Robotika je hra

                              

V posledním zářiovém týdnu startují kroužky Robotika je hra. Přihlášky přes web Domečku Hořovice (filtr Žebrák).

  • pondělí 1300 - 1430 -- vedoucí Petr Chvojka

Kroužek robotika je určen pro holky a kluky se zájmem o vědu a techniku. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku, logické myšlení, pečlivost a trpělivost. Nejvíc času strávíme stavěním ze stavebnic Fischertechnik, ale popovídáme si také o základních principech, na nichž technika funguje a pokusíme se i vytvořit partu schopnou společně něco dokázat... Kroužek pořádá Domeček Hořovice ve spolupráci s GRAMOFONDEM, nadačním fondem GZ Media.