3. A

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

učivo z anglického jazyka 3.A- 23.11.-27.11.

22. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Zopakování probraného učiva + dodělání chybějících věcí před nástupem do školy

Online hodiny tento týden nebudou.

Ve skupině aj- dobrovolný test - Možnost získat další jedničku- čísla 11-20

Učebnice aj- Po návratu do školy zkoušíme ze slovíček- školní potřeby ze 7.-8. lekce - Možné využít poslechy 29 a 35.

Trénovat čísla do 20, budeme je ještě procvičovat po návratu do školy, budeme je zkoušet v týdnu od 7.12.

Možno využít video:

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

 

Pracovní sešit- Zkontrolujte si všechny stránky, má být hotový celý do stránky 23. (Vynecháno jen 16/2,3, 12/2,9/5,6 (jen rychlejší), 6/2). Pokud Vám něco chybí, během tohoto týdne dodělejte. 

 

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

učivo z anglického jazyka 3.A- 16.11 - 20.11. - výsledky

20. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 22-23:

učivo z anglického jazyka 3.A- 16.11.-20.11.

16. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 9  I´m a boy. I´m a girl. Jsem chlapec. Jsem dívka.

čísla do 20 + How old are you?

uč. str. 22-23- středa online hodina

ps. str. 22-23- čtvrtek online hodina

slovníček  i s výslovností na celý školní rok zde: https://docplayer.cz/4418263-Slovnicek-k-ucebnici-start-with-click-new-1.html

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00) - opakování školních potřeb

Kdo bude mít vypracované stránky 22-23 v pracovním sešitě, může je vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory- do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

 

Vyučovací online hodina bude 2x týdně (cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

středa 18.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Pomůcky na hodinu: učebnice str. 22-23

čtvrtek 19.11. od 11.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pomůcky na hodinu: pracovní sešit str. 22-23, pero, pastelky, učebnice

 

 

učivo z anglického jazyka 3.A 9.11.-13.11.

9. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 8 What´s this? Co je toto?- pokračování

-další procvičování školních předmětů, otázky What´s this? x What is it?,

Is it a.. (book, pencil)? + odpověď Yes, it is.  x  No, it isn´t.

Is it small (big)?   Yes, it is.  x No, it isn´t.

uč. str. 20-21 

ps. str. 21 (kdo ještě nemá)

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00)- téma školní potřeby z učebnice str. 20/1. Budou opakovány i ve středu při online hodině.

slovníček  i s výslovností na celý školní rok zde: https://docplayer.cz/4418263-Slovnicek-k-ucebnici-start-with-click-new-1.html

Všechny žáky musím pochválit, že se ve středu zúčastnili online hodiny s novými slovíčky, což se ve všech třídách neděje.

Kdo bude mít vypracované stránky 16-21 v pracovním sešitě, může je vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory- do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Vyučovací online hodina bude 2x týdně (cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

středa 11.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Pomůcky na hodinu: učebnice str. 20-21, pracovní sešit str. 20/1 + pastelky, pero

čtvrtek 12.11. od11.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pomůcky na hodinu: pracovní sešit str. 20-21, pero, pastelky, učebnice

 

Další trénování probírané látky možné zde:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school

učivo z anglického jazyka 3.A- 2. 11. - 13.11. - výsledky

6. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 8- správné řešení

pracovní sešit - čtvrtek online hodina 

ps str. 20-21

učivo z anglického jazyka 3.A-2.11. - 6.11.

2. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 8 What´s this? Co je toto?

uč. str. 20-21- středa online hodina

ps. str. 20-21- čtvrtek online hodina

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00)- téma školní potřeby z učebnice str. 20/1. Budou opakovány i ve středu při online hodině.

slovníček  i s výslovností na celý školní rok zde: https://docplayer.cz/4418263-Slovnicek-k-ucebnici-start-with-click-new-1.html

Kdo bude mít vypracované stránky 16-21 v pracovním sešitě, může je vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory- do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Vyučovací online hodina bude 2x týdně (cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

středa 4.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Pomůcky na hodinu: učebnice str. 20-21, pracovní sešit str. 20/1 + pastelky, pero

čtvrtek 5.11. od11.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pomůcky na hodinu :pracovní sešit str. 20-21, pero, pastelky, učebnice

 

Další trénování probírané látky možné zde:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Distanční výuka Aj 3.A. - od 2.11.

27. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Vyučovací hodina AJ- bude 2x týdně ve skupině v Teams(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

středa 4.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

čtvrtek 5.11. od 11.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále na internetových stránkách.

učivo z anglického jazyka 3.A-19.10.-23.10.- výsledky

23. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Výsledky- pracovní sešit str. 20-21

Unit 8

učivo z anglického jazyka 3.A-19.10.-23.10.

19. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 7 - a pen - two pens  

- školní potřeby, množné číslo podstatných jmen

Učebnice str. 18-19

Pracovní sešit str. 18-19

Nahrávky ze školního CD jsou vloženy ve skupině Aj na Teams. (č. 29-34)

Naučit se názvy školních potřeb.

Opakovat čísla- vyzkoušte si tato cvičení:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1

 

Pokud bude situace trvat déle a 2.11. nenastoupíme do školy, začnou probíhat online hodiny. Přihlašte se, prosím, do té doby do online skupiny. Vyučovací hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

středa 4.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

čtvrtek- 5.11. od 11.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále na internetových stránkách.

učivo z anglického jazyka 3.A-14.10.-16.10. - výsledky

16. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Výsledky - Pracovní sešit  Unit 6- str. 16-17

viz níže

Office 365 a Teams -- návod pro přihlášení a práci

15. 10. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče a milí žáci,

protože jsme byli nuceni přejít na distanční výuku, museli jsme spustit nový komunikační systém. V naší škole jsme se rozhodli pro Office 365, kde mimo jiné je obsažena aplikace Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...

 

učivo z anglického jazyka 3.A 14.10.- 16.10.

13. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 6- English alphabet + opakovat čísla do 10 a barvy

 

učebnice str. 16-17- Kdo byl ve škole, máme hotovou str. 16

+ Kdo byl v pondělí ve škole, dostal anglickou abecedu s výslovností.

Jinak je zde: https://www.stilus.cz/eshop/obrazky/41994301.jpg

Vypracovat: ps str. 16/1,4,   17/5

učivo od 22. 6. do 26. 6.

20. 6. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

NOVÉ UČIVO

 

Slovníček z Aj pro 3. ročník

17. 6. 2020 Mgr. Jana Višínová

Přidávám odkaz, kde je možné stáhnout slovíčka za 3. ročník.

https://docplayer.cz/4418263-Slovnicek-k-ucebnici-start-with-click-new-1.html

Učivo od 15. 6. do 21. 6.

14. 6. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

NOVÉ UČIVO

Učivo od 8. 6. do 14. 6.

7. 6. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

NOVÉ UČIVO

Učivo od 1. 6. do 7. 6.

31. 5. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

NOVÉ UČIVO