7. A

Přehled učiva - leden

1. 2. 2023 Mgr. Pavel Vladyka
 • Čj - Zájmena, číslovky, vyjm. slova - pravopis. Epos. Líčení.
 • Ma - uč. do str. 74. (Podrobnosti v aplikaci Teams.)
 • Aj - Způsobová slovesa, světové strany. Stupňování př. jmen.
 • Nj - Projekt ICH; čtení s porozuměním; W otázky; umět se představit; souhrnné opakování.
 • Ze - Východní Asie - státy. Rozdělení Evropy. Jihozápadní Evropa - Itálie.
 • Př - Generativní části rostlin - květ, květenství. Opylení, oplození rostlin.
 • Dě - Románský sloh. Středověká vesnice a město.
 • Fy - Učebnice do str. 56. (Podrobnosti v aplikaci Teams.)

Lyžařský kurz

5. 1. 2023 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče,

po dlouhém posuzování všech podmínek a variant Vám oznamuji, že se lyžařský kurz, který se měl konat od 7. 1. do 14. 1. 2023, odkládá z důvodu nepříznivých podmínek k lyžování na náhradní termín, a to od neděle 26. 3. do soboty 1. 4. 2023. Podle informací od vedoucí chaty Pomezní bouda se v tomto náhradním termínu ještě pravidelně lyžuje.

Omlouváme se za způsobené komplikace, ale věříme, že toto rozhodnutí většina z Vás uvítá.

Alena Malásková

Přehled učiva - prosinec

23. 12. 2022 Mgr. Pavel Vladyka
 • Čj - Zájmena, jmenné tvary příd. jmen. Divadelní hra; pozie (píseň), dobrodružná próza (London). Líčení.
 • Ma - uč. do str. 54. (Podrobnosti v aplikaci Teams.)
 • Aj - 4. lekce, sloveso must.
 • Nj - W - otázky; nácvik mluvení; formulář.
 • Ze - Učebnice do str. 102.
 • Př - Listy, dýchání rostlin, fotosyntéza. Růst a vývoj rostlin.
 • Dě - Sámova říše, Velkomoravská říše, Čechy v době knížecí.
 • Fy - Učebnice do str. 46. (Podrobnosti v aplikaci Teams.)

Přehled učiva za měsíc listopad

1. 12. 2022 Mgr. Pavel Vladyka
 • Čj - Velká písmena, přídavná jména - pravopis. Popis osoby. Poezie, próza - pověst, pohádka.
 • Ma - Zlomky - do str. 42. (Podrobnosti v aplikaci Teams.)
 • Aj - Sloveso have to (muset) - 3. lekce.
 • Nj - Učebnice do str. 21.
 • Ze - Učebnice do str. 84.
 • Př - Stavba rostlin - stonek, list.
 • Dě - První státy v Evropě, křesťanství a islám - vznik, křížové výpravy.
 • Fy - Pohyb tělesa. Síly a jejich vlastosti. Učebnice do str. 39. (Podrobnosti v aplikaci Teams.)

Přehled učiva za měsíc říjen

31. 10. 2022 Mgr. Pavel Vladyka
 • Čj - Podst. jm. - pravopis; oči, uši, nohy, ruce - skloňování. Velká písmena.
 • Ma - Zlomky - do str. 31.
 • Aj - 10. lekce / sloveso to have to (muset).
 • Nj - učebnice str. 16.
 • Ze - Amerika - uč. do str. 47.
 • Př - Stavba rostlin - buňka, pletiva, kořen.
 • Dě - Raný novověk - první státy.
 • Fy - Pohyb tělesa - do str. 28.

Přehled učiva za měsíc září

30. 9. 2022 Mgr. Pavel Vladyka
 • Čj: Podstatná jména - pravopis koncovek, skloňování vlastních jmen. Vypravování - dopis z prázdnin.
 • Ma: Zlomky - učebnice 1. díl do str. 18.
 • Aj: Způsobová slovesa.
 • Nj: Učebnice str. 6 - 8, 10 - 11, 15.
 • Př: Botanika. Výtrusné rostliny. Zařazování rostlin do systému. Semenné rostliny - pletiva. Uč. str. 58 - 66.
 • Dě: Opakování ze 6. ročníku, práce v místním muzeu, raný středověk - společnost.
 • Ze: Amerika - učebnice str. 13 - 29.
 • Fy: Pohyb tělesa - učebnice str. 7 - 15.