Organizace školního roku

Zvonění – začátky a konce vyučovacích hodin

Škola je otevřena žákům 20 minut před začátkem vyučování tj. v 7:35.

Vyučovací hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  7:55 - 8:40 8:55 - 9:40 9:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:45 - 12:30 12:40 - 13:25 13:35 - 14:20 14:30 - 15:15

Organizace školního roku

Organizaci školního roku (včetně termínů prázdnin) naleznete na webu MŠMT:

Organizace školního roku, MŠMT ČR (msmt.cz)

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 6. 3. do 12. 3. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.