7. A

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

němčina

5. 5. 2021 Dana Kučerová

Úkol do 10. 5. 2021: opakování 2. lekce.

Anglický jazyk 7.A

3. 5. 2021 Ing. Jana Lejnarová

Ahoj sedmáci! V tomto týdnu nechodíte v rámci rotační výuky do školy a online hodiny jsou prozatím zrušeny.  Váš úkol  v tomto týdnu je připravit si vyprávění o dopravní nehodě.  Náměty a příklady najdete v učebnici i v pracovním sešitu v páté lekci. Těším se na hezká vyprávění a   jedničky ! A samozřejmě hlavně na vás .

Přírodopis 7A/22 3.5. - 7.5. 2021

2. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá
 

!!! Důležité !!!

Z důvodu znovuobnovení Rotační výuky se tento týden online hodiny přírodopisu ruší.
Výuka proběhne formou vypracování samostatné práce, kterou zkontrolujeme v pondělí 10. 5. ve škole
 
Na stránkách TEAMS jsou zadány 2 domácí úkoly, které je potřeba během tohoto týdne vypracovat.
Domácí úkol č.8 zkontrolujeme společně ve škole
Domácí úkol č.9 je potřeba nasdílet a odeslat vyučující do soboty 8. května do 18.00 h
 

Informatika

2. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Z důvodu znovuobnovení rotační výuky se online hodiny informatiky ruší.

Nezapomeňte dokončit a nasdílet zadané práce.

L. Černá

II. stupeň - obnovená rotační výuka

30. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle nařízení MŠMT dochází i ve Středočeském kraji s účinností od 3. 5. 2021 k obnovení rotační výuky na II. stupni ZŠ.

V naší škole budou v týdnu od 3. 5.  začínat s prezenční výukou třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B /sudé týdny/.

V liché týdny - tj. od 10. 5. budou s prezenční výukou začínat třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

Podmínkou k prezenční výuce je testování ag. testy v budově školy 2x týdně, v naší škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude v kmenových učebnách tříd vždy 1. vyučovací hodinu.

Nově je povolena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách se zachováním homogenity třídy. Protože budou hodiny TV venku, doporučuji donést odpovídající oblečení a obutí.

Alena Malásková

Přírodopis 7A/22 26.4. - 30.4. 2021

25. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Dělení ryb

učebnice str. 14 - 18

Výuka probíhá distančně. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány během online výuky a na stránkách TEAMS.

Přírodopis 7A/21 19.4. - 23.4. 2021

18. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Ryby

učebnice str. 13

Výuka probíhá distančně. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány během online výuky a na stránkách TEAMS.

Přírodopis 7A/20 12.4. - 16.4. 2021

11. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Orgánové soustavy - dokončení

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Anglický jazyk 7

5. 4. 2021 Ing. Jana Lejnarová

5. lekce - stupňování přídavných jmen

Přírodopis 7A/19 6.4. - 9.4. 2021

4. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Orgánové soustavy

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Přírodopis 7A/18 29.3. - 2.4. 2021

28. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Velikonoční prázdniny

Online výuka se tento týden nekoná 

Přírodopis 7A/17 22.3. - 26.3. 2021

21. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Paryby - shrnutí učiva

Ryby - učebnice str. 13

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Anglický jazyk 7

8. 3. 2021 Ing. Jana Lejnarová

4.lekce

 

Přírodopis 7A/16 8.3. - 12.3. 2021

7. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Strunatci

učebnice str. 8 - 9

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Přírodopis 7A/15 1.3. - 5.3. 2021

28. 2. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Strunatci

učebnice str. 8 - 9

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Přírodopis 7A/14 22.2. - 26.2. 2021

21. 2. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Strunatci

učebnice str. 8 - 9

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Přírodopis 7A/13 8.2. - 12.2. 2021

8. 2. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Dělení rostlin 

- tvorba referátů - samostatná práce

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Přírodopis 7A/12 1.2. - 5.2. 2021

31. 1. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Dělení rostlin 

- tvorba referátů - samostatná práce

Výuka probíhá online. Výukové materiály a domácí úkoly jsou zveřejňovány na stránkách TEAMS.

Omluvenky z výuky

21. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Upozorňuji všechny žáky, hlavně ty z II. stupně, že omluvenky z výuky budeme přijímat pouze od zákonných zástupců /rodičů/. Omluvu z výuky od samotných žáků budeme považovat za hodiny neomluvené.

Alena Malásková