3. B

Učivo od 22.6-25.6.

21. 6. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milé děti,

užijte si prázdniny!

Slovníček z Aj pro 3. ročník

17. 6. 2020 Mgr. Jana Višínová

Přidávám odkaz, kde je možné stáhnout slovíčka za 3. ročník.

https://docplayer.cz/4418263-Slovnicek-k-ucebnici-start-with-click-new-1.html

učivo od 15.6.-21.6.

14. 6. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Nové učivo:

Učivo od 8.6.-14.6.

7. 6. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Nové učivo

Úkoly od 1.6. - 7.6.

31. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Ahoj děti,

ke Dni dětí přeji hodně radosti z poznávání.

Distanční výuka od 25.5. -30.5.

24. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Distanční výuka

Informace k docházce I. stupně od 25. 5.

21. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

1. Žáci budou vstupovat do školy průběžně od 7.35 hodin, u vstupu odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

2. Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny.

3. Těm žákům, kteří mají přihlášeny svačiny, budou donášeny do třídy. Je nutné, aby tito žáci měli svůj plastový hrneček na pití. Na obědy se bude odcházet po skupinách podle doporučených hygienických předpisů.

4. Školní družina bude od 11.35 do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních. Doporučujeme donést vlastní pití a odpolední svačinu. Děti budou využívat školní i dětské hřiště, která budou pro veřejnost uzavřena.

Nástup do školy

21. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová

INFORMACE OHLEDNĚ NÁSTUPU DO ŠKOLY

Od pondělí 25. 5. 2020 bude výuka pro žáky probíhat od 7.55 hod. do 11.35 hod. U vstupu do budovy bude nutné odevzdat čestné prohlášení, bez něho nebude dítěti umožněn vstup do školy. Každý žák musí mít 2 roušky v igelitovém sáčku.

Žákům, kteří dochází do šk. jídelny na svačiny, budou svačiny donášeny do třídy, je nutné, aby dítě mělo se sebou plastový hrneček nebo kelímek na pití.

Na oběd budou děti odcházet ve skupinách, aby byly zajištěny hygienické předpisy.

Do aktovky připravte všechny učebnice a pracovní sešity, budeme je nechávat ve škole, domácí úkoly nebudou zadávány. Rozvrh hodin : 1. ČJ 2. M 3. Prv/Aj 4.ČJ. Výchovy jako vyuč. hodiny nebudou probíhat.

Žáci budou ještě ve škole poučeni o dodržování hygienických opatření.

Úkoly od 18.5.- 24.5.

17. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milé děti,

český jazyk:

naučte se zpaměti pády ze str. 164, přečtěte si cv. 6. V prac. sešitě vypracujte str. 45, podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=vHubXdDbwVM

matematika: str. 34 -36, procvičujte na stránkách www.skolakov.eu

prvouka:

učebnice - Kvetoucí a nekvetoucí rostliny str. 71 ( 69 ), PS 52/5,7

písanka: str. 21,22

Těším se na vás v pondělí ve škole!

Úkoly od 11.5.- 17.5.

10. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Ahoj děti,

tento týden začneme nové téma: Podstatná jména – rod, číslo. Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0

Český jazyk- uč. str. 157/ pamatujte si, 157/4 ústně, 159/2 písemně, 160/tabulka, pamatujte si

PS- str. 43, 44

Procvičování: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

 

Matematika: 30 -33

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/

 

Prvouka - 70 ( str. 68) Rostliny, PS str. 51/1, 2, 3

Písanka - str. 19, 20

Ať se ti práce daří! HŠ

Docházka od 25.5.

10. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová


 

Pokyny pro žáky I. stupně – obnovená výuka od 25. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
  • zákonní zástupci žáků ohlásí třídní učitelce svých dětí, zda se výuky od 25. 5. budou pravidelně účastnit či nikoliv do 15. 5. 2020. Taktéž je nutné nahlásit, zda budou zapsané děti pravidelně chodit do školní družiny. Ranní družina nebude možná, provoz odpolední družiny bude končit v 1600 hodin.
  • žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonnými zástupci. Při nepředložení tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v budově školy po předchozí telefonické domluvě.
  • do tříd budou žáci odcházet průběžně v rouškách a po dezinfekci rukou u vstupu do školy
  • žáci budou mít na každý den s sebou 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
  • všichni žáci z jedné skupiny nebudou opouštět svoji učebnu bez předchozího souhlasu vyučujícího
  • pro žáky I. stupně bude probíhat výuka denně od 755 do 1135 hodin v hlavních předmětech, výchovné předměty budou redukovány, popř. budou součástí odpolední družiny, tělesná výchova bude vyloučena úplně
  • pro žáky, kteří se prezenční výuky ve škole nebudou účastnit, bude platit distanční vzdělávání jako dosud
  • svačiny a obědy je nutno objednat individuálně ve školní jídelně – tel. 311 533 146
  • formulář Čestné prohlášení ke stažení zde

Úkoly od 4.5. - 10.5.

3. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milí žáci,

nové učivo nebude na tento týden zadáváno, týden bude sloužit k odpočinku těm, kteří mají vše splněno, nebo k doplnění zadaného učiva těm, kteří nestíhají.

Užijte si volný týden, na nové úkoly se těšte 11.5.

Řešení úkolu z ČJ

3. 5. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Zkontrolujte si řešení cvičení z čj:

Úkoly od 27.4.- 4.5.

26. 4. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Zadání úkolů:

Úkoly od 20.4. -27.4.

19. 4. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milí třeťáci,

posledním slovním druhem, který se naučíme, jsou citoslovce. Přečtěte si o nich na str. 148 v učebnice, cvičení 148/2 opište do sešitu a podtrhněte citoslovce, v PS vypracujte str. 40,41.

matematika- str. 18-21

prvouka – 67 (65) Pečujeme o své zdraví, PS str. 49

písanka- 17,18

Procvičovat učivo můžete na stránkách www.skolakov.eu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

Mějte se fajn.

 

Velikonoční soutěž

15. 4. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Výhercům gratuluji!

Úkoly od 14.4.- 20.4.

13. 4. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Ahoj děti,

tento týden si přečtěte v českém jazyce o spojkách a částicích, učebnice

str. 144-147, zkuste si s rodiči napsat diktát str.146/5.

pracovní sešit str. 39

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3013

matematika- str. 14, 15, 16, 17/1

prvouka-str.66 (64) – Člověk roste a vyvíjí se

                      PS str. 48

písanka – 15, 16

Děkuji za fotografie do naší soutěže, v průběhu týdne je vyhodnotím. Všem se výrobky a dekorace moc povedly, jste šikulové.

 „Čtení - nejlepší učení.“ ( Puškin )    
 

Úkoly od 6.4. -14.4.

5. 4. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Úkoly vypracujte do 14.4., kdo bude chtít může se zúčastnit třídní soutěže.

 

Úkoly od 30.3.- 5.4.

29. 3. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milí třeťáci,

přeji Vám krásné pondělí, opět jsem Vám připravila úkoly:

český jazyk příslovce, číslovky, zájmena

učebnice str. 136/1- 141/2 ústně, písemně do sešitu vypracujte str. 137/4a,  139/5 (pozor píšeme – sedm, osm)

www.umimecesky.cz ( vpravo na záložce podle třídy – 3. třída – slovní druhy)

matematika –str.7,8,9,10

prvouka- učebnice str. 64-65 (nebo 62-63) Kostra,svaly, PS str. 46-47

písanka- str 13,14

                                                   Dalajlama:  Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.