9. A

Poslední půlhodinka na ZŠ

21. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Zdravím všechny z 9. A,

vaše poslední vysvědčení budete dostávat v pátek 26. června v 9.30 hodin v letní učebně. Přijďte zadními vrátky na školní hřiště. Budou vyhodnoceni i nejlepší žáci naší třídy. Přineste i zapomenuté učebnice. Těším se na vás. DL.

Anglický jazyk 9

21. 6. 2020 Ing. Jana Nováčková

Milí deváťáci, chci vám jen popřát hodně štěstí a  splnění vašich přání do budoucna. Někteří z vás pracovali i po dobu karantény dobře a ty bych chtěla pochválit.  Jiní  práci šidili, více nebo méně.  :-)    Byla to zvláštní doba a se školou jste se nerozloučili tak , jako ročníky před vámi. Snad ve vás zůstanou hezké vzpomínky a to horší, co vás tam možná také potkalo,  brzy zapomenete. 

Chemie (21.6.)

21. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Vyzkoušej se aneb chemie v otázkách a odpovědích

dějepis (poslední)

16. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dnes z mé strany poslední záchvěv historie. I když nemohlo být řečeno na hodinách dějepisu v posledních měsících vše tak, jak bych si představovala, doufám, že jsem vám dějepis nezprotivila, a věřím, že nejen na středních školách, ale hlavně v životě si každý najde kousek své oblíbené historie.

Protože - Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.                                                       DL


 

český jazyk 9.A (16. 6. - 19. 6.)

16. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Poslední pravopisný úkol.

 

 

Zeměpis (14.6.)

14. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma 1: Přínos geografického vzdělání pro život

Téma 2: Hlavní úkoly soudobé české geografie

Milí deváťáci,

toto je poslední zadání učiva ze zeměpisu. Učivo jsem vám sepsala, v učebnici ho nenajdete. Je zcela na vás, zda si učivo jen přečtete nebo si z něj něco vypíšete. V příspěvku posílám i odkazy na zadaná témata.

Přeji hodně úspěchů ze zeměpisu na středních školách

Ivana Šindlerová

Chemie (15.6.-19.6.)

14. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma: Správné řešení slovní úlohy z minulého příspěvku chemickou i matematickou metodou.

Zasílám vám slíbenou vyřešenou slovní úlohu.

Ivana Šindlerová

Učebnice - odevzdávání

11. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

mnozí již učebnice odevzdali. Vy ostatní máte možnost ve středu 17. června v 10 hodin před školou, kde si vás vyzvednu. Budete vracet 13 učebnic. Vezměte si s sebou i ISIC kartu. Komu termín nevyhovuje, domluví si se mnou termín individuálně. Lorencová

Ov (9.A a 9.B)

11. 6. 2020 Mgr. Božena Matějková

Zadávám poslední dvě lekce z OV..

Matematika 18 (9.A)

8. 6. 2020 Mgr. Božena Matějková

V této kapitole se seznámíme se základními goniometrickými funkcemi.

Fyzika 9 (8. - 25. 6. 2020)

8. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Sluneční a hvězdný čas (str. 120)

Souhvězdí (str. 123)

Vývoj fyziky (str. 127)

český jazyk 9.A

8. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, 

všem, kteří dělají přijímací zkoušky, držíme palce. A vy ostatní si zkuste pravopisný test.

Beseda o energii - soutěž

7. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Milí žáci,

ti z vás, kteří se zúčatnili on-line besedy o energii se nyní mohou zúčastnit soutěže.

Chemie (8.6.-12.6.)

7. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma: Bez matematiky se v chemii neobejdeme

Úkol:

Zkus si vyřešit níže zadaný příklad. Řeš chemicky i matematicky. Vyřešený příklad již nemusíš zasílat. Správné řešení se dozvíš v příštím příspěvku.

 Ivana Šindlerová

Příklad:

Obsahuje-li 25 ml roztoku 750 mg jodičnanu draselného, jaká je látková koncentrace roztoku?

dějepis 9. A, 9. B

5. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Svět během studené války

Informace k docházce II. stupně od 8. 6.

2. 6. 2020 Mgr. Alena Malásková

S přihlédnutím k doporučení ministerstva školství jsme rozhodli, že žáci II. stupně budou moci mít konzultační hodiny spojené s výukou. Konkrétní informace dostane každý žák od vyučujícího.

Při prvním vstupu do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Kdo toto prohlášení zaponeme, nebude do budovy školy vpuštěn.

8. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci šestých a sedmých tříd,                                                       9. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci osmých tříd, deváťáci jsou domluvení individuálně.

Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny. Každý žák bude mít roušku.

Učebnice budou všichni žáci školy /kromě žáků 9. tříd/ odevzdávat a dostávat na záčátku školního roku 2020/2021.

Předávání vysvědčení bude upřesněno pokyny od třídního učitele.

Formulář Čestné prohlášení ke stažení zde .

Fyzika 9 (1. - 5. 6. 2020)

2. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Galaxie (str. 116 - 119)

český jazyk 9.A (1. 6. - 5. 6.)

1. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

opět pravopis pro žáky, kteří se nepřipravují ve škole a jsou už přijati na SOU.

Matematika 17 (9.A)

31. 5. 2020 Mgr. Božena Matějková

Opakování základních vlastností geometrických obrazců

Zeměpis (1.6.-5.6.)

31. 5. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma: Lidská práva v současném světě