4. B

učivo z anglického jazyka 4.B- 23.11.-27.11.

22. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Zopakování probraného učiva + dodělání chybějících věcí před nástupem do školy

Online hodina pouze 1x tento týden- Dokončení ps. 21/5,6- čtvrtek 26.11. od 9.00 (změna času).

Ve skupině aj- dobrovolný test - Možnost získat další jedničku- Označení správné varianty se slovem can/can´t.

Učebnice aj- Po návratu do školy zkoušíme ze čtení- str. 18/ Popular sports- Vyber si jeden odstavec, natrénuj jeho čtení, můžeš si pomoci poslechem ve skupině aj č. 13.

Pracovní sešit- Zkontrolujte si všechny stránky, má být hotový celý do stránky 21. (Vynecháno jen 15/5,6 11/4). Pokud Vám něco chybí, během tohoto týdne dodělejte. 21/5,6 dodělláme online ve čtvrtek.

Slovníček- přepsaná slovíčka z učebnice str. 13/4, 15/6, 17/7, 19/4. Komu ještě nějaká chybí, během tohoto týdne si dopíše. Nově přepsat slovíčka z 8. lekce 23/6. (4 vyjímky z PPP nalepí po návratu do školy)

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

učivo z anglického jazyka 4.A , B- 16.11.-20.11. - výsledky

20. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné výsledky pracovní sešit str. 20-21

učivo z anglického jazyka 4.A, B - 16.11. - 20.11.

16. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Revision 2

slovesa, tvorba vět se slovesem can, sporty, hudební nástroje, koníčky

 uč. str. 20-21

 ps. str. 20-21

Poslechy najdete na Teams ve skupině na aj.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00) - téma-sloveso can- Správná krátká odpověď na danou otázku.

Kdo bude mít vypracované stránky 20-21 v pracovním sešitě, může je vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory- do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

4.A:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

Tento týden změna online hodin - úterý 17.11.- státní svátek 

středa 18.11. od 10.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

čtvrtek 19.11. od 13.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

 

4.B:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

čtvrtek 19.11. od 10.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

pátek 20.11. od 9.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

učivo z anglického jazyka 4.A,B- 9.11.-13.11. - výsledky

13. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 18-19.

učivo z anglického jazyka 4.A, B - 9.11.-13.11.

9. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 7- Popular sports.  - populární sporty 

 uč. str. 18 - 19 - online hodina  úterý + opakování gramatiky slovesa can

 ps. str. 18-19 - online hodina středa

Poslechy najdete na Teams ve skupině na aj.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00) - téma- sporty a hudební nástroje ze 6. a 7. lekce. Prosím, ale všechny ze 4.B, aby si alespoň 1x vyzkoušeli, jak se test vyplňuje a odesílá, protože pokud budeme doma delší dobu, budou tyto testy již povinné. A při jeho nevyplnění, pak bude hodnoceno nedostatečnou. 4.A musí pochválit za vzorné vyplňování testů.

Kdo ještě nevložil vypracované stránky 16-17, prosím, učiňte tak během týdne. Pokud se nebude dařit vložit, můžete poslat mailem:jana.visinova@seznam.cz.

Žáky 4.A musím  všechny pochválit za vzornou účst na online hodinách a vkládání vypracovaných cvičení.

Zároveň ti, kteří již odeslali, podívejte se, zda máte opravené chyby a opravte je i ve svém pracovním sešitě. Zda jsem již opravovala daný dokument, poznáte podle toho, že je ve složce uvedeno, že jsem ho vložila já. Pokud jsem ho ještě nestihla otevřít, je tam uvedeno vaše jméno.

Distanční výuka je od září povinná a potřebuji zvláště od těch, kteří se nezúčastňují on-line hodin, doručit vypracované stránky v pracovním sešitě. Na doručení vyplněného ps str. 16-17 od žáků ze 4.B, kteří se v týdnu od 2.11. do 6.11. nezúčastnili online hodin, čekám do neděle 15.11. do 20.00, po té bude jejich práce za daný týden hodnocena nedostatečnou známkou. To samé platí pro práci v následujích týdnech, dokud budeme doma.

Kdo bude mít vypracované stránky 18-19 v pracovním sešitě, již je může vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory- do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Pokud si ještě někdo nepřepsal slovíčka do slovníčku ze str. 19/cv.4, aby si to doplnil.

4.A:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 10.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

středa 11.11. od 10.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

 

4.B:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 10.11. od 11.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

čtvrtek 12.11. od 10.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

učivo z anglického jazyka 4.A , B- 2.11. - 6.11. - výsledky

6. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení:

Pracovní sešit str. 16/2, 17/3,4

učivo z anglického jazyka 4.A,B - 2.11. - 6.11.

2. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Opakování unit 5,6   

 uč. str. 14-17 - zopakování sloves, sportů a hudebních nástrojů a gramatiky slovesa can

 ps. 16/2, 17/4

 4.A 17/3 (4. B již má.)

D.Ú. Přepsat slovíčka do slovníčku  uč. str. 19/4 (Kdo má vyjímku z PPP a byl v úterý před distanční výukou ve škole, již má nalepeno, ostatní si nalepí po návratu do školy - případně najdete zde v odkaze:

https://zstynska.cz/data/files/aj-click-new-2-slovnicek.pdf

Poslechy najdete na Teams ve skupině na aj.

Kdo bude mít vypracované stránky 16-17 v pracovním sešitě, může je vyfotit a zkusit vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit-  nahrát- soubory-do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00)- téma osobní zájmena- Před distanční výukou jsme si je i zapisovali do sešitu na aj. Budou opakována i v úterý při online hodině.- já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni.

4.A:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

středa 4.11. od 10.00 (jen pro zájemce)-  Tento týden další procvičování gramatiky + krátká práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

 

4.B:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 11.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

čtvrtek 4.11. od 10.00 (jen pro zájemce)-  Tento týden další procvičování gramatiky + krátká práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

Distanční výuka Aj 4.B. - od 2.11.

27. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Vyučovací hodina AJ- bude 2x týdně ve skupině v Teams(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 11.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

čtvrtek 5.11. od 10.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále na internetových stránkách.

Office 365 a Teams -- návod pro přihlášení a práci

15. 10. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče a milí žáci,

protože jsme byli nuceni přejít na distanční výuku, museli jsme spustit nový komunikační systém. V naší škole jsme se rozhodli pro Office 365, kde mimo jiné je obsažena aplikace Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...

 

učivo z anglického jazyka 4.B- 14.10.-23.10.- chybějícící žáci

13. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 5 - 6 -  ústní procvičování- viz níže 

Učebnice str. 14-17

PS - Máme hotovo str. 14/1,2 15/4,5 

       16/1,3 Ve cvičení 3 se zeptejte někoho z rodiny, abyste mohli cvičení vypracovat.

 

Přepsat slovíčka do slovníčku uč. str. 17/7. (Pokud někomu chybí slovíčka z předchozích lekcí, dopsat i ta 13/4, 15/6.)

Pozor na výslovnost : can [ken]

                                   can´t - britská aj  [kánt ],    americká aj  [kent]. Obojí výslovnost je správná, my se ale učíme britskou aj.

 

 

 

učivo z anglického jazyka 4.B- 14.10.-23.10.

13. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Pro žáky, kteří byli v pondělí a úterý ve škole:

Unit 5 - 6 -  ústní procvičování- viz níže

Učebnice str. 14-17

Přepsat slovíčka do slovníčku uč. str. 17/7 (Pokud někomu chybí slovíčka z předchozích lekcí dopsat i ta 13/4, 15/6.)

Ti, co nebyli v pondělí a v úterý ve škole, toho mají mnohem více, přišli o 3 vyučovací hodiny, najdete na stránkách v samostatném příspěvku.

 

Pozor na výslovnost : can [ken]

                                   can´t - britská aj  [kánt ],    americká aj  [kent]. Obojí výslovnost je správná, my se ale učíme britskou aj.

úkoly - období 14. - 23. 10.

13. 10. 2020 Mgr. Helena Štromajerová
Dobrý den, zasílám úkoly na období před prázdninami. Doufám, že se po prázdninách zase uvidíme. Úkoly jsou opakovací, procvičí si to, co již znají. 
Čj - uč. str. 50 - 55, PS - str. 13 - 16, prac. listy
M - str. 25, 26, 27/1,2, 28, 29, 35, 36, pracovní listy
Vl - uč. str. 12 - 13, PS str.8 10
Př - živočich, který žije v ČR - napsat, co o něm víte
 
Prosím čtěte s dětmi nahlas. Mají za úkol přečíst nebo alespoň rozečíst nějakou knihu. 
 

Pokyny pro žáky I. stupně – obnovená výuka od 25. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
  • zákonní zástupci žáků ohlásí třídní učitelce svých dětí, zda se výuky od 25. 5. budou pravidelně účastnit či nikoliv do 15. 5. 2020. Taktéž je nutné nahlásit, zda budou zapsané děti pravidelně chodit do školní družiny. Ranní družina nebude možná, provoz odpolední družiny bude končit v 1600 hodin.
  • žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonnými zástupci. Při nepředložení tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v budově školy po předchozí telefonické domluvě.
  • do tříd budou žáci odcházet průběžně v rouškách a po dezinfekci rukou u vstupu do školy
  • žáci budou mít na každý den s sebou 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
  • všichni žáci z jedné skupiny nebudou opouštět svoji učebnu bez předchozího souhlasu vyučujícího
  • pro žáky I. stupně bude probíhat výuka denně od 755 do 1135 hodin v hlavních předmětech, výchovné předměty budou redukovány, popř. budou součástí odpolední družiny, tělesná výchova bude vyloučena úplně
  • pro žáky, kteří se prezenční výuky ve škole nebudou účastnit, bude platit distanční vzdělávání jako dosud
  • svačiny a obědy je nutno objednat individuálně ve školní jídelně – tel. 311 533 146
  • formulář Čestné prohlášení ke stažení zde