3. B

Kroužek Věda nás baví - první pokusy

21. 2. 2024 Mgr. Pavel Vladyka

Od 7. 2. se rozběhl kroužek Věda nás baví. Již proběhly 3 lekce Daktyloskopie, Povrchové napětí, Sopky. A další lekce nás ještě čekají.

Shrnutí učiva - březen

4. 4. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

vyjmenovaná slova po v ( význam slov ), učebnice do str. 46,

PS do str. 47

M

písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

PS 2 do str. 7

PRV

Lidé a společnost, povolání, charita

PS do str. 43

AJ

Pets , PS do str 27

Sbírka pro zvířátka

15. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Sbírka pro útulek Zvířecí pohoda ve Bzové.