8. B

Dějepis 4 8.A,B test a zadání

1. 4. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi na test 2: 1. poslanci radikální - levice, umírnění . pravice, 2. jakobíni - Robespierre, 3.gilotina - podle lékaře Guillotina- u nás za 2.sv. války,  4. Napoleon Bonaparte  5. království - konstituční monarchie - republika - direktorium - konzulát . Odpovídali jste většinou správně, mám radost,  škoda, že někdo zatím neodpověděl ani jednou, když se dají odpovědi snadno najít. Zkuste to znovu.

Test 3 - 1. Jakým státem se Francie stala za Napoleona?

             2. Kde se odehrála 1. námořní bitva Francie proti Velké Británii?

             3. Kde je Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square) a čí pomník tady stojí?

             4. Která napoleonská bitva se odehrála na našem území a s jakým výsledkem?

             5. Jaká říše po této bitvě zanikla?

             6. Co přispělo k porážce Napoleona v Rusku?

             7. Které bitvě se říká bitva národů a proč?

Zadání na další týden: přečti a zapiš si na s. 67 -68 o Vídeňském kongresu a na s. 69 -70  Emancipace národů. O Vídeňském kongresu najdete určitě něco i na netu. Podívali jste se na čt na cyklus Lidstvo:Příběh nás všech? Sice byl poslední díl, který se zamýšlel nad nedávnými dějinami, zejména 20. století, ale zajímavé pro vás už teď.

Tak do toho a půl je hotovo, hlavně zdraví :-)

Anglický jazyk 8

31. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Please, send all your tasks in one email!! Thank you. And do not forget to write your name, surmane and class . (Jméno, příjmení a třídu napiš do kolonky předmět v odesílaném emailu). 

OV 3 ( 8.A, 8.B)

31. 3. 2020 Mgr. Božena Matějková

Dobrý den všem, jelikož do školy nepůjdeme delší dobu přidávám další učivo na další dva týdny.

Fyzika -- beseda o energii online

31. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
aktualizováno 31. 3. 2020 20:05

Beseda se bude konat ve čtvrtek 16. dubna od 10:00. Pro ty co se ještě nepřihlásili, tak mají ještě možnost. Hlaste se na můj email, najdete ho na konci příspěvku.

Přihlášení dostanou před začátkem besedy email s odkazem na stránky s besedou. Sdělení pořadatele: "Stačí PC s připojením, jde o zoom.us - těsně před besedou Vám pošleme odkaz, který Vy rozešlete všem účastníkům. Odkaz je unikátní pouze pro tuto akci pro Vaši skupinu. Kdo na ni klikne a odsouhlasí vstup s videem i audiem (aby viděl i slyšel a zároveň byl případně viděn a slyšen kvůli dotazům), rovnou se připojí k videokonferenci. Je to nejvíce podobné běžné besedě a zároveň technicky nenáročné."

O uskutečnění besedy se jedná, o výsledku vás budu informamovat. Je smutné, že z celkového počtu 80 žáků 8. a 9. tříd se přihlásilo pouze 14 zájemců! Jejich zájem se pozitivně promítne do závěrečného hodnocení z předmětu fyzika.

Fyzika 8 (30. 3. - 3. 4. 2020)

30. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Elektrický proud a jeho příčiny (str. 91 - 93)

Měření elektrického proudu (str. 94 - 96)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Zeměpis - 5. úkol

30. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Sbírej body v ČR - 5.úkol

V únoru oslavil náš cestovatel, jeden z legendární dvojice H + Z, 100. narozeniny.

a) Jak se oba cestovatelé jmenují?

b) Kterou českou značku  a typ vozů svými cestami proslavili po celém světě? Pro zajímavost: Jde o třetí nejstarší automobilku na světě, která dodnes vyrábí.

c) Ve kterém městě se tyto vozy vyrábějí? Přidej i kraj.

d) Kde dnes můžeme originály vozů vidět vystavené?

e) Oslavenec napsal knihu, ve jejímž názvu je číslovka 100 (+ něco, co mám ráda). Vypátrej.
 

Anglický jazyk 8

30. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Hello, kids!

 These are your tasks for this week ( from 30th March to 5th April). Look for the next.

Matematika 8. B (30. 3. - 3. 4. 2020)

30. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Řešení zadaných úkolů z minulého týdne najdete na konci tohoto příspěvku.

Domácí příprava na tento týden (pro zobrazení nutno rozkliknut celý příspěvek):

Přírodopis 8/6 1.4 - 10.4

30. 3. 2020 Mgr. Lenka Černá

Dýchací soustava

  • Učebnice str. 92 – 96
  • Doplnění zápisu do sešitu
  • Video: Umělé dýchání

Čeština - literatura a sloh

29. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Zhlédni film ,,Forrest Gump", abychom mohli navázat školním čtením 2. dílu.  

1.  Proveď charakteristiku hlavní postavy - a) vnější (=vzhled, postava, řeč, chůze, typické znaky)

                           b) vnitřní (=vlastnosti, chování, jednání, dovednosti, myšlení, životní postoje apod.)

2. Doplň motto. ,,Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš,  - -     - - - - - - - - ."

    Odpověz na další otázky týkající se filmu.

Zeměpis - 4. úkol

28. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Zeměpis - PŘESMYČKY

  1.    I   V E S L O   C O

  2.    O B Ě D   P R Y D A

  3.    M Ě Ř   T O   I   C E L I

   Vylušti česká města a odpověz, které město leží v jiném kraji než další dvě.

Chemie (30.3.-3.4.)

28. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva: "Plyn urychlující zrání ovoce"

 

Zeměpis - 3. úkol

26. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

SBÍREJ BODY  v ČR - 3. úkol  

Odpovídej ANO - NE  ( Pošli jen kód, např. NNNAA)

 

ČEŠTINA - skladba

26. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

A) Tučně vytištěné části pojmenuj odbornými názvy (pod textem).

    1. Švýcarsko, nejstarší spolková republika na světě, je evropský vnitrozemský stát.

    2. Švýcarsko je vícejazyčný stát, mluví se zde německy, francouzsky, italsky a rétorománsky.

    3. Švýcarsko je horský stát, sousedí s pěti dalšími alpskými zeměmi.

    4. Ve švýcarské Ženevě sídlí řada světových organizací, pořádajících zde mezinárodní konference.

    5. Hlavním městem je Bern, avšak největší je Curych, který je hospodářským centrem země.

      ( a/ několikanásobný VČ,  b/Pk volný   c/vedlejší věta   d/přístavek  e/Pk postupně rozvíjející)

B) Přidej ke slovu ROUŠKA 3 Pks a 3 Pkn

C) Utvoř co nejvíc PoJ z písmen slova KARANTÉNA.

       
 

Přirodopis 5 27.3 - 31.3

26. 3. 2020 Mgr. Lenka Černá

Věkové zvláštnosti oběhové soustavy

  • vypracovat výpisky z učebnice str. 103

Dějepis 3 8.A,B test a zadání

25. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Díky za odpovědi na 1.test, nyní si zkontroluj správné odpovědi: 1. za krále Ludvíka XVI., 2. z rodu Habsburků . matka Marie Terezie, 3. 3.stav nespokojen s neplacením daní prvním a druhým stavem, s absolutis. vládou a dluhy krále 4. dobytí Bastily- královského vězení a zbrojnice.  Většina z vás odpověděla správně.

Teď 2.test, odpovědi pošli opět mailem: 1.Jak se rozdělili poslanci v Ústavodárném shromáždění, které platí vlastně dodnes?

2.Kdo byl nejradikálnější a kdo byl v jejich čele?

3.Jakým nástrojem se popravovalo? Najdi, podle koho se jmenoval a zda byl někdy i u nás.

4. Kdo revoluci ukončil?

5. Seřaď, jak se Francie měnila během revoluce - republika - konzulát - království- konstituční monarchie - direktorium

Zkusili jste si pustit video výpisky Francouzská revoluce na youtube?

Nyní zadání na další týden: přečti si a zapiš ze strany 64 -66 Napoleon Bonaparte, najdi si Slavné dny- Den, kdy došlo k bitvě u Waterloo a Edisco video výpisky Napoleon (koukni i na komentáře pod videem) nebo cokoliv na netu, filmy, seriály.

V čt běží seriál Lidstvo, příběh nás všech, teď díly o událostech, které nás brzo čekají - americká revoluce, otroctví, kolonie.., vynálezy - prům.revoluce, kaučuk..taky zajímavé. 31.3. na čt startuje Dějepis s Kovym.

Hodně zdaru a zdraví všem!

Čeština - mluvnice

24. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Vedlejší věty

Přírodopis 3 24.3

24. 3. 2020 Mgr. Lenka Černá

Srdce

  • učebnice str. 101 - 103
  • doplnit zápis do sešitu

Fyzika 8 (23. 3. - 27. 3. 2020)

23. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Záznam a reprodukce zvuku (str. 86 - 88)

Elektrický náboj (str. 90 - 91)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Zeměpis - 2. úkol

23. 3. 2020 Mgr. Zuzana Havlíková

Je tu 2. úkol do hry SBÍREJ BODY v ČR.

Z prvního úkolu přišly jen 3 odpovědi. Přidáte se ostatní?