1. A

Pečeme perníčky

13. 12. 2018

S prvňáčky jsme se pustili do perníčků

Upřesňující informace k plnění domácích úkolů a klasifikace

19. 9. 2018

Dětem budou rozdaná písmena, která umístěte do desek. Desky dávejte dětem pouze v pátek na ČJ. Písmenka budu posílat postupně. Dále děti mají u sebe záložky na čtení. Budeme je zatím používat v učebnicích ŽA. Pokud bude zadaná stránka, kterou mají děti doma přečíst, prosím Váš podpis.   K přípravnému období pro psaní jsou vhodné uvolňovací cviky. Doporučuji malovat na velký formát papíru a měnit polohy (třeba na zemi v kleku nebo na tabuli) . Tužku i pastelky držíme tzv. špetkovým úchopem. Dítěti to musí být přirozené a pohodlné. Budu ráda, pokud při psaní úkolů budete dítě opravovat, ale jen do té míry, aby to nebylo dítěti vyloženě nepříjemné a nepřestalo ho plnění úkolů bavit.   Klasifikace a hodnocení Všechna cvičení, která děti plní, se budu snažit kontrolovat. Pokud se jedná o rychlou kontrolu (např. DÚ), píšu pod cvičení V. ( to znamená viděla ). Pokud budete chtít něco konzultovat, volejte. Přeji hodně trpělivosti. :-) S pozdravem Petra Bartošová

Školní rok 2018/2019

14. 9. 2018

Indiánská třída

1. třídní schůzka
Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze i telefonicky. Známou nepřítomnost je nutno omluvit před jejím započetím, aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva. V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní ředitel školy. Prosím rodiče : – kontrolujte denně červeně zaškrtnuté domácí úkoly – podepisujte domácí úkoly, pravidelně podepisujte notýsek – omluvenky pište do omuvného listu v notýsku na známky – podepište a obalte všechny sešity – podepište všechny věci ( oblečení na TV často perte ) – kontrolujte ořezané tužky – číslice svažte do gumičky ( zatím stačí číslice a tečky 1-5 včetně znamének ) Sledujte tyto stránky 1x týdně. Budu Vám sem vkládat informace ohledně výletů, kulturních akcí a jiných mimořádných akcí. V případě dalších dotazů volejte. S pozdravem Petra Bartošová