7. A

Český jazyk 7.A

23. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Na příští online hodinu 26.11. napiš do školního sešitu 3 věty ze cv. 3 na s. 25 v učebnici. 

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Fyzika 7 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Tíhová síla a těžiště -- str. 42

Setrvačnost -- str. 45

Přírodopis 7A/5 23.11. - 27.11. 2020

22. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

Rozmnožování rostlin: str. 86 - 87

  1. plod a plodenství 
  2. přenos a rozšiřování semen

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Zeměpis (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Učivo a informace k online hodině.

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Český jazyk a literatura 7.A

19. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Český jazyk a literatura

1. mluvnice - do Teamsů napiš z učebnice na s. 23 cv.7b)- poslední 3 řádky - do 22.11.

2. literatura - a) přečti si texty Z.Svěráka na s. 54 -55 - pusť si písničky na netu a do sešitu napiš aspoň 5 filmů, ke kterým napsal scénář a často tam i hrál

                        b) přečti si ukázku B.Hrabala - s. 56 - 60 a odpověz na otázky v Teamu čj. 7.A - do 25.11.

 

Dějepis 7.A,B

16. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

 Dějepis - Turci a Křížové výpravy - přečti a zapiš si z učebnice s. 42 - 45

- nezapomeň na rytířské řády, pusť si E disco výpisky https://www.youtube.com/watch?v=pHxy5qD9oWo a ze Slavných dnů https://www.slavne-dny.cz/episode/10003626/den-kdy-krizaci-ztratili-jeruzalem-2-rijen a https://www.slavne-dny.cz/episode/840320/den-kdy-byl-rozprasen-rad-templaru-13-rijen, jistě najdeš i další zajímavosti a videa.

Příště nás čekají Vikingové a seveřani, na čt 2 tento týden běží díl z cyklu Vzestup civilizace: Jak Vikingové změnili svět - zajímavý dokument, podívej se.

Český jazyk 7.A

16. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Na čtvrteční online hodinu 19.11. napiš 3 věty ze cvičení 6 na s. 22, zopakuj si druhy a vzory přídavných jmen a nezapomeň na zadání z literatury a slohu.

Zeměpis (15.11.2020)

15. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání kvízu.

Soutěž o ceny

14. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se na https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc. Nejdete tam zajímavá videa a soutěž o ceny.

Soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/souteze.

matematika 7. A konstrukce

13. 11. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Ahoj sedmá třído,

  stále opakujeme zlomky.

   Nová látka na celý měsíc je shodnost  a konstrukce trojúhelníků:

    podle vět sss, sus, usu.

PS str. 83 - 92        učebnice str. 3 - 20

Vše upřesňujeme v online hodinách, tak nepracujte napřed.

           Hezké rýsování přeje       R. Janochová

Fyzika 7 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Skládání různoběžných sil -- str. 40

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Pohyb tělesa (rychlost, dráha, čas), který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je čtvrtek 19. 11.

Český jazyk a literatura 7.A

12. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - do našeho teamu čj napiš z učebnice ze s.22 cv. 3 b) 6 vět do 15.11. a zopakuj si druhy a vzory přídavných jmen na příští online hodinu

Sloh - napiš a pošli mailem vypravování podle osnovy v učebnici na s.152 cv. 5 - nezapomeň na název, odstavce( slovesa, přímou řeč, napětí..) a závěr - do 22.11.

Literatura - přečti si ukázky z čítanky s. 39 - 46 a zapiš si do sešitu alespoň 5 dalších her Shakespeara a zjisti, kolik jich napsal celkem. Najdi si na netu i nějakou filmovou nebo divadelní ukázku ze hry Romeo a Julie ( i nějakou zmodernizovanou). Znáš celý děj hry? -  do čtvrteční online hodiny

Fyzika 7 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Skládání rovnoběžných sil -- str. 38

Skládání různoběžných sil -- str. 40

Dějepis 7.A,B

10. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Byzanc - Justinián I.- až do zániku r.1453 - s.38 - 40

Arabská říše a vznik islámu, přínos arabské kultury pro Evropu - s.40- 42

Najděte si Edisco výpisky Arabové a islám:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLX4ytdUYqn4YEQIIm0r8px-ZhMQMZA4N7

Český jazyk 7.A

9. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Na čtvrtek  12.11. druhy a vzory přídavných jmen (opakování) a do školního sešitu s. 23 cv.7 c)- 4 řádky 

matematika 7. A další hodina

9. 11. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Ahoj sedmá třído,

   rozhodla jsem se přidat další online hodiny matematiky. Od tohoto pátku tj. 13. listopadu se budeme setkávat 2. vyučovací hodinu od 9. hodin. 

   Tyto hodiny jsou dobrovolné. Jsou určeny těm z vás, kteří potřebují cokoliv z matematiky doplnit, dovysvětlit, zopakovat nebo probrat dodatečné řešení domácích úkolů či testů. 

                                              Těší se na vás         R. Janochová

Anglický jazyk 7

9. 11. 2020 Ing. Jana Nováčková

Učebnice Way to win , 1. lekce  + racovní sešit, 1. lekce