Školní družina

Školní družina zajišťuje péči o děti z prvního stupně ve třech odděleních.

Ranní družina je od 6:15 do 7:35
Odpolední družina od 11:35 do 16:30

Po obědě jsou zařazovány odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné.

Pak následují rekreační činnosti, které jsou spontánní a pohybově náročnější. Další aktivitou jsou zájmové činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Rozdělují se do pěti oblastí. Jejich hlavní náplní je výtvarná a pracovní činnost, poznávání přírody i společenského dějí a pohybové činnosti. Nedílnou součástí je i příprava na vyučování - děti mají možnost se po 15. hodině podle přání rodičů připravovat na vyučování a psát úkoly.

Přihlášky do školní družiny pro rok 2019/20

Od 7.6.2019 je spuštěno on-line přihlašování žáků do ŠD na rok 2019/20

Po vyplnění všech údajů, které jsou nutné pro přihlášení do školní družiny, vám na vámi uvedenou e-mail adresu přijde přihláška, kterou je nutné vytisknout,  podepsat  a doručit do kanceláře školy nebo vedoucí vychovatelce  nejpozději do 5 dnů od on – line přihlášení. Takto osobně přijatá přihláška bude brána jako závazné přihlášení do ŠD na školní rok 2019/20. V době prázdnin přihlášky zasílejte na adresu: ZŠ Žebrák, školní družina, Sídliště 321, 267 53 Žebrák.

Kapacita jednoho oddělení je 30 žáků s pravidelnou denní docházkou (tj. nejméně 4 dny v týdnu  po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců). Rozvrh docházky jednotlivých účastníků ŠD bude upřesněn rodiči začátkem školního roku po rozvrhu školní docházky.

V případě naplnění oddělení budou další on – line přihlášky -  zájemci o školní družinu bráni jako náhradníci. O přijetí budou rodiče informováni emailem nejpozději do 2. září 2019.

On - line přihlašování je letošní novinkou. Celé přihlašování stále ještě "vylaďujeme"a  mohou se objevit chyby, které někdy můžeme a někdy nemůžeme ovlivnit. Prosíme o spolupráci, ale i pochopení. Doufáme, že v letošním roce nedostatky vychytáme a on line přihlašování pro vás bude příjemná úspora času. Případné dotazy k přihlašování řešte telefonicky nebo emailem.

On-line formulář