3. B

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Prvouka 3.B

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

posílám už opravdu poslední zadání touto cestou, od příštího týdne  budete mít výuku ve škole.

Tak tedy:

Učebnice - Ohleduplnost k jiným národům, Ohleduplnost ke stáří a Musíme být opatrní - přečtěte si str. 19 /+-/ a promluvte si o tom s rodiči nebo prarodiči. Přemýšlejte, jestli se chováte vy sami vždy ohleduplně. Chovají se lidé ve vašem okolí ohleduplně k vám i k sobě navzájem?

PS - str. 15 /+-/ - kapitola Lidé kolem nás, úkol č. 4, 5 a 6.

Alena Malásková

Úkoly 23. - 27. 11.

21. 11. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

tak jsme se snad konečně dočkali a tento týden bude posledním, kdy bude probíhat distanční výuka.

Od příštího pondělí 30.11. se uvidíme už ve škole a výuka se vrátí do prezenční formy.

V úterý 24.11.  máme pedagogickou radu, poté vám podám přesné informace o nástupu do školy.

Tento týden budou on-line hodiny pouze do čtvrtka, v pátek musím k lékaři.

Budeme hlavně opakovat.

Písemných úkolů vám nebudu zadávat moc, využijte toho a zkontrolujte si, jestli máte opravdu vše dodělané (ve škole budu kontrolovat!!!).

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

Prvouka 3.B

18. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden si z prvouky přečtěte na str. cca 18 /někdo o 2 strany jinde/ Odlišnost a tolerance - Každý z nás je trochu jiný a Ohleduplnost k postiženým. Vzpomeňte na své spolužáky ve třídě nebo na členy vaší rodiny a určete, jakou mají povahu, jaké mají vlastnosti (veselý, hodný, líný, kamarádský, přísný, pomalý ...). Setkali jste se s postiženým člověkem? Jak bychom se k postiženým měli chovat?

Otázky jsou jen ústně, nikam je nepište, jen přemýšlejte.

Z pracovního sešitu nemusíte vyplňovat nic, doděláme ve škole, snad už příští týden přijdete.

Musím Vás pochválit za odeslaný test. Ze všech jsem dala 1, ve škole zapíšeme do žákovské knížky. Ti, kterým se nepodařilo na počítači test najít nebo nebyli připojeni, budou psát test ve škole.

Mějte se hezky, Alena Malásková

 

Úkoly 16. - 20.11.

13. 11. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

tento týden pro nás bude trochu kratší, ale práce nás stejně čeká dost….

Doufejme, že už se všechno brzy vrátí k normálnímu režimu a uvidíme se ve škole.

Zatím nadále takto....

Prvouka 3.B

9. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Dobrý den,

tento týden začneme novou látku, kterou ale všichni znáte. Popovídejte si s rodiči nebo babičkou a dědou o vaší rodině. Zjistěte, jak se všichni jmenují jménem i příjmením, jak se jmenujou rodiče maminky a jak se jmenujou rodiče tatínka. Zjistěte jména a příjmení vašich tet a strýců, sestřenic a bratranců. Kdo jsou vaši prarodiče?

Naučte se pojmy a vztahy syn, dcera, otec, matka, prarodiče, teta, strýc, bratranec, sestřenice, neteř, synovec.

Toto všechno si přečtete v učebnici /já mám na straně 17, někdo bude o 2 strany jinde/ - kapitola Rodina. V pracovním sešitě vypracujte str. 14 - Lidé kolem nás - úkol 1, 2, 3. U úkolu 3 nemusíte lepit fotografie, stačí nakreslit obrázek.

Pozor! V pátek po vaší on-line hodině se neodpojujte, budeme pokračovat s prvoukou. Nejprve si zopakujeme, co jsme se dosud naučili, a potom napíšete krátký test, který budu hodnotit známkou. Nová látka - Rodina - v testu nebude.

Alena Malásková

Úkoly 9. - 13.11.

7. 11. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

tento týden nás čeká spousta práce, ale zato se naučíte spoustu nového.

Tak s chutí do toho….

Jinak on-line hodiny budou probíhat ve stejné časy jako minulý týden, už je máte naplánované:-))

Prvouka 3.B

2. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Zdravím třeťáky.

Určitě jste splnili zadané úkoly ze školy. Teď po prázdninách musíme touto cestou postoupit dál.

Tento týden si tedy v učebnici prvouky zopakujte úkoly ze str. 16 /někdo má možná na jiné straně z důvodu dotisku učebnic/  Opakování č. 1 - Místo, kde žijeme.  V pracovním sešitu odpovězte na otázky ze str. 13 Opakování č. 1: Místo, kde žijeme. Za každou správnou odpověď si zapište do zeleného rámečku 1 bod, poté dole sečtěte a napište celkový počet bodů.

Začátkem příštího týdne budeme psát test z toho, co jsme se naučili.

- rozdíly mezi městem a vesnicí

- hlavní a vedlejší světové strany

- pomůcky pro orientaci v přírodě

- Česká republika má 14 krajů, žijeme ve Středočeském kraji

- sousední státy České republiky

On-line výuku mít v prvouce kromě testu nebudeme, úkoly budou zadány zde. Už se těším, až vás uvidím ve škole. 

Mějte se hezky, Alena Malásková

Úkoly 2.- 6.11.

30. 10. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

prázdniny jsou za námi, doufám, že jste si je užili a nabrali síly na další práci.

Tento týden budeme mít pravidelně on-line hodiny od 8 do cca 10 hod., jenom ve čtvrtek od 8 do 9 hod., potom hodina pauza ( můžete si např. napsat stránku v písance) a potom od 10 do cca 11 hod.

V on-line hodinách se zaměříme  pouze na hlavní předměty, tzn. Čj, M a Aj.

Kdo se bude připojovat na on-line hodiny, tak pod týdenním plánem bude učivo, které budeme vypracovávat společně na těchto hodinách. Všichni ostatní si musí  učivo doplnit sami.

Požadované domácí úkoly mi všichni zasílejte dosavadním způsobem, tzn. na Školu v pyžamu.

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Úkoly 19.-23.10.

19. 10. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

doufám, že jste si přes víkend odpočinuli a jste plni sil na další přísun práce????.

Nejprve vás musím pochválit, že jste mi poslali vypracované úkoly. Až na pár drobných chybiček bylo vše v pořádku. Pouze někdo si bude více hlídat úpravnost písma…

Chci vás poprosit o to, abyste mi písemné úkoly posílali hned po dokončení, protože jinak se mi jich nahromadí najednou moc. Tento týden je zadám na Škole v pyžamu do více částí. Jinak ale nadále platí, aby byly poslány nejpozději do pátku.

Na pondělí je na Teems naplánována  hodina českého jazyka od 10 do 11 hod.

V úterý je hodina matematiky od 9 do 10 hod.

Máte poslanou složku se soubory, které si můžete vytisknout, budeme je používat na hodině. Kdo nemá možnost tisku, nevadí, materiály budu sdílet na obrazovku přímo při hodině.

 
 

Jak se dostanu na on-line hodinu do Teams?  

 Aplikace v mobilu/počítači nebo otevře internetový prohlížeč - do adresního řádku napíše Office365 - klikne na první nabízený odkaz - klikne na přihlásit se - zadá přihlašovací údaje-vlevo v nabídce vybere fialovou ikonu Teams - klikne na vybranou třídu (podle předmětů) - vlevo v nabídce klikne na Kalednář - v kalendáři klikne na naplánovanou schůzku - připojit se.

 

Kdo máte možnost připojení, ráda vás uvidím. Pro vás, kdo se připojit z nějakého důvodu nemůžete, platí pouze zde zadaná práce:

Office 365 a Teams -- návod pro přihlášení a práci

15. 10. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče a milí žáci,

protože jsme byli nuceni přejít na distanční výuku, museli jsme spustit nový komunikační systém. V naší škole jsme se rozhodli pro Office 365, kde mimo jiné je obsažena aplikace Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...

 

Úkoly 14.-16.10.

14. 10. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

Tento týden nám zbývají už pouze 3 dny, tak učiva nebude zase tak moc.

Nebojte se a s chutí do toho????.

 

ČESKÝ  JAZYK

V minulém týdnu jsme zopakovali párové souhlásky (p-b, t-d, ť-ď, f-v, s-z, š-ž, ch-h), které se vyskytovaly na konci slov (např. zub, oběd, déšť, lev, obraz, mříž, sníh…).

Víte, že abyste slovo správně napsali, musíte si říct slovo v jiném tvaru nebo slovo příbuzné.

Slovo v jiném tvaru mi označuje stejnou věc (nůž, noži, nožem, nože..) a slova příbuzná spolu musí významově souviset a mají společnou část – kořen ( let, letec, přílet, letuška..).

Párové souhlásky se ale někdy vyskytují i uprostřed slova. Zdůvodnění jak slovo správně napsat je stejné, tzn. řeknu si jiný tvar stejného slova nebo slovo příbuzné.

Podívej se na tabulku v učebnici str. 44!

Pod tabulkou je příběh, ve kterém se dozvíš ,, Proč medvěd nekamarádí s liškou“.

Přečti si ho a u podtržených slov zdůvodni pravopis.

Stranu 46 udělej také alespoň ústně, ale cvičení 3a),b) napiš do školního sešitu.

V pracovním sešitě doplň stranu 13 a 14/3.

 

Písanka str. 15 – PEČLIVĚ!!!

 

Čítanka str. 28-29 + po návratu do školy budu chtít po každém z vás 1 knížku ve čtenářském deníku, tak je nejvyšší čas začít číst svoji knížku podle vlastního výběru!

 

MATEMATIKA

 Procvičujte malou násobilku a také zaokrouhlování na desítky:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-1-uroven/386

https://www.umimematiku.cz/pocitani-mala-nasobilka-2-uroven/400

https://www.umimematiku.cz/pocitani-zaokrouhlovani-desitky-stovky/4736

 

V učebnici si můžete zkusit vypočítat příklady nebo slovní úlohy na str. 18 – 22.

Do malého sešitu na matematiku uděláte písemně 20/45 a 22/6.

pracovním sešitě doděláte stranu 16.

 

ANGLICKÝ  JAZYK

Procvičujte anglickou abecedu.

 

Do pátku máte vše hotovo a můžete si užít víkend….

Příští týden v pondělí se zase ozvu……     KP

Slovníček z Aj pro 3. ročník

17. 6. 2020 Mgr. Jana Višínová

Přidávám odkaz, kde je možné stáhnout slovíčka za 3. ročník.

https://docplayer.cz/4418263-Slovnicek-k-ucebnici-start-with-click-new-1.html

Informace k docházce I. stupně od 25. 5.

21. 5. 2020 Mgr. Alena Malásková

1. Žáci budou vstupovat do školy průběžně od 7.35 hodin, u vstupu odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.

2. Ve třídách budou žáci dodržovat hygienické předpisy, které jim budou vyučujícím upřesněny.

3. Těm žákům, kteří mají přihlášeny svačiny, budou donášeny do třídy. Je nutné, aby tito žáci měli svůj plastový hrneček na pití. Na obědy se bude odcházet po skupinách podle doporučených hygienických předpisů.

4. Školní družina bude od 11.35 do 16.00 hodin ve čtyřech odděleních. Doporučujeme donést vlastní pití a odpolední svačinu. Děti budou využívat školní i dětské hřiště, která budou pro veřejnost uzavřena.

Pokyny pro žáky I. stupně – obnovená výuka od 25. 5.

4. 5. 2020 Mgr. Pavel Vladyka
  • zákonní zástupci žáků ohlásí třídní učitelce svých dětí, zda se výuky od 25. 5. budou pravidelně účastnit či nikoliv do 15. 5. 2020. Taktéž je nutné nahlásit, zda budou zapsané děti pravidelně chodit do školní družiny. Ranní družina nebude možná, provoz odpolední družiny bude končit v 1600 hodin.
  • žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonnými zástupci. Při nepředložení tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na stránkách školy nebo k vyzvednutí v budově školy po předchozí telefonické domluvě.
  • do tříd budou žáci odcházet průběžně v rouškách a po dezinfekci rukou u vstupu do školy
  • žáci budou mít na každý den s sebou 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušek
  • všichni žáci z jedné skupiny nebudou opouštět svoji učebnu bez předchozího souhlasu vyučujícího
  • pro žáky I. stupně bude probíhat výuka denně od 755 do 1135 hodin v hlavních předmětech, výchovné předměty budou redukovány, popř. budou součástí odpolední družiny, tělesná výchova bude vyloučena úplně
  • pro žáky, kteří se prezenční výuky ve škole nebudou účastnit, bude platit distanční vzdělávání jako dosud
  • svačiny a obědy je nutno objednat individuálně ve školní jídelně – tel. 311 533 146
  • formulář Čestné prohlášení ke stažení zde

Zimní tvoření - Olaf

29. 1. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se, jak jsme vyráběli.

Vánoce 3. B

6. 1. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Naše Vánoce.