Naše škola

O škole

Škola je členěna do čtyř jednopatrových pavilonů, které jsou propojeny zastřešenou chodbou. Areál je příjemně zastíněn vzrostlými stromy. První stupeň má k dispozici samostatný pavilon s útulnou rodinnou atmosférou. Je zde přímý vstup na školní zahradu a hřiště, kde v případě pěkného počasí tráví žáci pod pedagogickým dozorem velkou přestávku.

Počítačová učebna byla nově vybavena v roce 2014 a umožňuje žákům seznámit se s moderními technologiemi v oblasti grafiky, základy programování i kancelářských balíků. Samostatný pavilon vytváří komplex dvou moderně vybavených tělocvičen s šatnami a příslušenstvím. Odtud je také vstup na školní sportovní areál. Ve čtvrtém pavilonu je umístěna moderní cvičná kuchyň, kde se žáci seznamují nejen s přípravou jídel, ale i s principy zdravého stravování.

Škola zajišťuje vzdělávání cca 300 žákům ve věku 6 až 15 let, zpravidla ze Žebráku a okolních obcí. Dále nabízí řadu zájmových kroužků pro I. i II. stupeň. Součástí školy je školní družina. Vzdělávání zajišťuje stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který je tvořen kvalifikovanými a aprobovanými učiteli.

Školní jídelna je samostatný právní subjekt spadající pod město Žebrák.

Základní informace o škole

Název školy: Základní škola Sídliště 321, Žebrák -- příspěvková organizace

Ředitel školy: Mgr. Ladislav Šnajdr -- e-mail: reditel@skolazebrak.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Čeloudová -- e-mail: zastupce@skolazebrak.cz

Adresa školy: Sídliště 321, Žebrák, 267 53

Telefon: 311 533 468, (311 533 636 -- dočasně nedostupný)

Fax: 311 533 468

IČO: 47514213

Účet školy: 0362363319/0800 vedený u ČS, a.s. -- vždy uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a účel platby!

Účetní: Jana Šrédlová -- email: ucetni@skolazebrak.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Václav Šmída -- tel: 776 661 186, e-mail: info@milwen.net