9. B

Přijímací řízení na střední školy - další postup

7. 5. 2024 Mgr. Alena Malásková

Příjímací řízení na střední školy - postup v případě nepřijetí:

https://dopis.pdf

https://leták.pdf

Vyhlášení výsledků "Branného dne s MP Žebrák"

29. 6. 2023 Mgr. Pavel Vladyka

Po úspěšném a plném dobrodružství se dostavil čas vyhlásit výsledky akce Branný den s městskou policií Žebrák. Tato akce přinesla dětem nejen zábavu, ale také možnost plnit různé sportovní úkoly a prozkoumávat dovednosti spojené s bezpečností.

Chrustenická šachta a Solvayovy lomy

29. 6. 2023 Mgr. Pavel Vladyka

Žáci sedmé třídy se zúčastnili školního výletu do Chrustenické šachty a Solvayových lomů, které jsou významnými historickými a geologickými lokalitami.

Exkurze do elektrárny Ledvice

29. 6. 2023 Mgr. Pavel Vladyka

Žáci II. stupně ZŠ Žebrák měli výjimečnou příležitost navštívit tepelnou elektrárnu Ledvice a zároveň se vydat na nejvyšší rozhlednu v ČR.

Beseda Technologická gramotnost

29. 6. 2023 Mgr. Pavel Vladyka

Dne 2. 5. proběhla na ZŠ Žebrák pro žáky 8. a 9. tříd beseda zaměřená na technologickou gramotnost. Tato diskuse se zaměřovala na několik důležitých témat, která jsou aktuální a důležitá pro současnou dobu.

Barevná diskotéka 2023

28. 4. 2023 Mgr. Pavel Vladyka

Barevná diskotéka pro žáky II. stupně ZŠ byla nezapomenutelnou akcí plnou zábavy a soutěží. Děti si vylosovaly barvu s předstihem, aby si mohly připravit barevné kostýmy. Celé třídy se proměnily do různých barev a soutěže, připravené žáky 9. ročníků, dodaly akci další rozměr.