8. B

Anglický jazyk 8.B

14. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Minulý čas průběhový - výklad s. 33 v učebnici

Pracovní sešit-  s.19 cv. 6,

                         s. 21 cv. 9 - pošli do teamsů do 16.4.

                         s. 21 cv. 10 - pošli do teamsů do 20.4.

Učebnice - přečti si s porozuměním texty s. 28 na příští online hodinu a do sešitu vypracuj cv. 5 na s. 30, vybraní žáci pošlou do teamsů - do 20.4.

Český jazyk a literatura 8.B

12. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - Spojky a Doplněk - s. 58-60, s. 85 a výukové materíály v teamsech- Spojky a stavba souvětí, Doplněk - video- podívej se do středy 14.4.

Sloh - Úvaha- zápis a zadání na online hodině 15.4. - Čím je mi...- napiš a pošli do teamsů do 25.4.

Literatura - I.Asimov - Pocit moci s. 216 - 220 - přečti a zapiš si do literárního sešitu.

Dějepis 8.B

12. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Revoluce 1848 v Rakousku a v českých zemích - s. 94 - 98- přečti a zapiš si, podívej se na Dějiny udatného.. díl http://Dějiny udatného českého národa: Revoluce 1848 — Česká televize (ceskatelevize.cz) a ze Slavných dnů: https://www.slavne-dny.cz/episode/10020173/den-kdy-nastoupil-na-trun-cisar-frantisek-josef-i-2-prosinec-1848

Zeměpis 8. (12.4.-23.4.2021)

12. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Pardubický kraj

 

Fyzika 8 (12. - 16. 4. 2021)

12. 4. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Zapojování rezistorů -- str. 104

Reostat, potenciometr -- str. 106

Online exkurze do jaderné elektrárny Temelín v pátek 16. 4. od 1000 do 1055.

Přístup na exkurzi je pro žáky připraven v aplikaci Teams v příspěvcích týmu a také žáci dostanou pozvánku emailem.

Chemie 8. (12.4.-16.4.2021)

12. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Téma: Organické sloučeniny

Matematika 8. A + 8. B

10. 4. 2021 Mgr. Radmila Janochová

MATEMATIKA

Probíráme lineární rovnice se zlomky. (Učebnice č. 2, str. 19 - 21)

Nová látka - slovní úlohy řešené rovnicí.

Učebnice č. 2, str. 22 - 26 

Více v online hodinách.

                                                           Janochová

Český jazyk 8.B

8. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Domácí úkol - napiš z učebnice a pošli do teamsů cv. 3a) na s. 58 - 5 vět - do 11.4.

Anglický jazyk 8.B

7. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

1 věty vztažné - vypracuj cvičení 3 a),b), 4, 5 a),b) v pracovním sešitě na s. 18 - 19

2 přečti a přelož si text 3 na s. 26 - 27 v učebnici

3 vylušti, kdo je kdo ve cv. 1 na s.29 v učebnici a pošli vyluštění do teamsů - číslo + jméno

Český jazyk a literatura 8.B

6. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Mluvnice - Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný -s. 84 - 85, na online hodinu vypracuj kvíz v teamsu do 7.4.

Literatura - přečti a zapiš si W.Morrison - Venkovský doktor- s.209- 215

Sloh - Úvaha - přečti si úvahu Vliv televize s. 155 - 156, vyhledej odpovědi na úkoly s. 156 cv.3 a,b a zapiš si do slohového sešitu, co je úvaha - s. 154 - do 14.4.

Fyzika 8 (6. - 9. 4. 2021)

6. 4. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Zapojování rezistorů -- str. 104

Dějepis 8.B

6. 4. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Přečti a zapiš si - Revoluce 1848 ve Francii, Německu, Itálii a v Rakousku - s. 91 - 95 a prohlédni si videovýpisky: Výpisky z dějepisu (edisco.cz)

Chemie 8. (6.4.-9.4.2021)

6. 4. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva

Dějepis 8.B

29. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Přečti a zapiš si - Kultura 1. poloviny 19. století - Romantismus  - s. 86 - 88- prohlédni si prezentace v teamsech

Veselé Velikonoce

Anglický jazyk 8.B

29. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

1. nezapomeň na cvičení 3 na s. 29 z učebnice - do 30. 3. do teamsů

2. nauč se slovíčka 3. lekce, přečti si text v učebnici na s. 25 - 27 - do příští online hodiny

Happy Easter

Fyzika 8 (29. - 31. 3. 2021)

29. 3. 2021 Mgr. Pavel Vladyka

Zapojování rezistorů -- str. 104

Chemie 8. (29.3.-31.3.2021)

29. 3. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva.

Zeměpis 8. (29.3.-9.4.2021)

29. 3. 2021 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva

Téma: Liberecký kraj

           Královéhradecký kraj

Anglický jazyk 8.B

26. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

1. nauč se slovíčka 3. lekce

2.  v pracovním sešitě doplň s. 17 cv. 1, 2 a) b) - nakresli svůj vysněný pokoj a doplň alespoň 3 věty na online hodinu 31.3.

3. Spoj části vět s obrázky v učebnici ve cvičení 3 na s. 29 - napiš jen čísla a písmena- 1d , 2... a pošli do teamsů do 30.3.

 

Český jazyk 8.B

26. 3. 2021 Mgr. Jitka Chylíková

Domácí úkol- pošli do teamsů vypracované cvičení 4 s.82 podle zadání - do 28.3.