Vědecký kroužek

Od října (první schůzka 14. 10.) startuje kroužek Věda nás baví pro žáky 3. až 5. tříd. Kroužek se bude konat v pátek od 1200 do 1300 a povede ho Mgr. Pavel Vladyka.

Více informací a přihlášky na webu organizátora https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti.