4. A

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

učivo z anglického jazyka 4.A 23.11.-27.11.

22. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Zopakování probraného učiva + dodělání chybějících věcí před nástupem do školy

Online hodiny tento týden nebudou.

Ve skupině aj- dobrovolný test - Možnost získat další jedničku- Označení správné varianty se slovem can/can´t.

Učebnice aj- Po návratu do školy zkoušíme ze čtení- str. 18/ Popular sports- Vyber si jeden odstavec, natrénuj jeho čtení, můžeš si pomoci poslechem ve skupině aj č. 13.

Pracovní sešit- Zkontrolujte si všechny stránky, má být hotový celý do stránky 21. (Vynecháno jen 15/5,6 11/4, 7/3,4). Pokud Vám něco chybí, během tohoto týdne dodělejte. 

Slovníček- přepsaná slovíčka z učebnice str. 13/4, 15/6, 17/7, 19/4. Komu ještě nějaká chybí, během tohoto týdne si dopíše. Nově přepsat slovíčka z 8. lekce 23/6.

Učivo 23. - 27. 11.

20. 11. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

Učební plán a úkoly 23. - 27. 11.

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

učivo z anglického jazyka 4.A , B- 16.11.-20.11. - výsledky

20. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné výsledky pracovní sešit str. 20-21

Učivo 18. - 20. 11.

16. 11. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

Učební plán a úkoly - 18. - 20. 11.

učivo z anglického jazyka 4.A, B - 16.11. - 20.11.

16. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Revision 2

slovesa, tvorba vět se slovesem can, sporty, hudební nástroje, koníčky

 uč. str. 20-21

 ps. str. 20-21

Poslechy najdete na Teams ve skupině na aj.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00) - téma-sloveso can- Správná krátká odpověď na danou otázku.

Kdo bude mít vypracované stránky 20-21 v pracovním sešitě, může je vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory- do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

4.A:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

Tento týden změna online hodin - úterý 17.11.- státní svátek 

středa 18.11. od 10.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

čtvrtek 19.11. od 13.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

 

4.B:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

čtvrtek 19.11. od 10.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

pátek 20.11. od 9.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

učivo z anglického jazyka 4.A,B- 9.11.-13.11. - výsledky

13. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení pracovní sešit str. 18-19.

učivo z anglického jazyka 4.A, B - 9.11.-13.11.

9. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 7- Popular sports.  - populární sporty 

 uč. str. 18 - 19 - online hodina  úterý + opakování gramatiky slovesa can

 ps. str. 18-19 - online hodina středa

Poslechy najdete na Teams ve skupině na aj.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00) - téma- sporty a hudební nástroje ze 6. a 7. lekce. Prosím, ale všechny ze 4.B, aby si alespoň 1x vyzkoušeli, jak se test vyplňuje a odesílá, protože pokud budeme doma delší dobu, budou tyto testy již povinné. A při jeho nevyplnění, pak bude hodnoceno nedostatečnou. 4.A musí pochválit za vzorné vyplňování testů.

Kdo ještě nevložil vypracované stránky 16-17, prosím, učiňte tak během týdne. Pokud se nebude dařit vložit, můžete poslat mailem:jana.visinova@seznam.cz.

Žáky 4.A musím  všechny pochválit za vzornou účst na online hodinách a vkládání vypracovaných cvičení.

Zároveň ti, kteří již odeslali, podívejte se, zda máte opravené chyby a opravte je i ve svém pracovním sešitě. Zda jsem již opravovala daný dokument, poznáte podle toho, že je ve složce uvedeno, že jsem ho vložila já. Pokud jsem ho ještě nestihla otevřít, je tam uvedeno vaše jméno.

Distanční výuka je od září povinná a potřebuji zvláště od těch, kteří se nezúčastňují on-line hodin, doručit vypracované stránky v pracovním sešitě. Na doručení vyplněného ps str. 16-17 od žáků ze 4.B, kteří se v týdnu od 2.11. do 6.11. nezúčastnili online hodin, čekám do neděle 15.11. do 20.00, po té bude jejich práce za daný týden hodnocena nedostatečnou známkou. To samé platí pro práci v následujích týdnech, dokud budeme doma.

Kdo bude mít vypracované stránky 18-19 v pracovním sešitě, již je může vyfotit a postupně vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit- nahrát- soubory- do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Pokud si ještě někdo nepřepsal slovíčka do slovníčku ze str. 19/cv.4, aby si to doplnil.

4.A:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 10.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

středa 11.11. od 10.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

 

4.B:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 10.11. od 11.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

čtvrtek 12.11. od 10.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

Distanční výuka 9. - 13. 11.

6. 11. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

Učební plán od 9. 11 do 13. 11.

učivo z anglického jazyka 4.A , B- 2.11. - 6.11. - výsledky

6. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Správné řešení:

Pracovní sešit str. 16/2, 17/3,4

učivo z anglického jazyka 4.A,B - 2.11. - 6.11.

2. 11. 2020 Mgr. Jana Višínová

Opakování unit 5,6   

 uč. str. 14-17 - zopakování sloves, sportů a hudebních nástrojů a gramatiky slovesa can

 ps. 16/2, 17/4

 4.A 17/3 (4. B již má.)

D.Ú. Přepsat slovíčka do slovníčku  uč. str. 19/4 (Kdo má vyjímku z PPP a byl v úterý před distanční výukou ve škole, již má nalepeno, ostatní si nalepí po návratu do školy - případně najdete zde v odkaze:

https://zstynska.cz/data/files/aj-click-new-2-slovnicek.pdf

Poslechy najdete na Teams ve skupině na aj.

Kdo bude mít vypracované stránky 16-17 v pracovním sešitě, může je vyfotit a zkusit vložit do skupiny aj v Teams- soubory- domácí úkoly-pracovní sešit-  nahrát- soubory-do složky se svým jménem. Zde také úkoly postupně opravím, pokud v nich bude chyba.

Dobrovolný test na Teams  (do neděle do 20.00)- téma osobní zájmena- Před distanční výukou jsme si je i zapisovali do sešitu na aj. Budou opakována i v úterý při online hodině.- já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni.

4.A:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

středa 4.11. od 10.00 (jen pro zájemce)-  Tento týden další procvičování gramatiky + krátká práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

 

4.B:

Vyučovací online hodina bude 2x týdně(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 11.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

Potřební pomůcky: učebnice

čtvrtek 4.11. od 10.00 (jen pro zájemce)-  Tento týden další procvičování gramatiky + krátká práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje již opakovat a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále zde.

Pracovní pomůcky: pracovní sešit, pero, učebnice

Pokračování distanční výuky

30. 10. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

Úkoly na týden od 2. 11. do 8. 11.

Distanční vzdělávání - prodloužení

30. 10. 2020 Mgr. Alena Malásková

Z důvodu nepříznivé situace v souvislosti s nákazou Covid-19 pokračuje distanční vzdělávání.

Žáci I. i II. stupně tedy v pondělí 2. 11. do školy nepřijdou, budou se vzdělávat nadále distančně a platí stejné podmínky jako v týdnu před podzimními prázdninami. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Žáci II. stupně mají od pondělí 2. 11. upravený rozvrh on-line hodin, ten je vložen u každé třídy na stránkách školy.

Alena Malásková, zást. ředitele

Distanční výuka Aj 4.A. - od 2.11.

27. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Vyučovací hodina AJ- bude 2x týdně ve skupině v Teams(cca 35-45 minut-podle toho, jak rychle učivo zvládneme a bude fungovat technika):

úterý 3.11. od 9.00- Slovíčka, gramatika, práce s učebnicí, pokud zbyde čas, vysvětlení, jak pracovat v pracovním sešitě. Nebudu nikoho nutit k účasti, avšak budu látku považovat za probranou. A chybějící se to budou muset sami doučit.

středa 4.11. od 10.00 (jen pro zájemce)- Práce v pracovním sešitě a jeho společné vyplnění. Kdo nepotřebuje pomoci a vyplní si cvičení sám, nemusí se účastnit. Zadání bude stále na internetových stránkách.

Office 365 a Teams -- návod pro přihlášení a práci

15. 10. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Vážení rodiče a milí žáci,

protože jsme byli nuceni přejít na distanční výuku, museli jsme spustit nový komunikační systém. V naší škole jsme se rozhodli pro Office 365, kde mimo jiné je obsažena aplikace Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint,...

 

Distanční výuka

14. 10. 2020 Mgr. Eva Moravčíková

Vážení rodiče,

úkoly na období distanční výuky - tj. od 14. do 23. 11. najdete ve svých emailech.

Děkuji za spolupráci. E. M.

učivo z anglického jazyka 4.A 14.10.-23.10.

13. 10. 2020 Mgr. Jana Višínová

Unit 5 - 6 -  ústní procvičování- viz níže

Učebnice str. 14-17

PS str. 17/pouze cv. 1

Přepsat slovíčka do slovníčku uč. str. 17/7 (Pokud někomu chybí slovíčka z předchozích lekcí, dopsat i ta 13/4, 15/6.)

 

Pozor na výslovnost : can [ken]

                                   can´t - britská aj  [kánt ],    americká aj  [kent]. Obojí výslovnost je správná, my se ale učíme britskou aj.

Slovníček z AJ pro 4. ročník

17. 6. 2020 Mgr. Jana Višínová

Přidávám odkaz, kde je možné stáhnout slovíčka za celý školní rok. (Pro zájemce -Slovníček nižších tříd, najdete také zde ve  3. třídě)

https://zstynska.cz/data/files/aj-click-new-2-slovnicek.pdf

Aj-skupina Ponczová- úkoly 25.5.- 29.5.

25. 5. 2020 Mgr. Kateřina Ponczová

Dobrý den, ahoj,

vzhledem k tomu, že nemůžu vyučovat v jiné třídě než ve své kmenové (5.A ), musíme učivo pro tento rok zvládnout stávajícím způsobem. Nemějte strach, příští rok se učivo v podstatě opakuje, všechno znovu procvičíte!!!

Většina z vás plní zadané úkoly svědomitě, posílá mi vypracované úkoly, někteří by se ale  měli polepšit!

Nezapomeňte si také zkontrolovat cvičení z minulého týdne.

Tak zatím...... KP