Přihlášení stravování

29.8.2023 Mgr. Pavel Vladyka

Každý nový strávník je povinen vyplnit a odevzdat v kanceláři školní jídelny přihlášku ke stravování a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento dokument vyzvedněte osobně ve školní jídelně. Stravné se hradí inkasem z účtu, variabilní symbol sdělí vedoucí školní jídelny.

(Další informace o výši jistiny, o přihlašování a odhlašování – viz Vnitřní řád školní jídelny.)

Přihláška ke stravování ke stažení (PDF).

Strávníci, kteří do jídelny docházeli již v předchozím roce a nenastaly u nich žádné změny, např. změna bankovního účtu, bydliště apod. se musí před začátkem školního roku znovu přihlásit.

Takové přihlášení může proběhnout buď osobně ve školní jídelně, telefonicky 311 533 146, nebo emailem s.j.zebrak@seznam.cz.