Přehled učiva: prosinec 2022

3.1.2023 Ing. Veronika Novotná

Český jazyk:
dělení slov na konci řádku, samohlásky, psaní u/ú/ů

Učebnice: do str. 41

Pracovní sešit: do str. 32

Písanka: do str. 35

Matematika:
 sčítání a odčítání čísel s přechodem přes desítku v oboru čísel 0-100, milimetry, centimetry, decimetry

Pracovní sešit: do str. 32

Pracovní sešit: geometrie str. 50

Prvouka:
zájmy, pomoc druhým, zvyky a tradice

Učebnice: do str. 27

Pracovní sešit: do str. 27