3. A

učivo z anglického jazyka 3.A- 12.4. - 16.4.- chybějící žáci

12. 4. 2021 Mgr. Jana Višínová

Opakování, procvičování slovní zásoby- zvláště pak výslovnosti

1. barvy, čísla do 100, členové rodiny, hračky, nábytek, školní potřeby, abeceda

2. předložky in, on, under, next to

3. neurčitý člen a x an

4. Procvičování vět s vazbou There is x There are

5. tvary slovesa být - I am, you are, he/she/it is, we/you/they are

 

 

 

 

učivo z anglického jazyka 3.A výsledky- 6.4.-9.4.

9. 4. 2021 Mgr. Jana Višínová

správné řešení pracovní sešit str. 46-47- Unit 18

I. stupeň - rotační výuka od 12. 4. 2021

7. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Rotační výuka na I. stupni od 12. 4.

 

Z nařízení MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá:

  • Od 12. dubna 2021 se na I. stupni zahajuje rotační výuka prezenčního vzdělávání.
  • liché týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.A, 2.tř., 3.A, 4.A,  
  • sudé týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.B, 3.B, 4.B, 5.tř.
  • povinné testování Ag testy bude 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek před začátkem vyučování. Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je v odkaze níže. /nutno prostudovat/
  • Při vyučování je povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku.
  • Školní družina bude otevřena pro zapsané žáky 1. – 3. tříd od 11.35 hodin, ranní družina otevřena nebude. /osobně dohodněte s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou/
  • Svačiny a obědy pro žáky při prezenční výuce budou vydávány stejně jako v běžném provozu, pro žáky při distanční výuce je umožněno vyzvedávání obědů jako dosud

https://www.skolazebrak.cz/testovani diagram.pdf

učivo z anglického jazyka 3.A - 6.4. - 9.4.

6. 4. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 18 - The same or different, vazba There is (č.j.)  x There are (č.mn.)

gramatika uč. str. 47/4

uč. str. 46-47

ps str. 46-47

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

 Online test na Teams - opakování- hračky a nábytek

Po návratu do školy proběhne kontrola pracovních sešitu a jeho doplnění.

učivo z anglického jazyka 3.A-22.3.-31.3.

22. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Opakování probraného učiva

Zopakujte  si(každý podle své potřeby, co mu nejde)-barvy, čísla, školní pomůcky, členy rodiny, nábytek, předložky

online hodiny- Tento týden z důvodu nemoci nebudou.

online test v Teamsech- Nový nebude zadán. Pokud někomu chybí některý ze zadaných od února, může si dodělat.

učivo z anglického jazyka 3.A- 15.3.-19.3.

15. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 16-17 - procvičování slovíček a gramatiky

uč. str. 42-45

pracovní sešit - tento týden nic

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

 Online test na Teams - nábytek + předložky

Po návratu do školy proběhne kontrola pracovních sešitu a jeho doplnění.

učivo z anglického jazyka 3.A- 8.3.-12.3. - výsledky

12. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

správné řešení pracovní sešit str. 44-45 - Unit 17

učivo z anglického jazyka 3.A- 8.3.-15.3.

8. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 17- Where´s the ball? Kde je ten míč?

uč. str. 44-45

ps str. 44-45

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

 Online test na Teams - hračky

Po návratu do školy proběhne kontrola pracovního sešitu a jeho doplnění.

učivo z anglického jazyka 3.A- 1.3.-5.3. - výsledky

5. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 42-43- Unit 16

učivo z anglického jazyka 3.A- 1.3.-5.3.

1. 3. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 16 - What´s your favourite toy? Jaká je tvá oblíbená hračka?

uč. str. 42-43

ps str. 42-43

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

 Online test na Teams - barvy, školní potřeby, členové rodiny, místnosti - 2. část

Po návratu do školy proběhne kontrola pracovního sešitu a jeho doplnění.

učivo z anglického jazyka 3.A- 22.2.-26.2. - výsledky

26. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

právné řešení pracovní sešit- Revision 3- str. 40-41

učivo z anglického jazyka 3.A- 22.2. - 26.2.

22. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Revision 3

uč. str. 40-41 - komiks

ps str. 40-41

opakování barvy, školní potřeby, členové rodiny, místnosti

zájmena osobní a přivlastňovací- uč. 36/3

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

 Online test na Teams - barvy, školní potřeby, členové rodiny

Po návratu do školy proběhne kontrola pracovních sešitu a jeho doplnění.

učivo z anglického jazyka 3.A- 8. 2 . 12.2.- výsledky

12. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 38-39

učivo z anglického jazyka 3.A- 8.2. - 12.2.

8. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 15- Where are you from?- Odkud jsi?

 

uč. str. 38-39

ps str. 38-39

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

 Online test na Teams - zájmena- osobní, přivlastňovací uč. 36/3 

Po návratu do školy proběhne kontrola pracovních sešitu a jeho doplnění.

učivo z anglického jazyka 3.A- 1.2.- 5.2. - výsledky

5. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 36-37- Unit 14

učivo z anglického jazyka 3.A- 1.2. - 5.2.

1. 2. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 14- Our house is big. Their garden is small. Náš dům je velký. Jejich zahrada je malá.

procvičování - místnosti v domě

zájmena- osobní, přivlastňovací uč. 36/3 - naučit se, další týden online test.

uč. str. 36-37

ps str. 36-37

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

 Online test na Teams- místnosti- uč. str. 34-35

učivo z anglického jazyka 3.A- 25.1. - 28.1. - výsledky

28. 1. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné výsledky pracovní sešit str. 34-35- Unit 13

učivo z anglického jazyka 3.A- 25.1.-28.1.

25. 1. 2021 Mgr. Jana Višínová

Unit 13- Our house, our flat. Náš dům, náš byt. 

místnosti v domě

uč. str. 34-35

ps str. 34-35

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

Známky za 1. pololetí uzavřeny- tento týden není online test.

učivo z anglického jazyka 3.A- 18. 1. - 22.1. - výsledky

22. 1. 2021 Mgr. Jana Višínová

Správné výsledky- pracovní sešit str. 32-33- Revision 2

učivo z anglického jazyka 3.A- 18.1.- 22.1.

18. 1. 2021 Mgr. Jana Višínová

Revision 2

Opakování čísel do 100, barvy, školní předměty, členové rodiny, vlastnosti

uč. str. 32-33

ps str. 32-33

online hodiny - středa 9.00, čtvrtek 11.00

Známky za 1. pololetí se uzavírají- tento týden nebude online test.