3. B

učivo z anglického jazyka 3. ročník 30.3. - 8.4.

30. 3. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 20- This is my friend.- Obsáhlejší gramatika, bude na 14 dnů. Další učivo po Velikonocích, pokud bude potřeba.

uč. str. 52-53   + Naučit se části těla z 19. a 20. lekce

Sloveso have got- mít - 52/2 Naučit se časování slovesa have got ve všech osobách (přítomného času prostého). Pozor!!! 3. osoba č.j. he/she/it has

+ tvorba záporů -   haven´t got x 3. osoba č.j. he/she/it hasn´t got

+ zkrácené tvary  I have got - I´ve got - vynechávají se první dvě písmena slovesa have

Bill has got = Bill´s got zkrácený tvar - vynechávají se první dvě písmena slovesa has

prac. sešit str. 52-53- viz níže

odkaz na související písně- viz níže

 

Úkoly od 30.3.- 5.4.

29. 3. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milí třeťáci,

přeji Vám krásné pondělí, opět jsem Vám připravila úkoly:

český jazyk příslovce, číslovky, zájmena

učebnice str. 136/1- 141/2 ústně, písemně do sešitu vypracujte str. 137/4a,  139/5 (pozor píšeme – sedm, osm)

www.umimecesky.cz ( vpravo na záložce podle třídy – 3. třída – slovní druhy)

matematika –str.7,8,9,10

prvouka- učebnice str. 64-65 (nebo 62-63) Kostra,svaly, PS str. 46-47

písanka- str 13,14

                                                   Dalajlama:  Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.

 

Správné řešení pracovní sešit Aj- 3. ročník- Unit 19

27. 3. 2020 Mgr. Jana Višínová

Prosím, zkontrolujte si správnost cvičení v pracovním sešitě str. 50-51- viz níže

učivo z anglického jazyka 3. ročník 23.3. - 27.3.

23. 3. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 19 - části obličeje + seznámení se slovesem have got- mít- zatím jen 1. osoba č.j. já/ I

uč. str. 50 - 51 - naučit se části obličeje a druhy vlasů (kudrnatý, vlnitý) 

ps. str. 50-51 - Bližší popis níže.

videa na části těla:

https://www.youtube.com/watch?v=UMxFuZ2uKWE

https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws

https://www.youtube.com/watch?v=6pLFxeumlpE

 

Úkoly od 23.3.- 30.3.

22. 3. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milí třeťáci,

věřím, že jste minulé úkoly zvládli bez problémů a můžeme pokračovat,

český jazyk-učebnice str. 130/7,8 ústně, 132/3,4 ústně, 134/  Pamatujte si

 opiš do sešitu str. 135/6a, 136/7.

www.skolakov.eu ( 3. třída čj-slovní druhy- přídavná jména)

matematika-pracovní sešit str. 3-6

prvouka-učebnice str. 62-63 (60-61) Jak poznáváme svět, Jak pracují naše orgány

pracovní sešit str. 44-45

písanka- str.11, 12
                                                              „Ve škole musíme dávat pozor – a v životě ještě větší.“   

Správné řešení pracovní sešit Aj- 3. ročník

19. 3. 2020 Mgr. Jana Višínová

Prosím, zkontrolujte si dosavadní práci v pracovním sešitu Aj. Vypadá to, že budeme ještě dlouho doma, ať se dál neučíte s chybami. viz níže

Úkoly od 16.3. - 23.3.

16. 3. 2020 Mgr. Hana Štochlová

Milí žáci,

každé pondělí uveřejním nové úkoly, sledujte také pořad na ČT 2 od 10.30 hod. Učí telka.

český jazyk - učebnice str. 121- 127 ústně, zpaměti se naučte deset slovních druhů: 1. podstatná jména, 2. přídavná jména, 3. zájmena, 4. číslovky, 5.slovesa, 6. příslovce, 7. předložky, 8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce

matematika-www.matyskova-matematika.cz 

výuková videa 3. ročník 8.díl

nový pracovní sešit si můžete vyzvednout u paní asistentky L. Červené (774 657 381)

procvičujte sčítání a odčítání do 1000 ( 400+26, 550+23, 880-50, 950-40)

prvouka lidské tělo  str.60 -61 (jiné vydání 58-59)

Písanka- str. 9,10,11

S pozdravem Štochlová ( h.stochlova@seznam.cz)

učivo z anglického jazyka 11.3. - 20.3.

11. 3. 2020 Mgr. Jana Višínová

Učivo platí, jak jsme si děti v úterý zapsaly + možnost v odkazech procvičování starší slovní zásoby. Pokud bude volno, déle než do 20.3., přidám další lekci.                                                                              

pracovní sešit str. 48-49 

učebnice- str. 48-49 Koho zajímá, jak komiks pokračuje dál, může si přečíst a přeložit. Ve škole se k němu ještě vrátíme a poslechneme si ukázku a přeložíme.

slovíčka- Naučit slovíčka z učebnice str. 45 + 47 - nábytek a předložky.

 Na www.skolakov.eu možnost procvičovat i anglický jazyk https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

čísla do 100, jsou zde až ve 4. ročníku : https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers

odkazy na youtube.com a videa na zopakování čísel, barev, abecedy....:

čísla 0-100: https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

barvy: https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

          https://www.youtube.com/watch?v=FMRkKbbrQ7E

abeceda: https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo

 

 

 

 

 

 

 

Zimní tvoření - Olaf

29. 1. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se, jak jsme vyráběli.

Vánoce 3. B

6. 1. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Naše Vánoce.