Slavnostní zakončení školního roku 2022/2023

30.6.2023 Mgr. Pavel Vladyka

Rádi bychom s vámi sdíleli okamžiky plné radosti a úspěchů z naší nedávné slavnosti zakončení školního roku 2022/2023.

Paní ředitelka, paní zástupkyně i pan starosta vyzdvihli úsilí našich žáků a předali inspirativní poselství. Prvňáčci se rozloučili s deváťáky s kytičkou a ti zazpívali dojemnou písničku. Žáci devátých ročníků se pak těšili na slavnostní předání vysvědčení. Nezapomněli jsme ani na úspěchy našich reprezentantů ve školních soutěžích a olympiádách. Gratulujeme všem žákům a děkujeme vám za vaši podporu.