9. B

Přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole

9. 11. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

v příloze naleznete podrobné informace týkající se přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách a učilištích.

Alena Malásková

https://www.skolazebrak.cz/upload/ck/prijimacirizenikevzdelavani.pdf

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

Přírodopis 9B/21 10.5. - 14.5. 2021

9. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Práci na tento týden jsme zadali ve škole minulý týden.

Zadání najdete v TEAMSech.

Dějepis 9.A,B

3. 5. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

70. - 80. léta 20.st. - Odzbrojování, uvolňování napětí a evropská integrace- s. 105 - 109- přečti a vypiš si.

Ze Slavných dnů se podívej:

https://www.slavne-dny.cz/episode/10000268/den-nejvetsiho-protestu-proti-valce-ve-vietnamu

https://www.slavne-dny.cz/episode/789053/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-valce

https://www.slavne-dny.cz/episode/529622/den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad

a další, co tě zajímá. V televizích i na netu je nyní hodně filmů připomínajících konec 2. sv. války.

Soutěžní otázka pro 5 nejrychlejších z každé třídy-  5.5. se připomíná kulaté výročí od úmrtí jedné významné historické osobnosti. O koho šlo a jaké výročí od smrti uplynulo?  Odpověz do chatu nebo do mailu co nejrychleji.

 

II. stupeň - obnovená rotační výuka

30. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle nařízení MŠMT dochází i ve Středočeském kraji s účinností od 3. 5. 2021 k obnovení rotační výuky na II. stupni ZŠ.

V naší škole budou v týdnu od 3. 5.  začínat s prezenční výukou třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B /sudé týdny/.

V liché týdny - tj. od 10. 5. budou s prezenční výukou začínat třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

Podmínkou k prezenční výuce je testování ag. testy v budově školy 2x týdně, v naší škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude v kmenových učebnách tříd vždy 1. vyučovací hodinu.

Nově je povolena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách se zachováním homogenity třídy. Protože budou hodiny TV venku, doporučuji donést odpovídající oblečení a obutí.

Alena Malásková

Chemie 9. (26.4.-14.5.2021)

26. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Chemie ve společnosti. Prezentace.

Zeměpis 9. (26.4.-7.5.2021)

26. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Terorismus

Přírodopis 9B/20 26.4. - 30.4. 2021

25. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Zemětřesení

Učebnice str. 25

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Dějepis 9.A,B

20. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Vznik studené války a první berlínská krize - s. 96 - 100 - přečti, zapiš si a podívej se na video ze Slavných dnů: http://Slavné dny - Stream.cz (slavne-dny.cz)

Přírodopis 9B/19 19.4. - 23.4. 2021

18. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - činné sopky světa

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Dějepis 9.A,B

12. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Poválečné dějiny - poválečné uspořádání - přečti a zapiš si s. 91 - 96 a podívej se ze Slavných dnů:https://www.slavne-dny.cz/episode/773926/den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proces-20-listopad

Zeměpis 9. (12.4.-23.4.2021)

12. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Demokratické a diktátorské systémy politické moci

Chemie 9. (12.4.-23.4.2021)

12. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Radioaktivita. Objev radioaktivních prvků.

            Jak funguje jaderná elektrárna?

Přírodopis 9B/18 12.4. - 16.4. 2021

11. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Sopečná činnost (samostatná práce) - zhodnocení

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Dějepis 9.A,B

6. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Přečti a zapiš si Osvobozování území ČSR a Židé a Romové v protektorátu - s. 86 - 90 a podívej se na Slavné dny - viz příspěvky na teamsech

Chemie 9. (6.4.-9.4.2021)

6. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva

Anglický jazyk 9

5. 4. 2021 Ing. Jana Nováčková

Dokončíme  vedlejší věty příslovečné časové a začneme  lekci 5  - posun časů v nepřímé řeči. 

Budeme hovořit o povoláních a naučíme se sestavit stručný životopis a žádost.

Přírodopis 9B/17 6.4. - 9.4. 2021

4. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Sopečná činnost (samostatná práce)

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.