3. B

Pomůcky

25. 8. 2022 Mgr. Petra Bartošová

Pomůcky pro 3. třídu

5 x 523

úkolníček

blok A5 bez linek

plně vybavený penál ( včetně malého pravítka na podtrhávání, lepidla a nůžek )

desky s drukem A4 na pracovní listy

Některé sešity nám zůstávají z minulého ročníku. Ty máme ve třídě.

TV – cvičební úbor do tělocvičny i na ven ( do tělocvičny obuv s bílou podrážkou )

VV, PČ, HV – pomůcky upřesní vyučující daného předmětu při první hodině

Vyučující

ČJ, M, PRV, AJ Mgr. Petra Bartošová

TV Mgr. Ladislav Šnajdr

VV, PČ MgA. Šárka Holečková

HV Mgr. Marcela Šlossarová

Konec rotační výuky

12. 5. 2021 Mgr. Alena Malásková

Podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví od 17. 5. 2021 končí rotační výuka na II. stupni ZŠ. 

Provoz školy bude obnoven v plném rozsahu, vyučovat se bude podle běžného rozvrhu hodin.

Obnovena bude v plném rozsahu i činnost školní družiny.

Pro všechny žáky jsou povinné chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Testovat AG testy se budou všichni žáci vždy v pondělí.

Alena Malásková

Prvouka 3.B

27. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Tento týden začneme s novou kapitolou - budeme se zabývat lidským tělem. Zopakujeme si části lidského těla, naše smysly a zjistíme, proč máme kůži a jak funguje.

V učebnici projdeme str. 60 - 62, v pracovním sešitu doplníme cvičení na str. 44. To všechno na on-line hodině, která bude ve čtvrtek 29. 4. od 9.00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit a penál.

Alena Malásková

Prvouka 3.B

19. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden si při prezenční výuce probereme Dělení živočichů podle druhu potravy a celou kapitolu o živočichách si zopakujeme, napíšeme si také test.

V učebnici dojdeme ke str. 59 a v pracovním sešitu dokončíme str. 43.

Alena Malásková

Prvouka 3.B

12. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden se naučíme dělit obratlovce do pěti skupin - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci a řekneme si, čím se tyto skupiny od sebe liší - učebnice str. 56 a 57.

V pracovním sešitu si na on-line hodině vyplníme str. 41.

On-line hodinu naplánuju na čtvrtek 15. 4. od 9.00 hodin, připravte si učebnici, pracovní sešit a penál.

Příští týden už se na vás budu těšit ve škole.

Alena Malásková

I. stupeň - rotační výuka od 12. 4. 2021

7. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Rotační výuka na I. stupni od 12. 4.

 

Z nařízení MŠMT a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá:

  • Od 12. dubna 2021 se na I. stupni zahajuje rotační výuka prezenčního vzdělávání.
  • liché týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.A, 2.tř., 3.A, 4.A,  
  • sudé týdny chodí prezenčně do naší školy třídy: 1.B, 3.B, 4.B, 5.tř.
  • povinné testování Ag testy bude 2x týdně, a to v pondělí a čtvrtek před začátkem vyučování. Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je v odkaze níže. /nutno prostudovat/
  • Při vyučování je povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku.
  • Školní družina bude otevřena pro zapsané žáky 1. – 3. tříd od 11.35 hodin, ranní družina otevřena nebude. /osobně dohodněte s vedoucí vychovatelkou Vlaďkou Lukešovou/
  • Svačiny a obědy pro žáky při prezenční výuce budou vydávány stejně jako v běžném provozu, pro žáky při distanční výuce je umožněno vyzvedávání obědů jako dosud

https://www.skolazebrak.cz/testovani diagram.pdf

Prvouka 3.B

6. 4. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden se naučíme rozeznávat živočichy podle vnitřní stavby jejich těla.

V učebnici dojdeme na str. 55, pracovní sešit si společně na on-line hodině doplníme do str. 40.

K on-line hodině, která je naplánována na čtvrtek 8. 4. od 9.00 hodin, si připravte učebnici, pracovní sešit a penál.

Alena Malásková

Prvouka 3.B

29. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden máte od čtvrtka velikonoční prázdniny, takže on-line hodina bude naplánována až na příští týden.

Váš úkol z prvouky na příštích 14 dní je: 

- v pracovním sešitu si sami udělejte na str. 38 cv. 2 - bludiště, na str. 39 cv. 4 - vystřihnout obrázky, které máte na poslední straně v pracovním sešitu - Obrázky na vystřižení ke str. 39 - a nalepit na správné místo do tabulky na str. 39, na řádky vedle tabulky napiště samce, samici a mládě.

Ostatní úkoly si vyplníme společně na on-line hodině.

Přeju krásné Velikonoce, Alena Malásková

Prvouka 3.B

22. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden si začneme povídat o živé přírodě a řekneme si o tom, co mají společného všichni živočichové.

V učebnici dojdeme ke str. 53, v pracovním sešitu  si společně uděláme str. 36 a 37.

Na on-line hodinu, která bude ve čtvrtek 25. 3. od 9.00 do 10.00 hodin si připravte učebnici, pracovní sešit a penál.

Alena Malásková

Prvouka 3.B

15. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden budete mít v prvouce opakovací, protože jsme dokončili kapitolu o neživé přírodě.

V učebnici si odpovězte na otázky na str. 48 - Opakování č. 4: Neživá příroda. 

V pracovním sešitu máte opakování na str. 35 - Opakování č. 4: Neživá příroda. Do rámečků nic nepište, při on-line hodině vše zkontrolujeme a doplníme.

Na on-line hodinu, která bude ve čtvrtek 18. 3. si připravte učebnici, pracovní sešit a penál. Po zopakování vám zadám on-line test, který bude z kapitoly Neživá příroda a budu ho hodnotit známkou.

Mějte se hezky, Alena Malásková

Prvouka 3.B

8. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat v měření a vážení. 

V učebnici se naučíme měřit objem, teplotu a čas a zopakujeme celou kapitolu o neživé přírodě - do str. 48.

V pracovním sešitu dojdeme ke str. 35.

Toto vše si budeme povídat na on-line hodině ve čtvrtek 11. 3. od 9.00 do 10.00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit a psací potřeby.

Hezký týden, Alena Malásková

Prvouka 3.B

1. 3. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

další týden je před námi. Naučíte se něco nového o teplu a světlu ze Slunce a budeme pokračovat na on-line hodině s měřením délky a hmotnosti.

Učebnice str. 42 - Teplo a světlo ze Slunce. Zapamatujte si, že Slunce je hvězda, která je nejbližší k Zemi. Slunce je zdrojem tepla a světla, bez něj by nebyl život na naší planetě.

Z pracovního sešitu si vyplňte na str. 31 cvičení 15. a 17, zkontrolujeme si ve čtvrtek.

K on-line hodině, která bude ve čtvrtek 4. 3. od 9.00 do 10.00 hod. budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, pravítko a čistý (klidně řádkovaný) papír, na který si narýsujeme tabulku.

Mějte se hezky, Alena Malásková

Prvouka 3.B 22. 2. - 26. 2.

22. 2. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

minulý týden jste si o prázdninách odpočinuli od počítače, tento týden musíme opět naskočit k učení.

V prvouce si v učebnici přečtěte  str. 39 - Horniny a nerosty.

V pracovním sešitu si s pomocí učebnice doplňte na str. 29 cv. 10 - Dopište název horniny nebo nerostu a popište je.

Na čtvrtek 25. 2. od 9.00 hodin bude naplánovaná on-line hodina, kde si toto zkontrolujeme a budeme pokračovat dále. Připravte si učebnici i pracovní sešit z prvouky a penál.

Alena Malásková

Prvouka 8.2.-12.2.

8. 2. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

z prvouky si tento týden přečtěte v učebnici str. 39 - Horniny a nerosty. Zapamatujte si, že k horniny se skládají z více nerostů a patří k nim žula, vápenec, uhlí, ropa a zemní plyn. Nerosty jsou např. křemen, sůl kamenná, zlato, stříbro.

Až budete chodit do školy, horniny a nerosty vám ukážu a naučíme se je poznávat, 

V pracovním sešitu si přečtěte str. 29 Horniny a nerosty a vyplňte cv. 10. Nápovědu najdete v učebnici.

Ve čtvrtek budeme mít on-line hodinu od 9 do 10 hodin, kde si všechno zopakujeme a  budeme se nově učit o půdě. Připravte si učebnici i pracovní sešit.

Přeju hezký týden, Alena Malásková

Prvouka 1. 2. - 5. 2.

1. 2. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat v poznávání neživé přírody. V učebnici se v dostaneme až ke straně 38 - Složení vzduchu.

V pracovním sešitu si vyplňte stranu cca 25 - Neživá příroda - Voda - úkol 2., 3.,5. a hádanky.

Ve čtvrtek od 9. hodin budeme mít on-line hodinu, kde si všechno vysvětlíme a doplníme společně další úkoly z pracovního sešitu. K této hodině si tedy připravte na stůl učebnici a pracovní sešit.

Mějte se hezky, Alena Malásková

Prvouka 25. - 28. 1.

25. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

další týden je před námi, i když zkrácený o páteční pololetní prázdniny.

V učebnici na str. 33 a 34 se dozvíte nové věci o vodě. Zapamatujte si, že voda je kapalná látka /kapalina/, je bezbarvá, bez vůně a chuti. Nemá pevný tvar. Skupenství vody na Zemi je pevné, kapalné a plynné.

Z pracovního sešitu tento týden nebudete dělat nic. Příští týden naplánuju on-line hodinu a zopakujeme si všechno důležité. Tentokrát bez testu.

Přeju krásné známky na pololetním vysvědčení.

Alena Malásková

Prvouka 18. - 22. 1.

19. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

nejdřív vás musím pochválit, test dopadl většině z vás výborně. Známky zapíšeme ve škole.

tento týden začneme zkoumat neživou přírodu. Součásti neživé přírody už znáte, teď se o nich dozvíte spoustu nového.

V učebnici si přečtěte str. 31 a 32 - Co tvoří neživou přírodu a Co jsou látky. Důležité je zapamatovat si skupenství látek - pevné, kapalné a plynné.

V pracovním sešitu si přečtěte a vyplňte str. cca 24 - Neživá příroda - látky a jejich skupenství - úkol 1 +  hádanky.

Hezký týden, Alena Malásková

Prvouka 3.B

11. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

opět přináším další náklad učiva z prvouky. Tento týden dokončíme kapitolu Svět kolem nás a ve čtvrtek si učivo zopakujeme v testu. Test bude ve čtvrtek 14. 1. od 9 do 10 hodin. Připojení bude stejné jako minule, vaše paní učitelka vám ještě všechno vysvětlí. Test bude jen z kapitoly Svět kolem nás.

Tento týden si přečtěte učebnici do str. 30, otázky z učebnice si udělejte jen ústně. Pracovní sešit vyplňte do strany 23/někdo o 2 strany jinde/ - Opakování č. 3: Svět kolem nás.

V čtvrtek v 9 hodin se na vás budu těšit. 

Alena Malásková

 

Výuka od 11. 1. 2021

6. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu epidemiologické situace ve stupni PES 5 bude od 11. 1. 2021 nadále pokračovat výuka stejným způsobem jako dosud, tj. 1. a 2. ročníky prezenčně, 3. - 9. ročníky distančně, a to do odvolání.

Pokud bude tato situace trvat do konce ledna, o předávání vysvědčení Vás budou informovat třídní učitelé.

Alena Malásková

Prvouka 3.B

4. 1. 2021 Mgr. Alena Malásková

Zdravím třeťáky a zadávám práci na tento týden:

- učebnice do str. 28 - Výrobek a zboží. Zjistěte rozdíl mezi lomem, dolem a vrtem.

- pracovní sešit do str. cca 20 - Svět kolem nás - úkol 2. a 3.

Tento týden bude bez on-line hodiny prvouky.

Mějte se hezky, Alena Malásková