4. B

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

výuka 29. 4.

29. 4. 2021 Mgr. Helena Štromajerová

Čj – MPS – str. 7/ 6,7, cv. 5 – samostatně, str. 8/1,2

M – uč. str.56, 57/2, 59/6,7

 

výuka 27. 4.

27. 4. 2021 Mgr. Helena Štromajerová

Čj – uč. str. 168/1, 169/ rámeček , cv.2,  DÚ – str. 170/4 – do domácího sešitu.

Př – uč. 50,51 – rostliny ( zjisti, kde v parku u školy roste jinan dvojlaločný), otázky na str. 29- umět odpovědět

M – str.  45/2,3,str.  46, 47

výuka 26. 4.

26. 4. 2021 Mgr. Helena Štromajerová

Čj – uč. str. 165/2,3, 166/4, malý PS – str. 4/4,5, list str. 12, 13

M – 39/3,5, 44/1, 45/1, do sešitu písemné násobení: 429 . 36,  817 . 59,  3028 . 64,  4158 . 23

Dětí mají v ŽK info o tř. schůzce.

výuka 14. 4.

14. 4. 2021 Mgr. Helena Štromajerová

Čj – uč. 163 – rámeček, cv. 3, PS 52/2

M -  uč. str. 99, 100 – rýsování čtverce a obdélníku,

DÚ – sešit geometrie – 100/3, 101/6 – neposílat – kontrola ve škole.

výuka 13.4.

13. 4. 2021 Mgr. Helena Štromajerová

Čj – uč. 161/1, 162/3

Př – uč. 46 – 47, PS 22

M – str. 35, 29 - další 4 př.

výuka 12.4.

12. 4. 2021 Mgr. Helena Štromajerová

Čj – PS 52/3, uč. str.159/4 – opsat do sešitu čj a podtrhnout sloveso a podmět. Neposílat.

M – str.32, 29/2 – 4 příklady

Prosím o potvrzení souhlasu s nákupem PS  ( 32 Kč ) na vzory podst. jmen. Děkuji

I. stupeň - rotační výuka od 12. 4. 2021

7. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Rotační výuka na I. stupni od 12. 4.

 

Z nařízení MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá:

  • Od 12. dubna 2021 se na I. stupni zahajuje rotační výuka prezenčního vzdělávání.
  • liché týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.A, 2.tř., 3.A, 4.A,  
  • sudé týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.B, 3.B, 4.B, 5.tř.
  • povinné testování Ag testy bude 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek před začátkem vyučování. Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je v odkaze níže. /nutno prostudovat/
  • Při vyučování je povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku.
  • Školní družina bude otevřena pro zapsané žáky 1. – 3. tříd od 11.35 hodin, ranní družina otevřena nebude. /osobně dohodněte s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou/
  • Svačiny a obědy pro žáky při prezenční výuce budou vydávány stejně jako v běžném provozu, pro žáky při distanční výuce je umožněno vyzvedávání obědů jako dosud

https://www.skolazebrak.cz/testovani diagram.pdf

Omluvenky z výuky

21. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Upozorňuji všechny žáky, hlavně ty z II. stupně, že omluvenky z výuky budeme přijímat pouze od zákonných zástupců /rodičů/. Omluvu z výuky od samotných žáků budeme považovat za hodiny neomluvené.

Alena Malásková

Výuka od 11. 1. 2021

6. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu epidemiologické situace ve stupni PES 5 bude od 11. 1. 2021 nadále pokračovat výuka stejným způsobem jako dosud, tj. 1. a 2. ročníky prezenčně, 3. - 9. ročníky distančně, a to do odvolání.

Pokud bude tato situace trvat do konce ledna, o předávání vysvědčení Vás budou informovat třídní učitelé.

Alena Malásková

výuka v týdnu 4. - 8. 1.

3. 1. 2021 Mgr. Helena Štromajerová

Dd. Opět se budeme scházet u monitorů. Každý den od 9.00 hodin na Teamsech. Těším se na Vás. Aj paní učitelka napíše. Štrom.

Výuka od 4. 1. 2021

29. 12. 2020 Mgr. Alena Malásková

Podle nového opatření vlády se od 4. 1. 2021 bude vyučovat následovně:

1. a 2. ročníky se vyučují prezenčně podle rozvrhu hodin. Školní družina bude zachována, prosím o osobní domluvu s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou. Školní stravování 1. - 2. ročníku je automaticky přihlášeno.

3. - 9. ročníky se vyučují pouze distančně podle stejného rozvrhu hodin jako při poslední distanční výuce. Tento rozvrh dohledáte u svých tříd.

Žáci 3. - 9. ročníků mají nárok na školní stravování, to je nutné přihlásit na tel. č. 311 533 146.

Toto opatření je platné do 10. ledna 2021.

Případné další změny sledujte, prosím, na těchto stránkách školy.

Alena Malásková

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

úkoly - období 14. - 23. 10.

13. 10. 2020 Mgr. Helena Štromajerová
Dobrý den, zasílám úkoly na období před prázdninami. Doufám, že se po prázdninách zase uvidíme. Úkoly jsou opakovací, procvičí si to, co již znají. 
Čj - uč. str. 50 - 55, PS - str. 13 - 16, prac. listy
M - str. 25, 26, 27/1,2, 28, 29, 35, 36, pracovní listy
Vl - uč. str. 12 - 13, PS str.8 10
Př - živočich, který žije v ČR - napsat, co o něm víte
 
Prosím čtěte s dětmi nahlas. Mají za úkol přečíst nebo alespoň rozečíst nějakou knihu.