9. A

Anglický jazyk 9

31. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Please, send all your tasks in one email!! Thank you. And do not forget to write your name, surmane and class . (Jméno, příjmení a třídu napiš do kolonky předmět v odesílaném emailu). 

Anglický jazyk 9

31. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Please, send all your tasks in one email!! Thank you. And do not forget to write your name, surmane and class . (Jméno, příjmení a třídu napiš do kolonky předmět v odesílaném emailu). 

OV 3 (9.A, 9.B)

31. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

 Nové texty k prostudování, tentokrát na téma spoření.

 

Matematika 5 (9.A)

31. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

¨Dobrý den všem, zasílám další kontrolní cvičení.

Fyzika -- beseda o energii online

31. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
aktualizováno 31. 3. 2020 20:05

Beseda se bude konat ve čtvrtek 16. dubna od 10:00. Pro ty co se ještě nepřihlásili, tak mají ještě možnost. Hlaste se na můj email, najdete ho na konci příspěvku.

Přihlášení dostanou před začátkem besedy email s odkazem na stránky s besedou. Sdělení pořadatele: "Stačí PC s připojením, jde o zoom.us - těsně před besedou Vám pošleme odkaz, který Vy rozešlete všem účastníkům. Odkaz je unikátní pouze pro tuto akci pro Vaši skupinu. Kdo na ni klikne a odsouhlasí vstup s videem i audiem (aby viděl i slyšel a zároveň byl případně viděn a slyšen kvůli dotazům), rovnou se připojí k videokonferenci. Je to nejvíce podobné běžné besedě a zároveň technicky nenáročné."

O uskutečnění besedy se jedná, o výsledku vás budu informamovat. Je smutné, že z celkového počtu 80 žáků 8. a 9. tříd se přihlásilo pouze 14 zájemců! Jejich zájem se pozitivně promítne do závěrečného hodnocení z předmětu fyzika.

Fyzika 9 (30. 3. - 3. 4. 2020)

30. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Řetězové reakce (str. 84 - 85)

Jaderný reaktor (str. 86 - 87)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Anglický jazyk 9

30. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Hello everybody! 

These are your tasks for this week.  Look for more!  And don´t forget, you will get mark for them. Good luck! 

 

český jazyk 9.A

30. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, dnes mám pro vás tři úkoly (první je určen studentům, další dva všem):

1) Opakujeme slovesa a rod činný a trpný - str. 60, cv. 2 - vypiš slovesné tvary v trpném rodě                       (je jich cca 6, pozor! trpný rod lze vyjádřit i pomocí zvratného zájmena se, např. Dnes večer se           hraje Maryša je hezčí než Dnes večer je hrána Maryša, obojí je trpný rod)

2)  Najdi chyby (8) a oprav je. 

 Propagačních akcí se zůčastnili i významné osobnosti. Žulovými horami byly proraženy dva tunely. Firmy, které tehdy začaly přepravovat zásilky dvěmi nákladními automobily měly loni už desítky letadel. Tygrovi svítili oči zlostí. Tyto lidé nebyli zvyklí na dlouhé pochody džunglí. Moji milí tímto tempem by jste si nevydělali ani na špetku soli. Hosté ztichli a pokračovali v hovoru šeptem. Po létech experimentů se roboti začali zabydlovat i v oblastech, které dříve byly vyhrazeny člověku.

3) Sloh - Březen 2020 aneb Třetí týden doma (úvaha) - 15- 20 řádek 

    Úvaha upozorňuje na nějaký problém (nechodíte do školy, učíte se sami, výhody, nevýhody...), hledá možnost jeho řešení, autor přestavuje své názory, myšlenky, vychází z osobních zkušeností, myšlenky na sebe navazují.....

Úkoly mi posílejte, někteří je syslí doma.

dějepis 9. A, 9. B (31. 3. - 3. 4.)

30. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Pokračuj v učebnici, čti. Koordinace postupu Spojenců str. 64, Boje v Africe (barevný pruh) str. 61, Vylodění v Itálii (barevný pruh) str. 64, Válka v Evropě v letech 1944-45 str. 65 a 66 (mapa). 

Zapiš si - protihitlerovská koalice, Spojenci, Velká trojka, konference v Teheránu a Jaltě a její výsledky, vylodění v Normandii

Videa Slavné dny - Den D; Den, kdy začala jaltská konference; Den bombardování Drážďan; Den setkání na Labi Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu

 

Zeměpis (30.3.-3.4.)

28. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Dodělat výpisky z kapitoly "Státy podle hospodářské úrovně" (str. 38-40).

Chemie (30.3.-3.4.)

28. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva: Úrovně, hladiny, koncentrace (učeb. str. 81-83)

Za hlavní úkol této kapitoly (považuji) ukládám prostudování řešených příkladů.

 

 

 

 

 

Matematika 4 (9.A)

25. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Úkol na dalších 10 dní jsou témata násobení a dělení lomených výrazů

 

dějepis 9. A, 9. B (24.3. - 27.3.)

24. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Pokračuj v učebnici, čti a zapisuj do sešitu. Válka se Sovětským svazem str. 62 - 64,

videa Slavné dny -     Den, kdy Hitler napadl Sovětský svaz, Den, kdy začala blokáda Leningradu, Den, kdy Němci kapitulovali u Stalingradu. 

Fyzika 9 (23. 3. - 27. 3. 2020)

23. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Ochrana před zářením (str. 80 - 81)

Jaderné reakce (str. 82 - 83)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

český jazyk 9.A

23. 3. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, někteří poslali reportáž, někteří ne... Tento týden si zopakujeme zájmena a číslovky. Pošlete mi tato cvičení z učebnice: str. 55 cv. 2 z prvního odstavce vypiš zájmena (17) a urči jejich druh; str. 58 cv.1 a, b; str. 58 cv. 3 - jen číslo s tečkou či bez; str. 59 cv. 5 - jen spojení v závorkách. 

Pravopisný úkol: vymysli 8 jednoduchých vět (nikoli souvětí), každá bude mít nejméně 7 slov a bude o jaru. Bude obsahovat sloveso v množném čísle a minulém čase. Věty si nebudou podobné, střídej různé podměty, použij i podmět několikanásobný. 

Slohový úkol: jaké tři publicistické útvary už známe a zkoušeli jsme je psát? Ze str. 170 a 171 se seznam se čtvrtým a pošli mi asi 5 otázek, které bys jako regionální novinář (třeba z Podbrdských novin) položil nějaké zajímavé osobě, kterou znáš nebo jsi ji osobně potkal (jen otázky, bez odpovědí).

Studenti si zkoušejí didaktické testy, nejasnosti vysvětlím. Lor.

Anglický jazyk

23. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Doposud platí domácí příprava, která byla zadána ústně , dále pak samostudium sedmé lekce, kde použité gramatické tvary jsou pouze opakováním.  Dále doporučuji filmy a videa v angličtině, dle indivuálního zájmu a výběru dětí. 

PŘÍRODOPIS 9

23. 3. 2020 Bc. Anna Koldová

PŘÍRODOPIS 9

 

9. tř – prezentace na zadané téma (sopky)

Zasílejte prezentace nejpozději do 27. 3. na email adresu: koldovanna@gmail.com

Podmínky splnění:

  • Prezentace bude v PowerPointu (z důvodu snadné kontroly z mé strany) – pokud nemáte PowerPoint zkuste to v tom, co máte, ale může se stát, že mi soubor nepůjde otevřít, v tomto případě, bych vás kontaktovala a společně najdeme řešení.
  • Tentokrát se vyhněte stručnosti – jelikož budu prezentaci číst jen já a vy nemáte možnost jí slovně doplnit
  • Pokud vám prezentaci vrátím, nezoufejte a zkuste to znovu :)

Pevně věřím, že to zvládnete a splníte tak mé požadavky.

Matematika 3 (9.A)

21. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem! 

Po dvou týdnech domácí přípravy přikročíme ke kontrole vašich znalostí. 

 

Zeměpis (23.3.-27.3.)

20. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zopakovat učivo "mezinárodní organizace" ze školního poznámkového sešitu a z učebnice str. 34-37. Po návratu do školy na toto učivo bude test.

Přečíst a napsat výpisky z učebnice z kapitoly "státy podle hospodářské úrovně" (str. 38- 39 - jen k tabulce 7)

Chemie (23.3.-27.3.)

20. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Z učiva, které jste si měli podle učebnice prostudovat, zadávám dvě slovní úlohy jako samostatnou práci. Řešení vypracujte na papír, po návratu do školy řešení odevzdáte (bude oznámkováno).

Př. 1: Vypočítej molární hmotnost dusičnanu draselného. (Molární hmotnosti jednotlivých prvků si vyhledej v PSP nebo v tabulkách.)

Př. 2: V kolika gramech vody musíme rozpustit 3,5 g soli, aby vznikl 21 % roztok? (Příklad můžeš vyřešit chemickým postupem, matematickým postupem, vítány jsou oba způsoby.)

Přeji hodně úspěchů při řešení

I.Š.