9. B

Anglický jazyk 9

21. 6. 2020 Ing. Jana Nováčková

Milí deváťáci, chci vám jen popřát hodně štěstí a  splnění vašich přání do budoucna. Někteří z vás pracovali i po dobu karantény dobře a ty bych chtěla pochválit.  Jiní  práci šidili, více nebo méně.  :-)    Byla to zvláštní doba a se školou jste se nerozloučili tak , jako ročníky před vámi. Snad ve vás zůstanou hezké vzpomínky a to horší, co vás tam možná také potkalo,  brzy zapomenete. 

Chemie (21.6.)

21. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Vyzkoušej se aneb chemie v otázkách a odpovědích

Poslední třídní minutka

20. 6. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Naposledy zdravím 9. B, naše poslední společné setkání ve škole proběhne 26.6. v 10 hodin ve venkovní třídě. Použijte, prosím, zadní vrátka. Pokud tam bude ještě 9. A, počkejte pod dubem u tělocvičny. Předám vám vysvědčení a pan ředitel vyhodnotí a odmění nejlepšího žáka/ žákyni za celou školní docházku. Vyberu zbylé učebnice a otevřeme naše slony... Napište mi, kdo nemůžete přijít, abychom se případně domluvili jinak. Těším se na vás. Vaše třídní ZH :)

Matematika 9/14 18.6 - 21.6

17. 6. 2020 Mgr. Lenka Černá

Grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých

Dobrý den milí žáci,

teorie funkcí a znalost rýsování jejich grafů má v praxi poměrně velké využití.

Jedno z nich, které byste měli znát, je grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých.

V příloze vám zasílám postup, jak na to. Pomocí ukázkových příkladů můžete zjistit, jak rozpoznat počet řešení dané soustavy rovnic.

Přeji hodně úspěchů v procvičování tohoto učiva

L. Černá

grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých.pdf

dějepis (poslední)

16. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dnes z mé strany poslední záchvěv historie. I když nemohlo být řečeno na hodinách dějepisu v posledních měsících vše tak, jak bych si představovala, doufám, že jsem vám dějepis nezprotivila, a věřím, že nejen na středních školách, ale hlavně v životě si každý najde kousek své oblíbené historie.

Protože - Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.                                                       DL


 

Třídní minutka

15. 6. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Zdravím všechny z 9.B, bylo by dobré se ještě před vysvědčením sejít. Je potřeba odevzdat učebnice a sloni čekají na otevření. Navrhuji středu 17.6., nebo čtvrtek 18.6. v 9 hodin ve škole. Napište mi, kdy se vám to hodí. Jinak je možno sadu učebnic nechat v dopoledních hodinách na recepci, nebo přinést až 26.6., kdy vám budu předávat vysvědčení. Prosím majitele skříněk č. 324, 325, 326, 327, aby si je přišli do konce týdne vyklidit.

  Kde a v kolik hodin bude vysvědčení předáno, se ještě domluvíme. Ve čtvrtek se koná pedagogická rada, případné organizační změny vám včas oznámím.
   Doufám, že mi přinesete dobré zprávy o přijetí na školy a těším se. ZH alias Vinnetou :)

       

 

 

Čítárna XII

15. 6. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

GUMP (naposled)

 

Chemie (15.6.-19.6.)

14. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma: Správné řešení slovní úlohy z minulého příspěvku chemickou i matematickou metodou.

Zasílám vám slíbenou vyřešenou slovní úlohu.

Ivana Šindlerová

Matematika 9/13 11.6 - 17.6

11. 6. 2020 Mgr. Lenka Černá

Funkce

Milí žáci,

vše co byste měli vědět o funkcích, je přehledně shrnuto v následující příloze.

Najdete zde i ukázkové příklady, které stojí za to si projít, znovu vypočítat a narýsovat do sešitu.

Ve vašem budoucím studiu tyto informace určitě využijete.

L. Černá

Funkce.pdf

 

Ov (9.A a 9.B)

11. 6. 2020 Mgr. Božena Matějková

Zadávám poslední dvě lekce z OV..

Čeština

8. 6. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Zkuste  zodpovědět  tři otázky z letošního maturitního testu. (Je to běžné učivo ZŠ.)

Fyzika 9 (8. - 25. 6. 2020)

8. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Sluneční a hvězdný čas (str. 120)

Souhvězdí (str. 123)

Vývoj fyziky (str. 127)

Matematika 9/12 8.6 - 10.6

8. 6. 2020 Mgr. Lenka Černá

Závislosti, přiřazování, předpisy – úvod do funkcí

Učebnice Matematika [ 2 ] str. 3 – 8 - prostudujte si zadané učivo

  • Pravoúhlá soustava souřadnic str. 3
  • Znázorňování bodů v pravoúhlé soustavě souřadnic - Cvičení: 3/1; 4/2
  • Využití pravoúhlé soustavy souřadnic - slovní úlohy a grafy str. 4 - 5
  • Závislosti v tabulkách str. 6/B
  • Cvičení: 6/7 - 9; 7/10
  • Co je (a co není) funkce 7/A; 8/B

Domácí úkoly:

vypracujte do sešitu červeně vyznačená cvičení, svou práci nafoťte a pošlete na adresu cerna@skolazebrak.cz

 

 

Beseda o energii - soutěž

7. 6. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Milí žáci,

ti z vás, kteří se zúčatnili on-line besedy o energii se nyní mohou zúčastnit soutěže.

Přírodopis 9/11 8.6 – 14.6

7. 6. 2020 Mgr. Lenka Černá

Geologický vývoj v ČR

  • Učebnice str. 88 – 90 – přečíst článek
  • Videa
  1. Geologický vývoj ČR 1
  2. Geologický vývoj ČR 2

 

Chemie (8.6.-12.6.)

7. 6. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Téma: Bez matematiky se v chemii neobejdeme

Úkol:

Zkus si vyřešit níže zadaný příklad. Řeš chemicky i matematicky. Vyřešený příklad již nemusíš zasílat. Správné řešení se dozvíš v příštím příspěvku.

 Ivana Šindlerová

Příklad:

Obsahuje-li 25 ml roztoku 750 mg jodičnanu draselného, jaká je látková koncentrace roztoku?

Čítárna XI

6. 6. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

GUMP

dějepis 9. A, 9. B

5. 6. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Svět během studené války

Čeština -všestranný jazykový rozbor

4. 6. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Splň jazykové úkoly týkající se daného textu.

A v pondělí DRŽÍME VŠEM "PŘIJÍMAČKÁŘŮM" PALCE!!! :)

Informace k docházce II. stupně od 8. 6.

2. 6. 2020 Mgr. Alena Malásková

S přihlédnutím k doporučení ministerstva školství jsme rozhodli, že žáci II. stupně budou moci mít konzultační hodiny spojené s výukou. Konkrétní informace dostane každý žák od vyučujícího.

Při prvním vstupu do školy je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Kdo toto prohlášení zaponeme, nebude do budovy školy vpuštěn.

8. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci šestých a sedmých tříd,                                                       9. 6. v 7.55 hodin zahájí výuku přihlášení žáci osmých tříd, deváťáci jsou domluvení individuálně.

Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny. Každý žák bude mít roušku.

Učebnice budou všichni žáci školy /kromě žáků 9. tříd/ odevzdávat a dostávat na záčátku školního roku 2020/2021.

Předávání vysvědčení bude upřesněno pokyny od třídního učitele.

Formulář Čestné prohlášení ke stažení zde .