EU projekty

Loga

PROJEKT: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Příjemce finančních prostředků: Základní škola Sídliště 321, Žebrák

Název projektu: Doučování žáků škol

Realizace projektu: I. etapa – 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021
  II. etapa – 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022
  III. etapa – 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

Cíl projektu: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací, žáků, které zasáhlo období distanční výuky.

 


 

Logo

Příjemce dotace: Základní škola - školní družina Žebrák 

Název projektu: Šablony II Žebrák

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013116

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Výše dotace: 283 288,00 Kč

 

Cíl projektu: personální podpora ŠD – školní asistent, zájmové a rozvojové aktivity – projektové dny v ŠD a mimo ŠD, realizace - klub zábavné logiky a deskových her.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 


 

Logo
NPO 2022
Komponenta
3.1
Finanční prostředky na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem je stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní rok 2022
Věstník 01/2022 https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt- 01-2022
Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 00022985

Výše dotace: 40 000,- Kč

 

Logo
digitalizuje.jpg

 

Logo
digitalizuje.jpg

 

Logo
digitalizuje.jpg