Školní družina

Školní družina zajišťuje péči o děti z prvního stupně ve třech odděleních.

Ranní družina je od 6:15 do 7:35
Odpolední družina od 11:35 do 16:30

Po obědě jsou zařazovány odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné.

Pak následují rekreační činnosti, které jsou spontánní a pohybově náročnější. Další aktivitou jsou zájmové činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Rozdělují se do pěti oblastí. Jejich hlavní náplní je výtvarná a pracovní činnost, poznávání přírody i společenského dějí a pohybové činnosti. Nedílnou součástí je i příprava na vyučování - děti mají možnost se po 15. hodině podle přání rodičů připravovat na vyučování a psát úkoly.

Přihlášky do školní družiny pro rok 2024/25

Pro žáky budoucích prvních tříd je spuštěno on-line přihlašování žáků do ŠD na rok 2024/25. Pro žáky ostatních ročníků bude přihlašování spuštěno později.

Po vyplnění všech údajů, které jsou nutné pro přihlášení do školní družiny, vám na vámi uvedenou e-mail adresu přijde přihláška, kterou je nutné vytisknout, podepsat a doručit do kanceláře školy nebo vedoucí vychovatelce nejpozději do 5 dnů od on-line přihlášení. Takto osobně přijatá přihláška bude brána jako závazné přihlášení do ŠD na školní rok 2024/25. V době prázdnin přihlášky zasílejte na adresu: ZŠ Žebrák, školní družina, Sídliště 321, 267 53 Žebrák.

Kapacita jednoho oddělení je 30 žáků s pravidelnou denní docházkou (tj. nejméně 4 dny v týdnu  po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců). Rozvrh docházky jednotlivých účastníků ŠD bude upřesněn rodiči začátkem školního roku po rozvrhu školní docházky.

V případě naplnění oddělení budou další on-line přihlášky – zájemci o školní družinu bráni jako náhradníci. O přijetí budou rodiče informováni emailem.

Případné dotazy k přihlašování řešte telefonicky nebo emailem.

On-line formulář – přihláška do ŠD: https://www.skolazebrak.cz/cz/druzina-prihlasky

Úplata za školní družinu

30. 8. 2023 Vlaďka Lukešová

Úplata za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 163/2018 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 1500,- Kč za školní rok.

Úplatu lze platit pololetně (po domluvě s hospodářkou školy),

1. platba do konce září, 2. platba do konce února.

Úplatu lze uhradit v hotovosti v kanceláři hospodářky školy nebo na účet školy: 0362363319/0800. Do zprávy pro příjemce je nutné uvádět jméno a příjmení dítěte.

Školní družina na dálku

16. 6. 2020 Vlaďka Lukešová

Jako všechny ostatní nás 11. března 2020 překvapila situace, která „zamkla“ školy nejen pro žáky, ale i pro nás vychovatelky. Od samého začátku jsme pracovaly v režimu home office a uvědomily jsme si, že je nutné pro děti hledat takové aktivity, které spíše pomohou rodičům trochu odlehčit danou situaci, než abychom je znovu zatěžovaly novými úkoly. Komunikovaly jsme nejdříve s rodiči přes e-mail a potom s dětmi v online prostředí. Zřídily jsme si i vlastní neveřejný youtube kanál, kde jsme nahrávaly pro děti písničky, pohádky na dobrou noc, pracovní a výtvarné činnosti, hlavolamy, kvízy, videa a fotky ze života školní družiny v předchozích měsících. Vše jsme potom pod heslem zasílaly přes rodiče dětem. Chtěly jsme i vyzvat děti k sdílení svých zážitků a zasílání vzájemných výzev nejen svým kamarádům ve škole, ale i ostatním dětem z jiných družin (nacvičit tanečky, zpívánky, vlastní aktivity, pomoc rodičům, jak se nebo co se učí, co jim dělá radost a pod.). Vzhledem k GDPR jsme toto bohužel nemohly v takovém rozsahu uskutečnit. Neodradily nás ani technické komplikace a několikrát jsme uskutečnily i s dětmi online konference prostřednictvím google meet, kde jsem si povídali o všem možném. Starší děti ze čtvrtých ročníků vymýšlely a plnily různé výzvy – kreslení, překážkové dráhy na zahradě, ohnivé šou, hry na hudební nástroje aj.

Vzhledem k tomu, že při online spojení s dětmi jsem viděla, že někteří tráví svůj veškerý čas v posteli či u PC, vymyslely jsem společně s asistentkou Dášou pro ně i jejich rodiče vycházku po okolí. Protože byl týden po Velikonocích, nazvaly jsem ji Zaječí stezkou. Na základě zájmu byl vytvořen časový harmonogram a poslán rodičům čas jejich startu. Potom stačilo jen projít cca 3km okruh hezkou přírodou a plnit různé úkoly. Na závěr děti obdržely i malou zaječí pomlázku. Samozřejmě za dodržení platných podmínek nouzového stavu. Od poloviny května u nás stále ještě probíhá další mimoškolní akce, tentokrát byla motivována Filipojakubskou nocí. Na deseti různých zajímavých místech (v průměru v okruhu 6 km) vesnic a měst, kde bydlí děti ze školní družiny, jsou schované obrázky čarodějnic a děti je mají s rodiči najít, vyfotit se a poslat tuto momentku do družiny. Pro snadnější hledání jsou na web.stránkách naší školy trochu skrytě vyfocená místa čarodějnic a ještě jim k hledání pomáhají indicie, které byly poslány rodičům na email. Je na samotných dětech a rodičích, zda půjdou pěšky, pojedou na kole či autem. Jak se toho všichni zhostili, se můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách školy. Můžeme vymyslet spoustu zajímavých aktivit, nic však nenahradí osobní setkání, povídání a sdílení společných chvil v kolektivu kamarádek a kamarádů. Už se všichni těšíme opět na setkání, i když to bude trochu jiné. Od některých lidí slyšíme ne zrovna lichotivé názory na činnost vychovatelek, které nás mrzí. Pro nás však jsou důležité děti – jejich nálady, pocity, úsměv a spokojenost, že i ony mohou převzít část zodpovědnosti při některých činnostech a pomoci tak svým rodičům, vychovatelkám. Jsem na děti moc hrdá a pyšná a patří jim velké DÍKY! A všem pedagogům, kteří se v této době jakoukoliv formou zapojovali a stále ještě zapojují a nebyla jim a stále není lhostejná současná situace, patří velký obdiv za neuvěřitelné nápady a poděkování za vše, co dělají někdy i, jak se říká, „na koleně“.

Vlaďka Lukešová - vedoucí vychovatelka ŠD

Šablony II v družině ZŠ Žebrák

16. 6. 2020 Vlaďka Lukešová

Od září 2019 se naše školní družina zapojila do projektu Šablony II, které nám umožňují po dobu dvou let realizovat různé aktivity finančně podporované tímto projektem. Zejména se jedná o personální podporu ŠD - školní asistent, 4 projektové dny v družině , 2 projektové dny mimo město a 2 kluby pro účastníky ŠD – Klub zábavné logiky a deskových her.

Od samého začátku projektu se naše družina „rozrostla“ o dočasnou podporu - školní asistentku Dášu K., která se věnuje dětem ze školní družiny, které jsou nějakým způsobem ohrožené školním neúspěchem. Zároveň pomáhá vychovatelkám i v organizování a realizování různých forem činností školní družiny.

Začátkem prosince se uskutečnil první projektový den u dětí z první třídy, kdy nám bylo prakticky ukázáno odborníky, lektory na deskové hry, M. a V. Cetlovými, jak lze vzdělávání – český jazyk, matematika, pracovní činnosti - realizovat pomocí deskových her. Na tento projektový den navázala i praktická ukázka moderních deskových her, které si mohly děti celé odpoledne vyzkoušet, některé z nich si na pomoc přivedly i své rodiče. Tato aktivita pak byla odrazovým můstkem pro zahájení Klubu zábavné logiky a deskových her pod vedením Andrey Č..

Na II. pololetí jsme měli naplánované projektové dny zaměřené na dopravní výchovu a projektový den v Plzni zaměřený na dětskou etiketu. Bohužel nouzový stav od poloviny března nám neumožnil tyto aktivity zrealizovat, nicméně věříme, že se nám vše podaří od nového školního roku 2020/21 zrealizovat včetně dokončení Klubu zábavné logiky a deskových her I. Do konce srpna 2021 bychom chtěli uskutečnit ještě zbývající aktivity - Klub zábavné logiky a deskových her II, dva projektové dny v ŠD a jeden projektový den mimo město.

 

 

Zaječí stezkou

30. 4. 2020 Vlaďka Lukešová

V pátek 17. dubna se vydalo několik odvážných dětí spolu s rodiči a prarodiči po stopách zaječí stezky. Cesta nebyla náročná, ale měla několik úkolů, které bylo potřeba splnit. Jedním z nich bylo zachytit okamžik, který se nám nejvíce líbil. A jak to dopadlo, můžete posoudit ve fotogalerii, kde si tyto okamžiky můžete prohlédnout. Na konci stezky čekala pro všechny malá odměna a snad i dobrá nálada z malé procházky po krásném okolí města Žebráku. I když se nemohly děti společně setkat z důvodu současného nouzového stavu, radost jim snad udělalo i to, že mohly jít ve svých stopách.Děkuji všem, že respektovali podmínky této akce a těším se na další procházku na dálku.