3. B

Kroužek Věda nás baví - první pokusy

21. 2. 2024 Mgr. Pavel Vladyka

Od 7. 2. se rozběhl kroužek Věda nás baví. Již proběhly 3 lekce Daktyloskopie, Povrchové napětí, Sopky. A další lekce nás ještě čekají.

učivo 3.B - září 2023

27. 9. 2023 Mgr. Jana Višínová

ČJ- opakování ze 2. třídy- slovo, slabika, věty, počet slabik, počet slov, druhy vět

                                          měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky

                             uč. do str. 12    

                             PS do str. 8

                           Písanka do str. 5

                          Hravá čítanka do str. 9

M- opakování ze 2. třídy- čísla do 100- zápis, znázorNění na číselné ose, porovnávání, sčítání

                                         násobilka 0,1,2,3,4

         PS do str. 3, uč do str. 8, Početník do str. 4

rýsování- opakování ze 2. třídy- bod, přímka       uč. str. 55-56, PS str. 38

 

AJ- 1.- 3. lekce- pozdravy, představování, barvy, čísla 1-10

       uč. do str. 11

        PS do str. 9

Prv- Kde jsme doma- vesnice x město, město Žebrák- historie, součastnost, památky, významné osobnosti, návštěva kostela, hradu Žebrák, procházka po městě

          uč. str. 6-7, PS str. 6

Shrnutí učiva - březen

4. 4. 2023 Mgr. Petra Bartošová

ČJ

vyjmenovaná slova po v ( význam slov ), učebnice do str. 46,

PS do str. 47

M

písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

PS 2 do str. 7

PRV

Lidé a společnost, povolání, charita

PS do str. 43

AJ

Pets , PS do str 27

Sbírka pro zvířátka

15. 12. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Sbírka pro útulek Zvířecí pohoda ve Bzové.