7. A

Anglický jazyk 7.A

31. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Please, send all your tasks in one email!!  And do not forget to write your name and surname .  Thank you, J.N. (Jméno,příjmení a třídu  napiš do kolonky Předmět , než odešleš email) 

Fyzika 7 (30. 3. - 3. 4. 2020)

30. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Archimedův zákon pro plyny (str. 88 - 90)

Přetlak, podtlak, vakuum (str. 91 - 93)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

dějepis 7. A

30. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová


Dva úkoly k minulé i dnešní látce. 1) tajenka na dálku: chci na tobě postupně 8 slov (hesel), piš si je na papír, pak v nich zakroužkuj vždy první písmena, jen u třetího a sedmého slova zakroužkuj třetí písmeno. Když postupně sestavíš zakroužkovaná písmena, vznikne tajenka. Toto slovo mi pošli a napiš, co znamená.       1. nemoc, na kterou umírali dřív námořníci, protože měli málo vitamínu C (str. 88 barevný pruh), 2. první jméno mořeplavce, po kterém je pojmenován Nový svět, 3. jaké národnosti byli často první mořeplavci, 4. světadíl, který chybí na mapě na str. 91,   5. do Ameriky dopluli jako první o zhruba 500 let dřív..., 6. barevný znak (s obrázkem, na štítu) šlechtice nebo města (Žebrák má podivné zvíře)   , 7. plavba Magalhaese přinesla důkaz, že je Země..., 8. národ, který byl koncem 15. stol. vyhnán z Pyrenejského poostrova, tj. Španělska  - za 2 body                                      2) co je nebo byl Tenochtitlán? (zjistíš z dnešního doporučeného videa, napiš do jedné věty to hlavní) - za 1 bod

Práce na tento týden: Důsledky objevných plaveb str. 91 a 92 ( i obrázky)

Přečti a zapiš do sešitu - důsledky pro Evropu - důsledky pro Ameriku a Afriku - dosud neobjevené světadíly - které státy při objevování a dobývání nejaktivnější 

Pusť si video Slavné dny - Den, kdy začal zánik říše Aztéků 


 

český jazyk 7. A

30. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, tento týden opět 3 úkoly:

1) učebnice str. 53, cv. 3 - piš jen slova, v nichž doplníš -ně- (bude tam n - musíš si říct příbuzné slovo   nebo slovo, ze kterého dané slovo vzniklo, např. samozřejmě vzniklo od samozřejmý, není tam n), je jich  12

2) učebnice str. 54, cv. 1 - piš jen slova, kde něco doplňuješ

3) sloh str. 168 - napiš (na počítači) svůj strukturovaný životopis - používá se víc než souvislý, je           přehlednější, v heslech, nezapomeň - za tečkou a dvojtečkou je mezera, za dvojtečkou následuje     zpravidla  malé písmeno, důležitý je i vzhled životopisu

Úkoly mi posíláte, někteří si je syslí doma.

Anglický jazyk 7.A.

30. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Hello, kids, 

these ate your tasks for this week (from30th March to 5th April).  You will get  marks for them. So, good luck!  (Open for the next) 

matematika 7. A, B počítání s poměrem

29. 3. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo na týden 30.3. - 5.4. 2020

Počítáme s poměrem: 

výklad: PS str. 5 a 6 uprostřed (zápis do sešitu)

            učebnice str. 12 - 26

pokusit se pochopit a spočítat alespoň některé příklady

Přikládám IT adresy - rozklikni další

Rychlá odpověď

Zeměpis (30.3.-3.4.)

28. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva na týden od 30.3.-3.4.

1. Německo - učebnice str. 148-151

2. Polsko - učebnice str. 151-153

Přečíst zadaná témata, napsat výpisky a naučit se hlavně učivo tučným písmem.

dějepis 7.A (24.3. a 26.3.)

24. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Kontrolní otázka k minulé látce - Nedaleko moravského města Kopřivnice leží Štramberk. Možná už jste ochutnali místní pochoutku - štramberské uši. Jak souvisí tato cukrovinka s minulým učivem? Ten, kdo stručně vysvětlí celý příběh štramberských uší, dostane bod (3 body=1)

Práce na tento týden: Objevné plavby (chcete-li Zámořské objevy) str. 88 - 90. Přečti (třeba nahlas) a zapiš do sešitu  - příčiny (důvody, proč)    -     jak se zlepšila stavba lodí   -   který národ vynalezl kompas   -   odkud pocházeli první mořeplavci  -   k následujícím monogramům napiš celá jména mořeplavců   BD  VG  KK   AV   FM  -    ke každému zapiš, co se mu povedlo   - nejvíc si zapiš k roku 1492. 

Pusť si video Slavné dny - Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku a Den, kdy byla dokončena první plavba kolem světa.                                 Lor.

 

Fyzika 7 (23. 3. - 27. 3. 2020)

23. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Atmosféra Země (str. 84 - 86)

Základy meteorologie (str. 86 - 88)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Anglický jazyk 7

23. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Domácí práce prozatím zůstává tak, jak byla dětem zadána  ještě před uzavřením školy.  Předpřítomný čas  (vysvětlení str. 62 v učebnici)  je přehledně vysvětlen také  např. zde https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas 

Procvičení o  line je možné např. zde: http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/predpritomny-cas-prosty-test-cislo-33/

český jazyk 7.A

23. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, tento týden mám pro vás 3 úkoly.

1) učebnice str. 53 cv. 2a , b - nevíš-li si rady, najdi na internetu

2) učebnice str. 53 cv.1 - vypiš jen slova, kam doplníš -nn-, je jich 13

3) sloh - str. 168 přečti si souvislý životopis a napiš svůj souvislý životopis (musí mít všechny náležitosti, piš věcně - bez citově zabarvených slov, bez hodnocení, detailů...), nezapomeň na datum a podpis

                                                                                                                                                         Lor.

 

PŘÍRODOPIS 7

23. 3. 2020 Bc. Anna Koldová

PŘÍRODOPIS 7

Pracovní list – 7. tř (20.3 – 27.3.)

*napiš správné odpovědi a pracovní list si nalep do sešitu, bude ti sloužit jako studijní materiál

(na všechny mé otázky najdeš odpověď v učebnici, kdyby i přesto jsi si nevěděla/a rady, neváhej mi napsat)

Kontaktní email: koldovanna @gmail.com

ŽELVY:

 1. 1)Co je charakteristický znak želvy?
 2. Má želva zuby?
 3. Kde želvy žijí /v jakých prostředí, je lze najít?
 4. Která želva je největší?
 5. Vypiš 4 zástupce
 6. Rodí se mláďata z vajec?

 

KROKODÝLI

 1. Čím je kryto tělo krokodýlů?
 2. Kde krokodýli žijí (jaké životní prostředí, je pro ně vlastní)?
 3. Na jaké 3 skupiny krokodýli dělíme?
 4. Jak je od sebe rozeznáme? – vyhledej a vypiš charakteristiku vzhledu jednotlivých skupin.
 5. Čím se krokodýli živí?
 6. Kde krokodýli přečkávají nepříznivé podnební podmínky?
 7. Vypiš 4 zástupce krokodýlů.
 8. Namaluj si krokodýla – doporučuji obrázek/učebnice str. 27(nahoře vpravo)
 9. Podívej se na video-

https://www.youtube.com/watch?v=Vwl3pwF8omE

matematika 7. A, B

22. 3. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo z matematiky na týden od 23. 3 - 29. 3. 2020

 Úlohy na závěr učebnice č.3 str. 65

Další učivo je v učebnici č.2

POMĚR: je vztah dvou veličin např. 5:2 čteme pět ku dvěma ( na poměr se můžeš "dívat" jako na zlomek)     

základní učivo najdeš v PS uprostřed na str.5 - opsat a naučit (a snažit pochopit)

učebnice str. 3 - 12           PS str.50, 51

Odkazy na učivo na YouTube např. 

https://www.youtube.com/watch?v=0_o7Tcb-H98

Zeměpis (23.3.-27.3.)

21. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva na týden od 23.3.-27.3.

1. Pobalstské republiky: Litva, Lotyšsko, Estonsko - učebnice str. 143

2. Střední Evropa - učebnice str. 144 - 147.

Přečíst zadaná témata, zapsat a naučit se učivo tučným písmem.

Fyzika 7 (19. 3. - 20. 3. 2020)

18. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Atmosférický tlak a jeho měření (str. 81 - 84)

OV 2 (7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

18. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem! 

S odkazem na současnou situaci zadávám nový úkol z Ov.

český jazyk 7.A

16. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Stále čekám na slohy. Z mluvnice mi pošlete tento týden cv. 3 na str. 52 a cv. 1 (to horní, první) str. 53 - tady stačí napsat slova, kam doplníš předponu s- (je jich 8).

dějepis 7.A

16. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Pokračuj v učebnici, čti a zapisuj - str. 84 Rusko (kdo byli Tataři, jejich vliv na Kyjevskou Rus, Zlatá horda, první ruský car), str. 86 Pyrenejský poloostrov (Arabové, vznik Španělska, rok 1492), str. 87  Osmanská říše.

občanská výchova projekt doplnění

13. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem!

K předchozím pokynům dodávám:

Přílohy z neznámých adres bez předmětu a podpisu neotvírám!!!

Proto pokud mi někdo již práci poslal, ale pouze jako přílohu bez dalších náležitostí, pošlete ji znovu.

Do předmětu uveďte  VII.A nebo VII. B a ve zprávě uveďte např. "Zasílám svoji práci" a uveďte svoje jméno

Občanská výchova 1

12. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem!

Připomínám všem povinnost do pondělí 16. 3.  odevzdat projekt k tématu "Přírodní bohatství ČR", to znamená zpracovat povídání o přírodních krásách, chráněných živočiších a rostlinách v některém NP nebo ChKO v ČR. Tento úkol byl zadán na začátku února ještě před jarními prázdninami. 

Projekt odevzdejte v digitální podobě jako přílohu mailu na adresu: matejkova@skolazebrak.cz

nebo v písemné podobě v pondělí 16. 3. v době od 8.00 do 10.00 na recepci školy. 

Nezapomeňte se       p o d e p s a t ! ! !