6. A

Dějepis 4 6.A,B test a zadání

1. 4. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi na minulý test -1 . Homér, 2. v Malé Asii, to je dnešní Turecko, 3.válka trvala 10 let, 4. Řekům pomohla lest, kdy vymysleli dřevěného koně, který věnovali Trojanům a pak z něj v noci vylezli, 5. alfabeta. Většina jste odpověděla správně, mám radost. Škoda, že  někteří nepíší, i když se odpovědi dají snadno vyhledat.  Zkuste další.

Test 3 - 1. Co znamená polis ? 

             2. Jak se jmenovala mateřeká města, která vlastnila kolonie?

             3. Proč došlo k zakládání kolonii - 3 důvody?   

             4. Co se z kolonií vyváželo do Řecka?

             5. Kdo z toho v Řecku bohatl?

              6. Jak se jmenovalo otroctví, do kterého upadali zchudlí zemědělci?

Zadání na další týden : přečti a zapiš si z učebnice na s. 81 -83 Sparta a Athény, podívejte se na Kompas času nebo Edisco videovýpisky Sparta a Athény - jsou tam i některé věci navíc, ale poznáte, jaký byl mezi státy rozdíl.

Na i vysílání čt najdete pořad Marco Polo: Rozluštěné tajemství - četli jsme o něm v literatuře, ale hlavně se tam popisuje život v Číně i čínská zeď. Najděte si a podívejte se. Kdo se chce víc dozvědět o trojské válce, podívejte se na film Troja, uvidíte i toho koně.

Tak do toho a půl je hotovo, ale hlavně zdraví. :-)

Anglický jazyk 6

31. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Posílej prosím všechny své úkoly v jednom emailu!  Děkuji, J.N.

Fyzika 6 (30. 3. - 3. 4. 2020)

30. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Magnety a jejich vlastnosti (str. 74 - 75)

Působení magnetu na tělesa z různých látek (str. 76)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Angličtina 6

30. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Hello kids,

these are tasks for this week ( from 30th March to 3rd April) . And don´t  forget, you will get marks for making and sending  them  to my email :  novackovaskola@email.cz. So, good luck!  ( look at the next) Ps.: Než odešleš email, nezapomeň do kolonky " Předmět "  napsat své jméno, příjmení a třídu. 

Ilook forward to your email !  (Těším se na tvůj email ) 

 

Přírodopis 6.A /3 27.3 – 3.4

30. 3. 2020 Mgr. Lenka Černá

Klepítkatci

  • učebnice str. 72 - 75
  • doplnit zápis do sešitu
  • videa - pavouci

matematika 6. A kružnice

29. 3. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo na týden 30. 3. - 5.4. 2020

   Tak vás všechny opět zdravím na dálku, ale raděj bych vás pozdravila osobně. Zvládli jste zadanou látku? Je to určitě těžké, ale věřím ve vaši šikovnost.

Dned budeme probírat kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku.

učebnice č. 3 str. 47 - 51 + úlohy na závěr

PS str. 107 a 108

dobrovolné PS souhrnný test str. 109 a 110

 

 

Zeměpis (30.3.-3.4.)

27. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zadání učiva: Afrika

Pokyny a výpisky najdeš v příspěvku.

Český jazyk 3 zadání pro 6.A

27. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Správné odpovědi z testu 2 : křoví, domech, lampou,kytaristovi.   Psi běhaly. Krmili jsme psy. Plazi se mi líbí. Viděli jsme plazy. Zkontrolujte si své odpovědi.

Test 3 - odpovědi mailem

a)Změň výrazy tak, aby vzniklo spojení přídavného a podstatného jména: sešit Jirky = Jirkův sešit ilustrace od Lady, s výkony Marka , o díle Erbena, k příteli Katky,neznal sourozence od Lukáše

b) utvoř přídavné jméno, urči druh a vzor -     ( myš) díra    -myší díra -  měkké - jarní                    (sokol) hnízdo, (okurka) salát,( Petra) poznámky, (Rex) kosti,( blesk) výpad

Zadání 3 - mluvnice - Skloňování příd.jmen tvrdých - s.71-73, cvičení 1a),4, 5 a),c),d), napiš do školního sešitu ze s.72 cv.5b), cv.6 poslední 3 řádky  

Výzva: najdi si na netu pravopisne.cz - příd.jména, zkus si nějaká cvičení a aspoň jedno udělej bez chyby

literatura - přečti si s.95 - 107, zapiš do liter. sešitu, ohodnoť od 1 do 10. Znáš jinou knihu J.Foglara? Nemáš ji doma?

sloh - Popis dějový - přečti si s.154 -155 cv.1, pak na s.156 cv. 5 napiš do slohového sešitu dějový popis s názvem Procházka naší obcí( městem) a okolím - co může návštěvník u vás vidět

Pracujte v klidu, postupně, každý den něco, mezitím si odpočiňte třeba sportem nebo hrou.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

matematika 6. A doplnění

26. 3. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Zdravím všechny svoje žáčky.

   Jak se máte doma, už se vám stýská po škole? Já už se na vás moc těším. Je toho určitě hodně co musíte zvládnout. Každý učitel po vás něco chce. Já bych ráda v matematice něco vypustila, ale nejde to. Všechno budete potřebovat na přijímací zkoušky. Pokud je vám něco nejasné zkuste: do vyhledávače co hledáte a potom obrázky. Najdete spoustu užitačných odkazů. Nebo zkuste ceskatelevize.cz/skoladoma.

Rodičům přeji hodně trpělivosti a budeme společně věřit,že se brzo setkáme.

                                                                 Vaše třídní Janochová

Dějepis 3 6.A,B test a zadání

25. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Díky za odpovědi na otázky 1.testu, nyní si zkontroluj správné odpovědi: 1. podle krále Minoa - minojské, 2.lodě k vývozu a dovozu zboží a surovin, 3.kvůli zemětřesení a vpádu Achájů, 4.obrovské kameny . kyklopské podle obrů Kyklopů, 5. paláce a opevnění v Mykénách. Hodně z vás odpovědělo správně.

Nyní 2.test, odpovědi opět pošli mailem: 1.Kdo složil Ilias a Odysseu?

2. Kde v Řecku leželo město Trója?

3.Jak dlouho trvala trojská válka?

4. Co pomohlo Řekům Tróju dobýt?

5. Jak se nazývá řecká abeceda?

A teď zadání 3 na další týden: přečti si a zapiš ze strany 79 -80 v učebnici Antické Řecko

Podívej se i na televizi nebo net, najdi si na youtube Edisco videovýpisky, díl Starověké Řecko a Kréta

Hodně zdaru a zdraví!

Fyzika 6 (23. 3. - 27. 3. 2020)

23. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Tělesa v elektrickém poli (str. 68 - 70)

Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu (str. 70 - 72)

Řešení úkolů z minula je na konci příspěvku.

Anglický jazyk 6

23. 3. 2020 Ing. Jana Nováčková

Až do konce měsíce března zůstává pouze práce, která byla dětem zadána ústně. Přidávám pouze doporučení v rámci možností se dívat na anglicky mluvící pohádky, např. Peppa pig  (You Tube) a pod. dle vlastníhi výběru.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

23. 3. 2020 Bc. Anna Koldová

OBČANSKÁ VÝCHOVA – 6.tř.

Počátek jara – lidové pranostiky

Vyhledej si 2 pranostiky a vysvětli mi o co se jedná? Představ si, že absolutně nevím, co to pranostika je a o čem vypovídá? Pokus se mi pranostiku vysvětlit „lajcky“, stručně a jasně.

Zasílej na email: koldovanna@gmail.com a čekej na odpověď :)

 

NÁPOVĚDA: youtube - Chaloupka na vršku (pohádky)

matematika 6. A

22. 3. 2020 Mgr. Radmila Janochová

Učivo na 23.3. - 29.3. 2020

Téma: výšky, těžnice a střední příčky v trojúhelníku

Využívat učebnici, pracovní sešit a např. YouTube.

 https://www.youtube.com/watch?v=jy1lapZ3RU8

Rozklikni dále:

Zeměpis (23.3.-27.3.)

21. 3. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Milé děti,

na tento týden vám zasílám "zábavný test."

Český jazyk 2 zadání pro 6.A

20. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Test - odpovědi pošli na mou mailovou adresu, za správné a včasné odpovědi body- stejné jako v dějepisném testu:

1. vytvoř spisovné tvary těchto podst.jmen: křoví ( 2.p., č.j.), dům (6.p.,č.mn), lampa (7.p.,č.j), kytarista (3.p.,č.j.)

2. užij tyto tvary slov ve větách: psi, psy, plazi, plazy

Zadání na 2. týden:

Mluvnice - Přídavná jména učebnice s.68-70 -do sešitu zapsat druhy a vzory příd.jmen, pak cvičení 5 a),b) na s.70 do škol.sešitu, využij cvičení na netu např.Pravopisně.cz aj.

Literatura - přečíst v čítance a zapsat do sešitu lit. s.85 -89 a s.90 -95, ohodnoť každý přečtený text, i ty minulé,  do sešitu podle toho, jak se ti líbil, body od 1 do 10 - 10 nejlepší, pak si uděláme anketu,co se líbilo nejvíc, čti i svou knihu

Sloh - přečíst popis osoby s.151 -153 a do sešitu slohu vypracuj cv.5 na s.153

Pozn. mezi cvičeními si i zacvič - pár dřepů, kliků, sklapovaček...ať si pořád v kondici, cvičí i v čt2 dopo


 

Fyzika 6 (19. 3. - 20. 3. 2020)

18. 3. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Elektrické pole (str. 66 - 68)

Dějepis 2 6.A,B test a zadání

18. 3. 2020 Mgr. Jitka Chylíková

Test, co jste zi zapamatovali - odpovědi zašlete mailen na adresu chylikova@skolazebrak.cz - prvních pět nejrychlejších s aspoň 2 správnými odpověďmi získají bod, za každou správnou odpověď další bod.Zadání neopisujte, napište jen číslo otázky a odpověď. Vše posčítáme a vyhodnotíme , až se uvidíme. Nezapomeňte se podepsat.

1.Podle koho se jmenovalo 1.období řeckých dějin?

2.Proč potřebovali Kréťané dobré lodě?

3.Proč krétská civilizace zanikla?

4.Jak vypadalo kyklopské zdivo a podle čeho pojmenováno?

5. Co z něj bylo postaveno a kde?

Přečtěte a zapište si dál Homérské období s. 76 - 78. Zkuste si najít i film Troja.

 

Přírodopis 2 18.3 - 24.3

17. 3. 2020 Mgr. Lenka Černá

Členovci

  • učebnice str. 68 - 71
  • doplnit zápis do sešitu
  • obrázky členovců

Přírodopis 1

14. 3. 2020 Mgr. Lenka Černá

Kroužkovci

  • učebnice str 66 - 67
  • doplnit zápis do sešitu
  • další zástupci - vypsat z učebnice