8. B

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Fyzika 8 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Kalorimetrická rovnice -- str. 43

Vedení tepla -- str. 45

Chemie (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Do školních sešitů si napište latinské názvy a značky těchto prvků:

uran, ruthenium, baryum, kadmium, bismut, lithium, hořčík, mangan, cesium, beryllium.

Latinské názvy a značky prvků se naučte .

 

Ivana Šindlerová

Zeměpis (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Kvíz: ČR - přírodní podmínky

O úspěšnosti kvízu jste byli všichni osobně informováni.

 

Téma: Rostlinná a živočišná výroba

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Český jazyk a literatura 8.B

19. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková
Český jazyk a literatura

1.mluvnice- do ŠvP napiš z učebnice na s. 32 cv. 3 - od 2. věty celkem 5 vět - do příští online hodiny 23.11.

2. literatura - přečti a zapiš si do sešitu ukázky a autory ze s.50 - 55,      ti, co neodevzdali minule, odpoví na otázky v Teamu čj 8.B - do 25.11.

3. sloh - přečti si Výklad na s. 141 - 143, najdi odpovědi na otázky ve cv. 1 na s. 142 a do sešitu si zapiš, jaké jsou hlavní zásady výkladu - do 25.11.

Anglický jazyk 8.B

18. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková
Anglický jazyk

1. do Teamu Angličtina 8.B vypracuj 4 otázky a 4 věty podle zadání - do 25.11.

2. přečti si texty v učebnici na s. 73 - 74 na příští online hodinu

3. zjisti, co jsou fortune cookies ze cv. 2 na s. 74-75 - prvních 5 správných odpovědí s vysvětlením na ŠvP za 1 - do 25.11.

Dějepis 8.B

16. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Dějepis

Anglie a Velká Británie v koloniích a život v koloniích -  s. 19 - 21 - přečti a zapiš si, pusť si https://www.slavne-dny.cz/episode/10022412/den-kdy-se-zacala-psat-historie-mesta-new-york-2-unor-1653 a https://www.slavne-dny.cz/episode/10010069/den-kdy-james-cook-objevil-australii-19-duben

Český jazyk 8.B

16. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Na čtvrteční online hodinu19.11.napiš do školního sešitu 5 vět ze cvičení 5 na s. 30. a zopakuj si druhy zájmen. Nezapomeň na zadání z literatury a slohu.

Chemie (15.11.2020)

15. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma online hodiny: "Kovy, nekovy a polokovy."

Úkol: V učebnici na str. 74-75 si přečti kapitolu "Kovy budoucnosti."

Do školního sešitu si napiš shrnutí z této kapitoly a nauč.

Ivana Šindlerová

Zeměpis (15.11.2020)

15. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání kvízu.

Soutěž o ceny

14. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se na https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc. Nejdete tam zajímavá videa a soutěž o ceny.

Soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/souteze.

matematika 8. A, B počítání s mocninami

13. 11. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Ahoj osmá třído,

stále budeme procvičovat slovní úlohy na Phytagorovu větu.

Nová látka na celý měsíc je počítání s proměnnýni a mocninami    

Vše upřesňujeme v online hodinách. Dělejte si z nich pečlivé poznámky. V učebnici je to trochu chaotické. Můžete se, ale podívat na stránky 38 - 53. Ještě nemáme vše probrané, tak nespěchejte.

Pro připomenutí posílám odkaz:    https://slideplayer.cz/slide/1944211/

Nezapomeňte na doučování pokud vám není něco jasné (pátek).

Hezké počítání vám přeje       R. Janochová

Fyzika 8 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Teplo -- str. 38

Změna vnitřní energie tělesa konáním práce -- str. 41

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Práce, energie, účinnost, jednoduché stroje, který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je úterý 17. 11.

Český jazyk a literatura 8.B

13. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

 

mluvnice - do 15.11. -1. domácí úkol - do ŠvP napiš z učebnice ze s.30 cv.4 od 2. věti

                                  2. zopakuj si druhy zájmen - viz výukový materiál v teamu čj

sloh -   Vymysli inzerát podle učebnice na s. 140 -141 ze cvičení 6 b) - vyber si povolání a napiš, jaké vlastnosti, schopnosti a znalosti by měl mít (nejméně 5) - napiš do 18.11. do teamu čj

literatura - odpověz na otázky v zadání v teamu čj do 19.11. 8:00, tj. do čtvrteční online hodiny

Anglický jazyk 8.B

12. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková
Angličtina

1. naučit se budoucí čas s will i otázku a zápor - učebnice s.78

2. přečíst texty na s.72 - 73

3. v pracovním sešitě na s. 43 cv. 2, s.44 cv.3 a),b) 

termín do příští online hodiny 19.11.

Fyzika 8 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Nakloněná rovina a šroub -- str. 32

Vnitřní energie tělesa -- str. 36

Dějepis 8.B

10. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Dějiny Anglie - občanská revoluce, Cromwell, slavná revoluce, vznik Velké Británie - učebnice s.14 - 18

8.A pomohl pochopit tyto události film, dozvíte se i další zajímavosti, které   v učebnici nejsou:https://www.youtube.com/watch?v=ysRPrl5euFE

a najděte si i tuhle prezentaci, podle které si můžete udělat                                                            i výpisky: www.zstyrs.cz/materialy/images/stories/dokum…

Český jazyk 8.B

9. 11. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Na čtvrtek 12.11. přídavná jména (opakování) a do škol. sešitu s. 26 cv. 5a) posledních 5 vět.

matematika 8. B doplnění hodin

9. 11. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Ahoj osmá třído,

   rozhodla jsem se přidat další online hodiny matematiky. Od tohoto pátku tj. 13. listopadu se budeme setkávat 1. vyučovací hodinu od 8. hodin. 

   Tyto hodiny jsou dobrovolné. Jsou určeny těm z vás, kteří potřebují cokoliv z matematiky doplnit, dovysvětlit, zopakovat nebo probrat dodatečné řešení domácích úkolů či testů. 

                                              Těší se na vás         R. Janochová