Projekt Šablony II Žebrák

Příjemce dotace: Základní škola - školní družina Žebrák 

Název projektu: Šablony II Žebrák

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013116

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Výše dotace: 283 288,00 Kč

 

Cíl projektu: personální podpora ŠD – školní asistent, zájmové a rozvojové aktivity – projektové dny  v ŠD a mimo ŠD , realizace  - klub zábavné logiky a deskových her.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií