ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŽEBRÁK

Naše škola

Škola je členěna do čtyř jednopatrových pavilonů, které jsou propojeny zastřešenou chodbou. Areál je příjemně zastíněn vzrostlými stromy. První stupeň má k dispozici samostatný pavilon s útulnou rodinnou atmosférou. Je zde přímý vstup na školní zahradu a hřiště, kde v případě pěkného počasí tráví žáci pod pedagogickým dozorem velkou přestávku.

Počítačová učebna byla nově vybavena v roce 2014 a umožňuje žákům seznámit se s moderními technologiemi v oblasti grafiky, základy programování i kancelářských balíků. Samostatný pavilon vytváří komplex dvou moderně vybavených tělocvičen s šatnami a příslušenstvím. Odtud je také vstup na školní sportovní areál. Ve čtvrtém pavilonu je umístěna moderní cvičná kuchyň, kde se žáci seznamují nejen s přípravou jídel, ale i s principy zdravého stravování a správného stolování.

Škola zajišťuje vzdělávání cca 300 žákům ve věku 6 až 15 let, zpravidla ze Žebráku a okolních obcí. Dále nabízí řadu zájmových kroužků pro I. i II. stupeň. Součástí školy je školní družina. Vzdělávání zajišťuje stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který je tvořen kvalifikovanými a aprobovanými učiteli.

Školní jídelna je samostatný právní subjekt spadající pod město Žebrák. Žákům je nabízena dopolední svačina. Obědy lze volit ze dvou jídel.

Slideshow

Školní družina

Školní družina zajišťuje péči o děti z prvního stupně ve třech odděleních.

  • Ranní družina je od 6:15 do 7:35
  • Odpolední družina od 11:35 do 16:30

Po obědě jsou zařazovány odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné. pak následují rekreační činnosti, které jsou spontánní a pohybově náročnější. Další aktivitou jsou zájmové činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Rozdělují se do pěti oblastí. Jejich hlavní náplní je výtvarná a pracovní činnost, poznávání přírody i společenského dějí a pohybové činnosti. Nedílnou součástí je i příprava na vyučování - děti mají možnost se po 15. hodině podle přání rodičů připravovat na vyučování a psát úkoly.