9. B

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Matematika 9 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

2.2 Sčítání lomených výrazů -- str. 27

2.3 Odčítání lomených výrazů -- str. 32

Fyzika 9 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vliv příměsí v polovodiči -- str. 44

PN přechod -- str. 46

Přírodopis 9B/5 23.11. - 27.11. 2020

22. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

Usazené horniny str. 40 - 42

  1. usazené úlomkovité honiny
  2. jemnozrnné usazené horniny

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Chemie (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Z učebnice přečíst str. 32-33.

Do školních sešitů napsat shrnutí a naučit.

Učivo bude konzultováno na online hodině.

Ivana Šindlerová

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Dějepis 9.A,B

16. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Dějepis - Politické poměry  v SSSR - přečti si a zapiš s. 20 - 22, pusť si třeba https://www.youtube.com/watch?v=6RwHLYVUZU0 o Stalinově diktatuře.

Na čt 2  běží cyklus Vynálezy, které změnily svět, najdi si, co tě zajímá - robot, automobil, letadlo, raketa. V letošním dějepise se budeme zabývat událostmi 17. listopadu, tak sleduj, co se tento den událo.

Přírodopis 9B/4 16.11. - 20.11. 2020

15. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

Usazené horniny str. 34 - 35

Dělení hornin:

  1. úlomkovité
  2. organogenní
  3. chemické

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Chemie (15.11.2020)

15. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Informace k učivu.

1) Z učebnice do školních sešitů vypsat funkce bílkovin (str. 30-31, zelené rámečky).

- funkce bílkovin naučit

Na online hodině budeme pokračovat v názvosloví uhlovodíků.

Ivana Šindlerová

Soutěž o ceny

14. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se na https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc. Nejdete tam zajímavá videa a soutěž o ceny.

Soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/souteze.

Matematika 9 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

2.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů -- str. 22

2.2 Sčítání lomených výrazů -- str. 27

2.3 Odčítání lomených výrazů -- str. 32

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Lomené výrazy, který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je středa 18. 11.

Fyzika 9 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Elektrony a díry -- str. 42

Vliv příměsí v polovodiči -- str. 44

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Elektrodynamika, který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je čtvrtek 19. 11.

Změna v rozvrhu -- Příprava na přijímací zkoušky z MA

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Od 20. 11. bude Příprava na přijímací zkoušky začínat od 10 hodin.

Matematika 9 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Počítáme s lomenými výrazy -- str. 22

2.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů -- str. 22

2.2 Sčítání lomených výrazů -- str. 27

Fyzika 9 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Elektromagnetické vlny -- str. 35

Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči -- str. 38

Dějepis 9.A,B

10. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Totalitní režimy, komunismus v Sovětském svazu, ruské revoluce, občanská válka - s. 15 - 20

Kdo si ještě nepustil ze Slavných dnů : https://www.slavne-dny.cz/episode/771237/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10011309/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec

Přírodopis 9B/3 9.11 - 13. 11

9. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

  1. hodnocení projektu HORNINY

Výukové materiály budou doplňovány na stránkách TEAMS.

Chemie (8.11.2020)

8. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva a informace k online hodině.

Dějepis 9.A,B

3. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Dějepis 9.A,B - Pařížská mírová konference, mírové smlouvy a vznik Společnosti národů - přečti si   a zapiš od s. 11 do s. 15 (slovníček) a odpověz na kvíz v Teamsech do 6.11.

Komentář k vaší samostatné práci je níže.