3. B

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

Plán učiva na týden 10. - 14. 5.

9. 5. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

 

Český jazyk:

Učebnice str. 173 – 178

Pracovní sešit str. 47 – 48

Čítanka str. 106 – 107 – na pyžamu zadán úkol k článku

Písanka str. 25, 26 – poslat

Procvičování pádů podstatných jmen – poslat

 

Matematika:

Učebnice str. 73, 74

Pracovní sešit str. 33 + 50, 51

Procvičování +, - do 1 000 – poslat

 

Anglický jazyk:

Učebnice str. 52 – 53

Pracovní sešit str. 52 – 53

Prvouka 3.B

27. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Tento týden začneme s novou kapitolou - budeme se zabývat lidským tělem. Zopakujeme si části lidského těla, naše smysly a zjistíme, proč máme kůži a jak funguje.

V učebnici projdeme str. 60 - 62, v pracovním sešitu doplníme cvičení na str. 44. To všechno na on-line hodině, která bude ve čtvrtek 29. 4. od 9.00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit a penál.

Alena Malásková

Plán učiva na týden 26. - 30.4.

25. 4. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Plán na týden 26. – 30. 4. 2021

 

Český jazyk:

Učebnice str. 165 – 169

Pracovní sešit str. 46

Písanka str. 23, 24 – poslat

Čítanka str. 96 – 97 – poslat (úkoly za článkem – na pyžamu je podrobnější popis)

Procvičování – podstatná jména a vyjmenovaná slova - poslat

 

Matematika:

Učebnice str. 67, 68

Pracovní sešit 29, 30

Procvičování – písemné +, - trojciferných čísel – poslat

 

Anglický jazyk:

Učebnice str. 50,  51

Pracovní sešit str. 50, 51

Prvouka 3.B

19. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden si při prezenční výuce probereme Dělení živočichů podle druhu potravy a celou kapitolu o živočichách si zopakujeme, napíšeme si také test.

V učebnici dojdeme ke str. 59 a v pracovním sešitu dokončíme str. 43.

Alena Malásková

Prvouka 3.B

12. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden se naučíme dělit obratlovce do pěti skupin - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci a řekneme si, čím se tyto skupiny od sebe liší - učebnice str. 56 a 57.

V pracovním sešitu si na on-line hodině vyplníme str. 41.

On-line hodinu naplánuju na čtvrtek 15. 4. od 9.00 hodin, připravte si učebnici, pracovní sešit a penál.

Příští týden už se na vás budu těšit ve škole.

Alena Malásková

Plán učiva na týden 12. - 16. 4.

11. 4. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Plán na týden 12. – 16.4.

Český jazyk

Učebnice str. 158 – 161

Pracovní sešit str. 43 – 45

Slovní druhy – procvičování – poslat

Vyjmenovaná slova – procvičování - poslat

Čítanka str. 94 – 95 – přečti a do sešitu na čtení  zapiš jména dětí, o kterých se mluví na začátku příběhu v pořadí podle abecedy – poslat

Písanka str. 21, 22 – poslat

 

Matematika

Učebnice str. 65

Pracovní sešit str. 47 - 49

Pracovní sešit str. 46 – poslat

 

Anglický jazyk

Učebnice str. 48 – 49

Pracovní sešit str. 48 – 49

I. stupeň - rotační výuka od 12. 4. 2021

7. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Rotační výuka na I. stupni od 12. 4.

 

Z nařízení MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá:

  • Od 12. dubna 2021 se na I. stupni zahajuje rotační výuka prezenčního vzdělávání.
  • liché týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.A, 2.tř., 3.A, 4.A,  
  • sudé týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.B, 3.B, 4.B, 5.tř.
  • povinné testování Ag testy bude 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek před začátkem vyučování. Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je v odkaze níže. /nutno prostudovat/
  • Při vyučování je povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku.
  • Školní družina bude otevřena pro zapsané žáky 1. – 3. tříd od 11.35 hodin, ranní družina otevřena nebude. /osobně dohodněte s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou/
  • Svačiny a obědy pro žáky při prezenční výuce budou vydávány stejně jako v běžném provozu, pro žáky při distanční výuce je umožněno vyzvedávání obědů jako dosud

https://www.skolazebrak.cz/testovani diagram.pdf

Prvouka 3.B

6. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden se naučíme rozeznávat živočichy podle vnitřní stavby jejich těla.

V učebnici dojdeme na str. 55, pracovní sešit si společně na on-line hodině doplníme do str. 40.

K on-line hodině, která je naplánována na čtvrtek 8. 4. od 9.00 hodin, si připravte učebnici, pracovní sešit a penál.

Alena Malásková

Plán učiva na týden 6. - 9.4.

5. 4. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Plán na týden 6. – 9.4.

 

Český jazyk

Učebnice str. 156 – 158

Písanka str. 19, 20 – poslat

Procvičování – slovní druhy – poslat

Tento týden vám nechám čas na čtení rozečtených knížek a čtenářský deník.

 

Matematika

Učebnice str. 64

Pracovní sešit str. 25 – 27

Procvičování – jednotky délky – poslat

 

Anglický jazyk

Doděláme lekci č. 18

Prvouka 3.B

29. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden máte od čtvrtka velikonoční prázdniny, takže on-line hodina bude naplánována až na příští týden.

Váš úkol z prvouky na příštích 14 dní je: 

- v pracovním sešitu si sami udělejte na str. 38 cv. 2 - bludiště, na str. 39 cv. 4 - vystřihnout obrázky, které máte na poslední straně v pracovním sešitu - Obrázky na vystřižení ke str. 39 - a nalepit na správné místo do tabulky na str. 39, na řádky vedle tabulky napiště samce, samici a mládě.

Ostatní úkoly si vyplníme společně na on-line hodině.

Přeju krásné Velikonoce, Alena Malásková

Plán učiva na týden 29. - 31.3.

29. 3. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Plán na týden 29. – 31.3.    

Český jazyk

Tento týden budeme pouze opakovat – slovní druhy, vyjmenovaná slova…. a taky si napíšeme diktát.

Čítanka str. 88 – 89 + do sešitu na čtení zapsat a poslat, co babička řekla o Velkém pátku, o Bílé sobotě a o neděli (Hodu božím velikonočním).

Sám vyrobit velikonoční výrobek nebo pomoct mamince při velikonoční výzdobě – vyfotit výsledek a poslat.

Ofocený papír – vyjmenovaná slova po V – poslat

 

Matematika

Doděláme to, co jsme nestihli minulý týden – PS str. 25 – 26.

Dále budeme procvičovat – malou násobilku, + a – trojciferných čísel, slovní úlohy….

Ofocený papír – dělení se zbytkem - poslat

 

Anglický jazyk

Lekce č. 18 – The same or different?

Učebnice str. 46 – 47.

PS str. 46 – 47

 

Ve čtvrtek 1.4. a v pátek 2.4. jsou velikonoční prázdniny, výuka probíhat nebude.

Uvidíme se tedy až v úterý 6.4. po Velikonočním pondělí.

Všem přeji krásné prožití velikonočních svátků, sluníčkové počasí a jenom dobrou náladu….

K. Ponczová

Prvouka 3.B

22. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden si začneme povídat o živé přírodě a řekneme si o tom, co mají společného všichni živočichové.

V učebnici dojdeme ke str. 53, v pracovním sešitu  si společně uděláme str. 36 a 37.

Na on-line hodinu, která bude ve čtvrtek 25. 3. od 9.00 do 10.00 hodin si připravte učebnici, pracovní sešit a penál.

Alena Malásková

Plán učiva na týden 22. - 26. 3.

21. 3. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Týden 22. – 26.3.

 

Český jazyk :

Učebnice str. 151 – 155

Uč. 152/5a)b) – písemně do dom. sešitu a poslat

Písanka str. 17, 18 – poslat

Čítanka str. 74 – 75 + v příštím týdnu budu chtít další knihu v čtenářském deníku!

Ofocené papíry (opět nahrané v pyžamu) – poslat

 

Matematika:

Učebnice str. 61 – 63

PS str. 22 – 26

PS str. 23 – doplnit a poslat

Ofocený papír – poslat

 

Anglický jazyk:

Učebnice str. 44 – 45

PS str. 44 – 45

PS 45/5 - poslat

Prvouka 3.B

15. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden budete mít v prvouce opakovací, protože jsme dokončili kapitolu o neživé přírodě.

V učebnici si odpovězte na otázky na str. 48 - Opakování č. 4: Neživá příroda. 

V pracovním sešitu máte opakování na str. 35 - Opakování č. 4: Neživá příroda. Do rámečků nic nepište, při on-line hodině vše zkontrolujeme a doplníme.

Na on-line hodinu, která bude ve čtvrtek 18. 3. si připravte učebnici, pracovní sešit a penál. Po zopakování vám zadám on-line test, který bude z kapitoly Neživá příroda a budu ho hodnotit známkou.

Mějte se hezky, Alena Malásková

Úkoly 15. - 19.3.

14. 3. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Týden 15. – 19.3.

 

ČESKÝ  JAZYK:

Učebnice str. 141 – 148

145 / 2 – napsat do domácího sešitu a poslat

PS str. 42

+ ofocený papír - poslat

Čítanka str. 72 – 73 – do sešitu na čtení napsat odpovědi na otázky 1 – 4 + nakreslit obrázek papouška – poslat

Písanka str. 15, 16

 

MATEMATIKA:

Učebnice str. 57 – 59

PS str. 20 – 22

+ ofocený papír – poslat

 

ANGLICKÝ  JAZYK:

Učebnice str. 42 – 43

  • napsat slovíčka 43 / 7

PS str. 42 – 43

+ naučit povídání o sobě ( PS 41 / 6 )

Prvouka 3.B

8. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat v měření a vážení. 

V učebnici se naučíme měřit objem, teplotu a čas a zopakujeme celou kapitolu o neživé přírodě - do str. 48.

V pracovním sešitu dojdeme ke str. 35.

Toto vše si budeme povídat na on-line hodině ve čtvrtek 11. 3. od 9.00 do 10.00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Hezký týden, Alena Malásková

Úkoly 8. - 12.3.

7. 3. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Týden 8.-12.3.

 

ČESKÝ  JAZYK

Učebnice str. 136 – 141

136/7 – přepsat do domácího sešitu a poslat na pyžamo

PS str. 42 

Písanka str. 13, 14

Čítanka str. 68 – 70

+ ofocený papír (pyžamo)

 

MATEMATIKA

Učebnice str. 54 – 56

PS str. 16 – 19

+ 15/27 – vymysli úlohu a pošli na pyžamo

+ ofocený papír (pyžamo)

 

ANGLICKÝ  JAZYK

Učebnice str. 42 – 43

PS str. 40 - 41

Prvouka 3.B

1. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

další týden je před námi. Naučíte se něco nového o teplu a světlu ze Slunce a budeme pokračovat na on-line hodině s měřením délky a hmotnosti.

Učebnice str. 42 - Teplo a světlo ze Slunce. Zapamatujte si, že Slunce je hvězda, která je nejbližší k Zemi. Slunce je zdrojem tepla a světla, bez něj by nebyl život na naší planetě.

Z pracovního sešitu si vyplňte na str. 31 cvičení 15. a 17, zkontrolujeme si ve čtvrtek.

K on-line hodině, která bude ve čtvrtek 4. 3. od 9.00 do 10.00 hod. budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, pravítko a čistý (klidně řádkovaný) papír, na který si narýsujeme tabulku.

Mějte se hezky, Alena Malásková

Úkoly 1. - 5.3.

28. 2. 2021 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

pro tento týden je naplánována tato práce:

 

ČESKÝ  JAZYK

Učebnice str. 133 – 136.

Pracovní sešit str. 39 – 41.

Písanka str. 11, 12 – poslat.

Čítanka str. 64 – 65 + naučit zpaměti báseň ,, Máme štěně Matěje“ (str. 63).

Na pyžamu je opět nahraný soubor – 2 listy – doplnit a poslat.

 

MATEMATIKA

Učebnice str. 51 – 53.

Pracovní sešit str. 13 – 15.

Na pyžamu také nahraný soubor – příklady na procvičení – doplnit a poslat.

 

ANGLICKÝ  JAZYK

Učebnice str. 40 – 41.

Pracovní sešit str. 40 – 41 – Revision.