3. B

Shrnutí učiva - duben

10. 5. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

slovní druhy, podstatná jména, učebnice do str. 54, PS do str. 55

M

G - kružnice, násobení dvojciferným číslem jednociferným činitelem

PS 2 do str. 11, str. 31, 32

PRV

Život na Zemi, živá a neživá přiroda

PS do str. 51

AJ

Farm, ZOO, PS do str 38

 

 

Shrnutí učiva - březen

4. 4. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

vyjmenovaná slova po v ( význam slov ), učebnice do str. 46,

PS do str. 47

M

písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

PS 2 do str. 7

PRV

Lidé a společnost, povolání, charita

PS do str. 43

AJ

Pets , PS do str 27

Shrnutí učiva - únor

28. 2. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

vyjmenovaná slova po S ( význam slov ), učebnice do str. 43, PS do str. 43

M

opakování malé násobilky

PS 2  str. 2, 3, 4 jednotky délky, hmptnosti, objemu

PRV 

Lidské tělo, rozmnožování, vnitřní orgány 

PS do str. 36

AJ

učebnice lekce 6 Picnic, Pizza, ...  do str. 20

Shrnutí učiva - leden

12. 2. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

vyjmenovaná slova po M, PS do str. 37 ( význam slov ), učebnice do str. 37

M

PS do str. 28 pamětné sčítání a odčítání trojmístných čísel, hodiny, kontrolní test

G rovinné útvary : trojúhelník

PRV

Svět kolem nás, měříme čas, hmotnost, objem, kontrolní test, uč. do str. 26, PS do str. 28

AJ

učebnice lekce 4, 5, Monsters, Magic pen

Výlet do divadla Lampion

21. 1. 2023 Ing. Veronika Novotná

Společně, druhá a třetí třída, jsme se vydali do divadla Lampion, které sídlí na nejstarším náměstí v Kladně, na Náměstí starosty Pavla. Inscenace Čarovná zimní pohádka se nám všem moc líbila a velmi jsme si na závěr oddychli, že se zimní královně podařilo nalézt její zimní kouzlo. :-)

Shrnutí učiva - prosinec

8. 1. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

vyjmenovaná slova po L, PS do str. 31 ( význam slov ), učebnice do str. 34

PS do str. 28 pamětné sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes základ, zaokrouhlování 

PRV 

Vánoce, zvyky PS do str. 21,  skupenství 

AJ 

učebnice do str. 70 - body, head

 

Sbírka pro zvířátka

15. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Sbírka pro útulek Zvířecí pohoda ve Bzové.

Hořovice - výstava betlémů

14. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Výstava betlémů, foto k nahlédnutí v galerii školy.

Shrnutí učiva - listopad

1. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

slovo být a vyjmenovaná slova po B, PS do str. 25 ( význam slov )

Čítanka do str. 29 ( seznámení s knihou Malý princ )

PS do str. 19 sčítání a odčítání dvojmístných čísel pod sebe, zaokrouhlování 

PRV 

ovoce, zelenina, užitkové plodiny, PS do str. 17

AJ 

How many? učebnice do str. 53

 

 

Shrnutí učiva - říjen

26. 10. 2022 Mgr. Petra Bartošová

ČJ - učebnice do str. 19 - slovesa, PS str. 15

Čítanka str. 20 - bajka

M - PS str. 7 - malá násobilka, +, - dvojciferných čísel

G - bod, přímka, úsečka, měření úsečky, jednotky délky str. 37 - 40

PRV - učebnice do str. 13 ( Domov - opakování )

AJ str. 27 How are you?

Shrnutí učiva - září

30. 9. 2022 Mgr. Petra Bartošová

ČJ - učebnice do str. 12 

Opakování z 2. ročníku:

abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, význam slov, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, párové souhlásky

M - PS do str. 7, malá násobilka

PRV - učebnice do str. 10 

Škola, dopravní značky a bezbečnost na silnici, domov, vlast, Praha

Pomůcky

25. 8. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Pomůcky pro 3. třídu

5 x 523

úkolníček

blok A5 bez linek

plně vybavený penál ( včetně malého pravítka na podtrhávání, lepidla a nůžek )

desky s drukem A4 na pracovní listy

Některé sešity nám zůstávají z minulého ročníku. Ty máme ve třídě.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na ven ( do tělocvičny obuv s bílou podrážkou )

VV, PČ, HV – pomůcky upřesní vyučující daného předmětu při první hodině

Vyučující

ČJ, M, PRV, AJ Mgr. Petra Bartošová

TV Mgr. Ladislav Šnajdr

VV, PČ MgA. Šárka Holečková

HV Mgr. Marcela Šlossarová