Naše škola

Škola je členěna do čtyř jednopatrových pavilonů, které jsou propojeny zastřešenou chodbou. Areál je příjemně zastíněn vzrostlými stromy. První stupeň má k dispozici samostatný pavilon s útulnou rodinnou atmosférou. Je zde přímý vstup na školní zahradu a hřiště, kde v případě pěkného počasí tráví žáci pod pedagogickým dozorem velkou přestávku.

Počítačová učebna byla nově vybavena v roce 2014 a umožňuje žákům seznámit se s moderními technologiemi v oblasti grafiky, základy programování i kancelářských balíků. Samostatný pavilon vytváří komplex dvou moderně vybavených tělocvičen s šatnami a příslušenstvím. Odtud je také vstup na školní sportovní areál. Ve čtvrtém pavilonu je umístěna moderní cvičná kuchyň, kde se žáci seznamují nejen s přípravou jídel, ale i s principy zdravého stravování a správného stolování.

Škola zajišťuje vzdělávání cca 300 žákům ve věku 6 až 15 let, zpravidla ze Žebráku a okolních obcí. Dále nabízí řadu zájmových kroužků pro I. i II. stupeň. Součástí školy je školní družina. Vzdělávání zajišťuje stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který je tvořen kvalifikovanými a aprobovanými učiteli.

Školní jídelna je samostatný právní subjekt spadající pod město Žebrák. Žákům je nabízena dopolední svačina. Obědy lze volit ze dvou jídel.

Zobrazit více

Školní družina

Školní družina zajišťuje péči o děti z prvního stupně ve třech odděleních.

Ranní družina je od 6:15 do 7:35
Odpolední družina od 11:35 do 16:30

Po obědě jsou zařazovány odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné.

Pak následují rekreační činnosti, které jsou spontánní a pohybově náročnější. Další aktivitou jsou zájmové činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Rozdělují se do pěti oblastí. Jejich hlavní náplní je výtvarná a pracovní činnost, poznávání přírody i společenského dějí a pohybové činnosti. Nedílnou součástí je i příprava na vyučování - děti mají možnost se po 15. hodině podle přání rodičů připravovat na vyučování a psát úkoly.

Zobrazit více