6. A

Třídní schůzky

23. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

podzimní třídní schůzky se budou konat velmi netradičně, a to distančně.

Se všeobecnými informacemi o chodu a chování třídy, do které chodí Vaše dítě, Vás seznámí třídní učitelé. Ti Vám také na Váš podnět podají individuální informace o prospěchu a chování Vašeho dítěte.

Pokud Vám vyučující dali své osobní číslo telefonu nebo skypu, můžete je kontaktovat v úterý 1. 12. 2020 v době od 15.00 do 18.00 hodin nebo ve středu 2. 12. 2020 v době od 13.00 do 18.00 hodin. Jinak své dotazy týkající se informací o chování a prospěchu můžete psát na pracovní e-mail třídních učitelů /prijmeni@skolazebrak.cz/, na který Vám odpoví. 

Rovněž Vám chci za vedení školy poděkovat za výborné zvládnutí distanční výuky, zvláště menší děti by toto bez Vaší pomoci nezvládly.

Doufám, že se co nejdříve vše vrátí k normálu.

Přeju všem krásný adventní čas, do nového roku hodně zdraví a pohody.

Alena Malásková, zást. ředitele

Fyzika 6 (23. - 27. 11. 2020)

23. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Pohyb těles, rychlost -- str. 35

Souvislost rychlosti, dráhy a času -- str. 37

Matematika 6.A/6 23.11. - 27.11. 2020

22. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

 

I v tomto týdnu zůstaneme u dělení přirozených čísel dvojciferným dělitelem

Velkou část online výuky věnujeme procvičování učiva - řešení příkladů.

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Zeměpis (22.11.2020)

22. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Z učebnice si přečti stránky str. 51 a 52. O učivu na těchto stránkách si budeme povídat na online hodině.

Ivana Šindlerová

Prezenční výuka od 30. 11. 2020

20. 11. 2020 Mgr. Alena Malásková

Na základě nařízení MŠMT bude od 30. 11. 2020 probíhat prezenční výuka /žáci chodí do školy/ takto:

I. stupeň - prezenční výuka pro všechny ročníky - vyučování bude podle rozvrhu hodin

II. stupeň - prezenční výuka 9.A a 9.B - vyučování bude podle rozvrhu hodin 

                - rotační výuka /střídání celých tříd po týdnech/ - v týdnu od 30. 11. /liché týdny/ začínají chodit  do školy žáci 6.B, 7.B, 8.B.

Žáci 6.A, 7.A a 8.A mají prezenční výuku od 7. 12. /sudé týdny/.

V týdnu, kdy budou mít žáci 6. - 8. tříd distanční výuku, budou úkoly zadávány na stránky školy.

dějepis 6. A

20. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

odkaz na krátký film o Keltech  https://www.youtube.com/watch?v=ZjeGk1LIH8A.

český jazyk - literatura 6. A

19. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes poprvé poezie (básnička) na dálku.

 

český jazyk 6. A - sloh

18. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes ještě vypravování.

V učebnici  českého jazyka si prohlédni obrázky na straně 145. Pak vypravuj a napiš příběh podle těchto devíti obrázků. Nevymýšlej si, ale zapoj fantazii (např. hrdiny pojmenuj), použij přímou řeč (trochu, kde se hodí). Vypravování pošli do pátku 20. 11. 

 

Matematika 6.A/5 16.11. - 20.11. 2020

15. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

Dělení přirozených čísel:

  1. dělení dvojciferným dělitelem
  2. dělení a přednost matematických operací
  3. procvičování učiva

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Zeměpis (15.11.2020)

15. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Zopakovat probrané učivo z litosféry. Téma online hodiny:"Vznik pohoří."

Ivana Šindlerová

Soutěž o ceny

14. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Podívejte se na https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc. Nejdete tam zajímavá videa a soutěž o ceny.

Soutěže: https://www.svetenergie.cz/cz/souteze.

Fyzika 6 (16. - 20. 11. 2020)

13. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Čas -- str. 32

Měření času -- str. 33

V aplikaci Teams je pro žáky zadán povinný test Fyzikální veličiny (délka, hmotnost), který bude hodnocen známkou, nejpozdější termín pro odevzdání je úterý 17. 11.

český jazyk - literatura 6. A

13. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den, 

dnes další cestopis. František Nepil - Island (str. 67)

Angličtina 6

12. 11. 2020 Ing. Jana Nováčková

1)  Udělej i celou třetí lekci v pracovním sešitu (Do your lesson 3 in the workbook)

2)  Opakuj si  hodiny, datum, pžíkazy  ( time, date, orders)

český jazyk 6. A - sloh

11. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

většina z vás minule "zápasila" s přímou řečí

Dnešní úkol bude tedy na ni.

Fyzika 6 (9. - 13. 11. 2020)

10. 11. 2020 Mgr. Pavel Vladyka

Hmotnost těles -- str. 28

Měření hmotnosti -- str. 30

český jazyk - literatura 6. A

10. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes Marco Polo - Milion (str. 63).

Matematika 6/4 9.11 - 13.11

9. 11. 2020 Mgr. Lenka Černá

Učivo tohoto týdne

Dělení přirozených čísel:

  1. dělení jednociferným číslem beze zbytku
  2. dělení jednociferným číslem se zbytkem
  3. dělení dvouciferným dělitelem

Výukové materiály a domácí úkoly budou průběžně doplňovány a zveřejňovány v příspěvcích TEAMS.

Zeměpis (8.11.2020)

8. 11. 2020 PaedDr. Ivana Šindlerová

Učivo a informace k online hodině.

český jazyk - literatura 6. A

6. 11. 2020 Mgr. Dana Lorencová

Dobrý den,

dnes se vracíme k čítance - Willy Meinck - Hatifa  str. 59.