9. B

Přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole

9. 11. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

v příloze naleznete podrobné informace týkající se přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách a učilištích.

Alena Malásková

https://www.skolazebrak.cz/upload/ck/prijimacirizenikevzdelavani.pdf

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

Přírodopis 9B/21 10.5. - 14.5. 2021

9. 5. 2021 Mgr. Lenka Černá

Práci na tento týden jsme zadali ve škole minulý týden.

Zadání najdete v TEAMSech.

II. stupeň - obnovená rotační výuka

30. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle nařízení MŠMT dochází i ve Středočeském kraji s účinností od 3. 5. 2021 k obnovení rotační výuky na II. stupni ZŠ.

V naší škole budou v týdnu od 3. 5.  začínat s prezenční výukou třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B /sudé týdny/.

V liché týdny - tj. od 10. 5. budou s prezenční výukou začínat třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

Podmínkou k prezenční výuce je testování ag. testy v budově školy 2x týdně, v naší škole vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se bude v kmenových učebnách tříd vždy 1. vyučovací hodinu.

Nově je povolena výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách se zachováním homogenity třídy. Protože budou hodiny TV venku, doporučuji donést odpovídající oblečení a obutí.

Alena Malásková

Přírodopis 9B/20 26.4. - 30.4. 2021

25. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Zemětřesení

Učebnice str. 25

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/19 19.4. - 23.4. 2021

18. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - činné sopky světa

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/18 12.4. - 16.4. 2021

11. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Sopečná činnost (samostatná práce) - zhodnocení

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Anglický jazyk 9

5. 4. 2021 Ing. Jana Lejnarová

Dokončíme  vedlejší věty příslovečné časové a začneme  lekci 5  - posun časů v nepřímé řeči. 

Budeme hovořit o povoláních a naučíme se sestavit stručný životopis a žádost.

Přírodopis 9B/17 6.4. - 9.4. 2021

4. 4. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Sopečná činnost (samostatná práce)

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/16 29.3. - 2.4. 2021

28. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Sopečná činnost (samostatná práce)

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/15 22.3. - 26.3. 2021

21. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Projekt - Sopečná činnost (samostatná práce)

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/14 15.3. - 19.3. 2021

14. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Děje doprovázející sopečné exploze - učebnice str. 22 - 23

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Anglický jazyk 9

8. 3. 2021 Ing. Jana Lejnarová

4. lekce 

Přírodopis 9B/13 8.3. - 12.3. 2021

7. 3. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Činnost sopek - učebnice str. 22 - 23

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/12 1.3. - 5.3. 2021

28. 2. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Činnost sopek - učebnice str. 22 - 23

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/11 22.2. - 26.2. 2021

21. 2. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

Sopky - učebnice str. 22 - 23

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/10 8.2. - 12.2 2021

8. 2. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

1. Vznik pásemných pohoří - dokončení

2. Sopečná činnost

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/9 1.2. - 5.2. 2021

31. 1. 2021 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne:

1. Hlubokomořské příkopy, vznik zemětřesení

2. Vznik pásemných pohoří

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Přírodopis 9B/8 25.1. - 28.1. 2021

24. 1. 2021 Mgr. Lenka Černá

Podsouvání litosférických desek

učebnice str. 14 - 17

Výuka probíhá online. Výukové materiály a zadání domácích úkolů bude postupně zveřejňováno na stránkách TEAMS.

Omluvenky z výuky

21. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Upozorňuji všechny žáky, hlavně ty z II. stupně, že omluvenky z výuky budeme přijímat pouze od zákonných zástupců /rodičů/. Omluvu z výuky od samotných žáků budeme považovat za hodiny neomluvené.

Alena Malásková