7. A

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

Český jazyk 7.A

5. 5. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Domácí úkol- do domácího sešitu napiš cv. 1 na s. 99 posledních 6 vět - od věty Obě děvčata...- na 10.5.

němčina

5. 5. 2021 Dana Kučerová

Úkol do 10. 5. 2021: opakování 2. lekce.

Anglický jazyk 7.A

3. 5. 2021 Ing. Jana Nováčková

Ahoj sedmáci! V tomto týdnu nechodíte v rámci rotační výuky do školy a online hodiny jsou prozatím zrušeny.  Váš úkol  v tomto týdnu je připravit si vyprávění o dopravní nehodě.  Náměty a příklady najdete v učebnici i v pracovním sešitu v páté lekci. Těším se na hezká vyprávění a   jedničky ! A samozřejmě hlavně na vás .

Dějepis 7.A

3. 5. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Raný novověk - stavy a monarchie, manufaktury a používání peněz - s. 121 - 123- přečti a vypiš si.

Český jazyk a literatura 7.A

3. 5. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - Skládání a zkracování slov - Napiš 5 vět ve cv. 5 na s. 82 v učebnici čj podle zadání - rozepiš zkratku a doplň koncovky - odešli do 4.5. do teamsů

Literatura - přečti a zapiš si z čítanky J.Klapka Jerome - Tři muži ve člunu - s. 192 - 197

Online hodiny podle kalendáře v teamsech.

Přírodopis 7A/22 3.5. - 7.5. 2021

2. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá
 

!!! Důležité !!!

Z důvodu znovuobnovení Rotační výuky se tento týden online hodiny přírodopisu ruší.
Výuka proběhne formou vypracování samostatné práce, kterou zkontrolujeme v pondělí 10. 5. ve škole
 
Na stránkách TEAMS jsou zadány 2 domácí úkoly, které je potřeba během tohoto týdne vypracovat.
Domácí úkol č.8 zkontrolujeme společně ve škole
Domácí úkol č.9 je potřeba nasdílet a odeslat vyučující do soboty 8. května do 18.00 h
 

Informatika

2. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Z důvodu znovuobnovení rotační výuky se online hodiny informatiky ruší.

Nezapomeňte dokončit a nasdílet zadané práce.

L. Černá

II. stupeň - obnovená rotační výuka

30. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle nařízení MŠMT dochází i ve Středočeském kraji s účinností od 3. 5. 2021 k obnovení rotační výuky na II. stupni ZŠ.

V naší škole budou v týdnu od 3. 5.  začínat s prezenční výukou třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B /sudé týdny/.

V liché týdny - tj. od 10. 5. budou s prezenční výukou začínat třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

Podmínkou k prezenční výuce je testování ag. testy v budově školy 2x týdně, v naší škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude v kmenových učebnách tříd vždy 1. vyučovací hodinu.

Nově je povolena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách se zachováním homogenity třídy. Protože budou hodiny TV venku, doporučuji donést odpovídající oblečení a obutí.

Alena Malásková

Český jazyk 7.A

30. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice- dom.úkol - napiš do domácího sešitu cv. 1a) na s. 76 od slova Řecko- vzor: australský- australští - a pošli do teamsů do 2.5.

Literatura - osvěž si přednes básně Romance o Karlu IV. 

Dějepis 7.A,B

27. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Kultura vrcholného středověku - výtvarné umění, vzdělanost, literatura, hudba - s.117 - 120

Český jazyk a literatura 7.A

26. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - Odvozování a skládání - do 28.4. Vypracuj cv. 4 na s. 79 - 3 řádky a pošli do teamsů

Sloh - vymysli příběh Moje setkání s mimozemšťanem - vypravování- do slohového sešitu do 5.5.

Literatura - přečti a zapiš si s.186 - 192 - R.Krátký - S Biblí proti pirátům

Přírodopis 7A/22 26.4. - 30.4. 2021

25. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Dělení ryb

učebnice str. 14 - 18

Výuka probíhá distančně. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány během online výuky a na stránkách TEAMS.

Český jazyk 7.A

22. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - dom.úkol: Napiš cvičení 9 na s. 75 posledních 10 slov a pošli do teamsů do 25.4.

Dějepis 7.A,B

20. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Jagellonci na českém trůně a nástup Habsburků - přečti a vypiš s. 112 - 114, Gotická architektura - s. 115 - 116

Video - Dějiny udatného...

Český jazyk a literatura 7.A

19. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - Odvozování - s.73 - 79 - Do sešitu napiš ze cv. 1. dole na s. 73 od slova korálkárna 10 slov, podtrhni slovotvorný základ a označ přípony a na s. 74 cv. 8 podle zadání utvoř podstatná jména, pojmenovávající osoby - viz vzor.  - pošli do teamsů do 21.4.

Literatura - přečti a zapiš si z čítanky I.Procházková - Čas tajných přání - s.171 - 176

Sloh - životopis osobnosti - do 25.4.pošli do teamsů

Zeměpis 7.A (19.4.-30.4.2021)

19. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Státy Evropy - prezentace

- učivo je zadáváno, probíráno a konzultováno na online hodinách

Ivana Šindlerová

Přírodopis 7A/21 19.4. - 23.4. 2021

18. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Ryby

učebnice str. 13

Výuka probíhá distančně. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány během online výuky a na stránkách TEAMS.

Český jazyk 7.A

15. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Domácí úkol z mluvnice - s. 72 cv. 5 - vyber přejatá slova a nahraď je českými výrazy podle zadání, pošli do teamsů - do 18.4., nauč se způsoby obohacování slovní zásoby.

Český jazyk a literatura 7.A

12. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - Odborné názvy a Obohacování slovní zásoby - s. 68 - 72 - pošli do teamsů cv. 6 na s. 72 v učebnici - do středy 14.4.

Sloh - přečti si s. 170 Životopis spisovatele a sestav a napiš vlastní životopis oblíbené osobnosti ( sportovec, spisovatel, herec, hudebník, historická osobnost..) - neopisuj jen z internetu - pošli do teamsů do 21.4.

Literatura - O.Pavel - Můžou tě i zabít  s.167 - 171 - přečti a zapiš si do sešitu, pokus se vyhledat na netu a pusť si ukázky z filmového zpracování Pavlových povídek - Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři, zkus vyhledat i knížky s jeho sporotvními povídkami.