3. B

Výlet do divadla Lampion

21. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Společně, druhá a třetí třída, jsme se vydali do divadla Lampion, které sídlí na nejstarším náměstí v Kladně, na Náměstí starosty Pavla. Inscenace Čarovná zimní pohádka se nám všem moc líbila a velmi jsme si na závěr oddychli, že se zimní královně podařilo nalézt její zimní kouzlo. :-)

Shrnutí učiva - prosinec

8. 1. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

vyjmenovaná slova po L, PS do str. 31 ( význam slov ), učebnice do str. 34

PS do str. 28 pamětné sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes základ, zaokrouhlování 

PRV 

Vánoce, zvyky PS do str. 21,  skupenství 

AJ 

učebnice do str. 70 - body, head

 

Sbírka pro zvířátka

15. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Sbírka pro útulek Zvířecí pohoda ve Bzové.

Hořovice - výstava betlémů

14. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Výstava betlémů, foto k nahlédnutí v galerii školy.

Shrnutí učiva - listopad

1. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

slovo být a vyjmenovaná slova po B, PS do str. 25 ( význam slov )

Čítanka do str. 29 ( seznámení s knihou Malý princ )

PS do str. 19 sčítání a odčítání dvojmístných čísel pod sebe, zaokrouhlování 

PRV 

ovoce, zelenina, užitkové plodiny, PS do str. 17

AJ 

How many? učebnice do str. 53

 

 

Shrnutí učiva - říjen

26. 10. 2022 Mgr. Petra Bartošová

ČJ - učebnice do str. 19 - slovesa, PS str. 15

Čítanka str. 20 - bajka

M - PS str. 7 - malá násobilka, +, - dvojciferných čísel

G - bod, přímka, úsečka, měření úsečky, jednotky délky str. 37 - 40

PRV - učebnice do str. 13 ( Domov - opakování )

AJ str. 27 How are you?

Shrnutí učiva - září

30. 9. 2022 Mgr. Petra Bartošová

ČJ - učebnice do str. 12 

Opakování z 2. ročníku:

abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, význam slov, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, párové souhlásky

M - PS do str. 7, malá násobilka

PRV - učebnice do str. 10 

Škola, dopravní značky a bezbečnost na silnici, domov, vlast, Praha

Pomůcky

25. 8. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Pomůcky pro 3. třídu

5 x 523

úkolníček

blok A5 bez linek

plně vybavený penál ( včetně malého pravítka na podtrhávání, lepidla a nůžek )

desky s drukem A4 na pracovní listy

Některé sešity nám zůstávají z minulého ročníku. Ty máme ve třídě.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na ven ( do tělocvičny obuv s bílou podrážkou )

VV, PČ, HV – pomůcky upřesní vyučující daného předmětu při první hodině

Vyučující

ČJ, M, PRV, AJ Mgr. Petra Bartošová

TV Mgr. Ladislav Šnajdr

VV, PČ MgA. Šárka Holečková

HV Mgr. Marcela Šlossarová