7. A

český jazyk

21. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Zdravím vás, 

dnes opravdu naposledy. Hledej v následujících větách ukryté osobnosti, které znáš z literatury. Ke každému jménu napiš nějakou pravdivou skutečnost.

Př. Kontrabas se někdy nazývá basa.   Bass -  Cirkus (Humberto), nebo Vašek Karas (hlavní postava)

1) Byl Werner udatný rytíř, nebo nebyl?                                                                                                      2) Bota Pavelky z osmičky záhadně zmizela.                                                                                              3) Mluvil o něm, co vás tak pomlouval.                                                                                                      4) Naučili jsme se i fertig - nové slovíčko z němčiny.                                                                                5) Pan Lucifer Benátky nenavštívil.                                                                                                          6) Nelez, opičko, na tu větev, spadneš!                                                                                                      7) Kuponu se říká talon, Donalde Trumpe.                                                                                          

Předání vysvědčení 7.A

21. 6. 2020 Ing. Jana Nováčková

Milí moji sedmáci, s některými z vás se setkám před prázdninami ještě v pondělí, ale  i na ty, kteří do školy nepřijdou, se budu těšit v pátek, v 9. hodin v parku před školou, kde si předáme vysvědčení. Vezměte si  na něj desky, jak jste  zvyklí. 

Anglický jazyk 7.A

21. 6. 2020 Ing. Jana Nováčková

Hello, your last English tasks are here! 

matematika 7. A, B poslední Dú výsledky

20. 6. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Ahoj sedmá třído,

 

zase je za námi jeden společný rok matematiky. Těším se na ten další společný, který bude hodně

 

náročný. Přeji vám všem krásné prázdniny.

                                                                                  Radmila Janochová

 

Na závěr vám posílám výsledky posledního domácího úkolu: PS str. 114 cv. 4

 

60 cm = 6 dm 1,2 m = 12 dm 1 m = 10 dm

 

Dále si musíme uvědomit, že v pravoúhlém trojúhelníku je jedna strana zároveň i výškou.

 

S hranolu = 2 . S + Spl

S hranolu = 2 . (a . va) : 2 + S1▲ +    S2 ▲ + S3(dvojky se dají zkrátit)

S hranolu = 8 . 6               + 8 . 12 + 6 . 12 + 10 . 12 (dm)

S hranolu = 48 +                    96 +      72 +       120

S hranolu = 336 dm2

 

336 dm2 = 3,36 m2

3,36 . 137 = 460,32

 

Truhlář spotřebuje 3,36 m2 dřevěné desky a zaplatí za ní 461 Kč.

 

 

dějepis 7. A (16. - 19. 6.)

16. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dnes naposledy. Reformace v Evropě  str. 124 - 128

Doporučuji tuto prezentaci, nemusíš pracovat s učebnicí: https://www.youtube.com/watch?v=rnN7Jcg-_Ts

Proveď zápis (pomoc viz níže).


 

Fyzika 7 (15 - 25. 6. 2020)

15. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Optické přístroje - užití čoček v praxi (str. 124 - 127)

Rozklad světla hranolem, barvy (str. 127 - 129)

Toto je poslední příspěvek z fyziky v tomto školním roce.

český jazyk 7. A (15. - 19. 6.)

15. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes poslední 3 úkoly - z literatury, mluvnice i slohu. Příšti týden jen pár hádanek.

němčina

15. 6. 2020 Dana Kučerová

Učebnice str. 37 / cv. 9 (věty napište do školního sešitu) + str. 38 / cv. 11 ("výsledkovou" tabulku napište do sešitu).

Zeměpis (14. - 25. 6.)

14. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Milí sedmáci,

přiblížil se konec školního roku a já vám zadávám poslední učivo ze zeměpisu v tomto školním roce. V domácí výuce jste spolupracovali velice dobře.

Přeji hezké prožití prázdnin

Ivana Šindlerová

Zadání učiva: Evropa ve fotografiích.

matematika 7. A, B hranol

13. 6. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo na týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

Zdravím všechny sedmáky,

 

je tady poslední nová látka v tomto školním roce a poslední domácí úkol. Budeme potřebovat učebnici č. 3.

 

Nejprve řešení posledního domácího úkolu:

 

Původní cena nápoje ……..16 Kč……….100 %

Nová cena nápoje…………17 Kč………...x %

 

1 % = 0,16

x % = 17 : 0,16

x % = 106,25

 

106,25 – 100 = 6,25

 

Jiný postup:

17 Kč – 16 Kč = 1Kč

1 % z 16 = 0,16

1 : 0,16 = 6,25

 

Cena nápoje byla zvýšena o 6,25 %.

 

Další látka je na téma hranol – učebnice č. 3 str. 66. - 76. PS str.113 - 117

 

Domácí úkol (na konci výkladu) pošli do 19. 6.

 

dějepis 7. A (9. - 12. 6.)

9. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Blížíme se k cíli, tento týden předposlední téma: Raný novověk str. 121 až 123

němčina

9. 6. 2020 Dana Kučerová

1. Učebnice str. 36 / cv. 6: pořádně si pročti a nauč se, co se hraje (např. Hans spielt Tennis gern.) a co se dělá (např. Monika macht Sport gern.).

2. Pracovní sešit str. 28, napřed cvičení 11, potom cv. 9.

český jazyk 7. A (8. - 12. 6.)

8. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, 

i tento týden úkoly z mluvnice a literatury - můžeš posílat postupně.

Fyzika 7 (8. - 12. 6. 2020)

8. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Optické klamy (str. 122 - 124)

Řešení úkolu z minula najdete na konci příspěvku.

Zeměpis (8.6.-12.6.)

7. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva. Téma: Rusko - II. část

Na tento týden vám posílám další část učiva o Rusku.

Učivo se naučte a opište do ŠS.

Ivana Šindlerová

matematika 7. A, B slovní úlohy

6. 6. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo na týden od 8. 6. - 12.6. 2020

 

Ahoj sedmá třído,

 

posílám výsledky domácího úkolu. Tentokrát si můžete domácí úkol překontrolovat podle jedné z vás. Takhle by měl vypadat domácí úkol.

 

Kolik % je 5,7 z 20?  

 

100% = 20 

1% = ( 20 : 100 ) = 0,20 

x% = 5,7 : 0,20 = 28,5 

5,7 z 20 = 28,5%

 

Kolik % je 144 z 320?

 

100% = 320 

1% = ( 320 : 100 ) = 3, 20 

x% = 144 : 3,20 = 45 

144 z 320 = 45%

 

Kolik % je 8,4 z 160?

 

100% = 160 

1% = ( 160 : 100 ) = 1,6 

x% = 8,4 : 1,6 = 5,25 

8,4 z 160 je 5,25% 

 

 

Kolik % je 5,76 z 640 

 

100% .......... 640 

x% .............. 5,76 

 

x : 100 = 5,76 : 640 

640 . x = 5,76 . 100 

640 . x = 576 

x = 576 : 640 

x = 0,9 

5,76 z 640 = 0,9% 

 

Nový domácí úkol je na konci textu. Pošli do pátku 12. 6. 2020

 

Další učební látka se bude týkat promile a slovních úloh.

 

Plány konzultací ve škole

4. 6. 2020 Ing. Jana Nováčková

Ahoj všichni! Přihlásili jste se na  školní konzultace?  Pozorně si přečtěte pokyny  paní zástupkyně , nezapomeňte roušku a  potvrzení o bezfekčnosti . Sejdeme se v  7,55 v naší třídě. Budeme mít jednu hodinu třídnickou, druhou hodinu budeme mít konzultaci angličtiny a pak půjdete domů.  Nezapomeňte si pití a případně svačinu, protože jídelna pro nás  fungovat nebude.  Už se na vás těším.

Rozvrh: Po  : 1) třídnická                         St: 1) Mat

                      2) anglický jazyk                      2) Čj

Informace k docházce II. stupně od 8. 6.

2. 6. 2020 Mgr. Alena Malásková

S přihlédnutím k doporučení ministerstva školství jsme rozhodli, že žáci II. stupně budou moci mít konzultační hodiny spojené s výukou. Konkrétní informace dostane každý žák od vyučujícího.

Při prvním vstupu do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Kdo toto prohlášení zaponeme, nebude do budovy školy vpuštěn.

8. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci šestých a sedmých tříd,                                                       9. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci osmých tříd, deváťáci jsou domluvení individuálně.

Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny. Každý žák bude mít roušku.

Učebnice budou všichni žáci školy /kromě žáků 9. tříd/ odevzdávat a dostávat na záčátku školního roku 2020/2021.

Předávání vysvědčení bude upřesněno pokyny od třídního učitele.

Formulář Čestné prohlášení ke stažení zde .

Fyzika 7 (1. - 5. 6. 2020)

2. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Oko (str. 120 - 121)

dějepis 7. A (1. 6. - 5. 6.)

1. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Práce na tento týden: Gotika - str. 115 až 120