Školní družina

Školní družina zajišťuje péči o děti z prvního stupně ve třech odděleních.

Ranní družina je od 6:15 do 7:35
Odpolední družina od 11:35 do 16:30

Po obědě jsou zařazovány odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné.

Pak následují rekreační činnosti, které jsou spontánní a pohybově náročnější. Další aktivitou jsou zájmové činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Rozdělují se do pěti oblastí. Jejich hlavní náplní je výtvarná a pracovní činnost, poznávání přírody i společenského dějí a pohybové činnosti. Nedílnou součástí je i příprava na vyučování - děti mají možnost se po 15. hodině podle přání rodičů připravovat na vyučování a psát úkoly.