou účastnit, bude platit distanční vzdělávání jako dosud
  • svačiny a obědy je nutno objednat individuálně ve školní jídelně – tel. 311 533 146
  • formulář Čestné prohlášení ke stažení zde

Logopedická prevence " Hbitý jazýček"

1. 4. 2020 Mgr. Eva Palková

Mluvení je hra

Zápis žáků do I. tříd - změna

1. 4. 2020 Mgr. Alena Malásková

 


Zápis dětí do 1. tříd – změna


     Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-12639/2020-1, vyhlašuje ředitel Základní školy Sídliště 321, Žebrák změnu v termínu a formě zapisování žáků do I. tříd.


Doba pro podání Žádosti o přijetí dítěte: 1. 4. – 30. 4. 2020
Zápis bude proveden bez přítomnosti zapisovaných dětí ve škole. 


Zákonní zástupci vyplní:
1. Žádost o přijetí dítěte a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku  

NEBO   

2. Žádost o odklad povinné školní docházky a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku, zprávou z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a vyjádřením dětského lékaře.

Formuláře Žádosti o přijetí i Žádosti o odklad povinné školní docházky a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku jsou ke stažení na stránkách školy www.skolazebrak.cz v záložce AKTUÁLNĚ.


Zaslat lze:
1. Datovou schránkou: ip8un5
2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zastupce@skolazebrak.cz 
3. Poštou

Pokud k Žádosti o odklad povinné školní docházky nemáte Zprávu od pedagogicko-psychologické poradny z důvodu uzavření a zprávu dostanete později než do konce dubna, podejte Žádost o přijetí dítěte a odklad bude vyřízen dodatečně s předložením Zprávy z pedagogicko-psychologkcé poradny a zprávou od dětského lékaře. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte ke školní docházce budeme rozesílat poštou od druhé poloviny dubna.


V případě nejasností pište své dotazy e-mailem na adresu:
zastupce@skolazebrak.cz
reditel@skolazebrak.cz 

                                                                                                                        Mgr. Ladislav Šnajdr
                                                                                                                                 ředitel ZŠ
 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.docx

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx

Informace z DKK Grada

31. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Informace k možnosti objednávání knih z Dětského knižního klubu Grada

Vzhledem k současné situaci a uzavření škol nabízí i Dětský knižní klub nakladatelství Grada možnost objednat knihy přímo rodiči ze Školního  katalogu Dětského knižního klubu online s 30% slevou a po zadání kódu DKKJARO s dopravou zdarma  na adresu bydliště. Využijte proto v případě zájmu této možnosti na stránce Školní katalog Dětského knižního klubu Grada.