Aktuálně

Informace pro rodiče žáků budoucích I. tříd

5. 6. 2020

Vážení rodiče,

protože nyní není možná Vaše osobní návštěva ve škole, jak jsme původně zamýšleli, posílám informace ohledně nástupu Vašich dětí  do 1. třídy touto cestou.

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září, 1. hodina je vždy od 7.55 hodin, škola se otvírá v 7.35 hod.

Žáci se shromáždí před budovou školy /cca v 7.45 hod./, kde si je třídní učitelky seřadí a odchází společně do kulturního klubu na slavnostní zahájení školního roku. Prvňáčci se za asistence deváťáků představí a řeknou, kde bydlí.

Po skončení programu prvňáčci společně s rodiči odchází s paní učitelkou do školy. Tam dostanete konkrétní informace o rozvrhu hodin a k průběhu a organizaci výuky a dohodnete termín první třídní schůzky.

1. hodina je vždy od 7.55 hodin, škola se otvírá v 7.35 hod..

Svačiny a obědy můžete dětem objednat na tel. č. 311 533 146, podrobnější informace o školním stravování naleznete na stránkách www.skolazebrak.cz v záložce Jídelna.

V dalších odkazech naleznete pokyny k přihlašování do školní družiny a seznam pomůcek, které jsou potřeba do začátku školního roku pořídit.

Hezký den,  Mgr. Alena Malásková, zást. ředitele

Potřeby pro 1. ročník.docx

Informace pro zapisování dětí do školní družiny.docx

Školní knihovna

3. 6. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Školní knihovna bude otevřena příští pondělí a středu pro ty, kteří mají dosud vypůjčené knížky ze školní knihovny, aby je mohli vrátit. Přineste je prosím včas.

Klub mladých diváků

3. 6. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Pro všechny členy KMD máme smutnou zprávu, že v letošním školním roce se z pochopitelných důvodů již neuskuteční žádné divadelní představení. Budou vám všem vráceny zbývající členské poplatky, to je 226,- Kč. Peníze vyplatíme v kanceláři hospodářky naší školy, až se vrátíte do školy.

Informace k docházce II. stupně od 8. 6.

2. 6. 2020 Mgr. Alena Malásková

S přihlédnutím k doporučení ministerstva školství jsme rozhodli, že žáci II. stupně budou moci mít konzultační hodiny spojené s výukou. Konkrétní informace dostane každý žák od vyučujícího.

Při prvním vstupu do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Kdo toto prohlášení zaponeme, nebude do budovy školy vpuštěn.

8. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci šestých a sedmých tříd,                                                       9. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci osmých tříd, deváťáci jsou domluvení individuálně.

Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny. Každý žák bude mít roušku.

Učebnice budou všichni žáci školy /kromě žáků 9. tříd/ odevzdávat a dostávat na záčátku školního roku 2020/2021.

Předávání vysvědčení bude upřesněno pokyny od třídního učitele.

Formulář Čestné prohlášení ke stažení zde .

Informace k docházce I. stupně od 25. 5.

21. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

1. Žáci budou vstupovat do školy průběžně od 7.35 hodin, u vstupu odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

2. Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny.

3. Těm žákům, kteří mají přihlášeny svačiny, budou donášeny do třídy. Je nutné, aby tito žáci měli svůj plastový hrneček na pití. Na obědy se bude odcházet po skupinách podle doporučených hygienických předpisů.

4. Školní družina bude od 11.35 do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních. Doporučujeme donést vlastní pití a odpolední svačinu. Děti budou využívat školní i dětské hřiště, která budou pro veřejnost uzavřena.

Školní hřiště

6. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu omezení týkající se koronavirové nákazy zůstává školní hřiště pro veřejnost do odvolání uzavřeno.

Hodiny tělesné výchovy jsou zrušeny pro žáky školy i po částečném obnovení školní docházky.

Školní hřiště není veřejné sportoviště.

Pokyny pro žáky I. stupně – obnovená výuka od 25. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
  • zákonní zástupci žáků ohlásí třídní učitelce svých dětí, zda se výuky od 25. 5. budou pravidelně účastnit či nikoliv do 15. 5. 2020. Taktéž je nutné nahlásit, zda budou zapsané děti pravidelně chodit do školní družiny. Ranní družina nebude možná, provoz odpolední družiny bude končit v 1600 hodin.
  • žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonnými zástupci. Při nepředložení tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v budově školy po předchozí telefonické domluvě.
  • do tříd budou žáci odcházet průběžně v rouškách a po dezinfekci rukou u vstupu do školy
  • žáci budou mít na každý den s sebou 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
  • všichni žáci z jedné skupiny nebudou opouštět svoji učebnu bez předchozího souhlasu vyučujícího
  • pro žáky I. stupně bude probíhat výuka denně od 755 do 1135 hodin v hlavních předmětech, výchovné předměty budou redukovány, popř. budou součástí odpolední družiny, tělesná výchova bude vyloučena úplně
  • pro žáky, kteří se prezenční výuky ve škole nebudou účastnit, bude platit distanční vzdělávání jako dosud
  • svačiny a obědy je nutno objednat individuálně ve školní jídelně – tel. 311 533 146
  • formulář Čestné prohlášení ke stažení zde

Logopedická prevence " Hbitý jazýček"

1. 4. 2020 Mgr. Eva Palková

Mluvení je hra

Zápis žáků do I. tříd - změna

1. 4. 2020 Mgr. Alena Malásková

 


Zápis dětí do 1. tříd – změna


     Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-12639/2020-1, vyhlašuje ředitel Základní školy Sídliště 321, Žebrák změnu v termínu a formě zapisování žáků do I. tříd.


Doba pro podání Žádosti o přijetí dítěte: 1. 4. – 30. 4. 2020
Zápis bude proveden bez přítomnosti zapisovaných dětí ve škole. 


Zákonní zástupci vyplní:
1. Žádost o přijetí dítěte a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku  

NEBO   

2. Žádost o odklad povinné školní docházky a zašlou spolu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku, zprávou z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a vyjádřením dětského lékaře.

Formuláře Žádosti o přijetí i Žádosti o odklad povinné školní docházky a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku jsou ke stažení na stránkách školy www.skolazebrak.cz v záložce AKTUÁLNĚ.


Zaslat lze:
1. Datovou schránkou: ip8un5
2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: zastupce@skolazebrak.cz 
3. Poštou

Pokud k Žádosti o odklad povinné školní docházky nemáte Zprávu od pedagogicko-psychologické poradny z důvodu uzavření a zprávu dostanete později než do konce dubna, podejte Žádost o přijetí dítěte a odklad bude vyřízen dodatečně s předložením Zprávy z pedagogicko-psychologkcé poradny a zprávou od dětského lékaře. 

Rozhodnutí o přijetí dítěte ke školní docházce budeme rozesílat poštou od druhé poloviny dubna.


V případě nejasností pište své dotazy e-mailem na adresu:
zastupce@skolazebrak.cz
reditel@skolazebrak.cz 

                                                                                                                        Mgr. Ladislav Šnajdr
                                                                                                                                 ředitel ZŠ
 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.docx

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx

Informace z DKK Grada

31. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Informace k možnosti objednávání knih z Dětského knižního klubu Grada

Vzhledem k současné situaci a uzavření škol nabízí i Dětský knižní klub nakladatelství Grada možnost objednat knihy přímo rodiči ze Školního  katalogu Dětského knižního klubu online s 30% slevou a po zadání kódu DKKJARO s dopravou zdarma  na adresu bydliště. Využijte proto v případě zájmu této možnosti na stránce Školní katalog Dětského knižního klubu Grada.

Mimořádné opatření - uzavření školy

27. 3. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z rozhodnutí vlády ČR je škola od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Obědy a svačiny budou žákům automaticky odhlášeny. Začátek školního vyučování sledujte v médiích.

Příloha: Mimoradne_opatreni_11032020.pdf

Potvrzení pro zaměstnavatele: Potvrzeni_pro_zamestnavatele.pdf

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení: Karantena_a_osetrovne_CSSZ.pdf

Informace z Albatrosu k objednávání knih

26. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Důležitá informace k objednávání knih z jarních katalogů Albatros Media

Společnost Albatros Media nabízí v době uzavření škol možnost objednat knížky z jarních katalogů KMČ Albatros, KKF Fragment nebo Pohádkové školky s dodáním přímo domů za zvýhodněné ceny a bez poštovného. Katalogy najdete na internetu na adrese: www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy. Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód platí do 9.dubna 2020. Věříme, že četba knížek může být pro děti příjemným zpestřením  v náročné době karantény. V případě potřeby kontaktujte školního důvěrníka KMČ na mailové adrese: chylikova@skolazebrak.cz

Zadávání úkolů

25. 3. 2020 Mgr. Alena Malásková

Zadávání úkolů

Pro zjištění zadaných úkolů v době uzavření školy rozklikněte nejprve záložku I. nebo II. stupeň, potom název třídy a tam jsou zadané úkoly od všech vyučujících ve třídě.

Alena Malásková

LVK 2020

21. 1. 2020 Vlaďka Lukešová

Hlásíme se z Pomezní boudy v Horní Malé Úpě v Krkonoších. Máme čerstvé zážitky z prvního dne na lyžích.

Ráno úplně normální – vstávali jsme, chvíli jsme se bavili o tom, jaké to dnes asi bude. V osm hodin snídaně – rohlík, šunka, sýr, máslo, m armeláda atd. Každý si mohl vybrat, co chtěl.

Po snídani jsme někteří ztěžka nazuli lyžáky a hurá, jdem na to. Rozdělili nás na tři skupiny. My, co jsme stáli na lyžích úplně poprvé v životě, jsme si pomysleli, že ta čertovská prkýnka nikdy nezvládnem a že to zkrátka nedáme, když si ty „ mrchy“ jedou tam, kam vůbec nechceme. Když druhá skupina odjela s paní učitelkou Bartošovou a první s panem ředitelem na sjezdovku, začali jsme se učit základní věci.

Po obědě s velmi dobrou polévkou gulášovkou a špagetami jsme si trochu odpočinuli a odvážně vyrazili na malý kopeček. Tam jsme trénovali obloučky a už i sjížděli. Závěrečná výzva byla průjezd brankou z hůlek, ale bez svých hůlek. Sami jsme se překvapili, že jsme to všichni zvládli. Dokonce jsme si museli přiznat, že to lyžování není takový strašák, jak jsem si ještě ráno mysleli. Prostě nás začalo bavit. Zítra nás čeká další challenge – jízda na vleku. Držte nám palce.

Zapsáno podle zážitků členů 3. družstva, budoucích olympijských vítězů :-)

Pomezní bouda live

18. 1. 2019 Vlaďka Lukešová

1)JAK SE LÍBÍ POBYT OD 1 DO 10 A PROČ?

Vitas: „ 7 = špatná wifi, dobrá koupelna !“

Radek: „9 = kvůli malým pokojům,jinak by bylo 10 bodů“

Míša: „10 = skvělý je tu všechno !“

Petra: „11 = jsem nadšená, skvělý sníh, bezvadný team a zdatní lyžaři .“

2) BĚŽKY, LYŽE A PROČ ?

Honza V.: „Na lyžích jezdím odmala, běžky nic moc.“

Pepa: „Lyže, běžky mě nebaví, padám.“

Marie: „Lyže jsou lehčí.“

Petra: „Jasně že snowboard, ale každé má své výhody.“

Poprvé na snowboardu

16. 1. 2019 Vlaďka Lukešová

První den na snowboardu

Den probíhal tak, že nás sedm snowboarďáků se nejdřív učilo, jak se na snowboard vůbec postavit. Dostali jsme se na dětskou sjezdovku, kde jsme začali sjíždět jako padající list. Brzy jsme se to naučili. Odpoledne jsme šli na velkou sjezdovku učit se obloučky, někteří zůstali na dětském svahu a ostatní už zkoušeli obloučky. Oříšek byla jízda na vleku , ale i to jsme zvládli. Naučili jsme se toho hodně, ale máme pořád co zdokonalovat. Při vrácení snowboardu do půjčovny přišel náš nějaký „puňťa“ vrátit prkno pouze ve snowboardových botách a chtěl jít asi z půjčovny bos. Tak moc se do snowboardu zamiloval. Určitě vám radím, ať si jízdu na snowboardu taky vyzkoušíte. Je to cool a easy!

Jindra H.

Bílou stopou

16. 1. 2019 Vlaďka Lukešová

Bílou stopou

15.1. dopoledne jsme první a druhé družstvo vyjeli poprvé na běžkách. Dost jsme se obávali, co nás čeká. Už hned na začátku nastala první trable – jeden z nás si vzal špatné běžky. Ale vyjeli jsme. Dojeli jsme až ke sjezdovce U kostela a jeden z našich běžkařů se pochlubil, že udělal rekord a spadl 33 krát. Nakonec se nikomu nic vážného nestalo a žádná běžka ani noha či ruka nebyla zlomena. Docela se nám běžky zalíbily, rádi bychom na ně vyrazili i u nás , když bude sníh. Toho samého dne vyjelo na běžky i třetí družstvo „Lyžařské rakety“. Ze začátku jsme se učili základy skluzu na běžkách a po nějaké době jsme vyrazili bílou stopou. Někteří občas spadli, ale nebylo to nic hrozného. Když jsme dojeli k areálu U kostela, udělali jsme si pár fotek a dostali zaslouženou odměnu. Na zpáteční cestě to už všem šlo mnohem lépe, a tak někteří si sjeli na závěr i prudší kopec, i když už se začalo stmívat a vítr hnusně foukal. U někoho měly běžky takový úspěch , že se DOBROVOLNĚ přihlásili na běžky ještě další den se čtvrtým družstvem snowboarďáků. Tady jízda probíhala v pohodě až na komplikace, kdy náš horlivý „servisman“ namazal někomu běžky tak, že se už nerozjely a dotyčný musel vyrazit pěšky. Doteď nám zní v uších text písně Michala Hrůzy: „Bílá stopa rovná, hladká, krásná, dneska bude moje duše šťastná“.

Jana Š., Maruška Š., Kačka M.

Poprvé na lyžích

14. 1. 2019 Vlaďka Lukešová

Dne 13.1. 2019 jsme si my, kteří ještě neuměli na lyžích, jeli zkusit na malém kopečku, jak se brzdí. Když jsme nasadili lyže, tak jsme se všichni báli, ale pak jsme zjistili, že není proč. Ze začátku jsme skoro všichni padali a bořili se do sněhu, až nás učitelky skoro nemohly najít. Zkoušeli jsme brzdit na levou        a pravou stranu a mezitím někteří z nás spadli tolikrát, že to ani nešlo spočítat. I když u konce odpoledne někdo padal, tak jsme se naučili slušně brzdit. Naštěstí jsme se všichni na chatu vrátili živi a zdrávi a těšili se na příští den a další výzvu: jízdu na vleku!

Bára Koubová